RODZAJ PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ, PRZECHOWUJĄCEJ INFORMACJE POD POSTACIĄ REPREZENTACJI JĘZYKOWYCH, KTÓRYCH WYDOBYCIE JEST WZGLĘDNIE NIEZALEŻNE OD KONTEKSTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAMIĘĆ DEKLARATYWNA to:

rodzaj pamięci długotrwałej, przechowującej informacje pod postacią reprezentacji językowych, których wydobycie jest względnie niezależne od kontekstu (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ, PRZECHOWUJĄCEJ INFORMACJE POD POSTACIĄ REPREZENTACJI JĘZYKOWYCH, KTÓRYCH WYDOBYCIE JEST WZGLĘDNIE NIEZALEŻNE OD KONTEKSTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.993

SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, KŁUSAK FRANCUSKI, SANTIR, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, PAY-AS-YOU-GO, DRZEWO, STONÓG MYSZATY, PRZESŁUCH, ŁYSAK, SKRZYNKA, SPORT KWALIFIKOWANY, DRZWI WAHADŁOWE, EKSPERTKA, CEDARPELTA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, WYJĄTEK, TRAKCJA KONNA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, UT, KORZYSTNOŚĆ, WŁOSÓWKA, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, KLAUZULA HORNA, DRAPIEŻNOŚĆ, PHISHER, MODEL, CHRAPY, ZADZIERZGNIĘCIE, KLASER, KILOBAJT, BATERIA SŁONECZNA, WĘŻOWIDŁO, TRADESKANCJA, ŁYŻECZKOWANIE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, WŚCIEK DUPY, MODRZEW, DZIWNY ATRAKTOR, MIESIĘCZNICA, FILEMON SĘDZIWY, EROZJA GLACJALNA, ŁUK BLOCZKOWY, ANONIMAT, KAWALERIA POWIETRZNA, CHŁODEK, TYTANOFON, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, CHLORYN, LUZYTANOZAUR, ŻÓŁWIK, RADIESTETA, SILNIK PIERŚCIENIOWY, AMYGDALODON, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, BOCZNOTRZONOWIEC, RYTUAŁ, GAZ ZIEMNY, PAS KOALICYJNY, TONACJA, OWCA WIELKOPOLSKA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PARARABDODON, IRLANDIA, MORMYSZKA, PANSEKSUALIZM, ZWALISTOŚĆ, MIĘSO, KOSZT PROSTY, SIAD TURECKI, ŁOŻE SPRAWIEDLIWOŚCI, WIDELCZYK, MĘTNOŚĆ, KARCZOCH, KIERKI, TEŚCIK, STYLOWOŚĆ, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, MUNSZTUK, ROŻEK, OTOMANA, TOCHIZAUR, TWINNING, KOLIGACJA, NOCEK WĄSATEK, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, PRZEMIANA POLITROPOWA, NISZA, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, DYSRUPCJA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, WASAL, KRĄŻOWNIK PRZECIWLOTNICZY, BIOTA, CZAPKA SPORTOWA, PIASZCZYSTOŚĆ, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, SŁONOROŚL, FICROJA, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, DWUKOLOROWOŚĆ, PALNIK BUNSENOWSKI, BEKIESZKA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, MANCZESTER, FORMA, SAMOLOT TORPEDOWY, KATAFRAKTA, MAKABRA, EUKARIOT, AUTOSTRZYKAWKA, SARKOLEST, RASOWOŚĆ, ŻART, METODA NAWIASÓW LIEGO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, PRAWO DŻUNGLI, POTRZEBA, WSPÓLNICTWO, PLOTER TERMICZNY, KRAMNICA, CZARNUSZKA, AGAR, KADASTER, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, MAŚLANKA, NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA, KAPAR, INFOBOKS, OWAL KARTEZJUSZA, KUC MERENS, SZMATA, KOTO, NIENORMATYWNOŚĆ, WSPÓŁZAWODNICTWO, MAHOŃ, MAJEUTYKA, REPREZENTACYJNOŚĆ, ANIMALIZM, NIEAKTUALNOŚĆ, WĘZEŁ ZARODKOWY, KOŃ TROJAŃSKI, GICZ, CNOTA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, PRZESTRZEŃ BARW, BUJOWISKO, GONDOLA, KAPSYD, RYTMICZNOŚĆ, LEGALIZM, LORGNON, ŻABOT, JOIK, ATORWASTATYNA, NADWOZIE SAMONOŚNE, DYSTROFEZ, ŁOWCZY, ZAKŁADZINY, PRAWO KARNE, NAZWA PUSTA, ARESZT, MLECZAJ LEPKI, KULISA, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, FUNKCJONALIZM, SIT, SZPETNOŚĆ, POŚWIĘCENIE, OKAZJONALIZM, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, TABLICA CAYLEYA, SZUANGMIAOZAUR, WILCZE STADO, NOTOHIPSYLOFODON, PRZYSADKA MÓZGOWA, BROŃ MASZYNOWA, ARIZONAZAUR, LOTNICTWO SZTURMOWE, UCHAL, CIĄG NIESKOŃCZONY, MYMURAPELTA, KRUSZYNA, ULTRAFILTRACJA, AWANSCENA, ZAJĄC SZARAK, SZPATUŁKA, KOWALENCYJNOŚĆ, NÓW, FAWORYTY, ŁUSKA, FATALIZM, ROMANS, ANALIZA CZYNNIKOWA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, LEGITYMISTA, DWORNOŚĆ, ULENA, ALOKODON, BONŻURKA, NIECHLUBNOŚĆ, STRAJK OKUPACYJNY, MORGANUKODON, BLISTR, MENDOZAZAUR, JOLA, ANALIZATOR POLOWY, ŻÓŁW CHIŃSKI, SIŁA AERODYNAMICZNA, SAMORZĄDNOŚĆ, MADONNA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, CIECIERZYCA, ANALIZA PORTFELOWA, RYSUNKI, IMIONNIK, NAJDA, REPUBLIKA FEDERALNA, DŁUGOSZ, KOTEWKA, MILICJA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ZŁOM, CYKAS, WYCINKOWOŚĆ, KRONOZAUR, OPOŁEK, OPCJA TERMINOWA, SZCZAWA, PROMIENNIK, PUSZCZALSKA, SYMPOZJUM, PĘCHERZYK, TWARDZIAK, BÓR WRZOSOWY, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, JEMIOŁA, RUCH, BEMOL PODWÓJNY, KALESONY, IGŁAWA, CECHA DYSTYNKTYWNA, OKRUTNOŚĆ, SKRĘTEK, MADEJOWE ŁOŻE, NONA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, KASZTELAN DRĄŻKOWY, SPLENDID ISOLATION, WIEK POPRODUKCYJNY, NIELEGAL, GOLAS, RÓWNANIE FUNKCYJNE, WIELKOŚĆ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, SERENADA, CZYSTY ROZUM, PŁAT, ROLADA, SCENOPISARSTWO, ZASTRZALIN, SUPOZYCJA, KWASZONKA, PROLACERTA, WYBUCHOWOŚĆ, BAR MLECZNY, WYTRAWNOŚĆ, GOŁĄBEK, KRUCHAWECZKA, GADACZ, UKOŚNIKOWATE, GOL SAMOBÓJCZY, BOBROSZCZURY, BATAGURY, LIOPLEURODON, SZYMPANS, STUDIUM WYKONALNOŚCI, BĄBELEK, JEDNOSTKA ZALEŻNA, GUJAWA, SYGNAŁ RADIOWY, WOSKOWATOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, SPAD, ŻYWIEC, EKSPARTNER, NATARCZYWOŚĆ, JASION, PENDŻABSKI, PANEL PODŁOGOWY, SAMMER, PROJEKCYJNOŚĆ, LEWAREK, WIRTUOZERSTWO, KLUCZ KODOWY, KAPROZUCH, JURNOŚĆ, ?POPULACJA STACJONARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ, PRZECHOWUJĄCEJ INFORMACJE POD POSTACIĄ REPREZENTACJI JĘZYKOWYCH, KTÓRYCH WYDOBYCIE JEST WZGLĘDNIE NIEZALEŻNE OD KONTEKSTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ, PRZECHOWUJĄCEJ INFORMACJE POD POSTACIĄ REPREZENTACJI JĘZYKOWYCH, KTÓRYCH WYDOBYCIE JEST WZGLĘDNIE NIEZALEŻNE OD KONTEKSTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAMIĘĆ DEKLARATYWNA rodzaj pamięci długotrwałej, przechowującej informacje pod postacią reprezentacji językowych, których wydobycie jest względnie niezależne od kontekstu (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAMIĘĆ DEKLARATYWNA
rodzaj pamięci długotrwałej, przechowującej informacje pod postacią reprezentacji językowych, których wydobycie jest względnie niezależne od kontekstu (na 18 lit.).

Oprócz RODZAJ PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ, PRZECHOWUJĄCEJ INFORMACJE POD POSTACIĄ REPREZENTACJI JĘZYKOWYCH, KTÓRYCH WYDOBYCIE JEST WZGLĘDNIE NIEZALEŻNE OD KONTEKSTU sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - RODZAJ PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ, PRZECHOWUJĄCEJ INFORMACJE POD POSTACIĄ REPREZENTACJI JĘZYKOWYCH, KTÓRYCH WYDOBYCIE JEST WZGLĘDNIE NIEZALEŻNE OD KONTEKSTU. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x