TERMIN UŻYWANY JAKO OKREŚLENIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WIELKĄ BRYTANIĘ W KOŃCU XIX WIEKU, POD RZĄDAMI KONSERWATYSTÓW; CHARAKTERYZOWAŁA SIĘ NIECHĘCIĄ DO WCHODZENIA W STAŁE SOJUSZE Z EUROPEJSKIMI I ŚWIATOWYMI MOCARSTWAMI ORAZ WZROSTEM ZNACZENIA I RANGI BRYTYJSKICH KOLONII, PROTEKTORATÓW I TERYTORIÓW ZALEŻNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPLENDID ISOLATION to:

Termin używany jako określenie polityki zagranicznej, realizowanej przez Wielką Brytanię w końcu XIX wieku, pod rządami konserwatystów; charakteryzowała się niechęcią do wchodzenia w stałe sojusze z europejskimi i światowymi mocarstwami oraz wzrostem znaczenia i rangi brytyjskich kolonii, protektoratów i terytoriów zależnych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERMIN UŻYWANY JAKO OKREŚLENIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WIELKĄ BRYTANIĘ W KOŃCU XIX WIEKU, POD RZĄDAMI KONSERWATYSTÓW; CHARAKTERYZOWAŁA SIĘ NIECHĘCIĄ DO WCHODZENIA W STAŁE SOJUSZE Z EUROPEJSKIMI I ŚWIATOWYMI MOCARSTWAMI ORAZ WZROSTEM ZNACZENIA I RANGI BRYTYJSKICH KOLONII, PROTEKTORATÓW I TERYTORIÓW ZALEŻNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.617

SKARGA KASACYJNA, LÓD FIRNOWY, TEMPO, NIEZADOWOLENIE, CIĄG, OPŁATA, BAZYLIANIE, CHOROBA KŁUSOWA, KARD, WŁAZ, BABA JAGA, OZÓR, ROZDZIELCA, PIES OGRODNIKA, BRĄZAL, ARENGA, PRESTO, DALMIERZ OPTYCZNY, RETOROMANIN, KONGRES WIEDEŃSKI, ROŚLINA, KARAWAN, STASIMON, TURANIEC, IPP, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, SOS MONACHIJSKI, FEDERACJA, OBLAT, HISZPAŃSKI, SZALA, RZEŹBIARNIA, BIEG ALPEJSKI, TETRACHLOROETEN, WOJEWODA, GORYL GÓRSKI, OCZKO, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, JAZDA BEZ TRZYMANKI, DERBY, INTEL, TELEROBOTYKA, IRONICZNOŚĆ, KASTYLIJSKI, UZWOJENIE WTÓRNE, EKUMENA, KATAR KISZEK, MAKROKIERUNEK, PRZEDSZKOLE, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, MITRA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PETRYFIKACJA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, SKŁAD WOLNOCŁOWY, POLITYKA BUDŻETOWA, KRUPNIK, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, PAZUR, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, STUDNIA, KWIAT LOTOSU, EKOSFERA, KLEMATIS, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ŻÓŁW SŁONIOWY, LIKWIDATOR SZKÓD, ZBRODNIA HITLEROWSKA, SPAGHETTI WESTERN, NAPŁYW KORZENIOWY, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, MAŁY RUCH GRANICZNY, PIJAK, STRAŻ OGNIOWA, HARMONIJKA, WYPRZEDAŻ, NEOGAULLIZM, PLETYZMOGRAF, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, PAŃSZCZYZNA, POTÓWKA, PÓŁANALFABETYZM, DRUKARZ, STREFA PODMIEJSKA, DOBRO KONSUMPCYJNE, RUSKI, WYLĘG, DZIWONOS, GRZYB PODSTAWKOWY, BOROWINA, WSZY, BABESZJOZA PSÓW, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, KONTRGAMBIT GIANUTIO, PRAWO BUDOWLANE, ROZRABIACZ, FIKOLOGIA, GOSPODARKA MIESZANA, KROWA, POKER DOBIERANY, PODWÓJNY AGENT, OMNIBUS, CZEPEK, WZNOWIENIE, EGZEKUCJA, KOŃ BUDIONNOWSKI, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, POZYCJA BALETOWA, OKO, SEKWENCJA TATA, WIROZA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, ELITA, DOBB, DŻUDOWIEC, STOPA LĄDOLODU, SIATKOWIEC, ROZWÓJ, NIL, GIPS, LEBERA, ZNIECZULENIE, ACENA NOWOZELANDZKA, WOSKOWNIA, PAPIER, TONALNOŚĆ, NOWOZACIĘŻNY, NEWTON, SKRYBA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, LITERATURA WAGONOWA, TUŁACTWO, TATO, UCHYB USTALONY, DOMINACJA ZUPEŁNA, SKOCZEK EGIPSKI, KOMUNA, USKOK, HIEROTOPOGRAFIA, ŻARTOWNIŚ, LEFLUNOMID, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, RAKOWATOŚĆ, ROK PODATKOWY, REALNY SOCJALIZM, INTENSJONALNOŚĆ, MIKROGUMA, AMINEK EGIPSKI, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, SOBÓR, DERMATOGLIF, NÓŻ DO PAPIERU, SARDELOWATE, RADIOKABINA, KRWINKOWIEC, NEF, PŁOTKARZ, KORWETA, HIMALAJE, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, POTRZEBA, BOA DUMERILA, NAWIETRZAK, SECESJONISTA, RURALISTYKA, KWADRUPOL, SKOWYT, POBIAŁKA, FALA, ZNAK WODNY, SPÓŁKA HOLDINGOWA, RELIGIA, ZNAK, BONANZA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, VOTUM SEPARATUM, KUBRAK, SZCZEBIOT, KROKODYLE, REGRESJA MORZA, SPANIEL, CHOROBA PROMIENNA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, LEGENDA, WIESZCZBIARNIA, ŚCIEŻKA HAMILTONA, TRWAŁOŚĆ, UKŁAD HENONA, CHWAST, MACHIZM, KOREKTA DRUKARSKA, WILCZY BILET, NORBLIN, LINIA HODOWLANA, SUROWICA, CYKLAMAT, SILNIK ZAMKNIĘTY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, POLITYK, CHŁODNICOWIEC, PATARIA MEDIOLAŃSKA, CYC, DARWIN, KLASYCZNY HATTRICK, TELEZAKUPY, ŻYTO, FIGHTER, BŁONA PŁYWNA, ALPINARIUM, PRZEDGÓRZE, KONTROLA INSTANCYJNA, ULEMOZAUR, GAMEPLAY, SZMARAGD NILU, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, TRANZYT, CHOROBA GRZYBOWA, BUDOWNICTWO WODNE, ZAPŁON ISKROWY, MINIMALISTA, PAJA, POMÓR, TILAKA, WYDATKI, REKLAMOWIEC, PTASIA GRYPA, PĘK PROSTYCH, TERYNA, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, KOSTIUMERNIA, CHICHA, GRUPA PROPYLOWA, FRAZA PRZYIMKOWA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, WIEDŹMA, BEGINKI, REFERENDUM GMINNE, SPÓDNICZKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, SZPARNICOWATE, GATUNEK CELOWY, PALEOPATOLOGIA, PORT MACIERZYSTY, GŁOGOWIANIN, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PRZECIWNIK, STWÓRCA, KUKU NA MUNIU, AKACJA, DICKENS, ZAUWAŻALNOŚĆ, ROŚLINA KORZENIOWA, SOFCIK, KREW PĘPOWINOWA, GRUPA AZOWA, IUE, SYMULTANA, SADÓWKA, GAZPACHO, CZUBATY PAWIAN, PALEONTOLOGIA, RESPONSYWNOŚĆ, SYNANTROPIZACJA, GRUPA ETYLOWA, SZTORMLINA, ASTRA, WOŁYNIAK, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, KOŃ, PIERNIKARZ, KARA, KAMIEŃ SŁONECZNY, WYROBNICA, MARKETING RELACYJNY, DZIKA KARTA, NOOBEK, BIAŁY KARZEŁ, PŁUG, AKRYBIA, MILICJA OBYWATELSKA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, ODWILŻ, ORBITA, ALBUMINA, STRES, WETERYNARIA, ŚLUZ SZYJKOWY, FILOLOGIA CHORWACKA, MĄDRALIŃSKI, HIPSTER, OTĘŻAŁKOWATE, FAŁSZYWE ZEZNANIE, ŚPIĄCZKA, CHOKER, MATECZNIK, ?OBLAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.617 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERMIN UŻYWANY JAKO OKREŚLENIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WIELKĄ BRYTANIĘ W KOŃCU XIX WIEKU, POD RZĄDAMI KONSERWATYSTÓW; CHARAKTERYZOWAŁA SIĘ NIECHĘCIĄ DO WCHODZENIA W STAŁE SOJUSZE Z EUROPEJSKIMI I ŚWIATOWYMI MOCARSTWAMI ORAZ WZROSTEM ZNACZENIA I RANGI BRYTYJSKICH KOLONII, PROTEKTORATÓW I TERYTORIÓW ZALEŻNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERMIN UŻYWANY JAKO OKREŚLENIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WIELKĄ BRYTANIĘ W KOŃCU XIX WIEKU, POD RZĄDAMI KONSERWATYSTÓW; CHARAKTERYZOWAŁA SIĘ NIECHĘCIĄ DO WCHODZENIA W STAŁE SOJUSZE Z EUROPEJSKIMI I ŚWIATOWYMI MOCARSTWAMI ORAZ WZROSTEM ZNACZENIA I RANGI BRYTYJSKICH KOLONII, PROTEKTORATÓW I TERYTORIÓW ZALEŻNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPLENDID ISOLATION Termin używany jako określenie polityki zagranicznej, realizowanej przez Wielką Brytanię w końcu XIX wieku, pod rządami konserwatystów; charakteryzowała się niechęcią do wchodzenia w stałe sojusze z europejskimi i światowymi mocarstwami oraz wzrostem znaczenia i rangi brytyjskich kolonii, protektoratów i terytoriów zależnych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPLENDID ISOLATION
Termin używany jako określenie polityki zagranicznej, realizowanej przez Wielką Brytanię w końcu XIX wieku, pod rządami konserwatystów; charakteryzowała się niechęcią do wchodzenia w stałe sojusze z europejskimi i światowymi mocarstwami oraz wzrostem znaczenia i rangi brytyjskich kolonii, protektoratów i terytoriów zależnych (na 17 lit.).

Oprócz TERMIN UŻYWANY JAKO OKREŚLENIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WIELKĄ BRYTANIĘ W KOŃCU XIX WIEKU, POD RZĄDAMI KONSERWATYSTÓW; CHARAKTERYZOWAŁA SIĘ NIECHĘCIĄ DO WCHODZENIA W STAŁE SOJUSZE Z EUROPEJSKIMI I ŚWIATOWYMI MOCARSTWAMI ORAZ WZROSTEM ZNACZENIA I RANGI BRYTYJSKICH KOLONII, PROTEKTORATÓW I TERYTORIÓW ZALEŻNYCH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - TERMIN UŻYWANY JAKO OKREŚLENIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WIELKĄ BRYTANIĘ W KOŃCU XIX WIEKU, POD RZĄDAMI KONSERWATYSTÓW; CHARAKTERYZOWAŁA SIĘ NIECHĘCIĄ DO WCHODZENIA W STAŁE SOJUSZE Z EUROPEJSKIMI I ŚWIATOWYMI MOCARSTWAMI ORAZ WZROSTEM ZNACZENIA I RANGI BRYTYJSKICH KOLONII, PROTEKTORATÓW I TERYTORIÓW ZALEŻNYCH. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x