Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: COŚ (MATERIALNEGO LUB NIE), CO UMOŻLIWIA WYCOFANIE SIĘ Z JAKIEJŚ MAŁO KOMFORTOWEJ SYTUACJI, OSIĄGNIĘCIE TRUDNEGO KOMPROMISU LUB ZAPOBIEGANIE PRZYSZŁYM PRAWDOPODOBNYM KONFLIKTOM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WENTYL to:

coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 6 lit.)WENTYL BEZPIECZEŃSTWA to:

coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 20 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WENTYL

WENTYL to:

w instrumentoznawstwie: zawór włączający do korpusu instrumentów dętych blaszanych dodatkowe rurki (zwane krąglikami), które przedłużają słup powietrza i zmieniają wysokość dźwięku; piston (na 6 lit.)WENTYL to:

coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 6 lit.)WENTYL to:

zawór; urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu płynów, gazów (na 6 lit.)WENTYL to:

cienka rurka gumowa w zaworze dętki umożliwiająca pompowanie do niej powietrza (na 6 lit.)WENTYL to:

urządzenie otwierające dopływ powietrza do piszczałek organów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ (MATERIALNEGO LUB NIE), CO UMOŻLIWIA WYCOFANIE SIĘ Z JAKIEJŚ MAŁO KOMFORTOWEJ SYTUACJI, OSIĄGNIĘCIE TRUDNEGO KOMPROMISU LUB ZAPOBIEGANIE PRZYSZŁYM PRAWDOPODOBNYM KONFLIKTOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.069

EKONOMIA POLITYCZNA, WIDOWISKO, INFILTRACJA, SKANER, AMNEZJA, SAMOWOLNOŚĆ, SZPILKA, ROZKŁAD, SECESJONISTA, NIESYMETRYCZNOŚĆ, OŚWIECICIEL, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, SZKOŁA ŚREDNIA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, GOLEC, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, REGENT, STOPIEŃ, LISTNIENIE, BARWY WOJENNE, MATERIAŁ, KAMARAN, GRZYB SKALNY, TRANSEKT, LABORKA, ODZYSK, KULUARY, WERBOWNIK, GUMIDRAGAN, ROGALIK, CHLOROHEKSYDYNA, KOŁO PODBIEGUNOWE, POLONIZATOR, PŁYTKI TALERZ, ONE-STEP, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, SWOJAK, SERECZNIK, PATRZAŁKI, OKRĘT TRANSPORTOWY, BRANŻA, KALWARIA, SEKURYT, BĘBNICA, MAKSYMALIZM, CHWAŁA, KREPON, HAJS, OLEJ Z OLIWEK, OWIJARKA, KĘPKA, GOUDA, BIZNESWOMAN, CHWALBA, STEROWIEC SZKIELETOWY, NIEAKTYWNOŚĆ, ARAUKARIA, MUSZTARDA SAREPSKA, SZEJK, ZGRAJA, SPRZĄGLE, DJ, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, NOC KAIRU, INTEGRACJA, SAMOREALIZACJA, TREN, ASOCJACJA GWIAZD, PRZECIWSTOK, PSYCHOFARMAKOLOGIA, FUTURE SIMPLE, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, PIKIETA, SPONTANICZNOŚĆ, WĘŻOWIDŁA, BINDA, NIEZASKARŻALNOŚĆ, ŁAWA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, PRZEKLEŃSTWO, ANTYFONA, WARIACJE, MIEDZIONIKIEL, KAROTENOID, TRANZYSTOR, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ANTYCYKLON, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, SUROWOŚĆ, PLOMBOWIEC, LOGGIA, RETRAKCJA, CZARCIE NASIENIE, ŚLIZGAWKA, PRAWA RĘKA, DRAPIEŻNIK, PROCES ODWRACALNY, STARY MALUTKI, BECZKA BEZ DNA, PRZYBLIŻENIE, JEŻOWIEC JADALNY, APARAT, KOMBATANT, BIAŁA SALA, SZCZUDLARSTWO, PUDER, CYBORIUM, PAŹ ŻEGLARZ, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, MIELINA, INSTRUMENT MECHANICZNY, UKŁAD SAMODZIELNY, KLINOLIST, MONGOŁ, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, PIASZCZYSTOŚĆ, MORENA ABLACYJNA, TUBULOPATIA, LEGENDA, PLAFON, PRZEŚLADOWANIE, ISTOTA FANTASTYCZNA, ABORCJONISTKA, ZAWISAK, TANTALIT, DZIERŻAWCZOŚĆ, POGROM, DEPOZYCJA, AGERATUM, ALABASTRON, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, PRZEZWISKO, KINO, DWUPRZODOZĘBOWCE, REGIONALISTA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SOŁTYSOSTWO, PRZETWÓRSTWO, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, WILK, KATAPULTA, MASTYKS ASFALTOWY, STATEK KORSARSKI, SERCÓWKA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, IZOLACJA, SAMOGŁOSKA DŁUGA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, KASZTEL, GOL SAMOBÓJCZY, SZRANKI, FLOTA, JAPONKA, ODPRAWA CZASOWA, KORONA, DWURÓG, UWAŻNOŚĆ, HANKO, FREGATA, KRAŃCÓWKA, KORPUS, KATAPULTOWANIE, PITU PITU, WODORÓWKA, BĄBEL, DEKLARACJA, PARTYJNIAK, KOROWÓDKI, KRZYŻYK, BIDON, ZSYPISKO, ŁUK TĘCZOWY, STATYW, PRZYCZEPNOŚĆ, BUŁGARSKI, POWTARZALNOŚĆ, TIUL, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PRZYPADEK, ŚLIWA, HUMORESKA, ŻABA SZTYLETOWATA, NADPROŻE, WIRKI, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PRZYGODA, POLIMER, WSPANIAŁOŚĆ, SEZONOWIEC, AKCENT, BIAŁE WINO, ŚWIATŁO ZIELONE, PALUCH, BODZIEC PROKSYMALNY, JAŚ WĘDROWNICZEK, ŁOWCA GŁÓW, TEREBINT, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, SZPILKA, CHIŃSKI, PERUKARNIA, BROGSY, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ODRUCH, PRZEPAŚĆ, NOWICJAT, ZATYŁ, NUROGĘŚ, SZAL, ZAZDROŚĆ, EKSKLUZYWIZM, MANEWR PRINGLE’A, KONCENTRACJA, GRZĘDA, EDYKUŁ, MŁODZIEŻOWIEC, JĘZYK POLSKI, WADA, SZORSTKOŚĆ, RAK, WYSTRÓJ, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, RETOROMANIN, PŁYTA, DYL, PODWÓJ WIELKI, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, GATUNEK SEMELPARYCZNY, MARSZ, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, NIEUCHRONNOŚĆ, LEJNOŚĆ, MURARKA OGRODOWA, GWIAZDA PRZEWODNIA, MOCARZ, POSKRZYP, PRAWO UNIJNE, UŚMIECH, CZTEROTAKT, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ORZECH KOKOSOWY, SYSTEM ARGENTYŃSKI, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, OTWORZENIE SERCA, AGAMA, FRAJER, DZIAŁANIE, REWIDENT, MIGOTANIE GWIAZD, ZASTRZAŁ, WYSPA BARIEROWA, PŁOMIEŃ, CUKIERNIA, SEKRECJA, PRE-PAID, ŁBISKO, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, PRZEGRANA, ARGUMENT, SŁODZIAK, KOMEDIANT, ABOLICJA, PORZĄDEK PUBLICZNY, JAŁÓWKA, GOL, STELAŻ, MNICH, EFEKT RYGLA, KUSZYK, WŁOSKOWATOŚĆ, GUMA NATURALNA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, TRANSLACJA, MODULARNOŚĆ, SZUKACZ, SILNIK RAKIETOWY, SZKARŁUPNIE, MISTRZU, STAGNACJA GOSPODARCZA, ZŁOTA KLATKA, KERO, REAKTOR, TERMIN ZEROWY, KASATA, GOŚĆ, DIMER, NIEMOŻEBNOŚĆ, TAŁATAJSTWO, PORTE-PAROLE, AWIACJA, ZASILANIE SIECIOWE, OBROŃCZYNI, TRYSKAWKA, PROCENT PROSTY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, NOTOWANIA, ŻABA MARMURKOWANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.069 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: COŚ (MATERIALNEGO LUB NIE), CO UMOŻLIWIA WYCOFANIE SIĘ Z JAKIEJŚ MAŁO KOMFORTOWEJ SYTUACJI, OSIĄGNIĘCIE TRUDNEGO KOMPROMISU LUB ZAPOBIEGANIE PRZYSZŁYM PRAWDOPODOBNYM KONFLIKTOM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wentyl, coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 6 lit.)
wentyl bezpieczeństwa, coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WENTYL
coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 6 lit.).
WENTYL BEZPIECZEŃSTWA
coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 20 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x