COŚ (MATERIALNEGO LUB NIE), CO UMOŻLIWIA WYCOFANIE SIĘ Z JAKIEJŚ MAŁO KOMFORTOWEJ SYTUACJI, OSIĄGNIĘCIE TRUDNEGO KOMPROMISU LUB ZAPOBIEGANIE PRZYSZŁYM PRAWDOPODOBNYM KONFLIKTOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WENTYL to:

coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 6 lit.)WENTYL BEZPIECZEŃSTWA to:

coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 20 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WENTYL

WENTYL to:

w instrumentoznawstwie: zawór włączający do korpusu instrumentów dętych blaszanych dodatkowe rurki (zwane krąglikami), które przedłużają słup powietrza i zmieniają wysokość dźwięku; piston (na 6 lit.)WENTYL to:

coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 6 lit.)WENTYL to:

zawór; urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu płynów, gazów (na 6 lit.)WENTYL to:

cienka rurka gumowa w zaworze dętki umożliwiająca pompowanie do niej powietrza (na 6 lit.)WENTYL to:

urządzenie otwierające dopływ powietrza do piszczałek organów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ (MATERIALNEGO LUB NIE), CO UMOŻLIWIA WYCOFANIE SIĘ Z JAKIEJŚ MAŁO KOMFORTOWEJ SYTUACJI, OSIĄGNIĘCIE TRUDNEGO KOMPROMISU LUB ZAPOBIEGANIE PRZYSZŁYM PRAWDOPODOBNYM KONFLIKTOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.895

DOPUST BOŻY, GAZ ELEKTRONOWY, LEKTYNA, MARZENIE SENNE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ZAPISYWACZ, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, BEZGRANICZE, WAGON BAGAŻOWY, CIĄŻA JAJOWODOWA, SYSTEM KONSORCYJNY, BARWNOŚĆ, SEKSIZM, ADAPTACYJNOŚĆ, OBCHODOWY, WIEJSKI FILOZOF, WNIOSEK, BAK, ARTYSTA, MAKABRYCZNOŚĆ, KOLOR, OŚWIADCZENIE, WAFEL, OSIEMDZIESIĄTKA, NARYS KLESZCZOWY, KANAPKA, MNICH, ASTRONOMIA, OGNISKO, PASZCZUR, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, JELEŃ MILU, KANDYZ, WINNA, KOSMOS, WIETRZENIE FIZYCZNE, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, PICA, MIRAŻ, KOMOSA, SZYK TOROWY, DODAJNIK, SPLENDOR, KOLORYMETRIA, PRACA TYMCZASOWA, MONTAŻOWNIA, AGAMIA, NIETYPOWOŚĆ, LUFA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, GRUPA NILPOTENTNA, TYFTYK, BOGACTWO, PROTEST, MENU, FRASZKA, DEKLARACJA, KOSZULKA, ESTETYKA, MAJZA, WIKIPEDYSTKA, POLEWA, JĘZYK ARGOBBA, KLAWISZ NUMERYCZNY, RECEPCJA, BADYLARZ, NADWYŻKA, POCIĄGŁOŚĆ, WOLNY, ZAŻALENIE, POLEWA, AZYL, WYŻERACZ, WIEK, WYKRĘTAS, OZNACZENIE, AUTSAJDER, OGNISKO, IMPAS, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, TAŁAŁAJSTWO, OSTROGONY, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, GOMBROWICZ, KOMENSALIZM, OPAD, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, SALA, INTERES PRAWNY, ROZLEGŁOŚĆ, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, EKSHIBICJONIZM PSYCHICZNY, TEATR, SZTUCZNE SERCE, NIEGUSTOWNOŚĆ, KARABINEK PNEUMATYCZNY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, FIGURA SŁÓW, ENIGMATYCZNOŚĆ, PSYCHOBIOLOGIA, BŁĄD FORMALNY, POLICYJNOŚĆ, POŻYTEK, KWAS BURSZTYNOWY, HIEROTOPOGRAFIA, SKŁADAK, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, SZARPIE, KRĘG SZCZYTOWY, MISIO, CIĄGNIK KOŁOWY, BYŁY, ANAMORFOZA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, TANTALIT, TYTANIAN, ŻYTO, GLOSA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, LEWOSKRĘT, OKLUZJA, ROSZPONKA, NIEUŻYWALNOŚĆ, WĄTEK, GRAF PODSTAWOWY, NIEUWAŻNOŚĆ, PARKIET, APANAŻE, BIAŁY ROSJANIN, PARTIA KANAPOWA, , ANDROPAUZA, DANA, ŁĘKOTKA, WATA, HISZPAN, POGOTOWIE, LEBERKA, OCHRONA INDYWIDUALNA, SKRZYDEŁKO, WIZAŻYSTA, BARANECZEK, MITENKI, PSZCZOŁA WŁOSKA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, FONIATRIA, DIAGNOZA, WYZNAWCA, WROŚNIAK, PRZYJACIEL, MAGNESIK, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, KIRPAN, PRAWIDŁO, KUPON, DRINK-BAR, PRZEKUPKA, ANTYNATURALIZM, EKSPONENT, PROSTAK, WAPNIARKA, EMPORA, POLIMORFIZM, ZNACZNIK, NADMIERNA SENNOŚĆ, MISJA KANONICZNA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, FOTOGENICZNOŚĆ, OKUCIE, WETKA, DEOKSYGUANOZYNA, NIEUPRZEJMOŚĆ, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, OSTENTACJA, PISANKA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, CZAS MĘSKI, POMALOWANE, ROZSADNIK, KOMBAJN, ŚRODOWISKO, ZMARSZCZKA, BIAŁY MARSZ, STEROWANIE ADAPTACYJNE, SILNIK ASYNCHRONICZNY, PROJEKCYJNOŚĆ, PRZEKOZAK, CHOCHELKA, ELKI, LAJKONIK, CYKL WYDAWNICZY, WYZNACZNIK, DRAG, LUJ, KRÓLIK, KAPLICA PRZYCMENTARNA, NONKONFORMISTA, PROFESOR, BRANŻA, FUTRYNA, WODA, GRZEBIENIARZ, BOMBARDIER, RADIOBIOLOGIA, BEKON, ZAKRĘT, ŁACINA, AGONISTA, POPRZEDNICZKA, EŁK, PORTUGALSKOŚĆ, EKSPERTKA, RUMIAN RZYMSKI, MĄŻ ZAUFANIA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, SZERMIERZ, PORADLNE, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, KAWALER, SZKOCKOŚĆ, LETARG, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, POWIEŚĆ SF, STRAJK OKUPACYJNY, HALO, KOTYLOZAURY, KASZTEL, EMBOLIZACJA, UMOWA UBEZPIECZENIA, AKATALEKSA, GUZ KULSZOWY, PTASZNIK GOLIAT, SKARB, KOŃ TORYJSKI, OSAD DELUWIALNY, PRZEPIĘCIE, BORDER, PISTACJA TERPENTYNOWA, OLIMPIADA, POPRZEDNIK, KORUND, FARMACJA STOSOWANA, DERMOKOSMETYKA, WIELOKĄT, SOS SOJOWY, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, KURIOZUM, ESENCJALIZM, OBIEG, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, CIĘŻKOŚĆ, ROPUCHA PANTEROWATA, RZUT RÓWNOLEGŁY, MOWA NIEZALEŻNA, RYZYKO INWESTYCYJNE, ZŁOŻE, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, NERCZYŁUSK, DWUWARSTWOWOŚĆ, PIERNIK LUBELSKI, BUKAT, PRAWO HOOKE’A, WĘDRÓWKA DUSZ, KURIER PODHALAŃSKI, MŁOTEK, LAKIER, RZECZ WNIESIONA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, PADOK, STATYW, GEN HIPOSTATYCZNY, ASFODEL, ZRZESZENIE, TRAMONTANA, ARC TG, DOJRZAŁOŚĆ, EKSPEDYTURA, SALAMANDRA KAUKASKA, NASADKA, PÓŁRUCH, INŻYNIERIA CHEMICZNA, ELEKTRYCZNY PASTUCH, CHA-CHA, SYJON, SZAMKA, ŻÓŁTODZIÓB, RZYGI, LINIA GEODEZYJNA, TYŁÓWKA, SZCZOTECZKA, FREON, FIGURA GEOMETRYCZNA, IZOLACJONIZM, PRZEWÓD PRÓŻNIOWY, ANGLOSASKI, BUT NARCIARSKI, OBORNIK, SYMETRIA, ?DIETA ASPIRYNOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ (MATERIALNEGO LUB NIE), CO UMOŻLIWIA WYCOFANIE SIĘ Z JAKIEJŚ MAŁO KOMFORTOWEJ SYTUACJI, OSIĄGNIĘCIE TRUDNEGO KOMPROMISU LUB ZAPOBIEGANIE PRZYSZŁYM PRAWDOPODOBNYM KONFLIKTOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: COŚ (MATERIALNEGO LUB NIE), CO UMOŻLIWIA WYCOFANIE SIĘ Z JAKIEJŚ MAŁO KOMFORTOWEJ SYTUACJI, OSIĄGNIĘCIE TRUDNEGO KOMPROMISU LUB ZAPOBIEGANIE PRZYSZŁYM PRAWDOPODOBNYM KONFLIKTOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WENTYL coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 6 lit.)
WENTYL BEZPIECZEŃSTWA coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WENTYL
coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 6 lit.).
WENTYL BEZPIECZEŃSTWA
coś (materialnego lub nie), co umożliwia wycofanie się z jakiejś mało komfortowej sytuacji, osiągnięcie trudnego kompromisu lub zapobieganie przyszłym prawdopodobnym konfliktom (na 20 lit.).

Oprócz COŚ (MATERIALNEGO LUB NIE), CO UMOŻLIWIA WYCOFANIE SIĘ Z JAKIEJŚ MAŁO KOMFORTOWEJ SYTUACJI, OSIĄGNIĘCIE TRUDNEGO KOMPROMISU LUB ZAPOBIEGANIE PRZYSZŁYM PRAWDOPODOBNYM KONFLIKTOM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - COŚ (MATERIALNEGO LUB NIE), CO UMOŻLIWIA WYCOFANIE SIĘ Z JAKIEJŚ MAŁO KOMFORTOWEJ SYTUACJI, OSIĄGNIĘCIE TRUDNEGO KOMPROMISU LUB ZAPOBIEGANIE PRZYSZŁYM PRAWDOPODOBNYM KONFLIKTOM. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x