ALLIUM - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY AMARYLKOWATYCH (AMARYLLIDACEAE), DAWNIEJ ZALICZANY DO OSOBNO WYODRĘBNIANEJ RODZINY CZOSNKOWATYCH (ALLIACEAE) LUB LILIOWATYCH (LILIACEAE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZOSNEK to:

Allium - rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae), dawniej zaliczany do osobno wyodrębnianej rodziny czosnkowatych (Alliaceae) lub liliowatych (Liliaceae) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZOSNEK

CZOSNEK to:

warzywo, przyprawa; cebulka rośliny o tej samej nazwie (na 7 lit.)CZOSNEK to:

Allium sativum - roślina przyprawowa o charakterystycznym zapachu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALLIUM - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY AMARYLKOWATYCH (AMARYLLIDACEAE), DAWNIEJ ZALICZANY DO OSOBNO WYODRĘBNIANEJ RODZINY CZOSNKOWATYCH (ALLIACEAE) LUB LILIOWATYCH (LILIACEAE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.837

RUBASZKA, MIŃSZCZANIN, MARKIETANIN, PIETRUSZKA, ŻAGLOWIEC PERUWIAŃSKI, OGNIE, FLAMING, MIODOJADEK ZŁOTOUCHY, NORNIK POLNY, INWEKTYWA, KINO DROGI, DERMOKOSMETYK, CENTRUM, ETIUDA, JEDNOSTKA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, SZYSZKA, RODZAJ MĘSKI, PUNK ROCK, EMIGRACYJNOŚĆ, FILTRACJA, ZASKRONIEC RYBOŻER, ŻABA ĆWIERKAJĄCA, PETREL WULKANICZNY, WAFEL, MATERIAŁ SKALNY, TRUFLA, KOSMATKA KŁOSOWA, KLIN, DZIERZBIK CZARNOCZELNY, ŚCIANKA DZIAŁOWA, TERCET, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, BEZ APTECZNY, PAPUŻKA ZIELONOGRZBIETOWA, PALIWO RAKIETOWE, INWESTYCJA, KRZYWOSZYJ KORZENIOWY, BROMELIOWATE, BYSTRZYK CZERWONOPLAMY, KAMYCZEK USZNY, CZAGRA SENEGALSKA, WAWRZYN, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, KOZIBRÓD, PŁYTKA, GOŹDZIANKA, CZYTELNIA, MIECZNIK, NABÓJ BOJOWY, PERŁÓWKA WYNIOSŁA, JĘZYK RWANDA, EMBRIOGENIA, WAŻNIK, NEPOTYSTA, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, RUSKI, AUSTRALORZEKOTKA DELIKATNA, PANTALONY, NACIEK JASKINIOWY, PODEJŹRZON, SZPAGIETKA BAHAMSKA, HOSTIA, DMUCHAWA, SARNA, KANARYJKA NIEBIESKOPLAMA, IMMUNIZACJA CZYNNA, OPAŁ, HOPLUR OBROŻNY, ODBOJNICA, SATELITA, BIAŁOCZÓŁKA, MRÓWKOJAD CZTEROPALCZASTY, MEBLOWÓZ, ŻABA CZERWONOUCHA, FLEBODIUM ZŁOCISTE, AURA, BILBIL ŻÓŁTAWY, BUTELKA, KIEŁBAŚNICA, BURKA, ZATRACENIE, WIEŻA STRAŻNICZA, LIMPRICHTIA DŁUGOKOŃCZYSTA, STEREOTYPIA, WĘŻÓWKA AUSTRALIJSKA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, IBIS SZKARŁATNY, ZIMNY PRYSZNIC, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, LASÓWKA WZORZYSTA, WILGOTNOŚĆ, SARNA SYBERYJSKA, ROSOMAK, TURZYCA WŁOSOWATA, DETENCJA, PŁYWACZOWATE, KULTURA WODNA, PAS DROGI GRANICZNEJ, CZAPLA ZŁOTAWA, LENIWIEC HOFFMANA, BARWY, ŁYŻKA, CIASTO MAKARONIKOWE, MERZYK, MOLO, OPOSIK BRAZYLIJSKI, FREZJA MIESZAŃCOWA, SZTUCZNY LÓD, PERKOZ RDZAWOSZYI, KUZU, KŁOBUK, PROCES TECHNOLOGICZNY, GLYPTODON, PLANISTYKA, KORMORAN ETIOPSKI, OPRZĘDZIK, OKULARY 3D, BUSZÓWKA RUDORZYTNA, WALGETTOZUCH, FIOLETEK, KRWAWNIK WIERZBOLISTNY, KRZYŻ MALTAŃSKI, CHRYZANTEMA, ŻABA CZERWONOPRĘGA, OSA RUDAWA, LATAJĄCA ŻABA JAWAJSKA, CZAPLA ZIELONOSKRZYDŁA, KAPAR, KOSZ, SZYFR PŁOTOWY, ŻURAWIK, PYTON SKALNY, EKRAN, DRAMA, SEMITKA, KRAJARKA, OWALNICA, ARONIA ŚLIWOLISTNA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, HAMULEC, OSPAŁOŚĆ, KAGU, ŻÓŁW GEOMETRYCZNY, ŁUSKIEWNIK, WALC, IMBUS, ROZSZCZEPIENIE, MIODOPOIK CZARNOBRODY, STOWARZYSZONY, CZABAN, SZCZERKLINA, TĘPOZĄB BIAŁAWY, CYNGIEL, KŁOPOTEK, GRUPA, CHOMIK MANDŻUGARSKI, QUEBECKI, CZAS PRZESZŁY, OBIEG PIENIĄDZA, LODRANIT, VOTUM, PROMIEŃ, CZAPLA ZMIENNA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, SPÓJNIK WYNIKOWY, AGREGAT, OLEJEK ETERYCZNY, PSTRĄŻEŃ SREBRZYSTY, PAWILON, OJCZYZNA, OMIEG, ZAŚPIEW, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, PLEWA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, PEDOFILSTWO, GALARETNICA, PSEUDOLAGOZUCH, KOŚĆ, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, RACA, KONSOLA, PUNKT DYMIENIA, WIEWIÓRKA ZIEMNA, CHOCHOŁEK, RUMIANEK, ODROBEK, KUSACZ CZARNY, CZOSNEK BARSZCZEWSKIEGO, TURNIURZYK CZERWONOOKI, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, PEPSI, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, TRYLON, KICZUA, DIUSZESA, IBIS ŻÓŁTOSZYI, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, ŻYWICZLIN, CZYNNIK NIECENOWY, WIDŁOZĄB FALISTY, ANODA, MIODOJAD SMUGOWANY, FURCZAK, PORTATO, LEMUR CZERWONOBRZUCHY, OŚCIEŃ, DOŻYWOCIE, CZEBUREK, BEMBA, PALATOGRAM, ROPUCHA AMERYKAŃSKA, BRAMOWNICA, SALAMI, NADAWCA PUBLICZNY, MUR, PODOKARP WIELKOLISTNY, TRAGIZM, KWASZONKA, RĘBNIA ZUPEŁNA, OSIOWCE, HIPERTONIA, FORDON, ACENA DROBNOKWIATOWA, APOTROPAIZM, PADAŁKA, SEKSUOLOGIA, KULTUROWOŚĆ, BOCIAN CZARNODZIOBY, SALA, PRZEMIANA ODWRACALNA, SARNA, BARWA OCHRONNA, HOT DOG, OBRAMIENIE, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, SZNUR, SOJA, WSPORNICA, CZERWONAK, TAMARYNY, WNIEBOWZIĘCIE, RAKARNIA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, CHINE, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ALIENACJA, WĘZEŁ TKACKI, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, ELIPSA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, POZIOMKA, SSAK, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, EMBLEMAT, PINGWIN DŁUGOCZUBY, AKTYWNOŚĆ, MAPA TEMATYCZNA, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, SZAFRAN TOSKAŃSKI, CYTRONELOL, ŻÓŁCIEŃ, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, OGRÓD ZIMOWY, BATAGUR BASKA, OPĘTANY, AGATA, PLINTA, HEMOROID, POWINOWACTWO OSIOWE, STRUŚ, ŁAPEĆ, PANTOGRAF, CZAPLA OLBRZYMIA, ROLNICA, PETREL POŁUDNIOWY, WĘŻÓWKA WIJĄCA, ŚMIETKA KAPUŚCIANA, MAJDANIARZ, CEDRZYNIEC, SPRAWNOŚĆ, CHIŃSKI, LINIA SPEKTRALNA, PRZEKŁADNIA HIPOIDALNA, GERMAŃSKI, WIATR KATABATYCZNY, BYSTRZYK BARWNY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, DACH HEŁMOWY, BOTY, PODYPLOMÓWKA, MATURKA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, MIESZANINA, KRZAKÓWKA BIAŁOBRZUCHA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ?RADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.837 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALLIUM - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY AMARYLKOWATYCH (AMARYLLIDACEAE), DAWNIEJ ZALICZANY DO OSOBNO WYODRĘBNIANEJ RODZINY CZOSNKOWATYCH (ALLIACEAE) LUB LILIOWATYCH (LILIACEAE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALLIUM - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY AMARYLKOWATYCH (AMARYLLIDACEAE), DAWNIEJ ZALICZANY DO OSOBNO WYODRĘBNIANEJ RODZINY CZOSNKOWATYCH (ALLIACEAE) LUB LILIOWATYCH (LILIACEAE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZOSNEK Allium - rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae), dawniej zaliczany do osobno wyodrębnianej rodziny czosnkowatych (Alliaceae) lub liliowatych (Liliaceae) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZOSNEK
Allium - rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae), dawniej zaliczany do osobno wyodrębnianej rodziny czosnkowatych (Alliaceae) lub liliowatych (Liliaceae) (na 7 lit.).

Oprócz ALLIUM - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY AMARYLKOWATYCH (AMARYLLIDACEAE), DAWNIEJ ZALICZANY DO OSOBNO WYODRĘBNIANEJ RODZINY CZOSNKOWATYCH (ALLIACEAE) LUB LILIOWATYCH (LILIACEAE) sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ALLIUM - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY AMARYLKOWATYCH (AMARYLLIDACEAE), DAWNIEJ ZALICZANY DO OSOBNO WYODRĘBNIANEJ RODZINY CZOSNKOWATYCH (ALLIACEAE) LUB LILIOWATYCH (LILIACEAE). Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x