Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DANIE, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM SĄ SMAŻONE, DUSZONE LUB PIECZONE ŻEBERKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻEBERKA to:

danie, którego głównym składnikiem są smażone, duszone lub pieczone żeberka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻEBERKA

ŻEBERKA to:

wieprzowy element handlowy, mięso z kością (z żebrami) z części brzusznej tuszy (na 7 lit.)ŻEBERKA to:

kości żebrowe (cielęce lub wieprzowe) wraz z mięsem przyrządzane jako potrawa (na 7 lit.)ŻEBERKA to:

australijski ptak z rodziny wikłaczy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DANIE, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM SĄ SMAŻONE, DUSZONE LUB PIECZONE ŻEBERKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.205

STRONA TYTUŁOWA, FRAZA, GRZEBACZ, SUWNICA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, LAMPKA MAŚLANA, DOLMAN, DZIADEK DO ORZECHÓW, PALATALIZACJA, SĄSIEDZKOŚĆ, WIĘZADŁO, WOLNY, RZADKOŚĆ, ANTENA YAGI, RADAR GEOLOGICZNY, POLONISTYKA, KUPON, NEKROMANCJA, ŻYDOSTWO, ARSYNA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, FIGURACJA MELODYCZNA, POMOC, ESKORTA, HIPOTROFIA, KOMBATANT, SĄD KOLEŻEŃSKI, RODZIMOŚĆ, AUDIOBOOK, ŻAKARD, KWATERA GŁÓWNA, DREN, KUPIEC, HERETYK, EMPIRYZM GENETYCZNY, ENAMINA, WOKALIZA, UKRYCIE, CHIŃSZCZYZNA, BUKWICA, SKÓRA, AGENT, SZYSZKA, SEMESTR LETNI, STRES OKSYDACYJNY, REEDUKATOR, CZERPAK, EMPIRYZM, ŁAPACZ, ZASADA REAFERENCJI, PROSTOPADŁA, HUBA SIARKOWA, KILIM, STAN NIEUSTALONY, WAKUOLA, SELEKCJA, ŻABA DARWINA, DYSZKANCIK, STEROID, EMIGRACJA, ZAKĄSKA, PRZYWÓZKA, LINIA MONTAŻOWA, SZÓSTKA, OKRZYK, GĄBKA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, JASZCZURECZKA, KALIMBA, EKSPROPRIACJA, KWAŚNICA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, KANCELARYZM, OBRĘCZ, PIKSEL, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PŁUCZKA, SCENKA, TERMOJONIZACJA, GNÓJ, KLUCZ, CYSTA BAKERA, SANTOS, AUGUR, WARKOCZ, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, KONFEDERACJA, BŁĄD LEKARSKI, ANTYDOGMATYZM, RAKSOLOTY, BEZCIELESNOŚĆ, SPAD, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ZBIÓR GĘSTY, NÓŻKA, DWÓJECZKA, ZABYTEK NIERUCHOMY, PASCHA, MAHDI, KIFOZA PIERSIOWA, GAŁĄŹ, POPITA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, REEDUKACJA, RESPONDENT, SZUKACZ, STRONA, MECHANIKA, TERAPIA ODRUCHOWA, MAPA MENTALNA, UROCZYSKO, ŁYŻKA CEDZAKOWA, ODSTĘP, GLORIA, MORWA, GUMBAD, TUNIKA, OPERA, PAJĄK, BRYLE, JEZIORO GORZKIE, MAKROPIERWIASTEK, SOSNA GÓRSKA, KLINKIER, SŁUPISKO, ZAZDROŚĆ, EKSTRUZJA, METABAZA, KAMERTON, SUFLET, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, ANTYKOAGULANT, DWUWIERSZ, ORZECHÓWKA, FORMA, ROSZCZENIE ZWROTNE, POWINOWACTWO, CZYNNIK ENDOGENICZNY, KASETA, OSŁONOWOŚĆ, FUNDUSZ MIESZANY, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, MEDALION, POLE ŹRÓDŁOWE, PUNKT GASTRONOMICZNY, ZNAK MUZYCZNY, GARNUSZEK, PRYNCYPAŁ, GRAAL, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, NIESTAWIENNICTWO, MIEJSCE, PODZIEMIE, DOBRO PRAWNE, FOKI, JĘCZMIEŃ JARY, DIASYSTEM, AGNOSTYCYZM, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, ĆWICZENIA, NIEMIASZEK, WSPÓŁKRÓL, NADAWCA SPOŁECZNY, WYNACZYNIENIE, CZERNINA, BULLETIN BOARD SYSTEM, MIRABELKA, POKREWIEŃSTWO, WISZNICA, STEMPEL, PATOGENICZNOŚĆ, METEORYT KAMIENNY, KNEL, METFORMINA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, NADPROŻE, PĄCZEK, ORNAMENT, OVERCLOCKING, ODMIANKA, LAMPA LUTOWNICZA, LICZBA BRINELLA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, BIPAK, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, STARY BYK, ZAWIKŁANIE, SAŁATA LOLLO, FIŻON, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, CYTRYNIAN, ZMYWACZ, DZIESIĄTKA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, RYBA AMFIDROMICZNA, NIEDOKRWIENIE, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, RACZYNA, REMONT ŚREDNI, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, WĘGIERKA, SZACHY TRZYOSOBOWE, KOMPLEKS ŻYTNI, PUSZKA, STEK, LB, WIDZOWNIA, KASZYCA, PUNKT ARTYKULACJI, DOGODZENIE SOBIE, PODSTRYSZE, SILNOŚĆ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, GAZ BOJOWY, ZAWODNIK, PODSADKA, TELEGRAM, FUTRO, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, ZBROJOWNIA, CENTRUM, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, KLIN, OBRÓT, KLEJÓWKA, IBERYSTA, WYKONAWCA, DIORAMA, ISKRA, ARGENTYNOZAUR, POŚWIĘCENIE, BUNT, POWSTANIEC ŚLĄSKI, SKUPIENIE, BALSAM, SOKOLE OKO, BOCZEK, WYGŁOS ABSOLUTNY, ANEKSJA, MŁAKA, UZYSK, AWERSJA DO RYZYKA, MIESZACZ, DYKTATORSTWO, PANEL ADMINISTRACYJNY, ZROŚLAK, WRZĘCHY, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, SKAŁA ILASTA, REWALIDACJA, CZYNNIK BIOTYCZNY, PRZECIER, BOMBARDA, WIĄZADŁO, DENDRYT, WYTRZESZCZ, WIĘZADŁO OBŁE, SILNIK, OTWARTOŚĆ, MIĘSIEŃ WDECHOWY, ŚMIGŁOŚĆ, DZIANET, KOLEGA, CZWÓRKA, ELEKTROCHIRURGIA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, JĘZYK CHIŃSKI, WAWRZYN, PROFIL, PIĘĆDZIESIĄTKA, MOWA WIĄZANA, ROSOŁEK, OTTER, PION, KALIBER, KOSMOGONIA, NAGIEL, POLSKI, SATELITA GEOSTACJONARNY, PROFUNDAL, BACKGROUND, WYDZIAŁ, WOTUM ZAUFANIA, SYSTEM, LUNETA, AMBRAZURA, KOLEGIUM, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, BRAMA TRIUMFALNA, BAZOFIL, PARÓWKA, ENDOCENTRYZM, WYWROTKA, RÓŻA, PAROKSYTON, POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, PAMIĘTNIK, SZKŁO AKRYLOWE, WILGOTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.205 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: danie, którego głównym składnikiem są smażone, duszone lub pieczone żeberka, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DANIE, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM SĄ SMAŻONE, DUSZONE LUB PIECZONE ŻEBERKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
żeberka, danie, którego głównym składnikiem są smażone, duszone lub pieczone żeberka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻEBERKA
danie, którego głównym składnikiem są smażone, duszone lub pieczone żeberka (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x