SY, S/Y LUB S. Y. (ANG. SAIL YACHT) - JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA WYKORZYSTYWANA DO CELÓW SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH, KTÓREJ GŁÓWNYM LUB JEDYNYM NAPĘDEM SĄ ŻAGLE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JACHT ŻAGLOWY to:

SY, s/y lub s. y. (ang. sail yacht) - jednostka pływająca wykorzystywana do celów sportowo-turystycznych, której głównym lub jedynym napędem są żagle (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SY, S/Y LUB S. Y. (ANG. SAIL YACHT) - JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA WYKORZYSTYWANA DO CELÓW SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH, KTÓREJ GŁÓWNYM LUB JEDYNYM NAPĘDEM SĄ ŻAGLE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.667

BUTELKA MIAROWA, BEZAN, SABIN, ZAGRANIE, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, OBSŁUGA, DRABKA, ZACHŁYST, CAR, CENTYMETR, CZEKOLADZIARNIA, SIKAWKA, NAKRĘTKA, ZESPÓŁ, STROIK, CLAUSULA, DYSKRETKA, ZAPRAWA, KŁOPOTANIE SIĘ, KOMITAT, ANALIZA, ZUPA OGÓRKOWA, SALSA, SZEFEL, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, KONSULTANT, DOWÓD, PIGMALIONIZM, BARANEK, ABOLICJONISTKA, SZOPKARZ, ZAPYTANIE OFERTOWE, HASŁO, ZEKS, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TAJEMNICA, DEWELOPER, KRWAWNIK, ODCISK PALCA, LEKCJA, WYRZEKANIE, PIKIETA, KREWETKA ELEGANCKA, BOSCH, PÓŁWEŁNA, DEKLARACJA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, ZNAK, MUZYK, LENIUCH, STRONA TYTUŁOWA, KHMER, POKRZYWA, KONWERGENCJA, TSUNAMI, CZŁONEK RODZINY, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, RITA, TRYTON, AEROZOL, BŁYSK, WZIERNIK, PŁYTA PILŚNIOWA, SOLITER, PANI, SYFON, ROZSTĘP, KALETA, PAJĘCZAK, MEZOTERAPIA, DYŻURNA RUCHU, KLASTER, KRUPNIK, ARABESKA, LIPA, FIŃSKI, PRZYDAWKA, KLOSZ, BECZKA PROCHU, MIĘCZAK, GLINOKRZEMIAN, BETONOWE BUTY, SALAMI, BENEFICJENT, PROTETYKA, ROSZPONKA, RZUT KAMIENIEM, REGISTER, KAWA MIELONA, PRÓCHNICZEK, WYBLINKA, DOM TOWAROWY, BASKINKA, ALLELOPATIA, ZWORKA, NAŁÓG, SÓL, WISKOZA, WICI, GODET, ŁUPEK DACHÓWKOWY, DINAR, PROTEZA DENTYSTYCZNA, BANNER, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, PODGATUNEK, SZOSZOŃSKI, LINIA ŚRUBOWA, OBRÓBKA, LIST PRZEWODNI, BEKON, UBOŻENIE, FATALIZM, RADIO, MOLINO, USŁUGA MATERIALNA, ARANŻACJA, MECENAS, FUNKCJA TOTALNA, TABLICA CAYLEYA, KULT SOLARNY, MIĘDLARKA, BOM, GEOFIT KORZENIOWY, WIELOPIĘTROWIEC, CERKIEW, DOBRO POZYCJONALNE, PARTER, NOMOS, BAR, RAPT, WYZWOLICIEL, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, MACH, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, TAMARILLO, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, POLE ELEKTRYCZNE, CZUB, KOLONIA, TANGO, CZASTUSZKA, STRASZAKI, NIEPRZYJACIEL, SŁOWO, FIZJOKRATYZM, KNOTNIK ZWISŁY, TRYPTYK, MARŻA HANDLOWA, DMUCHAWKA, NIEWYPARZONA GĘBA, POSKROMICIEL, PODATEK, JEHOLOPTER, ZAGŁÓWEK, PÓŁARKUSZ, PĘTO, BRODAWKA STÓP, LIMUZYNA, MIGRACJA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, CYGARETKI, GAR, DAWCA NARZĄDÓW, WKŁAD, SEKS ORALNY, ROK, MIERNIK, ANALIZA LOGICZNA, ACHAJOWIE, BROŃ LUFOWA, SOS, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, ABRAZJA, KOMORA ZAMKOWA, KRAN, PALMA, CZETRUM, WIGONIA, MIESZADŁO, SAMOGŁOSKA TYLNA, BAK, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, EWOKACJA, MARKGRAF, ANKER, KLEJNOT HERBOWY, CHODNIKOWIEC, ROZLEGŁOŚĆ, PREDESTYNACJA, KROPLA, OBLICÓWKA, SIOSTRZYCZKA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, ROGALIK, ULICA, CZERWONE ŚWIATŁO, SKRAJNOŚĆ, ALTERNATYWA, KOMPARYCJA, WRÓBEL POLNY, KORYFEUSZ, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, WAFELEK, CIASTKO, BODOR, ŁUSKA, DOLMAN, OTTO, GŁUSZYCA, EKSTREMOFIL, MASZYNA SYNCHRONICZNA, POCHODNA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, ZANZA, MANAT AZERSKI, SANDALIN, GAŁKA BLADA, ROKIET, CAL, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, BARSZCZ, POWIĘŹ, ŁACINA, TYMPAN, WYRĘBA, WYNAGRODZENIE, STRINDBERG, KRÓTKOSZ SZORSTKI, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, KOCZ, SKŁAD, KOŁO SEGNERA, MASZYNA INDUKCYJNA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, BARWICZKA, SMUŻ, BABCIA CIOTECZNA, KORYTARZ, DEGRADACJA SPOŁECZNA, ŚRUBSZTAK, ZAWIKŁANIE, SKUN, CZEREŚNIA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, WILCZA PASZCZA, TESLA, POSTING, JĘZYK GEOGRAFICZNY, AZOTAN, SPIRYT, BEK, OSTOJA, KAMPANIA, CZYTELNIA, EMIGRACJA, PODŁOWCZY, SYSTEM POZYCYJNY, SAŁATA, TON, ORLĘ, BLISTR, INTERNACJONALIZM, GŁÓG, KINO AKCJI, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, TORPEDA, KAPONIERA, ZWARCIE, SŁUCHOWISKO, FAZA, HIPERWENTYLACJA, PRZEPAŚĆ, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, UPGRADE, ROZPAD, MIELIZNA, MENISK, NIEZDARSTWO, IDEALIZM OBIEKTYWNY, PRZEJAZD KOLEJOWY, AIDEOLOGICZNOŚĆ, ZETTABAJT, LODOWIEC GRUZOWY, PRZEDZIAŁ, CEWKA INDUKCYJNA, STEP, AFAZJA AMNESTYCZNA, PODKOWA, TRAWA PASTEWNA, GRUPA, FENOLAN, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, MASKULINIZM, SZTYFT, MINERAŁ, ALARM SZALUPOWY, ?POMOC SPOŁECZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.667 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SY, S/Y LUB S. Y. (ANG. SAIL YACHT) - JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA WYKORZYSTYWANA DO CELÓW SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH, KTÓREJ GŁÓWNYM LUB JEDYNYM NAPĘDEM SĄ ŻAGLE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SY, S/Y LUB S. Y. (ANG. SAIL YACHT) - JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA WYKORZYSTYWANA DO CELÓW SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH, KTÓREJ GŁÓWNYM LUB JEDYNYM NAPĘDEM SĄ ŻAGLE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JACHT ŻAGLOWY SY, s/y lub s. y. (ang. sail yacht) - jednostka pływająca wykorzystywana do celów sportowo-turystycznych, której głównym lub jedynym napędem są żagle (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JACHT ŻAGLOWY
SY, s/y lub s. y. (ang. sail yacht) - jednostka pływająca wykorzystywana do celów sportowo-turystycznych, której głównym lub jedynym napędem są żagle (na 12 lit.).

Oprócz SY, S/Y LUB S. Y. (ANG. SAIL YACHT) - JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA WYKORZYSTYWANA DO CELÓW SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH, KTÓREJ GŁÓWNYM LUB JEDYNYM NAPĘDEM SĄ ŻAGLE sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - SY, S/Y LUB S. Y. (ANG. SAIL YACHT) - JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA WYKORZYSTYWANA DO CELÓW SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH, KTÓREJ GŁÓWNYM LUB JEDYNYM NAPĘDEM SĄ ŻAGLE. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x