RODZAJ AEROSTATU Z SILNIKIEM, KTÓREGO SZKIELET KADŁUBA JEST WYKONANY Z DREWNA LUB DURALUMINIUM, PO CZYM POKRYTY SPECJALNĄ POWŁOKĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ DUŻĄ GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I WILGOĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEROWIEC SZKIELETOWY to:

rodzaj aerostatu z silnikiem, którego szkielet kadłuba jest wykonany z drewna lub duraluminium, po czym pokryty specjalną powłoką, zapewniającą dużą gładkość powierzchni oraz odporność na promieniowanie słoneczne i wilgoć (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ AEROSTATU Z SILNIKIEM, KTÓREGO SZKIELET KADŁUBA JEST WYKONANY Z DREWNA LUB DURALUMINIUM, PO CZYM POKRYTY SPECJALNĄ POWŁOKĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ DUŻĄ GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I WILGOĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.272

PAPRYKARZ, PRAPTAK, ŚRÓDNERCZE, KURATOR, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PRZYCZYNA CELOWA, SPECJACJA, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, ŁAPEĆ, NIEREGULARNOŚĆ, OBÓJ MYŚLIWSKI, PŁYWACZEK, LIRYKA POŚREDNIA, LINEARNOŚĆ, ALEKTROZAUR, PIŁA, TWIST, TACZKA, ŻMIJOWCOWATE, TELEGRAF CHAPPE'A, NIEKAPEK, MADALA, NIEZWYKŁOŚĆ, REALGAR, CZOŁG SAPERSKI, BROKAT, PUŚLISKO, KOMPENSATOR, HALKA, JEDYNY, RAKSOLOTY, ZAPASKA, MATRYCA STRUKTURALNA, SAMPLING, REKOMENDACJA, DZIEWCZYNKA, OWSIANKA, INNSBRUCK, MASZYNA DO PISANIA, ZATOROWOŚĆ, PRAŻONKA, LAUBZEGA, MALAJALAM, NIEMĘSKOŚĆ, PODUSZKA POWIETRZNA, TYLCZAK ŁUKOWY, STWORZENIE NIEBOŻE, MEDIUM, WERSJA LEKTORSKA, BEK, NOŚNIK NARZĘDZI, OLEJ, MOLEKUŁA, STYL WIKTORIAŃSKI, BEZWIETRZE, MAŚLANKA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, STRZELBA, BEZRĄBEK, PRACOWNIK, PÓŁPUSTYNIA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, SHIRE, ZAWIERUCHA, NIEROZWIDNIA, RAK, PASZTET, PIERŚCIEŃ, PIERSIÓWKA, EPOKA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, TYFLOPEDAGOGIKA, SEKWOJA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, BĄK, COŚ, HIPERATOM, WYDATKI OSOBOWE, ZŁY CZŁOWIEK, MANUFAKTURA, KARMIDEŁKO, MOŻLIWOŚĆ, BAR MLECZNY, RAJFURSTWO, WIELOPESTKOWIEC, ŻAŁOBA, PREPER, FLAŻOLET, SZALET, SŁUP, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, MAKADAMIA, ZACNOŚĆ, SUPERKONTO, MAŹNICA, LITERATURA WAGONOWA, KANTAR, SZUWOZAUR, WYTWÓRSTWO, CIEŃ, KLUZA, SŁUPEK, SZNUR, WYRĘBA, PORT KOSMICZNY, BEZPIECZNE ZAPASY, NICHROM, FAZA, POLIFONIA, CERKA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, CZAS PRZESZŁY, RAMDYSK, ENDOSZKIELET, BRĄZOWY KARZEŁ, ZAWAŁ BLADY, EPONIM, GAMBIT, NICK, HUCUŁ, DZIANINA, WARUNEK, DOBRODUSZNOŚĆ, INŻYNIERIA TKANKOWA, DWORNOŚĆ, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, BALKONIK, CNOTLIWOŚĆ, CHIROPRAKTYKA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, KARTAN, ROŚLINA SŁONOLUBNA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, MAKINTOSZ, HEDONIZM ETYCZNY, GRUPA WAROWNA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, PARCH, PREZENTER, ADALINA, UMIEJSCOWIENIE, WIERCENIE, LÓD MARTWY, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZBROJA NIEMIECKA, LAJKRA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, KAZALNICA, BIAŁA STOPA, PTIFURKI, CYNGIEL, BARWA, CYKLOP, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, KURACJA SZOKOWA, KADŁUB, CZWOROŚCIAN FOREMNY, WSPÓŁZAWODNICTWO, MARMOLADA, CZAJKA, DAMA, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, WYKRZYKNIENIE, BEZAN ŻAGIEL, PŁETWA, TANIEC IRLANDZKI, ZAKOŃCZENIE, KAROTENOID, AUTOBUS PRZEGUBOWY, KOSTIUM PLAŻOWY, IMPLEMENTACJA, GRZECH POWSZEDNI, MONITOR, AROMAT, SIERPOWIEC, PRACOWNIK NAUKOWY, PROMIENIOWANIE GAMMA, BRUMBY, KIFOZA, VINAIGRETTE, PROMENADA, BURT, ELEKTROFON, DELOKALIZACJA, OBRAZ, PEDIATRIA, APOKRYFICZNOŚĆ, KRETYŃSKOŚĆ, EDMARKA, WERDIURA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, TATARKA, WIELKI MISTRZ, PANEK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, ORATORIANIE, BRYCZKA, FILOZOFIA PRAWA, MŁYNEK MODLITEWNY, PSYCHOTERAPIA GESTALT, KARA ŁĄCZNA, DZIENNIKARZ, LEKTOR, BRZYDACTWO, DYMA, AKUMULATOR ZASADOWY, WIDŁAK, HACZEK, SYSTEM SYMBOLICZNY, JUDAIZM, CZAPA, GĄBKA, MAZUREK, REAKCJA ZAPALNA, TWINNING, POSUWISTOŚĆ, LITOSFERA, REGULATOR POGODOWY, ODRZUT, SOPLENIEC, MATERIAŁ, DEGENERACJA, MISTERIUM ORFICKIE, DETAL ARCHITEKTONICZNY, HIPOSTYL, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, PASSEPIED, MARSZ, KAPUSTA GŁĄBIASTA, SOSNA GÓRSKA, WARCHOŁ, POSTAĆ, JAZ RUCHOMY, KOCIOŁ FLUIDALNY, WRZOS, KOLOR OCHRONNY, ZLOT GWIAŹDZISTY, PRZEKRASEK, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, OKREŚLONOŚĆ, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, KSYLOMETRIA, CHÓR, KOEGZYSTENCJA, GRYLAŻ, KUBIK, AKCJONARIUSZ, SUFIKS, KAPLICZKA, SŁOWIK, WIDŁOZĄB, FLORENTYNKA, ARGUMENT, ILUMINATOR, NIĆ, DIKREOZAUR, WIDMO CZĄSTECZKOWE, WŁÓKNO, SLAJS, NEOGOTYK, GORĄCY PIENIĄDZ, ŻYWOŚĆ, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, MISKA KLOZETOWA, POLEPA, HIKORA, JĘZYCZNIK, CHLEBOWIEC, GRUPA INTERESU, ZIARNO, KSIĄŻĘ, DRYFTER, RESZTKA, PILNICZEK, BRUDAS, WOJNA, KUNDMAN, ZASŁUŻONY, MATRYLINEARNOŚĆ, PROTARCHEOPTERYKS, BRAMKA SAMOBÓJCZA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, MISKA, FESTMETR, CERKIEW, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, KLIKOWOŚĆ, ALASKACEFAL, STRZAŁA, SAMBO, INICJATOR, EFEKT MNOŻNIKOWY, GEOTECHNIKA, OKNO, GHOUL, BARYCENTRUM, PODCENTRALA, ?KOMORA RATOWNICZA DAVISA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.272 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ AEROSTATU Z SILNIKIEM, KTÓREGO SZKIELET KADŁUBA JEST WYKONANY Z DREWNA LUB DURALUMINIUM, PO CZYM POKRYTY SPECJALNĄ POWŁOKĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ DUŻĄ GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I WILGOĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ AEROSTATU Z SILNIKIEM, KTÓREGO SZKIELET KADŁUBA JEST WYKONANY Z DREWNA LUB DURALUMINIUM, PO CZYM POKRYTY SPECJALNĄ POWŁOKĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ DUŻĄ GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I WILGOĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEROWIEC SZKIELETOWY rodzaj aerostatu z silnikiem, którego szkielet kadłuba jest wykonany z drewna lub duraluminium, po czym pokryty specjalną powłoką, zapewniającą dużą gładkość powierzchni oraz odporność na promieniowanie słoneczne i wilgoć (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEROWIEC SZKIELETOWY
rodzaj aerostatu z silnikiem, którego szkielet kadłuba jest wykonany z drewna lub duraluminium, po czym pokryty specjalną powłoką, zapewniającą dużą gładkość powierzchni oraz odporność na promieniowanie słoneczne i wilgoć (na 20 lit.).

Oprócz RODZAJ AEROSTATU Z SILNIKIEM, KTÓREGO SZKIELET KADŁUBA JEST WYKONANY Z DREWNA LUB DURALUMINIUM, PO CZYM POKRYTY SPECJALNĄ POWŁOKĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ DUŻĄ GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I WILGOĆ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RODZAJ AEROSTATU Z SILNIKIEM, KTÓREGO SZKIELET KADŁUBA JEST WYKONANY Z DREWNA LUB DURALUMINIUM, PO CZYM POKRYTY SPECJALNĄ POWŁOKĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ DUŻĄ GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I WILGOĆ. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x