RODZAJ AEROSTATU Z SILNIKIEM, KTÓREGO SZKIELET KADŁUBA JEST WYKONANY Z DREWNA LUB DURALUMINIUM, PO CZYM POKRYTY SPECJALNĄ POWŁOKĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ DUŻĄ GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I WILGOĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEROWIEC SZKIELETOWY to:

rodzaj aerostatu z silnikiem, którego szkielet kadłuba jest wykonany z drewna lub duraluminium, po czym pokryty specjalną powłoką, zapewniającą dużą gładkość powierzchni oraz odporność na promieniowanie słoneczne i wilgoć (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ AEROSTATU Z SILNIKIEM, KTÓREGO SZKIELET KADŁUBA JEST WYKONANY Z DREWNA LUB DURALUMINIUM, PO CZYM POKRYTY SPECJALNĄ POWŁOKĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ DUŻĄ GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I WILGOĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.272

AUTOBUS, BOMBER, METAMORFIZM DYSLOKACYJNY, DYSZKANCIK, DYPTYK, NARKOTYK TWARDY, MIENIE, FURIOSO, WRZOS, JĘZYK DUŃSKI, METAFIZYCZNOŚĆ, SOCZEWKA, SZCZOTECZKA, RAPIER, NATURA, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, PLAKAT, FAWORYT, DUCH OPIEKUŃCZY, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, CYGANECZKA, KĘDZIERZYN, AUSZPIK, RZEKA CHWILOWA, ROZCINACZ, KRAŃCÓWKA, HISZPAŃSKOŚĆ, WIRUS POLIO, GATUNEK INWAZYJNY, CHRUŚCIK, HALBA, SOCZEWICA, RINOWIRUS, MASZKARON, LIFTBACK, KWARCÓWKA, WYBUCH, TRÓJKĄT BERMUDZKI, OPTYKA KWANTOWA, PRZEDŁUŻACZ, SZLAK METABOLICZNY, DSS, ATEMOYA, LIAZA, CHOINKA, MIĘKISZ GĄBCZASTY, DORADCZYNI, WSPÓLNOTA, DRZEWO CYTRUSOWE, POKAZOWOŚĆ, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, HALOTRON, GIZARMA, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, SZLARA, KANCIASTOŚĆ, PROCENT PROSTY, OLSZÓWKA, TEMPERATURA, KROWA, LEKARSTWO, ŻAGIEW, KIEŁBASA MYŚLIWSKA, METALOCERAMIKA, FIRLETKA, SŁODYCZ, OPŁOTKI, BITWA, BRIEFING, SKARPA, LITEWSKOŚĆ, DRWINA, DOPŁATA EKSPORTOWA, SYSTEM KASTOWY, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, MAKABRA, GOSPODARSTWO KRAJOWE, KULUARY, UZNAWALNOŚĆ, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, AUTOSKLEP, ASYNCHRONIZM, ZBAWCZYNI, PODKŁAD, POLSKI-SLOWNIK.PL, ZAUROPSYDY, CZARTER, FARA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, KOCIOŁ WIROWY, REGULATOR POGODOWY, KOŃ, FENKAMFAMINA, KODEKS PRACY, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, ZAKŁAD WZAJEMNY, MAKSIMUM, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, GUMKA, NIEPYLAK, BARWA DŹWIĘKU, BOTULIZM DZIECIĘCY, PANEK, FENIG, PRECYPITACJA, WŁODZIMIERZ, KOMISUROTOMIA, KOGNITYWIZM, OBUCH, KONDYCJONALIZM, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, LINIA ZABUDOWY, CYTRUS, ESTRADOWOŚĆ, CZERWONY NADOLBRZYM, PRZYSTAŃ MORSKA, RYNKA, OGŁOWIE, ELIZJA, DYKTATURA, KOREAŃSKI, RÓG MYŚLIWSKI, KARMELEK, DWURÓG, FILTR RODZINNY, METABOLIT WTÓRNY, MIASTO OTWARTE, UZALEŻNIENIE, D, PŁASKORZEŹBA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, SZNUR, OŚCIEŻE, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, WENENOZAUR, ŁAMACZ BLOKADY, KIELISZNIK, EMENTALER, MYŚLISTWO, TERCET, URODNOŚĆ, JOIK, PARATHA, STYLO, BIURO PARLAMENTARNE, CHALKOLIT, BOBROSZCZURY, GIMNASTYKA, KOSMATKA GAJOWA, PIESIO, WIRTUOZOSTWO, OWAD, CHARYZMAT, KASETON, FRANK GWINEJSKI, OLEJOWIEC, BRUDAS, WOLTAMPEROMETRIA, MEMORIAŁ, WADA, DELIRIANT, NEPOTYSTA, HAPTOBENTOS, CZUB, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, DZIEŁO SZTUKI, LAMPA ELEKTRONOWA, PANTOGRAF, IMPRESARIAT, NAWIS, TELEWIZORNIA, REFORMATOR, GOLIZNA, BRAT, RUSKIE, ASSAPAN, BŁONA ZEWNĘTRZNA, RAMIĘ, MINOGOWATE, KILOMETRAŻ, KASZTAN, WYSIEDLENIEC, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, ŁAJNO, SŁOWIANOFILSTWO, FLASZKA, INEZ, WYZWISKO, WESTERN, GIMBAZA, POTĘPICIEL, KREACJA, LOTOKOT FILIPIŃSKI, RAMFORYNCH, OBLIGACJA ZAMIENNA, OBIEKT, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, TĘPOLISTKA, UPROWADZENIE, PRZESYP, WSKAŹNIK SIMPSONA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, DŁUŻNIK WEKSLOWY, TUBULOPATIA, SPÓD, PROGRAM, PROWINCJA, CIS, GLACE, CHŁOPOWINA, SIMON, ETER, MASOŃSKOŚĆ, WOLE OKO, BALON, EUTEKTYK, LEKTOR, MUSZKATOŁOWIEC, KONSOLA, GRAAL, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ONELINER, RAFIA, ŁUK BRZUSZNY, BANDEROWIEC, OLEJ Z OLIWEK, TARCZKA, RADA DUSZPASTERSKA, SUPERKUTER, BALKONIK, KOK, JAMES, KONTRDEMONSTRACJA, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, CZERSKA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, MEGALNEUZAUR, RÓŻNOZĄB, KOTLARNIA, OBÓZ KONDYCYJNY, ODKOS, IMPREGNAT, POCIĄG DROGOWY, KROTON, OBROŃCZYNI, POSIADŁOŚĆ, OBIEG, STEP IRLANDZKI, RAPTOREKS, PUNKT OKOSTNOWY, SEDAN, KINDŻAŁ, UDAR MÓZGOWY, BLOKHAUZ, PRODUCENT, GŁUPKOWATOŚĆ, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, SAMURAJ, NIEWYPAŁ, OZNAKA, SŁOMIANY WDOWIEC, WAHNIK, NADAWCA SPOŁECZNY, LIZESKA, SAMORZĄDNOŚĆ, SIDEFILL, MOLEKUŁA, CZŁON PODRZĘDNY, WYCINEK, CYKADA WIELOLETNIA, AKOMODACJA, SOK JELITOWY, DIPLODOKOKSZTAŁTNY, KAWAŁ, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, KASZEL SUCHY, ARC SIN, WZIERNIK, ASTURYJSKI, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, KASZA JĘCZMIENNA, PRĄTNIKI, BRIE, NERCZYŁUSK, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, GRADUACJA, CZUANDONGOCELUR, KOLORYSTYKA, DNO, NASŁUCHOWIEC, ZWODNICZOŚĆ, TRIO, SZEREG PRZEMIENNY, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, KAWA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, KRZYŻYK, ROZRZUTNIK, ?PIGMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.272 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ AEROSTATU Z SILNIKIEM, KTÓREGO SZKIELET KADŁUBA JEST WYKONANY Z DREWNA LUB DURALUMINIUM, PO CZYM POKRYTY SPECJALNĄ POWŁOKĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ DUŻĄ GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I WILGOĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ AEROSTATU Z SILNIKIEM, KTÓREGO SZKIELET KADŁUBA JEST WYKONANY Z DREWNA LUB DURALUMINIUM, PO CZYM POKRYTY SPECJALNĄ POWŁOKĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ DUŻĄ GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I WILGOĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEROWIEC SZKIELETOWY rodzaj aerostatu z silnikiem, którego szkielet kadłuba jest wykonany z drewna lub duraluminium, po czym pokryty specjalną powłoką, zapewniającą dużą gładkość powierzchni oraz odporność na promieniowanie słoneczne i wilgoć (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEROWIEC SZKIELETOWY
rodzaj aerostatu z silnikiem, którego szkielet kadłuba jest wykonany z drewna lub duraluminium, po czym pokryty specjalną powłoką, zapewniającą dużą gładkość powierzchni oraz odporność na promieniowanie słoneczne i wilgoć (na 20 lit.).

Oprócz RODZAJ AEROSTATU Z SILNIKIEM, KTÓREGO SZKIELET KADŁUBA JEST WYKONANY Z DREWNA LUB DURALUMINIUM, PO CZYM POKRYTY SPECJALNĄ POWŁOKĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ DUŻĄ GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I WILGOĆ sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - RODZAJ AEROSTATU Z SILNIKIEM, KTÓREGO SZKIELET KADŁUBA JEST WYKONANY Z DREWNA LUB DURALUMINIUM, PO CZYM POKRYTY SPECJALNĄ POWŁOKĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ DUŻĄ GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I WILGOĆ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast