KWOTA - BRUTTO LUB NETTO - KTÓRA JEST PODSTAWĄ COMIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA, NIEUWZGLĘDNIAJĄCA DODATKÓW, PREMII, NAPIWKÓW ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁACA ZASADNICZA to:

kwota - brutto lub netto - która jest podstawą comiesięcznego wynagrodzenia pracownika, nieuwzględniająca dodatków, premii, napiwków itp (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KWOTA - BRUTTO LUB NETTO - KTÓRA JEST PODSTAWĄ COMIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA, NIEUWZGLĘDNIAJĄCA DODATKÓW, PREMII, NAPIWKÓW ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.428

EKSYKATOR, OSTATNIA, ZABAWOWICZ, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, SZYJA, ALTERNATYWA, KOMIN PŁACOWY, TWINNING, WCZASY POD GRUSZĄ, DZIAŁ, OKRĘT TRANSPORTOWY, HELLEŃSKOŚĆ, LEKTOR, ROZMIAR, CIĘGNIK, BAZA TRANSPORTOWA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, GAJA, GRZEBIEŃ, ZAGĘSZCZARKA, LEPSZOŚĆ, JAZGOT, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ZGODNOŚĆ, STEP, MORENA KOŃCOWA, CUDOTWÓR, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, KSIĘGA, BOSS, SIEKIERA, PRECYZYJNOŚĆ, CYNKOGRAFIA, LITERATKA, KOD IDENTYFIKACYJNY, MŁODZI, SPÓD, NAKAZ, KOALICYJKA, GARY, OTWARTOŚĆ, IRANIZACJA, PARTIA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, ALLEGRETTO, SADYSTYCZNOŚĆ, PÓŁPROFIL, LOTNOŚĆ, KOŁNIERZ MARYNARSKI, SERWIS, MISIAK, FLUNITRAZEPAM, NIEZDOLNOŚĆ, MACIERZ KWADRATOWA, AEROFON, WITACZ, CZŁON PODRZĘDNY, TRUSIĄTKO, OPAŁ, PASEK, MADONNA, SZTYWNIACTWO, WZNIOS, ZDROWY, MIESZKANIE LOKATORSKIE, NAIWNOŚĆ, TOWARZYSZ NIEDOLI, JĘZYK FORMALNY, REGISTER, JĘZYK SZTUCZNY, RUMIENIDŁO, WILK, AFERALNOŚĆ, SYNAPIZM, ALERT, LANGUSTA POSPOLITA, JEGO WYSOKOŚĆ, OGNISKO, SAMOGRAJ, TENIS, WIDZENIE BARWNE, SKÓROSKRZYDŁE, ŁUK, ZBLIŻENIE, CYMELIUM, OPAKOWANIE, MUNICYPIUM, EPOPEJA HEROICZNA, KILOWAT, LICZBA AUTOMORFICZNA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, EKSPLOATACJA, AMONIACZEK, OKAP, AETHERIA, ŻEGLARZ, DZIEKAN, KONSEKRACJA, ORBITA PARKINGOWA, KOSZYK, RYBA WĘDROWNA, ŁOŻE, CHORWACKOŚĆ, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, GOŁĄBECZEK, DZIKA KARTA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, AUTKO, CHOROBA ZARAŹLIWA, MUFKA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, CAMPUS, KOSTKA BRUKOWA, MIKROWENTYLACJA, SIEĆ KRYSTALICZNA, PURPURAT, ZAKOCHANA, LEJ POLARNY, PORZĄDEK, LOTERIA, SITNIK, LEON, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, FAJKA, KURS, MUR, RARYTASIK, ĆWICZENIE, TARAN, ODNOWICIEL, NIEPRAWOŚĆ, WĘDKA, ODTWÓRCA, BULWA, NEGATYWIZM, ZAKĄSKA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, INSTYTUT, BAŃKA, DYSTANS, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, NOŚNIK DANYCH, ODKAŻACZ, NIESKWAPLIWOŚĆ, LAVABO, CENTRALNE OGRZEWANIE, OPAŁ, BEZAN ŻAGIEL, NIEPRAWOŚĆ, CIERNIOGŁOWY, POSTNIK, SADYSTYCZNOŚĆ, BRONA, KIJANKA, PALEOKLIMATOLOGIA, OSTROŚĆ, KLIMAT STEPOWY, REEDUKACJA, NADWOZIE SAMONOŚNE, ANTIFA, WICIOWCE, BAJOS, POBUDZICIEL, PROTEZA, TRANSMISJA, ALGEBRA PRZEMIENNA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KOMÓRKA ZWOJOWA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, PODDASZE, STUZŁOTÓWKA, RUCH KRZYWOLINIOWY, GATUNEK ITEROPARYCZNY, FIGA, GREK, ANTYGWAŁTY, AUTOMAT TELEFONICZNY, CIAŁO STAŁE, ORGAN SPÓŁKI, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, NIEZWARTOŚĆ, SEJSMOGRAM, DWUCYFRÓWKA, ANALIZA LOGICZNA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ORKA NAJMNIEJSZA, NIEGUSTOWNOŚĆ, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, RELING, MIEJSCOWA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, DEWOLUCJA, BORDER, POGOTOWIE, ŻAŁOBA, PODATEK TONAŻOWY, OGÓR, MAPA FIZYCZNA, MAPA NUMERYCZNA, GATUNEK MIESZANY, ZABYTEK, TROCINÓWKA, FEMINISTKA, PRODUKT UBOCZNY, KAMPYLOGNATOID, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, BROŃ, CZYNNIK ENDOGENICZNY, GATUNEK INWAZYJNY, BAGGALA, DZIEWIĘTNASTKA, GAŁĘZIAK, WICI, ANOMALIA UHLA, PLIK, STOPOTONA, WIGONIA, PORCELANKA, MASAJKA, WOLNY, ZNAK, KUCHCIK, OPERATOR, PAPIER WELINOWY, NAPÓJ WINOPOCHODNY, KLON, ZARAŻONA, KRĄGLIK, WYRAZISTOŚĆ, WPŁATA, TRYPTYK, WSKAZ, DOKTOR, WYBRANKA, SZKŁO ORGANICZNE, SZKLIWO CERAMICZNE, EWA, SZMACIARZ, PIEGUS, POSREBRZANIE, FIZYKA SŁOŃCA, BŁYSZCZ BIZMUTU, KASZA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, ATRAKCYJNOŚĆ, PRZEDSZKOLE, CENOBIORCA, DOLARÓWKA, WYŻYNA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, JEDNOLITOŚĆ, CZERWONKA, BATERIA, KOLONADA, DAMAST SKUWANY, FRYWOLNOŚĆ, MIGOTANIE GWIAZD, ZADANIE, AGNOZJA TWARZY, FAWORYTKA, MAKAK JAPOŃSKI, ROŻEK, CETIOZAUR, POZIOMNICA, RYCZAŁT, FINAŁ, OSTRY STRZAŁ, KLAWITERAPIA, PINCETA, FOTOGRAFIA CYFROWA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, PEGAZ, OPERACJA, SKRZYDŁO, WRZĘCHY, NADZIEWARKA, BIOMETRIA, TKANKA, KOLOR OCHRONNY, WĘGIERKA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, PIES MINIATUROWY, KUŁAK, REFORMA ROLNA, PIERÓG, PIWONIA, WIERCIPIĘTKA, KASZA, HUBA BIAŁAWA, SERNIK, MINISTER, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, KONKURENCJA, WIATR KATABATYCZNY, AKTYWNOŚĆ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, SZKOLNOŚĆ, ?BUTELKA MIAROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.428 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KWOTA - BRUTTO LUB NETTO - KTÓRA JEST PODSTAWĄ COMIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA, NIEUWZGLĘDNIAJĄCA DODATKÓW, PREMII, NAPIWKÓW ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KWOTA - BRUTTO LUB NETTO - KTÓRA JEST PODSTAWĄ COMIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA, NIEUWZGLĘDNIAJĄCA DODATKÓW, PREMII, NAPIWKÓW ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁACA ZASADNICZA kwota - brutto lub netto - która jest podstawą comiesięcznego wynagrodzenia pracownika, nieuwzględniająca dodatków, premii, napiwków itp (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁACA ZASADNICZA
kwota - brutto lub netto - która jest podstawą comiesięcznego wynagrodzenia pracownika, nieuwzględniająca dodatków, premii, napiwków itp (na 15 lit.).

Oprócz KWOTA - BRUTTO LUB NETTO - KTÓRA JEST PODSTAWĄ COMIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA, NIEUWZGLĘDNIAJĄCA DODATKÓW, PREMII, NAPIWKÓW ITP sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - KWOTA - BRUTTO LUB NETTO - KTÓRA JEST PODSTAWĄ COMIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA, NIEUWZGLĘDNIAJĄCA DODATKÓW, PREMII, NAPIWKÓW ITP. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x