DECAPODA - RZĄD SKORUPIAKÓW WYŻSZYCH LICZĄCY PONAD 6000 GATUNKÓW, Z NADRZĘDU RAKÓW WŁAŚCIWYCH (EUCARIDA), U KTÓRYCH ZWYKLE PIERWSZA PARA ODNÓŻY KROCZNYCH JEST PRZEKSZTAŁCONA W DUŻE SZCZYPCE; OBEJMUJE KRABY, HOMARY, KREWETKI, RAKI ORAZ KILKA MNIEJ ZNANYCH RODZIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIESIĘCIONOGI to:

Decapoda - rząd skorupiaków wyższych liczący ponad 6000 gatunków, z nadrzędu raków właściwych (Eucarida), u których zwykle pierwsza para odnóży krocznych jest przekształcona w duże szczypce; obejmuje kraby, homary, krewetki, raki oraz kilka mniej znanych rodzin (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DECAPODA - RZĄD SKORUPIAKÓW WYŻSZYCH LICZĄCY PONAD 6000 GATUNKÓW, Z NADRZĘDU RAKÓW WŁAŚCIWYCH (EUCARIDA), U KTÓRYCH ZWYKLE PIERWSZA PARA ODNÓŻY KROCZNYCH JEST PRZEKSZTAŁCONA W DUŻE SZCZYPCE; OBEJMUJE KRABY, HOMARY, KREWETKI, RAKI ORAZ KILKA MNIEJ ZNANYCH RODZIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.429

MKLIK, OLSZA, OSTRY KURS, AIOLI, DYDAKTYKA OGÓLNA, MAKABRESKA, PRAWO PODATKOWE, PROMIENNOŚĆ, URAZ, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, UCHYB, GWAŁTOWNOŚĆ, BER, ELASTYK, STOPIWO, FOSFORAN(V), SCENARIUSZ, STENBOK, POUFAŁOŚĆ, NIEOSTROŻNOŚĆ, AKSAMITKA, MAMUT JEFFERSONA, CZĄSTKOWOŚĆ, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, FILEMON SĘDZIWY, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, BAŻANT, BETON, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, KRZYWUŁA, CHOROBA CYWILIZACYJNA, NIEPARZYSTOKOPYTNE, CHIŃSKIE CEREMONIE, OGNIWO WODOROWE, PIORUN KULISTY, ŚLEDŹ AZOWSKI, PIEG, TWIERDZENIE ENGELA, AMINOPENICYLINA, BOROWIK, KOMPLEKS PSZENNY, TELEGRAF CHAPPE'A, CUDZOŚĆ, ROKPOL, MEGALNEUZAUR, ŹDZIEBLARZE, MEDIALNOŚĆ, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, KRĘGOWCE, DŻDŻYSTOŚĆ, PRZEDAWCZYK, GUMA NATURALNA, SEKTOR PRYWATNY, SMUKLENIOWATE, GETTER, LOPOLIT, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, ŚCIANA WSPINACZKOWA, KARCZOWNIK, BYLICA CYTWAROWA, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, MODRASZKOWATE, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, HOMARY, SKÓROSKRZYDŁE, RZEŹWOŚĆ, COPYPASTA, PECORINO, GARNELA POSPOLITA, KAPANINA, ARSENAŁ, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, CYGARO, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, SKŁAD GATUNKOWY, CANNON, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, EKRANOPLAN, TASIEMIEC UZBROJONY, POWIEŚĆ S-F, IDIOTYCZNOŚĆ, BEZBRZEŻNOŚĆ, MUCET, PORÓD POŚLADKOWY, SIŁA, PRAKTYCZNOŚĆ, DERMOKOSMETYK, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, PLUTOKRACJA, UTWARDZACZ, CZŁONEK, DRAMAT SĄDOWY, SIKORY, BLEJTRAM, ZNACZENIE, WIELOFAZOWOŚĆ, DERYWATYWA, NÓŻ DO CHLEBA, WIĄZANIE WIELOKROTNE, POKAZ, BYLICA POLNA, DODATEK OŁÓWKOWY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, RZADZIZNA, BADYL, MEMBRANOFON, METROPOLIA, ŻÓŁW DIAMENTOWY, STRZĘPIAK, ANAKREONTYK, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, JEROWATE, WYTRAWNOŚĆ, HACJENDA, CESARSKIE CIĘCIE, WIMBLEDON, PODKOWIEC MAŁY, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, FREESTYLE, DARNIÓWKA POSPOLITA, ZESTAWIENIE, BIEG PRZEŁAJOWY, SZCZUDŁO, KWINTESENCJA, MEZZANINO, ŁĘK, PAN, KOMÓRKA SOMATYCZNA, PRASA, FUTBOL AMERYKAŃSKI, WINNOŚĆ, INOSTRANCEWIA, ZAPCHANIE DZIURY, FILOZOFIA JĘZYKA, WYDAJNOŚĆ, PRZEPIS, LANOS, PULPIT, MIKROOTOCZENIE, WSOBNOŚĆ, MEDIEWAL, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, BARIERA WEJŚCIA, BĄBEL, PRĘDKOŚĆ, STROP KLEINA, KROKODYLEK, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, SKAFANDER, FENKAMFAMINA, NASTĘP, TURANIE, HABIT, CIAŁKO NERKOWE, NAPRĘŻACZ, POWTARZALNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, SILNIK NA BENZYNĘ, ATAK, KRUCHOŚĆ, BENZYNÓWKA, MATERIALIZM, PANIKA BANKOWA, GOŁĄBEK, PĘPAWA, AREOSCELIDY, UMOWA O PRACĘ, SŁUŻĄCY, WZORZEC, JEDNOSTKA ZALEŻNA, KLAUZURA, UDAR MÓZGOWY, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, PROTOROZAURY, LEŃ, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, OMNIPOTENCJA, MINBAR, SZARA MYSZKA, NIECKA, PARA UPORZĄDKOWANA, CHOMIK BAŁKAŃSKI, JĘZYKI MUNDA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, ALBUM, MAŁŻONKOWIE, RYJKONOSY, GŁUSZYCA, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, PLASTYCZNOŚĆ, MUŁ, SZCZELINA, WYRAZISTOŚĆ, WIELORYBNICTWO, MAPA FIZYCZNA, RODZAJ GRAMATYCZNY, OŚ LICZBOWA, KOGUT, SZELĘŻNIK, TORFOWISKO WYSOKIE, OLESZA, SSAK JAJORODNY, ŁĄCZNIK OLEJOWY, BASTARD, FINITYZM, KOT, BUTELKA ZAPALAJĄCA, TAMARYND, ADAT, PŁONNIK, PIERWOTNIAK, MATOWOŚĆ, GRZYB OKAZAŁY, PRZESTARZAŁOŚĆ, RAKÓW, SPORT WODNY, SUBTELNOŚĆ, ZGNIŁOŚĆ, OHAR, ZEFIR, GIGANT, FILOTAKSJA, BRZEMIĘ, LAMINAT, KULTURA FIZYCZNA, ŁOWNIA, NEOFITA, TOM-TOM, CZEKAN, SPŁATA BALONOWA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, MACIERZ DYSKOWA, BRALETKA, BUSZÓWKOWATE, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, ROZRZUTKA ALPEJSKA, EDISON, PARKA, TACZKA, OBŻARCIUCH, SOSNA POSPOLITA, ŚWINIA DOMOWA, GRONINGER, KIJ, NORNICA RUDA, PRZECIWPARA, ZIOMKOSTWO, KITARA, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, BOCZEK, SPAWĘKI, PRZYSADKA MÓZGOWA, WETERAN, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, WYBITNOŚĆ, GOLKIPER, DYWETYNA, SAMORZĄDNOŚĆ, PADEMELON RUDONOGI, KONDYCJONALIZM, KOALOWATE, CHCIWSTWO, CHŁÓD, NERECZNICA, DOBOSZKA, LENTYSZEK, MAGNETON JĄDROWY, LENIWIEC BRUNATNY, KONSULTACJA SPOŁECZNA, CIERNIOGŁOWY, DRGANIA HARMONICZNE, BANK DANYCH, MUZYKA PROGRAMOWA, PŁAT, TRĘDOWNIK, SELENEK, POINT AND CLICK, BRODZĄCE, MYSZ PANCERNA, STEKOWCE, JAMAJSKI, ŻYWOŚĆ, PAPEDA, METKA, PLEBEJUSZ, FAKTURA, GRA CYLINDRYCZNA, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, PATOLA, TERPEN, SECESJONISTA, MONUMENT, MAPA PIKSELI, OSIOŁ, TRÓJCA ŚWIĘTA, NAUKA HUMANISTYCZNA, ?DZIURKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.429 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DECAPODA - RZĄD SKORUPIAKÓW WYŻSZYCH LICZĄCY PONAD 6000 GATUNKÓW, Z NADRZĘDU RAKÓW WŁAŚCIWYCH (EUCARIDA), U KTÓRYCH ZWYKLE PIERWSZA PARA ODNÓŻY KROCZNYCH JEST PRZEKSZTAŁCONA W DUŻE SZCZYPCE; OBEJMUJE KRABY, HOMARY, KREWETKI, RAKI ORAZ KILKA MNIEJ ZNANYCH RODZIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DECAPODA - RZĄD SKORUPIAKÓW WYŻSZYCH LICZĄCY PONAD 6000 GATUNKÓW, Z NADRZĘDU RAKÓW WŁAŚCIWYCH (EUCARIDA), U KTÓRYCH ZWYKLE PIERWSZA PARA ODNÓŻY KROCZNYCH JEST PRZEKSZTAŁCONA W DUŻE SZCZYPCE; OBEJMUJE KRABY, HOMARY, KREWETKI, RAKI ORAZ KILKA MNIEJ ZNANYCH RODZIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIESIĘCIONOGI Decapoda - rząd skorupiaków wyższych liczący ponad 6000 gatunków, z nadrzędu raków właściwych (Eucarida), u których zwykle pierwsza para odnóży krocznych jest przekształcona w duże szczypce; obejmuje kraby, homary, krewetki, raki oraz kilka mniej znanych rodzin (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIESIĘCIONOGI
Decapoda - rząd skorupiaków wyższych liczący ponad 6000 gatunków, z nadrzędu raków właściwych (Eucarida), u których zwykle pierwsza para odnóży krocznych jest przekształcona w duże szczypce; obejmuje kraby, homary, krewetki, raki oraz kilka mniej znanych rodzin (na 14 lit.).

Oprócz DECAPODA - RZĄD SKORUPIAKÓW WYŻSZYCH LICZĄCY PONAD 6000 GATUNKÓW, Z NADRZĘDU RAKÓW WŁAŚCIWYCH (EUCARIDA), U KTÓRYCH ZWYKLE PIERWSZA PARA ODNÓŻY KROCZNYCH JEST PRZEKSZTAŁCONA W DUŻE SZCZYPCE; OBEJMUJE KRABY, HOMARY, KREWETKI, RAKI ORAZ KILKA MNIEJ ZNANYCH RODZIN sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DECAPODA - RZĄD SKORUPIAKÓW WYŻSZYCH LICZĄCY PONAD 6000 GATUNKÓW, Z NADRZĘDU RAKÓW WŁAŚCIWYCH (EUCARIDA), U KTÓRYCH ZWYKLE PIERWSZA PARA ODNÓŻY KROCZNYCH JEST PRZEKSZTAŁCONA W DUŻE SZCZYPCE; OBEJMUJE KRABY, HOMARY, KREWETKI, RAKI ORAZ KILKA MNIEJ ZNANYCH RODZIN. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x