Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DECAPODA - RZĄD SKORUPIAKÓW WYŻSZYCH LICZĄCY PONAD 6000 GATUNKÓW, Z NADRZĘDU RAKÓW WŁAŚCIWYCH (EUCARIDA), U KTÓRYCH ZWYKLE PIERWSZA PARA ODNÓŻY KROCZNYCH JEST PRZEKSZTAŁCONA W DUŻE SZCZYPCE; OBEJMUJE KRABY, HOMARY, KREWETKI, RAKI ORAZ KILKA MNIEJ ZNANYCH RODZIN

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIESIĘCIONOGI to:

Decapoda - rząd skorupiaków wyższych liczący ponad 6000 gatunków, z nadrzędu raków właściwych (Eucarida), u których zwykle pierwsza para odnóży krocznych jest przekształcona w duże szczypce; obejmuje kraby, homary, krewetki, raki oraz kilka mniej znanych rodzin (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DECAPODA - RZĄD SKORUPIAKÓW WYŻSZYCH LICZĄCY PONAD 6000 GATUNKÓW, Z NADRZĘDU RAKÓW WŁAŚCIWYCH (EUCARIDA), U KTÓRYCH ZWYKLE PIERWSZA PARA ODNÓŻY KROCZNYCH JEST PRZEKSZTAŁCONA W DUŻE SZCZYPCE; OBEJMUJE KRABY, HOMARY, KREWETKI, RAKI ORAZ KILKA MNIEJ ZNANYCH RODZIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.375

GARDZIEL, GORZOWIANKA, AKTOR, CHRONOMETR OKRĘTOWY, PRZODOMÓŻDŻE, GOŁODUPIEC, MIEDZIOWIEC, FLUNITRAZEPAM, DEPRESJA ODDECHOWA, ANORMALNOŚĆ, WOREK, NACZYNIOWE, WIECZERNICA GÓROLUBKA, MINIVAN, KALISZANIN, TRAMONTANA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, GRAMATYKA, ANEROID, POINT AND CLICK, NADPROŻE, GRUNTÓWKA, POLNIK BURY, EKSTREMALNOŚĆ, POLONEZ, REPETYTYWNOŚĆ, ZGNIŁOŚĆ, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, CYGANOLOGIA, UBOŻENIE, RDZEŃ, NIECIEKAWOŚĆ, GRAMOFON CYFROWY, DWURURKA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, DZIWONOS, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, HEMIKRYPTOFIT, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, PASAŻ, ZGODNOŚĆ, BARANEK WIELKANOCNY, AKADEMICKOŚĆ, PODŁOŻE MALARSKIE, JOŁOP, ZAPYLACZ, RARYTASIK, AKCJA, OPERA BUFFA, KODOWANIE SIECIOWE, WYZIEWY, PIŻMOWÓŁ, WZNIOS, MANGO, POTAJEMNOŚĆ, ŁĄCZNIK GAZOWY, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, SYMPTOMAT, DOM PRZYSŁUPOWY, GLIKOPROTEINA, KOLEJ, BRĄZOSZ, DROPS, ROMANISTYKA, TRILOFOZAURY, PIŻMÓWKI, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, GIAUR, F, BYSTROŚĆ, OBRÓT SYNCHRONICZNY, UBYTEK, KOLOR LUKOWY, ŻABKA KUBAŃSKA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, MIOTEŁKA, ZUPA NA GWOŹDZIU, PĘPAWA, KOMEDIA, GLINIANE RĘCE, AUŁ, ATRAKCYJNOŚĆ, FIRMA KRZAK, RUTENISTYKA, RETROGRADACJA, WOLTAMPEROMETRIA, WĘŻÓWKA, CZUBACZOWATE, MAŚLANY RYNEK, MŁYNOWY, LUSTRO, MADURA, KLEKOTKA, RETORTA, TURKIESTAN, ANONEK, ZGNILIZNA DREWNA, POLĘDWICA SOPOCKA, WPIERDOL, UKRZYWDZONY, PAŁAC, ZBIOREK, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, POLICJA POLITYCZNA, RZĄD DUSZ, KMIOT, NIEDYSPONOWANIE, PROMIENICE, IMAGE, NASADA, TANINA, DWUSTRONNOŚĆ, PIEKARNIK, PRACZ, CYRKUMFLEKS, DŁUGOSZOWATE, SZCZYPCE, RURA OKŁADZINOWA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, ZAPRZEDANIEC, OSTROŚĆ, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, SOŚNIAK, HASŁO, PRZESYP, FILODENDRON, SKOCZNIA MAMUCIA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, KATEGORYCZNOŚĆ, MERKURY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, TURYSTYKA SEKSUALNA, TRUP, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, CZŁONEK, ZĄBKOWANIE, BOY, GŁOS PIERSIOWY, INIEKCYJNOŚĆ, WRAK CZŁOWIEKA, GAZELA, ANIMAG, LAMANTYNY, KONCEPTUALIZM, FORMALIZACJA, KIEŁŻOWATE, SOLANKA, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, STAJE, FAŁSZYWOŚĆ, GŁOSKA PREPALATALNA, CISZA WYBORCZA, ATLANTYDA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PROCES GLEBOTWÓRCZY, RZEŹBA KRASOWA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, GACEK BRUNATNY, GRODZA, WYRÓWNANIE, OKRĄGŁOŚĆ, POPĘDLIWOŚĆ, SŁOWIANOFILSTWO, PIERDU PIERDU, LOTOPAŁANKOWATE, PLANETA OCEANICZNA, WAROWANIE, TROCINIARKI, DRZEWIAK DORIA, SZKARADZIEJSTWO, ALMUKANTARAT, SOLE MINERALNE, WIELOBARWNOŚĆ, DENDRODOA, GENERAŁ, TRAWA MORSKA, GŁOŚNIK OTWARTY, TURBINA GAZOWA, TRYLMA, WYZIEW, KWATERA, PRAWO ATOMOWE, KATECHEZA, HYDRA, METEORYT HED, LATARNIA, SARKOMER, PALEMONETKA ZMIENNA, TARLICA, STERNICZKA ZWYCZAJNA, ABLACJA, PIERWSZA KOMUNIA, PLURALIZM, TAŚMA, POLITYKA BUDŻETOWA, SMOK, RAKI, KRZYŻAK ROGATY, NADŚWIADOMOŚĆ, TERAPENA KAROLIŃSKA, PREPERS, SADZIEC, TĘTNICA WĄTROBOWA, POPIÓŁ, TEJU KROKODYLOWY, ROZSZERZENIE CIAŁA, METAL KOLOROWY, FILTR KALMANA, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, PSYCHODELIK, WALEC PARABOLICZNY, KWADRATNIKOWATE, POKAZ, TURANOWIE, SKUFIA, KANIUK ZWYCZAJNY, GALERIA, WARGOWCE, WÓŁ VU QUANG, GRA CYLINDRYCZNA, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, KOBIECOŚĆ, LÓD MARTWY, TERRARYSTYKA, MROK, PILOT, MILA MORSKA, JESIOTRY, GARBATY ANIOŁ, FILTR BARWNY, EMBLEMAT, ORGANKI, PAPILOTEK, SZACHY AKTYWNE, PROCH, KAMARYLA, OSCYLACJA, DOBUDÓWKA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, WOLICJONALNOŚĆ, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, TARCZA, NONSENSOWNOŚĆ, AZDARCHY, LEKSYKOSTATYSTYKA, KONIKI MORSKIE, SPRAWA, FAŁD, BANKOWÓZ, BOMBA KOBALTOWA, AEROZOL, HANDŻAR, DRAKON, BEZBRZEŻNOŚĆ, EWALUACJA BIEŻĄCA, ANTYWESTERN, PARABOLA SZEŚCIENNA, OPARCIE, BYLICA, PERYPATETYK, WARTOŚĆ BILANSOWA, FOLIARZ, KOŃ GORĄCOKRWISTY, LOOP, GRANICA KULTUR, JEDNOSTKA CZASU, AKCJA NIEMA, WIDŁOZĄB SUDECKI, LENONKI, GRUPA ALGEBRAICZNA, REFLUKS, FRYBURG, EKSABAJT, MOTYLEK, WSPOMNIENIE, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PIANA, ŁONO, LENIUSZEK, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, WIDŁOWOŚĆ, CYKL MSZALNY, ZABURZENIA RUCHOWE, PRZEMYŚLNOŚĆ, TOMIZM, LAKTOOWOWEGETARIANIN, ALTERNATYWA, PRĄD STAŁY, WYSOKOŚĆ, SREBRNY EKRAN, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, SILUMIN, ROZKŁAD DWUMIANOWY, NORI, ŻABA NILOWA, JAJO, KASZTANOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.375 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: Decapoda - rząd skorupiaków wyższych liczący ponad 6000 gatunków, z nadrzędu raków właściwych (Eucarida), u których zwykle pierwsza para odnóży krocznych jest przekształcona w duże szczypce; obejmuje kraby, homary, krewetki, raki oraz kilka mniej znanych rodzin, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DECAPODA - RZĄD SKORUPIAKÓW WYŻSZYCH LICZĄCY PONAD 6000 GATUNKÓW, Z NADRZĘDU RAKÓW WŁAŚCIWYCH (EUCARIDA), U KTÓRYCH ZWYKLE PIERWSZA PARA ODNÓŻY KROCZNYCH JEST PRZEKSZTAŁCONA W DUŻE SZCZYPCE; OBEJMUJE KRABY, HOMARY, KREWETKI, RAKI ORAZ KILKA MNIEJ ZNANYCH RODZIN to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dziesięcionogi, Decapoda - rząd skorupiaków wyższych liczący ponad 6000 gatunków, z nadrzędu raków właściwych (Eucarida), u których zwykle pierwsza para odnóży krocznych jest przekształcona w duże szczypce; obejmuje kraby, homary, krewetki, raki oraz kilka mniej znanych rodzin (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIESIĘCIONOGI
Decapoda - rząd skorupiaków wyższych liczący ponad 6000 gatunków, z nadrzędu raków właściwych (Eucarida), u których zwykle pierwsza para odnóży krocznych jest przekształcona w duże szczypce; obejmuje kraby, homary, krewetki, raki oraz kilka mniej znanych rodzin (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x