WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE OKREŚLENIEM CZASOWNIKA, PRZYMIOTNIKA BĄDŹ INNEGO PRZYSŁÓWKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYSŁÓWEK to:

wyraz, którego prymarną funkcją jest bycie określeniem czasownika, przymiotnika bądź innego przysłówka (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYSŁÓWEK

PRZYSŁÓWEK to:

klasa autosemantycznych leksemów, których prymarną funkcją jest określanie czasownika bądź przymiotnika lub innego przysłówka (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE OKREŚLENIEM CZASOWNIKA, PRZYMIOTNIKA BĄDŹ INNEGO PRZYSŁÓWKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.569

RADOSNOŚĆ, RĘBNIA ZUPEŁNA, SZCZEROŚĆ, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, KLIMAT, WPŁYWOWOŚĆ, DRZEWO CYTRUSOWE, EKAPIERWIASTEK, KONTRPLAN, CZYN SPOŁECZNY, ATORWASTATYNA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WYDMUSZKA, GIPSORYT, SITNIK, KOD BINARNY, WIDZENIE, MASZYNA TŁOKOWA, PAŹ, PLATFORMA WIDOKOWA, BEJCA, SAMOZAPŁON, PRZETOKOWY, ZWIERZĘ, SUPERKLIENT, WEKTOR WŁASNY, CYWIL, HISZPAŃSKOŚĆ, UMOWA BUKINGOWA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, HUBA WIERZBOWA, UBYTEK, DROBNOUSTEK BECKFORDA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, ANGAŻANT, DUŻY PION, MIARA NIEZWARTOŚCI, LIST OKÓLNY, KAMERTON, REPUBLIKA BANANOWA, DOKŁADNOŚĆ, PALOTYN, ESPRESSO, NIEAKTUALNOŚĆ, LODÓWKA, EKOSFERA, LIPID, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, OTTER, KIERUNEK, KIESZONKA, BEZŻUCHWOWCE, DZIARSKOŚĆ, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, PIEPRZ CZARNY, JĘZYCZNIK, PRĄD ZMIENNY, WIAROGODNOŚĆ, KOZIBRÓD, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, MALARSTWO RODZAJOWE, KARMNIK AUTOMATYCZNY, MECHANIZM KORBOWY, PRZESTRZEŃ, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, FOTEL OBROTOWY, STRUNA, CHŁYST, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, GRAD, ZAKON MĘSKI, SAMOUPROWADZENIE, POLITYKA, ANTYLIBERALIZM, OMIEG WSCHODNI, KROK NAPRZÓD, SZPILKA, SESJA EGZAMINACYJNA, MŁODY, BAKTERIE METANOGENICZNE, KAPITAŁ SPOŁECZNY, WAGON BAGAŻOWY, ŻUŻLOBETON, PROSTOŚĆ, METR, SKANDYNAWSKOŚĆ, PIRAMIDA, WERSJA KINOWA, ZWOLNIENIE, KOD PRZEDROSTKOWY, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, PRZEJRZYSTOŚĆ, PULMAN, POSŁANIE, AGAT, AKCELERACJA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, ZASOBY, SZKAPLERZ, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, KOD JĘZYKOWY, LATAJĄCY DYWAN, TROCINIARKOWATE, BAZA NOCLEGOWA, DURNOWATOŚĆ, CZEPIEC, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, BROŃ RADIOLOGICZNA, ZNAK KOREKTORSKI, OWAL, BENIAMINEK, ALTERNATYWA, EKSPERTKA, PASZA, SPRAWNOŚĆ, MURARKA RUDA, BARYCENTRUM, ELIKSIR, SUROWOŚĆ, IZOTROPOWOŚĆ, NAJEMNIK, ROZWOLNIENIE, NIECZYNNOŚĆ, TRZPIEŃ, MIODÓWKA PĄSOWA, INIEKCYJNOŚĆ, KOSOGON, MODULANT, BEZKIERUNKOWOŚĆ, ANGIOTENSYNA, GENIALNOŚĆ, KOZOJEBCA, TRIAL ROWEROWY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, DRĄG TŁOKOWY, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, ŚWIADKOWA, DOBRO PRYWATNE, DUŃSKI, WSZECHWŁADNOŚĆ, POŁĄCZENIE WCISKOWE, DYN, OPARCIE, FETYSZ, EMISJA WTÓRNA, KONTRPOCHÓD, PEJORATYW, ZALEŻNOŚĆ, ZACHOWAWCA, PAŁKA, PRZESZKADZAJKA, WIEŻA CIŚNIEŃ, TERMINARZ, BEZGUŚCIE, ANTENA HELIKALNA, PRZEŚWIETLENIE, KOLO, FALKA, MILANEZ, RAPTULARZ, KOZŁOWIEC, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, BIEG BEZPOŚREDNI, ZADUFANOŚĆ, BENZYNÓWKA, KOHEZJA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, CZASZA, STROLLER, DERYWACJA FLEKSYJNA, STATYCZNOŚĆ, EPIKA, NIEDOROZWÓJ, NOZDRZAKI, OMNIPOTENCJA, INTERESOWNOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SOPEL, POPRZEWRACANIE, FUNDUSZ ZASOBOWY, PRZAŚNOŚĆ, WYCZERPYWALNOŚĆ, MINISTER, POBOŻNOŚĆ, HEREZJA, HAMBURGER, PITU-PITU, SĄŻNISTOŚĆ, RODZINA NIEPEŁNA, NIEDOCZYNNOŚĆ, PAPROTKA ZWYCZAJNA, HUMANIORA, JĘZYK PORTUGALSKI, ABISYŃSKI KLASYCZNY, TRASA KONCERTOWA, ZIEMIA OBIECANA, DZIERŻYCIEL, GUJOT, CHROPAWOŚĆ, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, BLIŹNIACZOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, DIATEZA, KLOCKI, PRZYGOTOWALNIA, FILM KATASTROFICZNY, STREFA WOLNOCŁOWA, SUTENERSTWO, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, NASIADÓWKA, KRATER, RYCZAŁT, NIECZUCIE, KINDERBAL, ZDRADA, ŻYWOŚĆ, KROWIAK, RODZIMOŚĆ, ZBIÓR BERNSTEINA, EFEKTYWNOŚĆ, MIRA, EKONOM, AEROFON, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE, DIODA PROSTOWNICZA, POSZUKIWANY, BIURO, NALTREKSON, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PRZEDMIOT, NIEOKRZESANIEC, KRWIOPIJCA, PATROLOWIEC, TYKA, KAMPYLOGNATOID, DROGA APIJSKA, SPAWĘKI, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, OWAL CASSINIEGO, BĄCZEK, DUCHOWOŚĆ, ORLICZKA KRETEŃSKA, MILCZĄCA ZGODA, ZBÓJNIK, UKŁAD DARLINGTONA, NAIWNOŚĆ, CHROMATOGRAF GAZOWY, MARKETING SKOJARZENIOWY, MISIAK, POWIEŚĆ W ODCINKACH, WASZA WYSOKOŚĆ, DYNA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, TABLICA, MINÓG JAPOŃSKI, DŹWIĘCZNIK, BANKSTER, AMPUŁKA, STEP, FUNDUSZ DŁUŻNY, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, PLUGAWOŚĆ, FIGIEL, ETIOPSKI KLASYCZNY, JEDNOSTRONNOŚĆ, ŁĄCZNIK OLEJOWY, STER, STABILIZATOR, TOKAMAK, TORPEDA AKUSTYCZNA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, TRÓJNIAK, ORLICZKA MIECZOWATA, USZKA, DEFENSYWNOŚĆ, DELFIN GRUBOGŁOWY, PRZYSTANEK WIEDEŃSKI, ELBAIT, GWAJAK, SECESJONISTA, SYMBOL, PRAWORZĄDNOŚĆ, DOMINATOR, GRA SIECIOWA, SCHAB, ŚWIERK BREWERA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, ZAPYCHACZ, SYROP ADWOKATOWY, MAHDI, KERMESYT, CHMURA KONWEKCYJNA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, NIEWYGODA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, POMUCHLA, TANIEC, KREATYZM, ?JEDNOCUKIER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.569 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE OKREŚLENIEM CZASOWNIKA, PRZYMIOTNIKA BĄDŹ INNEGO PRZYSŁÓWKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE OKREŚLENIEM CZASOWNIKA, PRZYMIOTNIKA BĄDŹ INNEGO PRZYSŁÓWKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYSŁÓWEK wyraz, którego prymarną funkcją jest bycie określeniem czasownika, przymiotnika bądź innego przysłówka (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYSŁÓWEK
wyraz, którego prymarną funkcją jest bycie określeniem czasownika, przymiotnika bądź innego przysłówka (na 10 lit.).

Oprócz WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE OKREŚLENIEM CZASOWNIKA, PRZYMIOTNIKA BĄDŹ INNEGO PRZYSŁÓWKA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE OKREŚLENIEM CZASOWNIKA, PRZYMIOTNIKA BĄDŹ INNEGO PRZYSŁÓWKA. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x