OPÓŹNIENIE BĄDŹ ZATRZYMANIE AKCJI UTWORU, ZWYKLE LITERACKIEGO, CELEM ZWIĘKSZENIA NAPIĘCIA U CZYTELNIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RETARDACJA to:

opóźnienie bądź zatrzymanie akcji utworu, zwykle literackiego, celem zwiększenia napięcia u czytelnika (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RETARDACJA

RETARDACJA to:

opóźnienie lub zatrzymanie w rozwoju jakiegoś narządu czy stanu fizjologicznego względem pozostałych organów lub całego organizmu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPÓŹNIENIE BĄDŹ ZATRZYMANIE AKCJI UTWORU, ZWYKLE LITERACKIEGO, CELEM ZWIĘKSZENIA NAPIĘCIA U CZYTELNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.351

SOFCIK, TRANSWESTYTA, PRYMITYW, ANTRESOLA, ZBROJENIE, PAJĄCZEK, HADIS, IRRADIACJA, ADVOCATUS DIABOLI, ALEURYT, POSTĘPOWANIE, SAMPEL, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, CHÓR, LABOLOGIA, PASKUDZTWO, KLAWISZ NUMERYCZNY, MISIAK, DIABEŁEK, KOMPOZYCJA RAMOWA, BOJOWY WÓZ PIECHOTY, KOSZ SZAŃCOWY, SKORUPA, SALAMANDRA, KATHARSIS, AGOGIKA, IMERSJA, DYSKRYMINACJA CENOWA, LÓD MARTWY, ZMIANA CHOROBOWA, MATKA ZASTĘPCZA, DATEK, OZ, BADYL, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, GHUL, EXTASY, MELDUNEK, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, PŁYTA DETONACYJNA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, ULTRAFILTRACJA, BAJT, HARDTOP, ZAPORA, GAZA, POIMEK, DRAMAT WOJENNY, PIEŚNIARZ, WZMACNIACZ OPERACYJNY, WYKRZYKNIK, INSTALACJA, JARZYNA, FUFAJKA, KRAJ, CHICHOT, TRANSKRYPCJA, TECHNICZNY NOKAUT, DRZAZGA, POWIDŁA, GOŁĄBEK, PERFUMA, KONWIKT, INTERWENCJA HUMANITARNA, EMALIA, KURAŻ, OKAP, PODODDZIAŁ, PRZEZIERNIKOWATE, PASCHA, BATORÓWKA, ZAŚPIEW, KRYMINAŁ, MEMBRANA, SZYNOBUS, PROCES CHEMICZNY, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, SASZETKA, TRANCE, GWAŁT, STAJE, CIASTO, PRZEKŁADKA, NASIENNIK, POLETKO DOŚWIADCZALNE, FRAG, SZKARADZTWO, RADIOSTACJA, ŚWIADEK, KOSMOS, TRIANGUŁ, MAFIA, OSCYLOSKOP, OŚLICA BALAAMA, ZESTAWIENIE, BOMBONIERKA, PODSZEPT, SKRZYPOWE, KAPŁON, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, MOSTEK, DORMITORIUM, ANDROFAG, OBŁĄKANY, BAGATELA, WYKONAWCA, LOTNIK, SZTAKSEL, KAMERTON, STADION OLIMPIJSKI, PALATYNKA, BRALETKA, WANIA, PUK, PRZEWÓD SĄDOWY, UNIWERSYTET, WIERSZ OBRAZKOWY, CZEKAN, OSOBA TRZECIA, MISIAK, USŁUGA KONSUMPCYJNA, PANCERNIK KARŁOWATY, RZEŹ, ROK OBROTOWY, PRZEPIÓRKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, ŁUPEK CHLORYTOWY, WYZIEW, KSYLOL, BAZGRAŁA, KOLEC, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, TUNICZKA, KONCERT, BRYNDZA, TEATRZYK, PIK, LINIA MELODYCZNA, DOBRO KLUBOWE, APOLOGETA, AKCIK, RAPAPORT, TERAPIA POZNAWCZA, DOPING, STREFA, FORMACJA, KASA CHORYCH, SWORZEŃ, SKRZYNIA, JUMPSALING, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, NAZWISKO ZNACZĄCE, GRUCZOŁ PŁCIOWY, PARTIA, ANTECEDENCJA, SPLIT, BYSTRZYCA, GÓRKA, SPIŻARNIA, JĘZYK ARABSKI, BOMBER, MŁODA, ĆWIARTKA, RADIO, WĘDRÓWKA DUSZ, KONTRAKT REGIONALNY, PREINSTALACJA, ZATRZYMANIE SIĘ, KALETKA, BŁONA MIGAWKOWA, PAKIET, OGATA, EPIZOD, PAŃCIO, KOALICJA, KSIĘGA AKCYJNA, AFTERPARTY, UTWÓR WKŁADOWY, MIERZYN, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, MATINKA, BEFSZTYK, WĄSONÓG, USTAWKA, TWEED, OBÓZ, KAMIZELA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, RATOWNICTWO TECHNICZNE, ANALIZA KOSZTÓW, GRZEBIEŃ, MISIACZEK, WICIOKRZEW, SKLEP WARZYWNY, AZALIA, GIMBOPATRIOTYZM, FONOGRAM, PRZEDMECZ, RZEKOTKA DRZEWNA, DECYWOLT, MORDKA, KOORDYNACJA, WARIACJE, DAROWIZNA, CHALLENGE, KŁOBUK, FAŁD, SAUNAMISTRZ, TUNEL, MISJE, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, TAŚMA, CAPO, VOTUM SEPARATUM, POZWOLENIE EMISYJNE, STULEJARZ, GUZIK, SPRAY, FLASHBACK, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, BACIK, KATAFRAKTA, BIEGUN ELEKTRYCZNY, RAPORT, TŁUM, DZBAN, OBSŁUGA, MAKROPOLECENIE, PŁASZKA, GULA, PROCES KANONIZACYJNY, GATUNEK LITERACKI, PARTIA, MOZZARELLA, BACIAR, GBUR, OSŁABIACZ, ARTROZA, WIEŚ, ZGRUBIENIE, CZARTER, ORLEANIZM, ORTEZA, NADZÓR BANKOWY, WOKALIZA, SZARSZA, INSTRUMENTACJA, PROCES SPOŁECZNY, MICHA, WRITER, PUDDING, PILATES, WSCHÓD, MONTAŻ, SUSZARKA, PIRAT, KUBRAK, USŁUGI NIEMATERIALNE, SKUBANIEC, CIĄGNIK, GRISZA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, PRZEWÓD, KECZUP, LIBRETTO, KRÓCIEC, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, PROCENT, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, GALWANOMETR ELEKTROSTATYCZNY, MUR KURTYNOWY, SUTENERSTWO, CEREMONIA ZAPACHOWA, NARAMIENNICA, ROZWOLNIENIE, ESCUDO, PACZKA, BĄBEL, AKCJA IMIENNA, INDUSTRIALIZACJA, KIEROWALNOŚĆ, RELAKSACJA, FEMTOWOLT, TEMPO, ZATOR, PANAMA, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, NIESPORCZAKI, RZECZNICZKA PRASOWA, PROCH, PRZYMIERZE, WIGILIA, ORLENIOWATE, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, KAPRALSTWO, OSTRZE LIŚCIOWATE, ?TOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.351 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPÓŹNIENIE BĄDŹ ZATRZYMANIE AKCJI UTWORU, ZWYKLE LITERACKIEGO, CELEM ZWIĘKSZENIA NAPIĘCIA U CZYTELNIKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPÓŹNIENIE BĄDŹ ZATRZYMANIE AKCJI UTWORU, ZWYKLE LITERACKIEGO, CELEM ZWIĘKSZENIA NAPIĘCIA U CZYTELNIKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RETARDACJA opóźnienie bądź zatrzymanie akcji utworu, zwykle literackiego, celem zwiększenia napięcia u czytelnika (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RETARDACJA
opóźnienie bądź zatrzymanie akcji utworu, zwykle literackiego, celem zwiększenia napięcia u czytelnika (na 10 lit.).

Oprócz OPÓŹNIENIE BĄDŹ ZATRZYMANIE AKCJI UTWORU, ZWYKLE LITERACKIEGO, CELEM ZWIĘKSZENIA NAPIĘCIA U CZYTELNIKA sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - OPÓŹNIENIE BĄDŹ ZATRZYMANIE AKCJI UTWORU, ZWYKLE LITERACKIEGO, CELEM ZWIĘKSZENIA NAPIĘCIA U CZYTELNIKA. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x