ZESPÓŁ DZIAŁAŃ (NP. W FORMIE KURSÓW, ZAJĘĆ SZKOLNYCH) MAJĄCY PRZYGOTOWAĆ JAKĄŚ GRUPĘ LUDZI - ZWYKLE MŁODYCH - DO PRACY ŻOŁNIERZA, UDZIAŁU W KONFLIKTACH ZBROJNYCH, UCZĄCY FUNKCJONOWANIA W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ, OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ, SAMOOBRONY, MUSZTRY ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE to:

zespół działań (np. w formie kursów, zajęć szkolnych) mający przygotować jakąś grupę ludzi - zwykle młodych - do pracy żołnierza, udziału w konfliktach zbrojnych, uczący funkcjonowania w służbie wojskowej, obchodzenia się z bronią, samoobrony, musztry itp (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ DZIAŁAŃ (NP. W FORMIE KURSÓW, ZAJĘĆ SZKOLNYCH) MAJĄCY PRZYGOTOWAĆ JAKĄŚ GRUPĘ LUDZI - ZWYKLE MŁODYCH - DO PRACY ŻOŁNIERZA, UDZIAŁU W KONFLIKTACH ZBROJNYCH, UCZĄCY FUNKCJONOWANIA W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ, OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ, SAMOOBRONY, MUSZTRY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.763

SZYNA, PIORUN, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, KOKPIT, LANDRYNKA, TERIOLOGIA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, GORZELNICTWO, KIOSK, RUSKI, IZOMER KONFORMACYJNY, AGREGATY MONETARNE, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, KONWOJER, ZESPÓŁ NEZELOFA, SYSTEM WBUDOWANY, FLEKTA, WIWAT, ZAPORA, NAUKI KOGNITYWNE, OKSZA, ŹDZIEBLARZE, SZKLIWO, IGŁA MAGNETYCZNA, POPIELICA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, BAZA, KONKURS ŚWIADECTW, SKORPIONY, ZAPYCHACZ, WAKAT, GÓRA, ZAJĘCZA WARGA, PAPILOT, WYTRAWERSOWANIE, ZWIEŃCZENIE, AGENEZJA, ZAPAS, ROZTRUCHAN, STREETWORKER, PORTUGALSKOŚĆ, EKLIPTYKA, RIDE, ADMINISTRACJA, GRADACJA, KIELON, GRA, MAŁPY WĄSKONOSE, ZARODZIEC SIERPOWY, SŁUGA BOŻA, MIĘDZYŻEBRZE, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, WSTYD, WIEK ROZRODCZY, WIZA IMIGRACYJNA, TŁUM, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, SAGAN, WINNICA NABOTA, PROREKTOR, PARÓWKA, ŁAWA, PASTERSKOŚĆ, RYSUNEK, GOSPODARKA RABUNKOWA, KATEGORIA, MASZYNA CIEPLNA, OGNISKO, GAŁĘZIAK, PACHNOTKA UPRAWNA, CERATA, PRONATALIZM, NASADKA, CYWILNOŚĆ, PĄK, OKULARY, PRZYŁBICA, AERODYNAMIKA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, CZERNIAWKA SPADZIOWA, ROPOMOCZ JAŁOWY, ZAPAŁECZKA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, SCHLUTER, MUZYCZNOŚĆ, WALOSZEK, SCENERIA, CHORIJAMB, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, KARTON, ABBA, SUPERKLIENT, ZMARZLAK, BEZDEŃ, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, ŁUSKOWCE, POTOK, PROCEDURA KREDYTOWA, ZŁOŻENIE POKŁONU, WELUR, URBANIZACJA, MOŹDZIERZOWIEC, PRZEPIS, FLOTYLLA, NACIEK JASKINIOWY, DOJŚCIE, SZATNIARZ, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ŚLIZGACZ, RADCA, WEGETARIANIN, KOCIOŁEK, RUCHLIWOŚĆ, IZOTROPOWOŚĆ, PORA, LEKARZ, JUTLAND, BŁĄD, WĄSONÓG, ADWENTYSTA, ŁONO, HELIKOPRION, PUSZKA, REJESTR KOZACKI, OSTATNIE PODRYGI, KUCHNIA, GEODEZJA SATELITARNA, PACYNA, RIKSZARZ, MADRASA, INTEGRACJONISTA, HOMARY, NEUROLOGIA, KONCERT, SZMALCÓWKA, ZŁOŻENIE BRONI, NAJDUCH, BARKAS, CISOWCE, MARSJAŃSKI, KIERUNEK, WATAŻKA, ERA EOFITYCZNA, HAMSUN, ZAGRODA, CEWKA INDUKCYJNA, TLENEK FOSFORU(V), CHARTER, KOŃ TROJAŃSKI, BRAMKA, POWAGA, KACERSTWO, CZWARTACZKA, MASOŃSKOŚĆ, SEKSTET, CHOROBA WERLHOFA, METODYKA, KOZIOŁ, OBRAZ, ZAŚCIANEK, EKSTREMIZM PRAWICOWY, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, TEATRZYK, FOLK, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, REKIN OWSONA, OKUPOWANIE, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, TŁOCZEK, REMINISCENCJA, MIEDNICZKA, WISKOZA, NUMIZMATYKA, PIERWSZY SEKRETARZ, METODA AGLOMERACYJNA, NASZYWKA, MOD, DYFERENCJACJA, RZEŹWOŚĆ, BEDŁKA, ODKRYCIE, WARTOŚCIOWOŚĆ, PASMANTERIA, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, KOSMOLOT, LATO, CZARCIA MIOTŁA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE, KAZAMATA, MSZAKI, BYSTROŚĆ, REGION, BIAŁA NIEDZIELA, KUGLARZ, SZYK ANTENOWY, OPÓR WZNIESIENIA, PASEK MAGNETYCZNY, NIEDOMOGA, ŁUK JARZMOWY, FILEMON BRĄZOWY, NIEREZYDENT, MISZCZU, FILEMON SĘPIOGŁOWY, PAS WŁĄCZENIOWY, JELEŃ MILU, TWIERDZENIE, NIUCHACZ, LAMPA LUTOWNICZA, STRATEG, KARBUNKUŁ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, CAPSTRZYK, GRAMATYKA GENERATYWNA, BUKIECIARZ, GULA, CZARNA KOMEDIA, ISTOTA, CENTRALA TELEFONICZNA, DOBRE IMIĘ, UCZENNICA, BLOKADA, ZAWÓD, HUBA SINIAK, MINERALOGIA, LOGIKA DEONTYCZNA, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, SYNONIMIKA, ANION HYDROKSYLOWY, MECHANIKA PŁYNÓW, MANEWRY, SOWIECKOŚĆ, HIPERTEKST, KALETNIK, INFA, TAKTYKA, PIĘTA, SZARY KONIEC, MAKROREGION, BAKTERIA ŚLUZOWA, ORGAN, TYNTA, ADŻAPSANDAŁ, JEDNORAZOWOŚĆ, WEŁNA, KAWA ZBOŻOWA, WALIDACJA KRZYŻOWA, BŁONA PŁAWNA, NUDYZM, POTENCJAŁ DZETA, OBI, ZESPÓŁ DRAVET, ROZDZIAŁKA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, WALIDACJA, TEATR LALEK, PRZESYŁ, OBRONA, CUMMINGS, CHOROBA SOMATYCZNA, SZPULA, QUICKSTEP, SFERA, PREZERWA, POŁUDNIOWY ZACHÓD, BIAŁY ŚPIEW, WIRUSY ONKOGENNE, HAŁAŚNIK, PROWANSALSKI, BRUDNICA MNISZKA, HURYTA, TREPANGOWCE, PSALM, ŚWIATŁO, SZTYLPA, PRZEPOCZWARZENIE, SUBKONTRAKT, FARMACJA STOSOWANA, PODWÓJNY TROCHEJ, ODSYŁACZ, POLIP, PRĄTNIK SREBRZYSTY, ASPOŁECZNOŚĆ, KOCIOŁ, ZAGĘSZCZARKA, GNIAZDO PROCESOROWE, REZERWACJA, SZTANGA, ZAKON CZYNNY, POLSKI, TYFLOPEDAGOGIKA, PROSTAK, WYPAŁ, PIASKOWIEC, ZUPKA CHIŃSKA, BRAT, PRÓŻNOWANIE, ?SOS MUŚLINOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.763 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ DZIAŁAŃ (NP. W FORMIE KURSÓW, ZAJĘĆ SZKOLNYCH) MAJĄCY PRZYGOTOWAĆ JAKĄŚ GRUPĘ LUDZI - ZWYKLE MŁODYCH - DO PRACY ŻOŁNIERZA, UDZIAŁU W KONFLIKTACH ZBROJNYCH, UCZĄCY FUNKCJONOWANIA W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ, OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ, SAMOOBRONY, MUSZTRY ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ DZIAŁAŃ (NP. W FORMIE KURSÓW, ZAJĘĆ SZKOLNYCH) MAJĄCY PRZYGOTOWAĆ JAKĄŚ GRUPĘ LUDZI - ZWYKLE MŁODYCH - DO PRACY ŻOŁNIERZA, UDZIAŁU W KONFLIKTACH ZBROJNYCH, UCZĄCY FUNKCJONOWANIA W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ, OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ, SAMOOBRONY, MUSZTRY ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE zespół działań (np. w formie kursów, zajęć szkolnych) mający przygotować jakąś grupę ludzi - zwykle młodych - do pracy żołnierza, udziału w konfliktach zbrojnych, uczący funkcjonowania w służbie wojskowej, obchodzenia się z bronią, samoobrony, musztry itp (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE
zespół działań (np. w formie kursów, zajęć szkolnych) mający przygotować jakąś grupę ludzi - zwykle młodych - do pracy żołnierza, udziału w konfliktach zbrojnych, uczący funkcjonowania w służbie wojskowej, obchodzenia się z bronią, samoobrony, musztry itp (na 23 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ DZIAŁAŃ (NP. W FORMIE KURSÓW, ZAJĘĆ SZKOLNYCH) MAJĄCY PRZYGOTOWAĆ JAKĄŚ GRUPĘ LUDZI - ZWYKLE MŁODYCH - DO PRACY ŻOŁNIERZA, UDZIAŁU W KONFLIKTACH ZBROJNYCH, UCZĄCY FUNKCJONOWANIA W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ, OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ, SAMOOBRONY, MUSZTRY ITP sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZESPÓŁ DZIAŁAŃ (NP. W FORMIE KURSÓW, ZAJĘĆ SZKOLNYCH) MAJĄCY PRZYGOTOWAĆ JAKĄŚ GRUPĘ LUDZI - ZWYKLE MŁODYCH - DO PRACY ŻOŁNIERZA, UDZIAŁU W KONFLIKTACH ZBROJNYCH, UCZĄCY FUNKCJONOWANIA W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ, OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ, SAMOOBRONY, MUSZTRY ITP. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x