ZESPÓŁ CHOROBOWY CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POSTĘPUJĄCYM I NIECAŁKOWICIE ODWRACALNYM OGRANICZENIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ DROGI ODDECHOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC to:

zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe (na 32 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CHOROBOWY CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POSTĘPUJĄCYM I NIECAŁKOWICIE ODWRACALNYM OGRANICZENIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ DROGI ODDECHOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.806

MINA, MAKAKOKSZTAŁTNE, ORTOPEDA, RADZISTA, CHOROBA RITTERA, JEDENASTKA, KOKSIAK, FLOKUŁY, KUSZYK, IRANISTAŃSKI, ŻEGLARZ, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, WRÓG, URLOP, ŚWIATŁOŚĆ, ZAPRZĘG, LEK PRZECIWWIRUSOWY, WYNURT, STRATEGIK, INTERNACJONAŁ, NIZINNOŚĆ, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, OKULARKI, ALIENISTA, CHODNIK, SZWABSKI, PIKIELHAUBA, RĘCZNOŚĆ, NIEPUNKTUALNOŚĆ, OBIPIĘTA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, MIŚ, SUMA ZEROWA, KOT, GŁODOWANIE, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, KOORDYNACJA RUCHOWA, TRYPLA, KONTROLING, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, TONIĘCIE, STRZAŁKA MAŁA, KARDIOIDA, DUSZNOŚCI, SPORT POŻARNICZY, WÓDKA GATUNKOWA, TUTORIAL, ANATOMIA ROZWOJOWA, ŹDZIEBLARZE, DOROBEK, PACHT, ERGOTERAPIA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, RADIESTETA, BURDA, FIVE O'CLOCK, ZAŁOŻENIE PARKOWE, BANKOWOŚĆ MOBILNA, NASYCANIE, MORS, PRZYJACIEL, ZOOCHORIA, KONTYNGENT TARYFOWY, BASAŁYK, MINERALOGIA GENETYCZNA, CHODZĄCA DOBROĆ, PIĘTKA, UDERZENIE, ZŁAD, HARMONIA, AHISTORYCZNOŚĆ, MAMIDŁO, STATYKA, DZIECIUCHOWATOŚĆ, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, WIĘZADŁO KARKOWE, PRZYŁBICA, CZYSZCZALNIA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, MOLE, KOTWICA, GENOMIKA TEORETYCZNA, ROK SŁONECZNY, KOLCZATKA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, AREOGRAFIA, NIEOPANOWANIE, POSTĘPOWANIE KARNE, HARACZ, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, ZATRACENIE, UPADŁOŚĆ, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SAVE, KULMINACJA, ESPRESSO, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, SKARYFIKACJA, ALASKA, KRYMINALISTYKA, OKNO ATMOSFERYCZNE, ORKIESTRA, PRZYĆMIENIE, ZASADA, WYRZUTNIA RAKIETOWA, IMIENINY, GALAKTYKA, FASCIOLOPSOZA, JĘZYK DAHALIK, BLOK STARTOWY, ZROBIENIE KUPY, EKSPATRIANTKA, DANIE, ŁUK, KOMIN WULKANICZNY, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, SKUFIA, EKONOMIA KLASYCZNA, SEKWENCJA CHI, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, CINGULUM, MAZURSKI, WIKARYZM, PAULINIA, DEKRET, SZYMPANS, ANATOMIA PATOLOGICZNA, ŚWIATŁA, LEGWAN FRĘDZLASTY, WIEWIÓRKA, NIEDBAŁOŚĆ, PRZECIEK, DUCHOTA, ESCUDO ANGOLSKIE, RONDO, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, PINGWIN BIAŁOOKI, ROZMIAR KĄTOWY, WYDZIELINA ORGANIZMU, SIATKA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, EKIPA, KURONIÓWKA, BŁONA NACZYNIOWA, RESTRYKTAZA, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, DZIDA, POJAW MASOWY, RYNEK HURTOWY, ROZDZIELCA, TEST, RESPONSORIUM, ZIMNE NÓŻKI, LAWA TRZEWIOWA, ŁAWA MIEJSKA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, ZESTAW, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, HARCERKA ORLA, POPYT INWESTYCYJNY, DALMIERZ OPTYCZNY, CHŁODNIK LITEWSKI, OBRONA HOLENDERSKA, BEDŁKA, KIEROWNICTWO, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, GEOFIT BAGIENNY, GRACZ, MAJZA, LUTEFISK, MANDARYŃSKI, OGÓREK, WALOŃSKI, DZIWKA, PRAWO JOULE'A, LEJNIA, METYS, UDRY, STARA MALUTKA, GRUNCIK, ŁADNICZKA OKAZAŁA, UNDOROZAUR, ARKA, PIŻMAK, ZAWAŁ, OSTRĘŻYNA, STROP KLEINA, RYGIEL, JEŹDŹCZYNI, FRANCUSKOŚĆ, BANAT, POŻYCZKA, STYRON, JAZGOT, BEETHOVEN, FOLK, SEMESTR ZIMOWY, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, FACET, EMBRIOPATIA TALIDOMIDOWA, SMUTNI PANOWIE, KOMPLEKS ARENOWY, BECZUŁKA, OFICJUM, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, TAM TAM, ALBIGENSI, WŁÓKIENNICTWO, SŁUGA BOŻY, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, KANAŁ ŻEGLOWNY, CZARCIE KOŁO, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, SEGMENT RUCHOWY, CHOROBA WIEŃCOWA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, INDULGENCJA, ZGNIŁOŚĆ, BARWNIK NATURALNY, DYPTYCH, ZESPÓŁ ROTORA, PAMPA, PIEKARNIA, BÓJ SPOTKANIOWY, MARZEC, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, BRAMKA HONOROWA, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, PIASKOWNICA, DOCHÓD NARODOWY, ROTATOR, SURF, ELFICKI, BYLICA CYTWAROWA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, OCHRONA INDYWIDUALNA, MASA, REKUPERATOR CIEPŁA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, POKŁAD GÓRNY, ROŚLINA SPOŻYWCZA, POWAGA, WIĘZADŁO OBŁE, NOWOWIERCA, WIERSZ LEONIŃSKI, BECZKA ŚMIECHU, KAZUISTYKA, PSYCHIATRIA, MOC, CZASOWNIK FRAZOWY, PRZEŻYCIE, SEKCIARSTWO, CHŁOPIEC DO BICIA, INFILTRACJA, ŻWAWOŚĆ, OGRZEWNICTWO, KRYPTODEPRESJA, PONIEWIERKA, BIOETYK, STYL CASUALOWY, WYDZIELINA, ISLANDZKOŚĆ, OBRÓT PUBLICZNY, KARTEZJANIZM, SARDELOWATE, BEZWZGLĘDNOŚĆ, ROŚLINA UPRAWNA, FOSFORESCENCJA MORZA, SPADAJĄCA GWIAZDA, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, BAZAR, MONTAŻOWNIA, FOXTROT, CZWÓRBÓJ, OSTREK, ŚPIWÓR MUMIA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, NERECZNICA VILLARA, STYR, ZJAWISKO FARADAYA, MIKROSKOP SKANINGOWY, OPUKIWANIE, HOLENDER, CHOROBA DEGOSA, DYNAMO KIJÓW, MORGAN, UBYCIE, MADRASA, KOZA SAANEŃSKA, EKRANOPLAN, LODOWIEC ALPEJSKI, PAUPER, VOLLEY, NORDYCKOŚĆ, STRZELNICA SPORTOWA, SYDERYT, SUPERMOCARSTWO, POLONEZ, ?DELTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.806 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CHOROBOWY CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POSTĘPUJĄCYM I NIECAŁKOWICIE ODWRACALNYM OGRANICZENIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ DROGI ODDECHOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CHOROBOWY CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POSTĘPUJĄCYM I NIECAŁKOWICIE ODWRACALNYM OGRANICZENIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ DROGI ODDECHOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe (na 32 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe (na 32 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CHOROBOWY CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POSTĘPUJĄCYM I NIECAŁKOWICIE ODWRACALNYM OGRANICZENIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ DROGI ODDECHOWE sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - ZESPÓŁ CHOROBOWY CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POSTĘPUJĄCYM I NIECAŁKOWICIE ODWRACALNYM OGRANICZENIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ DROGI ODDECHOWE. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast