URZĄDZENIE DO ODPROWADZANIA SPALIN Z OKRĘTU PODWODNEGO I POBIERANIA POWIETRZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHRAPY to:

urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHRAPY

CHRAPY to:

urządzenie stosowane na okrętach podwodnych w celu doprowadzania powietrza do silników spalinowych w czasie, kiedy okręt jest zanurzony na głębokości peryskopowej (na 6 lit.)CHRAPY to:

końskie nozdrza (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE DO ODPROWADZANIA SPALIN Z OKRĘTU PODWODNEGO I POBIERANIA POWIETRZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.322

SLIP, POMPA, OGRANICZNIK, POWIEW, OŚWIETLACZ, ZRZUT, CZADNIA, ANALIZATOR, DRAGA, MASZYNKA, CZYTNIK, NACIĄG, STYMULATOR, URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, INKUBATOR, TORRENT, WIBRATOR, BALKONIK, SYFON, INSTRUMENT DREWNIANY, SIWAK, HYDRAULIKA SIŁOWA, WENTYL, POŻYCZKOMAT, MIKROURZĄDZENIE, SFIGMOMANOMETR, PRASA HYDRAULICZNA, KOLEKTOR, ANTENKA, KANAŁ, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, DOPALACZ, WYCIĄGARKA, WANIENKA, WÓZ ASENIZACYJNY, WIDEOKAMERA, STACJA, PIEKARNIK, MASZYNA, PEBA, UPRAWNIENIE, SAMOLOT, LEMIESZ, TRENAŻER ELIPTYCZNY, KONTROLER, TERMOHYDROMETR, RIDER, TŁUMIK, POCZTA PNEUMATYCZNA, SĘP, DREN, PRZEWÓD, KOŁOWROTEK, BATOMETR, KONWERTER, NAPĘD HYDRAULICZNY, ORGANKI, KONTAKT, UKŁAD TRAWIENNY, REAKTOR, BLOKADA, STACJA PRZEKAŹNIKOWA, CECHOWNIK, ASTRON, PREZENTER, ODBIORNIK RADIOWY, GRAMOWID, FILTR, WTÓRNIK, TACHOGRAF, BLINDAŻ, CYKLON, ROGAL, DĘTKA, NEGATOSKOP, AUTOPILOT, HERMETYCZNOŚĆ, MIKROSOCZEWKA, TYŁ, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, KOLEJKA GONDOLOWA, TELEKS, APARAT ARTYKULACYJNY, NASTAWNICA, JAGIELNIK, GLUKOMETR, DEK, CZYTNIK, MIESZACZ, AKSJOMETR, PRĄD STRUMIENIOWY, MONITOR, CZTEROSUW, SILNIK WIATROWY, OCHRONNIK, KROTNICA, KOŁYSKA, WYSOKOŚCIOMIERZ, TYFON, TACZKA, TORPEDA, KOMIN, STATEK POWIETRZNY, MINERALIZATOR, KOSTKI NAPIERA, HAMULEC, SILNIK PNEUMATYCZNY, ROZRZUTNIK, KLEKOTKA, TROPIK, LINIA ENERGETYCZNA, DALMIERZ LASEROWY, PODGRZEWACZ, SONAR, STATECZNIK, HYDROFOR, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, BALONET, TORPEDA, SATELITA, MASIELNICA, ESTYMACJA SEKWENCYJNA, TLENOWNIA, ZAWÓR, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, SPRAWNOŚĆ, PĘDNIK O NAPĘDZIE MECHANICZNYM, POZWOLENIE EMISYJNE, SONDA, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, KLIMAT KONTYNENTALNY, APARAT, UBIJAK, PERYFERIUM, SPŁUKIWACZ, KONWERTOR, WĘGIEL BRUNATNY, NUMER BURTOWY, NAPĘD, ZWIJACZ, KODER, KAMERA WIDEO, TURBINKA KOWALSKIEGO, SURDYNA, KRAJALNICA, KOTEW, SUBLIMATOR, PALNIK, SZYBER, NADAJNIK, DWUKÓŁKA, NAWIETRZNIK, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, WYRZUTNIA, TORNADO, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, PONTON, WBIJAK, AERATOR, PLUWIOGRAF, HAPEK, ZESTAWIK, STAN NIETRZEŹWOŚCI, ELFA, MIMEOGRAF, KABESTAN, PRZESŁONA, POGŁĘBIARKA, PROGRAM, FRONT ATMOSFERYCZNY, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, ŁAPADŁO, UCHWYT SPAWALNICZY, PRZEGLĄDARKA, DYSZA WYLOTOWA, SUBSKRYPCJA, WYŻ, SONAR, KOCIOŁ PAROWY, MŁOT, URZĄDZENIE RTV, RENARD, GNIAZDO ABONENCKIE, BALON, BOROWNIA, SPIROMETR, DOJARKA, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, SYFON, POCHŁANIACZ, SEMAFOR, OBJĘTOŚĆ WYDECHOWA, SELEKTOR, ŚMIGŁO, SPRZĘT MECHANICZNY, TRAŁ, EKSPRES, FILTR PALIWA, PAŚNIK, WIDEOFON, HELIOGRAF, POJAZD GĄSIENICOWY, DYSTRYBUTOR, WYCHWYT, FLAK, FILTR, CHRAPY, LICZARKA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, ZJEŻDŻALNIA, PISTOFON, KALANDER, SKANER 3D, WYWROTNICA, GIROSKOP, ODTWARZACZ MP3, HOLTER, WIROPŁAT, IZOTERMIA, WAGA, ROTATOR FARADAYA, GABARI, NIZINNOŚĆ, WIOSNA, SĘKARKA, HELING, WSPINALNIA, SPRAWNOŚĆ, SKANER, JAMA GĘBOWA, PROCEK, REKORDER AWARYJNY, KASA REJESTRUJĄCA, PĘDNIK O NAPĘDZIE MIĘŚNIOWYM, MYSZ, NEBULIZATOR, UKŁAD CAŁKUJĄCY, PALNIK, KUCHNIA, KANALIZACJA, SMAROWNICA, RUDEL, KOLEKTOR SŁONECZNY, PARNOŚĆ, TERMOMETR SUCHY, MASZYNA DYDAKTYCZNA, RAFINER, BATERIA TELEKINETYCZNA, URZĄDZENIE, GORĄCE ŹRÓDŁO, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, TORKRETNICA, BETON KOMÓRKOWY, BOM, TABLICA STEROWNICZA, ŚCISKACZ, IMPLANT ŚLIMAKOWY, DEFLEKTOR, URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE, PŁYWAK, SUCHOROŚL, CZERPNIA POWIETRZA, WANNA ELEKTROLITYCZNA, MYSZKA, WENTYL, LOKATOR, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, ODWRACACZ CIĄGU, PĘDNIA, LENOIR, PRZEKAZIOR, ARMATKA ŚNIEŻNA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, SKANER FORMOWY, OSADA, UPOJENIE ALKOHOLOWE, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, SONY, CHWYTACZ, SPUST, DMUCHAWA, HAMULEC PRÓŻNIOWY, MASELNICA, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, KASA FISKALNA, ROZRUSZNIK SERCA, CZERPACZ, KANALIZACJA ŚCIEKOWA, ODWIETRZNIK, URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, AKCELERATOR ELEKTRONÓW, AEROFON, ZAWORA, ODMA OPŁUCNOWA, REGENERATOR SYGNAŁU, WŁĄCZNIK, SYNTEZATOR, MIECH, ?ALGOMETR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.322 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE DO ODPROWADZANIA SPALIN Z OKRĘTU PODWODNEGO I POBIERANIA POWIETRZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE DO ODPROWADZANIA SPALIN Z OKRĘTU PODWODNEGO I POBIERANIA POWIETRZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHRAPY urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHRAPY
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza (na 6 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE DO ODPROWADZANIA SPALIN Z OKRĘTU PODWODNEGO I POBIERANIA POWIETRZA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - URZĄDZENIE DO ODPROWADZANIA SPALIN Z OKRĘTU PODWODNEGO I POBIERANIA POWIETRZA. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast