URZĄDZENIE TRANSPORTOWE ZALICZANE DO GRUPY PRZENOŚNIKÓW I SŁUŻĄCE DO PRZEWOZU OSÓB POMIĘDZY KONDYGNACJAMI BUDYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SCHODY RUCHOME to:

urządzenie transportowe zaliczane do grupy przenośników i służące do przewozu osób pomiędzy kondygnacjami budynku (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE TRANSPORTOWE ZALICZANE DO GRUPY PRZENOŚNIKÓW I SŁUŻĄCE DO PRZEWOZU OSÓB POMIĘDZY KONDYGNACJAMI BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.104

NAPĘD HYDRAULICZNY, ANTIFA, JĘZYK MUNDA, SURMA, ODTWARZACZ MP3, EUDIOMETR, OSA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ŻABY LATAJĄCE, ZAPALAZAUR, PRAWO KONSTYTUCYJNE, TORBAN, OKIENKO TRANSFEROWE, LATAJĄCY DYWAN, BEZPIECZNIK NASTAWNY, RADAR, ORGAN, SZTUCZNE PŁUCO, ŻĄDŁÓWKA, NEBULIZATOR, TALERZE, SKRAPLARKA, TRANSFERAZA, AMFOLIT, RĄBEK ROGÓWKI, KUSZYTA, ANHYDRYT, ŚWIAT, ŚCISKACZ, JANCZAR, PISTOZAUR, KRECIA ROBOTA, COLEMANIT, PLACERIAS, HARMONIJKA USTNA, GŁUSZYCA, SONDAŻ, LAGER, NEFELIN, DOBUDOWA, OGNIWO JĄDROWE, SREBRNY EKRAN, PRUSACKI, SKARYFIKATOR, SKANDOWIEC, MRÓWKOJADEK, WEPS, WODOROSIARCZAN, ROBOT KUCHENNY, WOLNOWAR, DEKURIA, GALICYJSKI, PRZEŁĄCZNICA, LOGORYTMIKA, TUNEL CHŁODNICZY, KOD WYWOŁAWCZY, OJCZYZNA, KREW, WRZAWA, BEZPŁUCNIKOWATE, HALF-PIPE, INKLINACJA MAGNETYCZNA, TAMILSKI, UKŁAD CAŁKUJĄCY, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, MANSZETA, CETIOZAURY, TALIA, SZYBKOWAR, HEŁMIATKA, SZKLANKA, SCHEMAT, KATALOŃSKI, MIŁOSZ, INSIMBI, KORNWALIJSKI, INFOKIOSK, JĘZYK MANSYJSKI, BANIE, CZELESTA, SAMOJED, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, FABIANIZM, WARSTWA JASNA, MIKROFON DYNAMICZNY, CHŁOPIEC DO BICIA, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, ODBIORNIK RADIOFONICZNY, BABIOGÓRZEC, GALERIA, CYSTERNA, SULFADIMIDYNA, MEETING, DEKOLT, PAJĘCZYNA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, ZAWIESIE, KONDYCJONER, DRZEWIAŃSKI, GRAFOSKOP, NAZWA PATRONIMICZNA, HUSKY, BOURDICHON, SFERA, ARAKAŃCZYK, PRÓBNIK, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, RESPIRATOR, ZESPÓŁ ZADANIOWY, PODCIEŃ, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, ELITA, ZALEŻNOŚĆ, SKRZYDŁO, TENDRZAK, WIR PIASKOWY, SERPENTYN SZLACHETNY, POCHYLNIA, ELING, NUKLEOTYD, NAPINAK, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, ETAŻ, SKANER OPTYCZNY, KWAS BUTANOWY, NEUROPRZEKAŹNIK, RÓWNANIE FISHERA, TOMOGRAF, OKSYGENATOR, KASTANIETY, BEZPIECZNIK, RUMPEL, LUDOWA REPUBLIKA KAMPUCZY, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, KONKURS, CHLOREK WĘGLA(IV), ODŁOWNIA, AMOKSYCYLINA, OPCJA WALUTOWA, LODOWNIK, STERYLIZATOR, MIESIĄC SYNODYCZNY, TRYB BEZPRZETARGOWY, ETEROFON, GLIKOL, LUZYTANOZAUR, KWADRATNIKOWATE, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, RDZEŃ KRĘGOWY, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, STYMULATOR, ŚCIANKA, POWIETRZE WENTYLACYJNE, MEMORANDUM FINANSOWE, AZBEST CHRYZOTYLOWY, DOBRO KLUBOWE, CYKLOFOSFAMID, OŚCIEŻNICA, PIEKARNIA, WYPĘDZENIE, LISTA, ŚWIATŁO, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, REJESTR KARNY, GALICKI, FISKUS, ADAPTER, JĘZYK AKADYJSKI, MEROZAUR, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, MASOWIEC, PSEUDOPALATUS, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, BENZOCHINON, BULL TERRIER, TUTOR, WITEZIE, KWAS CYTRYNOWY, AWAR, KORYTKO, GRANDA, WARAN GRAYA, PUNK ROCK, LIST APOSTOLSKI, MATERIA MIĘDZYGALAKTYCZNA, PODRZYNACZ, CECHOWNIK, SKANER FORMOWY, KALANDER, SKŁAD, STROP, SUTERENA, MIKROFALÓWKA, AUTOPILOT, STATEK TOWAROWY, CHART, METOPROLOL, MŁYNEK, TURBIT, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, RADON, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, REJESTR, CANCA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, STAJE, KWEZYTOZAUR, JĘZYKI DARDYJSKIE, GŁADZIZNA, JUTA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, KLON, ÓSEMKA, WYŻYNKA, WYMIANA GAZOWA, PRAKRYT, BIEDNIAK, ŁAWA, POCIĄG POCZTOWY, ZGNIATACZ GŁOWY, TĘTNICA JĘZYKOWA, PUNK, DIAFON, ROSZCZENIE REGRESOWE, ZŁOTOLIKI, KUC MERENS, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, RZECZ NIERUCHOMA, BOREOPTERUS, KOTYLION, ZWIĄZEK PARTNERSKI, POLE, ANIKSOZAUR, HELIOFIZYKA, JĘZYK MACEDOŃSKI, CZOŁÓWKA, CHLOREK WAPNIOWY, MAJĄTEK NIERUCHOMY, TACHOGRAF, SAMOŁÓWKA, ALKOHOLIZM, TEBEK, CEMENTOWE BUTY, SIEĆ, DESOCJALIZACJA, CEFALEKSYNA, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, GRUPA RYZYKA, TETANUR, DIADEMODON, LINIA GŁOWY, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, SZCZEBIOTLIWOŚĆ, SOCZEWKA, MAGNES, LINIA, WYCHODŹTWO, RADAR GEOLOGICZNY, QUICKSTEP, PILNIK, KABOTAŻ WIELKI, BUFOR, MENDOZAZAUR, STÓŁ, IZOLATORIUM, CHWYTACZ, DRAGA, OSOBA BOSKA, DEBEL, TRZECI ŚWIAT, SEMAFOR, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, PŁACA REALNA, SKARYFIKATOR, CUKIER SŁODOWY, WYWIAD, MASER, PĘTLA NEFRONU, DUJKER CZARNOCZELNY, ŁEBA, BIJATYKA, BLIŹNIAK, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, PROSTOWÓD, ŁAWA RZĄDOWA, ROZPRYSKIWACZ, MINA JĄDROWA, AZOTOX, METEOROLOGIA ROLNICZA, PĘPOWNIK, ESKIMOS, TEUTOŃSKI, KORNET, KRTAŃ, TRĄBKA, FIORDING, KAFAR, ?MORZE CZARNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.104 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE TRANSPORTOWE ZALICZANE DO GRUPY PRZENOŚNIKÓW I SŁUŻĄCE DO PRZEWOZU OSÓB POMIĘDZY KONDYGNACJAMI BUDYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE TRANSPORTOWE ZALICZANE DO GRUPY PRZENOŚNIKÓW I SŁUŻĄCE DO PRZEWOZU OSÓB POMIĘDZY KONDYGNACJAMI BUDYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SCHODY RUCHOME urządzenie transportowe zaliczane do grupy przenośników i służące do przewozu osób pomiędzy kondygnacjami budynku (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SCHODY RUCHOME
urządzenie transportowe zaliczane do grupy przenośników i służące do przewozu osób pomiędzy kondygnacjami budynku (na 13 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE TRANSPORTOWE ZALICZANE DO GRUPY PRZENOŚNIKÓW I SŁUŻĄCE DO PRZEWOZU OSÓB POMIĘDZY KONDYGNACJAMI BUDYNKU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - URZĄDZENIE TRANSPORTOWE ZALICZANE DO GRUPY PRZENOŚNIKÓW I SŁUŻĄCE DO PRZEWOZU OSÓB POMIĘDZY KONDYGNACJAMI BUDYNKU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x