URZĄDZENIE DO REGULACJI I ZAMYKANIA PRZEPŁYWU CIECZY I GAZÓW Z JEDNEJ PRZESTRZENI DO DRUGIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAWÓR to:

urządzenie do regulacji i zamykania przepływu cieczy i gazów z jednej przestrzeni do drugiej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZAWÓR

ZAWÓR to:

urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu cieczy lub gazów przez przewody (na 5 lit.)ZAWÓR to:

zamyka dopływ wody (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE DO REGULACJI I ZAMYKANIA PRZEPŁYWU CIECZY I GAZÓW Z JEDNEJ PRZESTRZENI DO DRUGIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.149

TOPOLOGIA ILORAZOWA, KLISZOGRAF, CENTRALKA TELEFONICZNA, DŹWIG, PĘTLA, NIEBIESKI KSIĘŻYC, PELWIMETR, NOSÓWKA, HOLENDER, WYLĘGARKA, MIKROFALÓWKA, AUTOPILOT, RZEKA AUTOCHTONICZNA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, KOCIOŁ PAROWY, KONWERTOR, POMPA WTRYSKOWA, MIKROURZĄDZENIE, PRĄD BŁĄDZĄCY, RYNSZTOK, TIURNIURA, MUTACJA, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, KRZEW OZDOBNY, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, NADZIEWARKA, STREFA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, MIKROSOCZEWKA, ARYPIPRAZOL, WYŁADOWANIE ULOTOWE, PRAWO JOULE'A, PRZEWÓD, WIDEOKAMERA, GENERATOR GAZOWY, HOLTER EKG, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, EKONOMIA KLASYCZNA, TAMPER, PRZESTRZEŃ STANU, RĄBEK ROGÓWKI, DOK, ODTWARZACZ MP3, ROTATOR FARADAYA, KOŁO DEPTAKOWE, ODSYSACZ, TOMOGRAF, PIEC OPOROWY, URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE, EFEKT GITAROWY, PARAMENTY, LICZNIK ZANURZENIOWY, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, OSCYLOGRAF, PARK TECHNOLOGICZNY, LINIA GEODEZYJNA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, EKSPRES DZBANKOWY, ANALIZATOR WIDMA, RUCHOMY CHODNIK, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, CZUJNIK OSNOWOWY, BERYLOWIEC, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, ZNAK NAWIGACYJNY, SILNIK SZEREGOWY, HAUST, PRZYMUREK, WENTYL, REWERT, STENBOK, WIDZENIE OBWODOWE, JEDNOSTRONNOŚĆ, KROKIET, PRÓBA JĄDROWA, KOŁO GARNCARSKIE, SŁUP, EGOISTKA, KALANDER, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ANTROPOLOGIA, FLUIDYZACJA, STRASZAKOWATE, PŁYWAK, KONFIGURACJA ABSOLUTNA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, SSANIE, EMISYJNOŚĆ, TANK, TAMBURYN, WŁASOWIEC, SZTUCZNE PŁUCO, UKŁAD CAŁKUJĄCY, KIERAT, PRZEDŁUŻACZ, MAŚNICZKA, WENTYLACJA MECHANICZNA, REAKTOR, PRZEMIENNIK, LAMPA KWARCOWA, CIEKŁY KRYSZTAŁ, ODBIORNIK RADIOFONICZNY, POCHŁANIACZ, KATEGORIA, REJESTR, TOMASZEWSKI, RAKIETA BADAWCZA, FILTR POWIETRZA, ZERÓWKA, TONGA, REJON, UKŁAD ODNIESIENIA, HERRERAZAUR, ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ, WYWROTNICA, LUŹNOŚĆ, WAGA ELEKTRONICZNA, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, RYGIEL, DŁUGOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, TECHNIKA ŚWIETLNA, ALGEBRA LOGIKI, ZIĘBIARKA, ODĘCIE, STATYSTYKA, RADON, ZAWIESZENIE CARDANA, KRYZA, PRZETWORNIK, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, MINA JĄDROWA, PISUAR, PLAN, POMPA INSULINOWA, W, CZUJNIK CHEMICZNY, SPOIWO BUDOWLANE, SPAWARKA, MACIERZ RÓWNOWAŻNA, EKSPRES DO KAWY, PRZESTRZEŃ BARW, ZRZUT, ZAWORA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, DZWONEK, DAKTYLOGRAFIA, PROWINCJAŁ, KODOWANIE SIECIOWE, KIEŁBAŚNICA, KAJUTA, TRANSLACJA, FILTR, AUTOMAT, POŻĄDLIWOŚĆ, WSZECHŚWIAT, SLIP, STW, URZĄDZENIE RADIOWE, SŁUPEK, CELOSTAT, GRUPA TOPOLOGICZNA, IMERSJA, KWATERA, WYWIETRZNIK, HELIOGRAF, WAGA, BAŃKA, WIDEOMAGNETOFON, TORKRETNICA, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, REGION, SIŁA AERODYNAMICZNA, ALGEBRA LINIOWA, SYNTEZATOR, GODZINA ŚWIETLNA, SEZAM, NACIEK, REGULATOR, OKOREK, APARAT TELEFONICZNY, NARZĘDZIE RZEMIEŚLNICZE, BELKOWANIE, ALGOMETR, SKRZYNIA, CZUWAK, KONIUNKCJA, ALTERNATYWA FREDHOLMA, POŁYSK, FILIACJA, KOLEKTOR, LINIA HODOWLANA, AERODYNAMIK, FALOWNICA, KARIOLKA, WANNA ELEKTROLITYCZNA, FIGURA GEOMETRYCZNA, TABOR, EFEKT CIEPLARNIANY, BAROSKOP, NADAJNIK, SZAFA GRAJĄCA, KOŁOWROTEK, NEBULIZATOR, MARYNATA, REKORDER, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, DOGĘSZCZENIE, KUREK, ROBOT KUCHENNY, SSAK, DZWON, MAŚLNICZKA, PANEL SŁONECZNY, PLANTAGENECI, PISTOLET, ZAMIANA, MARTWE POLE, ADAPTER CUMOWNICZY, CZUJKA, SYMETRIA, KOMORA WILSONA, STRUGA, BAROGRAF, ZBIÓR BERNSTEINA, PISTOLET, CUG, KOREKTOR, STOSIK, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, JEDNOKLASÓWKA, TERMOS, NOSIDŁO, OSCYLATOR, RÓG MGŁOWY, WYRZUTNIA, WAPORYZACJA, MIESZARKA, DZWON NURKOWY, LEASING, POJAZD SZYNOWY, FASZYNA, KONWERTER, MIESIĘCZNICA, MAMUT, NAPĘD, POLE BEZŹRÓDŁOWE, BALKONIK, MŁYNEK, ADAM ASNYK, POLAROGRAF, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, DOJARKA, WYMIENNIK CIEPŁA, FILTR PALIWA, KAMERA VIDEO, MENISK WYPUKŁY, STRUMYCZEK, SPRZĘG, WYBIERAK, BROSZKO, POŻYCZKOMAT, KLAPKA, PRASA HYDRAULICZNA, KLASYCZNY HATTRICK, TRENAŻER, PATRONAT, ŚMIGŁO, HAMULEC, KAMERTON DMUCHANY, TELEGRAF HUGHESA, PLANETARIUM, PION, MENISK WKLĘSŁY, KLATKOWIEC, MAGMA, WYŁAPYWACZ, PIEŃ PŁUCNY, KAFAR, NORMA OPERATOROWA, JASNOWIDZENIE, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, MAŁY KRAAL, UMOWA KONTRAKCYJNA, DALMIERZ LASEROWY, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, ODŁOWNIA, KOŁO RYCERSKIE, KOKS, KRET, MENISK, MECHANIZM KRZYWKOWY, RESTART, BAZA, POJAZD KOŁOWY, BEROUL, PRZENOŚNIK CIECZY, ?SELEKTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.149 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE DO REGULACJI I ZAMYKANIA PRZEPŁYWU CIECZY I GAZÓW Z JEDNEJ PRZESTRZENI DO DRUGIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE DO REGULACJI I ZAMYKANIA PRZEPŁYWU CIECZY I GAZÓW Z JEDNEJ PRZESTRZENI DO DRUGIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAWÓR urządzenie do regulacji i zamykania przepływu cieczy i gazów z jednej przestrzeni do drugiej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAWÓR
urządzenie do regulacji i zamykania przepływu cieczy i gazów z jednej przestrzeni do drugiej (na 5 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE DO REGULACJI I ZAMYKANIA PRZEPŁYWU CIECZY I GAZÓW Z JEDNEJ PRZESTRZENI DO DRUGIEJ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - URZĄDZENIE DO REGULACJI I ZAMYKANIA PRZEPŁYWU CIECZY I GAZÓW Z JEDNEJ PRZESTRZENI DO DRUGIEJ. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x