AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CANCA to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)INSIMBI to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.)KALIMBA to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.)MBIRA to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)ZANZA to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.843

GENETYKA KLINICZNA, KOPERTA, HOWARDYT, PRZEPIS, MANIERKA, WALTORNIA, MOBILE, SZCZĘŚLIWOŚĆ, POZŁOTKO, SIEĆ, WIATRAK, BUŁKA KIELECKA, OBRUS, WĘŻOWNIK, OGRÓDEK JORDANOWSKI, BIAŁA ARMIA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, WILKOWNIA, MIŚ, WOJNAR, CYZELATORSTWO, KOŃ KLADRUBSKI, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, KOTLARNIA, OBRADY, OWOLOGIA, PANORAMA, MAJSTERSTWO, BIEDRONKA, PRZEWÓD, KOŁOWANIE, BUFFETING, DROGA POŻAROWA, REGESTRATOR, TACKA, SATELITA GEOSTACJONARNY, ENERGIA WIATROWA, BRIT POP, JAMRAJ, OMLET NORWESKI, KULUARY, ADHD, JOSE, PROGRESJA, DOSTOJNIK, KASKADA REZONANSOWA, ŁOWIECTWO, UKŁAD CAŁKUJĄCY, HOMAGIUM, PAŁĄK, SOLARZ, FIGURA RETORYCZNA, PROMINENT, KLUCZ PARTYJNY, SERBSKI, PISEMKO, OLIFANT, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, SYSTEM WYBORCZY, KWAS LIPONOWY, OBSERWACJA, PIES OZDOBNY, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, PENTAPLOID, KACZKA, ZNANOŚĆ, ABSYDA, KRYKIET, WSPÓŁZALOTNIK, SYSTEM KOMPUTEROWY, SZCZODRZENIEC, SUTKA, KIRIAC, PRADZIADEK, JĘZYK NAHUATL, OKRES INTERGLACJALNY, KLUCZ, ELEGIA, SCENERIA, WERSJA REŻYSERSKA, BRODAWCZYCA KONI, GRAF PODSTAWOWY, OŁATKA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, DEPARTAMENT, ZAKŁADNIK, MONITOR, MIKROSKOP ŚWIETLNY, SKRĘTKOWCE, ZWIĄZEK CYKLICZNY, FANTOM, KOŃCÓWKA, BÓBR ZWYCZAJNY, SĄD, BIBIMBAP, LARYNGOLOGIA, LIBELLA, ZATOKA, MALDINI, OSĘK, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, LEPIARKOWATE, LOT KOSZĄCY, CHLOREK MIEDZI(I), PAŁANKA MIODOJAD, GORZELNICTWO, BYLICA BOŻE DRZEWKO, EMOTKA, PORTATYL, FELICIA, KARL, TERAPIA, JĘZYK KREOLSKI, PROTEROZUCHIDY, GOLARZ, SZKOŁA MARBURSKA, MUGOL, REBEC, FORTUNA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, CIĄG NORMALNY, KATOLICYZM, MIOTEŁKA, ANTYIMPERIALISTA, AUTOSYFON, TIOTEPA, KLIENT, SKOCZNIA NARCIARSKA, EMITOFAGIA, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, DICYNODON, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, POWŁOCZKA, HUTNIK, KUC DALES, STÓŁ GIMNASTYCZNY, ORGANISTKA, PRĄD TĘTNIĄCY, PISK, SZWEJK, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, ZBROJEC, MARIMBA, GRÓD, WĄTEK, ROTATOR, POSIEDZENIE, SLEGA, MANIACZKA, DRAMAT HISTORYCZNY, PEIRESKIA, METATEKST, ŻYŁA PROMIENIOWA, SZMAT, MARKETING SIECIOWY, MAZUREK, CZUSZKA, SIEROTA, ZATOROWOŚĆ, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, SYMPOZJON, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, INKASO, DZIESIĄTKA, OŚWIECICIEL, KALWINIZM, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, TKANINA UBRANIOWA, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, FILM PŁASZCZA I SZPADY, KONFEDERACJA, GENERALIZACJA MAPY, POŻYTEK PSZCZELI, SĄD PODKOMORSKI, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, SZABAŚNIK, HOTELING, ŚRODEK PRACY, SFERA, KWAS CHLOROWODOROWY, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, CHOROBA LENEGRE'A, CYPRYŚNIK BŁOTNY, CZYSTA FORMA, BISOPROLOL, GIPSATURA, BEZDUSZNOŚĆ, KAMELIA, KWAS, ODPYLNIA, WSPINACZKA SPORTOWA, WISKOZA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, UBOGI KREWNY, PAWILON, MELANODERMA, MEDIANA, SZAUNIS, KOMISJA, WINO, KONODONT, INWOLUCJA, BAJA, BEZPIECZEŃSTWO, BIOENERGOTERAPIA, PLAMKA FORDYCE'A, HÄNDEL, GLIKOZYD FENOLOWY, SZTYLPY, NIEZAMOŻNOŚĆ, NIEBIELISTKA, LIST MOTYWACYJNY, MONSTRUM, KLASA, BULWA, STRZAŁ, PODSUFITKA, JĘZYK DUNGAŃSKI, PRZYSADKA MÓZGOWA, DOBRE RZĄDZENIE, TRYCYKL, PODWODA, LONGER, PESTYCYD, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, MATRYCA LOGICZNA, KSIĘGA LITURGICZNA, TAM-TAM, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, WAGON, WIELORAK, KOALICJANT, PSYCHOANALIZA, URBANIZACJA, KOMPLEKS PSZENNY, SUBSTYTUCJA, KIJEK NARCIARSKI, IDIOGRAFIZM, CAŁOPALENIE, SKAŁA, OPRZĘD, TOKSYKOLOGIA, SADYSTA, BORDER, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, CZAPLOWATE, ŚWIADEK KORONNY, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, WZDĘCIE, KARBAMINIAN, KONURBACJA, JUFERS, TWIERDZENIA TALESA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, GWIAZDKA, SZAFLIK, RYKOSZET, TEORIA POTENCJAŁU, JĘZYKI KAUKASKIE, RĘKA SZPONIASTA, TUSZ, KONSUL, WODY TERYTORIALNE, KADZIDŁO, BATAGUROWATE, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, CEDRAT, CHLEB PSZCZELI, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, CZEPEK, SAMOWOLNOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, GŁOS, WIATR KATABATYCZNY, KIN, SPASSKI, MUSICAL, KUSZYK, HISTORIA, BONANG, TEKA, NIEBOGA, KROKIET, WIELOŚCIAN FOREMNY, SPORT ZIMOWY, SPIRALA ARCHIMEDESA, POLEROWNIK, FUNDA, TRANZYCJA, WALEC PARABOLICZNY, CHOLESTEROL, CYMBAŁKI, PRZEŚLADOWANIE, NOWICJAT, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, ?LORI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.843 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CANCA afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)
INSIMBI afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.)
KALIMBA afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.)
MBIRA afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)
ZANZA afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CANCA
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.).
INSIMBI
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.).
KALIMBA
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.).
MBIRA
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.).
ZANZA
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.).

Oprócz AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x