AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CANCA to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)INSIMBI to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.)KALIMBA to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.)MBIRA to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)ZANZA to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.843

BEROUL, WYMIANA, ZĄB, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, RESPIRATOR, KLAUSTROFOBIA, OSTANIEC KRASOWY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, MADISON, IDENTYFIKATOR, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, SCENKA, DELFIN BIAŁONOSY, BŁONA PŁYWNA, KMIECIK, CZARNA PORZECZKA, BRUKSELA, TWARDE LĄDOWANIE, PUCHAR, MESJASZ, PRACA, PRZEWALENIE SIĘ, SKIF, AGRAFA, MLEKO, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, KSIĘŻULO, WYCZUCIE, BALDWIN, FESTYN, ZGNICIE, GNETOWE, GRIGORIJ POTIOMKIN, AWARIA, WIEŃCE, KORYTKO, PĘDRAK, MUSZTRA, ZWARCIE SZEREGÓW, JEDWAB, MAKSYMALISTA, KARMANIOLA, AFRYKAŃSKOŚĆ, BRZDĄC, AROMAT, BANDOLET, CHORWACKI, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, PRZEMYTNICTWO, POJAZD ZABYTKOWY, KOMPLANACJA, JEDNOSTKA PRACY, OTOLOGIA, CYBERPUNK, ABERRACJA, ZGIEŁK, WSTĘŻNICE, KARTOTEKA, SIEDZISKO, SYSTEM INFORMATYCZNY, MYSZ ZAROŚLOWA, CZIROKEZ, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, NUTA, UBARWIENIE OCHRONNE, SZYFON, KNAGA, DEMONSTRACJA, PENITENCJA, KUCHY, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, JAŁOWIEC SAWIŃSKI, SILNIK UNIWERSALNY, MURARKA OGRODOWA, KARLIK KUHLA, ADBLOCK, PIASTUN, JEZIORO GORZKIE, SPOŁECZNE, WYPADEK, SOSNA, CZAS GRAMATYCZNY, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, REGIONALISTYKA, ORKIESTRA KAMERALNA, DIONIZYJSKOŚĆ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, MANDRYL, ŚWIATŁOCIEŃ, RÓŻA PUSTYNI, MONDEO, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, ZAPŁOTKI, FONETYKA, SUPERPRZEBÓJ, MAKROKIERUNEK, BĘBEN MAGNETYCZNY, MĘŻNOŚĆ, KABANOS, WRÓBEL POLNY, USKOK, AHISTORYCYZM, MINA, KOLUMBARIUM, KUROPATWA, RYBONUKLEOZYD, ŚWIATOWOŚĆ, ANDANTINO, PAROBEK, BAROMETR, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, FINAŁ, WASĄG, MIESZEK, MISJA, DIETA ASPIRYNOWA, OPAD, ŁUPACZKA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, KLASTER, WSKAŹNIK UBÓSTWA, WŁAM, PODATEK WYRÓWNAWCZY, REN, ODDZIAŁ WYDZIELONY, BAZA PŁYWAJĄCA, LEGIONY, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, SOLANKA, WĘZEŁ, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, SPOILER, WERANDA, MAKARON, PIERWSZA JASKÓŁKA, DŹWIĘCZNIK, BRZEZIŃSKI, LESIOK, WŁÓKIENNICTWO, BEARS, ŻART, SZARPANINA, PIPA, POCZEKALNIA, AFTERPARTY, NAPAD, GRUPA ARYLOWA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, NEUROPRZEKAŹNIK, IPERYT SIARKOWY, OCHLEWSKI, PRÓCHNICZEK, SUSZ, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ZOOEKDYSON, DOMIAR PODATKOWY, USZTYWNIACZ, ADWENTYSTA, MOTYLEK, SATELITA, SKAŁA WAPIENNA, FIRMA ZWROTOWA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, MIKROKASETA, ZASTAWKA AORTALNA, WAŁ, STRZAŁECZKA, KINDŻAŁ, ASTRONAWIGACJA, KLASTER REGIONALNY, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, EMISJA, KONTRAKT REGIONALNY, LICZMAN, EGRETA, WIĘZADŁO, DZIEWIĘTNASTY, SZURPEK, EKSPRES PRZELEWOWY, MIKROKROPKA, PARZYDŁO LEŚNE, KURACJA WSTRZĄSOWA, PROSTOPADŁA, ZAKŁADKA, OBRĘCZ, WALENCJA, ŁUPEK DACHOWY, SKALNICZEK SIWY, ZAPŁON, SĄD BOŻY, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, KRYZA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, RUCH OPORU, MATYLDA, KUKUŁKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, CZEREŚNIA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, GĘSTE, ELITA, SZTYCH, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, POMPIER, SZAŁAS, BULWA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, KWASJA, CUKIER ZŁOŻONY, TAR HIMALAJSKI, AUTOPORTRET, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, MEBLOWÓZ, ZŁA WIARA, GARA, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, AWIONETKA, KORNET, SONDAŻ, OSOBA PODEJRZANA, WIDZENIE PERYFERYJNE, CZU, ULTRABOOK, DAWCZYNI, CYTRULINA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, MONOGAMIA, ODRĘTWIENIE, PIECZYNG, URAZ, KOSZ SSAWNY, JEŻOWCE, SPINKS, STACJA, EKONOMIA DOBROBYTU, EKSKLAWA, PTASIA GRYPA, ANOMALIA PELGERA-HUETA, EDYKUŁA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, FETA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, SURF ROCK, AGREGATOR, TEOKRACJA, WINO, DRUK WYPUKŁY, MECHANIK SAMOCHODOWY, BOROWODOREK LITU, BASAŁYK, HIMATION, FIGURA GEOMETRYCZNA, ELEGIA, CANTUS FIRMUS, TAFTA, FILIGRAN, TABLICA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, INTERFEROMETR MICHELSONA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, HALBA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, USPOKAJACZ, KRZYWOSZCZEĆ, BAGNO, GRZYBIEŃ EGIPSKI, ROZETKA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, JASTRZĘBIE OKO, ŁOSKOT, SANATORIUM UZDROWISKOWE, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, WŁAŚCIWOŚĆ, STROMENGER, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, SARKOIDOZA, CIEMNA ENERGIA, BAROSKOP, ŻÓŁW IRWINA, ARENA, BAJDA, TIOL, KWARC MLECZNY, KOSÓWKA, PRZEWÓD ODGROMOWY, REZERWA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, PŁAST BRZOZOWIEC, PANIENKA, WIZYTOWNIK, HALSZTUK, KATHARSIS, TWÓR, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, ?KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.843 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CANCA afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)
INSIMBI afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.)
KALIMBA afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.)
MBIRA afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)
ZANZA afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CANCA
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.).
INSIMBI
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.).
KALIMBA
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.).
MBIRA
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.).
ZANZA
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.).

Oprócz AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast