Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CANCA to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)INSIMBI to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.)KALIMBA to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.)MBIRA to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)ZANZA to:

afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.921

CZUPRYNA, KONTUR, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, PONY AMERYKAŃSKI, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, ERA EOFITYCZNA, ATAWIZM, ROZKŁADOWOŚĆ, STROIK, PRZEKLĘTNIK, MIESZALNOŚĆ, ASTROGRAFIA, STOŁP, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, PUBLIKACJA, HIV, SYFEK, ŚLIMAK, SPRAWNOŚĆ, SUWNICA POMOSTOWA, WABIK, DIAULOS, PRZELEW, FRONT, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, EKSPATRIANTKA, PIES OGRODNIKA, DUJKER MAXWELLA, BIDON, POMAGIER, WILK, BAŻANT, TRIADA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, DIALIZOTERAPIA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, PRZEWODNICZKA, ETUIDA, KOŚCIÓŁ UNICKI, VALYRIA, FROTTE, WAGON DOCZEPNY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, RURALISTYKA, GNIAZDO SIEROCE, UZBROJENIE, KATAPULTA, SIEDZIBA, LAKTYD, WENTYLACJA MECHANICZNA, RAKIETA, BACHANTKA, MASIELNICZKA, ZGORZEL GAZOWA, SAMOLOT POŚCIGOWY, PĘTLA, LOTOS, METAMORFIZM, PANNICA, NIEPOROZUMIENIE, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, TERYNA, SKOK, MUZYKA, DŻOLER, PÓŁCIEŃ, PERSONA, PYRA, ZROBIENIE KUPY, NACZYNIE WIEŃCOWE, BEZDOTYKOWIEC, ZAKRYSTIA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, LENIUSZEK, SUTERENA, GWARA, PIANA, KAPITALNY REMONT, TELEFONIA KOMÓRKOWA, DAWCA, BYT ABSOLUTNY, KANAŁ RODNY, OSTATNI MOHIKANIN, ELEKTRON WALENCYJNY, SIERPIK, WYRĘB, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, PRZEDSZKOLE, LODOWIEC DOLINNY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, SUCHAR, PERIODONTOLOGIA, KONTROLA PASZPORTOWA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, AMBROZJA, MROZEK, PUNKT RÓWNONOCNY, PACZKA, LOT SZYBOWCOWY, ODBIORNIK RADIOWY, STARA WIARA, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, WIKIPEDYSTKA, PRZYSZŁOŚĆ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, BOMBA, HALOGENEK, CYPRYS PATAGOŃSKI, DEKORATOR WNĘTRZ, SOSNA WYDMOWA, KAPITANA, SŁODYCZ, SEKSISTOWSKOŚĆ, DIU, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, BANANA SPLIT, ŁASICA, ARENGA PIERZASTA, PŁYTKA CHODNIKOWA, PUSZYSTOŚĆ, AZOLLA DROBNA, KARCZOCH, LIŚCIEC, KOLIBER, CIAŁKO BIAŁAWE, ŁOWCA, DUR PLAMISTY, ROZDZIAŁEK, BAR, LORI, WAGA, WĘZEŁ KOLEJOWY, PAŁATKA, PATOLOG, IKRZYSKO, ŻAŁOBA, EKSPRES DZBANKOWY, SKÓRNIK, HUBA, SIATKA GEOGRAFICZNA, RADIOLA, KOT, WARZYWO KAPUSTNE, DOBROSĄSIEDZTWO, CHOROBA GÓRNIKÓW, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, SZPONA, PIŁA, REJESTRANT, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, UCHWYT NOŻOWY, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, OBRONA PHILIDORA, IDIOMAT, GRUPA ABELOWA WOLNA, PODODDZIAŁ, GOSPODARKA MIESZANA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KONSTYTUCJA, NASTAWA, LOKATA DYNAMICZNA, LIST POETYCKI, ARTEFAKT, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PROCH BEZDYMNY, WEKSYLOLOGIA, BUŁGARYSTYKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, ABLUCJA, STATUS MATERIALNY, KAŁMUK, MIARA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, PODZIELNOŚĆ, NASIONNICE, BUDOWLA CENTRALNA, HIBERNACJA, NAWALANKA, CZAPRAK, KRAŃCÓWKA, ZBÓJNIKOWATE, WPADKA, KOŃ ARABSKI, JEZIORO DRUMLINOWE, JASZCZURECZKA, BIEGUN, RĄBEK, SAMOUPROWADZENIE, STEMPEL, DERESZOWATA, PRAWO DŻUNGLI, GRA KARCIANA, ZAGNIEŻDŻENIE, MACIEJKA, RESET, PĘPAWA ZIELONA, SZUMOWINA, TRANSURAN, KWALIFIKACJA PRAWNA, IMMUNOSUPRESANT, SALMONELLA, ZUBOŻENIE, POPRZEDNIK, HIPNAGOGIA, MANDRYL, KOSZULKA WODNA, PUDEŁKO, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, JODO-SHU, GARDENIA, PUNKT KOPULACYJNY, ÓSEMKA, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, OSNUJA, JEŻÓWKA, KOŚCIÓŁ WSCHODU, CIERNIOPLĄT, GUMA NATURALNA, ŻWAWOŚĆ, WYCIERACZKA, MAKINTOSZ, SPÓŁKA HOLDINGOWA, OBRĘB EWIDENCYJNY, PAZUR, BUSINESSMAN, WYRZEKANIE, MAŁY REALIZM, BALON, ROBOTY PUBLICZNE, LAPILLE, REWIZJONIZM, ZŁOM, WIZJONER, PIES UŻYTKOWY, INFLACJA AKADEMICKA, SŁUŻEBNIK, TAMANDUA, MASKARON, CUKRZYK, FALA ODBITA, DUCHOWIEŃSTWO, KOMPOTIERA, JEZIORO ZASTOISKOWE, GŁOWNIA KUKURYDZY, BESTIA, ANATOMIA, SETER SZKOCKI, MOL, KLEROMANCJA, ZUCH, KONFERENCJA, POTENCJAŁ RYNKOWY, PINGWIN ANTARKTYCZNY, SYMULTANKA, AC, TURANIEC, PRODUKT BANKOWY, WĘŻYK, FIKCJA LITERACKA, KURECZKA, OLIGOFAG, NAWIETRZAK, KUPON, GAWIALOWATE, CZASOWNIK FRAZOWY, OSTRONOS, POPRAWIACZ, RYPS, ŁACINNICZKA, TONALNOŚĆ, DEKALKOMANIA, SZOWINISTA, CEGLARKA, POCISK ARTYLERYJSKI, OBRAZ, MUSZKIETER, OGNIOMUR, SPADOCHRON, ZJAWISKO FARADAYA, ARABICA, ADAM SŁODOWY, BLANKI, CEDARPELTA, TWARDZIOSZEK, MEDYCYNA SPORTOWA, BOMBA LOTNICZA, TEORIA INFORMACJI, ŚRUBOKRĘT, PIERWSZY PLAN, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, ZYSK, CIASTO, ŁYŻKA, KONSUMENT, SIEĆ, WYCHODŹSTWO, HYCEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.921 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: AFRYKAŃSKI, CHOĆ SPOTYKANY RÓWNIEŻ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, INSTRUMENT MUZYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY IDIOFONÓW SZARPANYCH; SKŁADA SIĘ Z DESECZKI LUB REZONATORA SKRZYNKOWEGO, DO KTÓREGO PRZYMOCOWANE SĄ TRZCINOWE LUB METALOWE JĘZYCZKI PRZYTRZYMYWANE Z JEDNEJ STRONY PRZEZ POPRZECZNĄ LISTWĘ, PODCZAS GDY DRUGI KONIEC DRGA SWOBODNIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
canca, afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)
insimbi, afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.)
kalimba, afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.)
mbira, afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)
zanza, afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CANCA
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.).
INSIMBI
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.).
KALIMBA
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 7 lit.).
MBIRA
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.).
ZANZA
afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych; składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są trzcinowe lub metalowe języczki przytrzymywane z jednej strony przez poprzeczną listwę, podczas gdy drugi koniec drga swobodnie (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x