CZĘŚĆ POLSKI PO PODZIALE DOKONANYM PRZEZ BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W 1138 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIELNICA to:

część Polski po podziale dokonanym przez Bolesława Krzywoustego w 1138 (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIELNICA

DZIELNICA to:

jednostka podziału administracyjnego miasta obejmująca część jego terytorium: ulice, osiedla (na 9 lit.)DZIELNICA to:

część terytorium (miasta, kraju) odmienna kulturowo, obyczajowo itp (na 9 lit.)DZIELNICA to:

część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ POLSKI PO PODZIALE DOKONANYM PRZEZ BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W 1138". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.393

MLECZKO, ZESZYT, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, KRĄŻENIE PŁUCNE, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, PRZEDZAMCZE, JURA, KAPELUSZ KARDYNALSKI, KPP-OWIEC, RĘKA, MUNTENIA, ŻAKIET, SPENCERA, MIKOŁAJCZYK, ZALĄŻNIA, BACYTRACYNA, DOM PRZYSŁUPOWY, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, GRZYWNA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, PRZEBIEG, KUPER, GĘDZIOLENIE, POŁUDNIE, GICZ, AKCJA, ŁUSKA, DROMONA, PROGRAM, MINA, NATKA, WIENIEC, BAKTERIOZA, KAPELUSZ, SPLUWACZKA, MIKOZA, GENDER, PREZBITERIUM, KRAŃCÓWKA, CEMENTACJA, KONCERT, BOJKOWSZCZYZNA, KORPUS, POLITYKA MIESZKANIOWA, KLUCHY POŁOM BITE, ROKPOL, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, CZUCIE TRZEWNE, SATRAPIA, NAPROTECHNOLOGIA, MIÓD, WIELOWYPUST, HOSPODARSTWO, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, MORZE AZOWSKIE, PROSZEK, NAPIERŚNIK, SYGNAŁÓWKA, ROZDANIE, POZYCJONOWANIE, ARCHIDIECEZJA, KOMBINACJA LINIOWA, ESENSJA, OKLUZJA, INFLACJA KONSUMENCKA, PASIAK, HOLTER EKG, WIĘZIENIE, POPYT INWESTYCYJNY, SZPONDER, AŻUR, GUGIEL, FLAMAND, GORS, METAFIZYKA KLASYCZNA, ŻYŁA JĄDROWA, OPŁOMKA, MIESZADŁO, KONIEC, FORT, ZASADA DUALNOŚCI, TERAPIA ODRUCHOWA, KAZIMIERZ, EUROPA, MNIEJSZOŚĆ, KORTYNA, SANIE, GUL, SOCYNIANIZM, STANICA, REZYDENTURA, ELIPSOIDA OBROTOWA, HAIN, PATRYSTYKA, RAKIJA, PANEWKA, KRZYŻ, POKOLENIE, BARONG, SFERA BIOTYCZNA, WOJSKO, ALT, MAZEROWANIE, WCZASY PRACOWNICZE, PROTEGA, WĘZEŁ, FERMENTACJA PROPIONOWA, AGREGATOR, BOGOMILSTWO, STUŁA, EKSKRET, ŁOŻYSKO, ASTATYZM, WIELOKROTNOŚĆ, WIZA, REJESTR OKRĘTOWY, PRZYĆMIENIE, ŁYŻKA, OFERTA WARIANTOWA, ŁĘK, STOPKA, SYSTEM POWIERNICZY, TRZECI PLAN, ANDRZEJEWSKI, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, ORŁOWO, EFEKT, PLAFON, CHORAŁ LUTERAŃSKI, PŁATEK, KAPOK, ABONAMENT, DROGI MOCZOWE, GENDER, LIST KAPERSKI, KOŁO ŁOWIECKIE, BROŃ RADIOLOGICZNA, DYSK AKRECYJNY, SEJM ROZBIOROWY, STOPA LODOWCA, LEJ, PROMIENIOWANIE BETA, CIĘŻKA WODA, CZARA, KĄT PEŁNY, IRANISTAN, CYMETYDYNA, SEGMENT, ZAŚCIANEK, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, LEKCJA MISTRZOWSKA, NÓŻKA, ODPŁYW, STRÓJ DWORSKI, BOLOMETR, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, KARAPAKS, GROOMING, KARDIOIDA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, PIK, GÓRNICA, ŚWISTEK, HELMIOTOLOGIA, APOSTOŁ, WYSEPKA, KIEŁZNO, MŁYNEK, CZĘŚĆ MOWY, PRZEPLOTKA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, JEZIORO ENDOREICZNE, BARK, GARBATE ANIOŁKI, KOŃ, ROPNICA, OYEREN, LAND ROVER, STATECZNIK, SUBIEKT, ARYTMOMETR, SUWAK LOGARYTMICZNY, FILET, BUDA, WÓŁ, ATRIUM, KONTAKT, CHORĄGIEW, PRZĘSŁO, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, MLECZ, DZIELNICA, KOŃCZYNA GÓRNA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, ŻYCIE OSOBISTE, SZTUCZNE OGNIE, JĘZYK BRETOŃSKI, LAKOLIT, WIROZA, KRÓWKA, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, MENNONITYZM, ROZWÓRKA, FONTANA, SPADKOBRANIE, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, PALICA, SENES, MULTANY, RAK PRĘGOWATY, EGZEKUCJA, OCZKO, JĘZYK, FINKA, ODLEWA, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, CZŁON PĘDOWY, ORZECZENIE, KOŁO, KLAUZURA, PISZCZAŁKA, ZYGMUNT I STARY, GARDZIEL, KLEPISKO, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, PŁAT CZOŁOWY, PRAŻMOWSKI, ALIANCI, ROŚLINA SPOŻYWCZA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, JAJKO, OSEŁEDEC, KOLOS, WICHER, SIERMIĘGA, PRZESTRZELENIE, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, MARTWIAK, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, SZCZYPIOR, ELUWIUM, DWUKĄT SFERYCZNY, TYRANIA, SONNENFELD, RANITYDYNA, MYLAI, KONSOLA, MIARODAJNOŚĆ, JĘZYK SZTUCZNY, ODZIOM, AKT, EOLE, MŁOTEK, ZABYTEK RUCHOMY, LAS OCHRONNY, KWAS, PROSCENIUM, NALEWKA WĘŻOWA, ODGŁOS, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, CZUCHA, TYFUS OSUTKOWY, SZLIF, ENDOMIKORYZA, CZASOWNIK FRAZOWY, AKSJOMAT PASCHA, GALARETA, CZWÓRKA, ZASIŁEK OKRESOWY, POLESZUK, PĘD ROŚLINNY, FIKCJONALIZM, CZEP, CHYLUS, KONSULENT, PEDAŁÓWKA, PANDA, BIELAK, PŁATANIE, OSET KĘDZIERZAWY, MINORAT, INSIMBI, BASETNIA, KAMIZELA, AUTSAJDER, ZMOWA MILCZENIA, KSIĘSTWO, MANKIET, FILTR, KOSZT FINANSOWY, DZIELNICA, PRACA ORGANICZNA, GÓRSKA, KURANT, GARYBALDCZYK, REWIA, PUKU, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, ?REFERENDUM LOKALNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.393 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ POLSKI PO PODZIALE DOKONANYM PRZEZ BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W 1138 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ POLSKI PO PODZIALE DOKONANYM PRZEZ BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W 1138
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIELNICA część Polski po podziale dokonanym przez Bolesława Krzywoustego w 1138 (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIELNICA
część Polski po podziale dokonanym przez Bolesława Krzywoustego w 1138 (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ POLSKI PO PODZIALE DOKONANYM PRZEZ BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W 1138 sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZĘŚĆ POLSKI PO PODZIALE DOKONANYM PRZEZ BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W 1138. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x