CZĘŚĆ LĄDU WYSUNIĘTA W MORZE LUB JEZIORO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓŁWYSEP to:

część lądu wysunięta w morze lub jezioro (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PÓŁWYSEP

PÓŁWYSEP to:

część lądu, która jest wysunięta w głąb zbiornika wodnego, cypel (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ LĄDU WYSUNIĘTA W MORZE LUB JEZIORO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.509

ANTENA YAGI-UDA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, ZABYTEK RUCHOMY, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, HEBRA, STAN, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, RAJD GWIAŹDZISTY, WIELKORUŚ, ŚREDNIOPŁAT, PŁEĆ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, ROŚLINA ZIELNA, KOLORYSTYKA, DZIEWIARNIA, MAPA AKUSTYCZNA, KOZŁEK LEKARSKI, RUCH OPORU, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, SMREKUN, KRUCHTA, KNOTNIK ZWISŁY, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, NACISK, IZOLACJA, LIST GOŃCZY, ICHTIOFAUNA, WIĘZADŁO OBŁE, DIAFRAGMA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, RUBRUM, MIKROOTWÓR, RAGLAN, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, RADIANT, RAMA, PARAPECIK, SYLWETA, KONTAKT, PIERWOTEK, PUSZKARZ, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, ZDANIE, PORFIROBLAST, SKLEPIENIE, ŁOPATA, WILKES, ŁAJNO, ZGRZEWKA, SADZ, DANA, FALA WZROSTOWA, USTNIK, ROZGRZEWACZ, POŁĄCZENIE, ŻÓŁW LEŚNY, TECZKA, CHOROBA BOSTOŃSKA, PRZEKŁADKA, AZJA, ETEZJA, MASA, TRANSFERAZA, BURZA DZIEJOWA, PRÓBA, AUTOBUS CZŁONOWY, TEKST JAWNY, ALTERNAT, BETONKA, UŻĄDLENIE, POLISYNDETON, STOJAN, SALOPA, SMOCZA KREW, PETRYFIKACJA, GUTKOWO, ZASADA REAFERENCJI, KOZŁOWANIE, KONOTACJA, LENIUCH, AKROBACJA, OPCJA WALUTOWA, EMPORIUM, RUSKI, OKAP, PRZERYWACZ BLOKADY, ZATOKA, HYDROBUS, MINIATURKA, KANOPA, ORZECH, PIEPRZ RÓŻOWY, WIATR, PRODUKT TRADYCYJNY, KANAŁ, BRZESZCZOT, KONWENANS, KONFIGURACJA, TYMIANEK, DESKA, ROZSZCZEPIENIE, PRZEPAŚĆ, JASZMAK, ŁUSKA, CZYTNIK, WSPÓŁZAWODNICTWO, ROZDANIE, BRATEK, OBROŻA, MEMORIAŁ, SATELITA, ZARZUT, PRZEDZIAŁ, GRUNT, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, OBRĘCZ, AKOMPANIAMENT, KOSZULKA, BIZANCJUM, SECESJONISTA, TANA, SIEROTA SPOŁECZNA, CORRIB, OPERATOR KABLOWY, PADEMELON RUDONOGI, AKADEMIA, TURBINA SPALINOWA, SALT, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, ŹRÓDŁO TERMALNE, SUTERYNA, STOSINA, RÓWNONOGI, POMAGIER, SER PODPUSZCZKOWY, LINIA ZABUDOWY, POCISK ODŁAMKOWY, MATOŁ, ZOONOZA, WĘZEŁ, UGRUPOWANIE, OLIWKOWATE, CZARNY DĄB, BĄK AMERYKAŃSKI, DEFLEKTOR, PODWODA, ARCHIDIAKONAT, KLAUZULA, INWESTYCJA PORTFELOWA, GRAF PODSTAWOWY, DENATURACJA BIAŁKA, DEINSTALACJA, CZAS PÓŁTRWANIA, KRĄG KAMIENNY, ARAK, BROŃ MIOTAJĄCA, NAKŁADKA, SEMAFOR, KORZENIE, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, KRWOTOK, ANIMACJA, KAMPUS, BOOT, ZATOCZKA, PODKAST, STOPKA, KORONA, WYGASZACZ, PRZEWŁOKA, ZAGRYWKA, REGIONALISTYKA, OCIEKACZ, TEMACIK, MISTRZU, WĘGIER, SKRZYDEŁKO, KRĄŻNIK, GRZYB PIASKOWY, WIERZCHOWINA, AZJATYCKOŚĆ, MARIMBA, GRAFOSKOP, AKROPOL, ZŁOTKO, PLASTYKA, SZKAPLERZ, NAKŁADKA, KALKA JĘZYKOWA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, GLONY ZŁOCISTE, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, ZBROJENIE, CZEP, OSPA, DRIBLING, KOCIOŁ FLUIDALNY, SABOT, PONT, REGENT, PASKUDA, ROŚLINA KORZENIOWA, TRAGIZM, ZAWŁOKI, DUPLEKS, KULTYWAR, ARSENAŁ, PRZEDSZKOLE, CHARYZMAT, KROTON, SYGNAŁ, DRAM, MASCARPONE, POMIDOR DRZEWIASTY, OKUCIE, METABAZA, STATUS SPOŁECZNY, STEK, WSPÓŁPRACOWNIK, PLEBEJUSZ, STARY MALUTKI, WŁADZUCHNA, ZNAK NAWIGACYJNY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, MANEŻ, PARK MIEJSKI, PRÓCHNO, DEZETKA, ILOCZYN BLASCHKEGO, AGADA, SERIA, GOSPODARKA, ARMILLA, FORMA ODLEWNICZA, SIEKIERA, AFLASTON, SZATA, SZEZLONG, SKANER BĘBNOWY, PTASZEK, ŁOŻNICZY, KONFEDERACJA, DOWÓD, THORIS, DZIEWICTWO, BAWEŁNA, SZATAN, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, BRAMKA SAMOBÓJCZA, SZKARADA, GŁÓWKA, KOREGENT, PANIKA BANKOWA, RASOWOŚĆ, KOGA, TATRA, MANIERY, SAŁATA, NAGRANIE WIDEO, KALORMEN, ŻABA Z JUNIN, PODSEKTOR, ZAJĄCZEK, LICHWA, WOLT, RÓŻA BARYTOWA, OBORA DWORSKA, CZĘSTOKÓŁ, JADZICA, MIESZKALNICTWO, UPOWAŻNIENIE, PÓŁKULA, GAL, SAMOPOMOC, BUŃCZUK, KANAŁ PRZERZUTOWY, GUMA, MUR, ZRZUT, KONSULTANT, TRAŁ, ROTUŁA, IGLICA, SPOIWO BUDOWLANE, MAŁY PALEC, DELUWIUM, KAMYCZEK USZNY, ŁUPEK WĘGLOWY, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, MUŚLIN, ANNA, EPISTOŁA, MIRIM, MOSTEK, INARI, TRANSPORTÓWKA, AUTOMAT, MONETKA, ?LUGANO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.509 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ LĄDU WYSUNIĘTA W MORZE LUB JEZIORO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ LĄDU WYSUNIĘTA W MORZE LUB JEZIORO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓŁWYSEP część lądu wysunięta w morze lub jezioro (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓŁWYSEP
część lądu wysunięta w morze lub jezioro (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ LĄDU WYSUNIĘTA W MORZE LUB JEZIORO sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ LĄDU WYSUNIĘTA W MORZE LUB JEZIORO. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x