PRZEDNIA CZĘŚĆ STATKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIÓB to:

przednia część statku (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIÓB

DZIÓB to:

rogowy twór w przedniej części głowy u ptaków oraz niektórych innych zwierząt (na 5 lit.)DZIÓB to:

zaostrzona, wystająca część jakiegoś przedmiotu (na 5 lit.)DZIÓB to:

przednia część pojazdu latającego lub pływającego posiadającego kadłub; statku, samolotu, helikoptera, sterowca, paralotni (na 5 lit.)DZIÓB to:

żartobliwie, przenośnie: buzia, twarz, usta (na 5 lit.)DZIÓB to:

w muzyce: rodzaj ustnika instrumentów dętych (na 5 lit.)DZIÓB to:

blizna na twarzy, pozostająca po przebytej chorobie, najczęściej po trądziku lub ospie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDNIA CZĘŚĆ STATKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.594

SPŁACHEĆ, KORZONEK, ZNAMIĘ, POTNICA, ŻEBRO, GORS, TRIO, PIŻMOWÓŁ, FILTR, PRZEWÓD SŁUCHOWY, RACHUNEK KAPITAŁOWY, LICHTUGA, OBROTNICA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, TAGER, RYCYK, TURKIESTAN, PALUSZEK, SKŁADOWA, SKARPETKA, KOLUMNA, WTRYSKIWACZ, USZTYK, ANEKS KUCHENNY, NITKA, MUNSZTUK, BOKS, PUCKA, NAĆ, WIERZCHOŁ, PYSK, OCHMISTRZ, NARCIARSTWO NORWESKIE, REFLUKS, ZWIERZYNIEC, TRAP, ZĘZA, MAJTEK, GAR, ODKŁADNICA, PRZODOMÓZGOWIE, TUNER, GYNYCEUM, PRZODOMÓŻDŻE, STERBORT, ADVERBIUM, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, UKOŚNIKOWATE, SZTANDAR, GŁĄBIK, NASADKA, GRUPA, CIĘCIWA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, PREZBITERIUM, ZWROTKA, PIRAT, ZAŁOGA, SIODŁO, LEJBIK, SKŁADOWA, SIMA, ZATOCZKA, NORRLAND, ODBYTNICA, OWOCNIA, NOCEK DUŻY, ROŚLINA KORZENIOWA, STERBURTA, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, SUWAK, DĘTKA, EUROPA, SUPORT, PODCZYSZCZALNIA, RĄB, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, STOPA, KOTBELKA, PŁAT, WIZJER, KORYTO RZEKI, CEROWNIA, NABIEŻNIK, ORZESZNICA, KOTLINA, ZASOBY OPERATYWNE, ŻEBRO, TROFEUM ŁOWIECKIE, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ODZIEMEK, PENS, GRUBODZIÓB, PRZÓD, PIERSICZKA, ROZBÓJNIK MORSKI, BARKA, NAPIĘTEK, WIERZCHNICA, PALEC, BARK, BLIŹNIAK, POJEMNOŚĆ, PÓŁWYSEP, JARZMO, KACZKA HEŁMIASTA, NAOS, UKŁAD SYMPATYCZNY, TEMAT FLEKSYJNY, SOCJOPOLITYKA, SZPIGIEL, ANTARKTYKA, KNAGA, NAUSZNIK, GRZBIET, ATRIUM, BRZESZCZOT, GRYZ, TOPIK, ÓSMA CZĘŚĆ, SKORUPA ZIEMSKA, DRĄŻEK STEROWY, NAMIAR, OKULAR, NIKAB, NAKRÓJ, PODSUFITKA, KORBKA, KUPLET, MIĘDZYPOKŁADZIE, JELITKOWO, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, TYKA, PIERSI, ZRAZ, REPRYZA, BALONET, LIVERPOOLSKA, EKSPANDER, DZIÓB, STROFA, SZALANDA, STOPKA, PROM, WORECZEK, NUMER GEOGRAFICZNY, BIEŻNIK, TRAP, CZŁONEK, TUBUS, RÓWNINA ZALEWOWA, EKRAN, INTERMEZZO, TUNER, KORZEŃ, CZYTANIE WYBIÓRCZE, KISZKA STOLCOWA, PRZEDPOLE, BATOKS, KLAPKA, ZASIEK, MOSTEK, BANDERA, PŁASKONOS, IMPLEMENTACJA, ŁUPINA, LEJBIK, WYSEPKA, KURS, KARWIA, LWIA CZĘŚĆ, CHWOST, SĘPNIK PSTROGŁOWY, LAMNA, KIL, MUSTEL GWIAŹDZISTY, PUDŁO, GÓRKA, GARDA, BIODRÓWKA, CIAŁO SZKLISTE, FLEBODIUM ZŁOCISTE, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, NOZDRZE, KATEDRA, STUDIO NAGRANIOWE, NADLEW, OGRÓDEK LETNI, RÓŻANKA, GROTBRAMREJA, PROLOG, ŁAM, REKIN ŚLEDZIOWY, BRYT, ARTYLERIA LEKKA, HULL, ZAPALENIE SPOJÓWEK, OSTOJA, MASZYNOWNIA, PUDŁO REZONANSOWE, KRAINA GEOGRAFICZNA, TEZA, PŁATEK USZNY, GAŁKA OCZNA, SĄSIEK, WISKACZA, MIESZADŁO, MAZAMA RUDA, OLINOWANIE, WOLNE SOŁECTWO, SZCZYT, DERYWACJA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, REJESTR, KABATY, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, SERUM, KARCZEK, BRZUCHORZĘSKA, OPASANIE, MOST, PUCHACZ ZWYCZAJNY, OLIWKA, WIELOWIEŚ, KRAŃCÓWKA, KATOLICYZM, PIĘTA, SZTAG, PLACEK, STROP, KATECHIZM, MUNTENIA, JAMESA, PIĘTKA, GRZYWA FALI, TRZEWIKODZIÓB, COKÓŁ, RELING, SAMOLUBNY DNA, LASKOWICE OŁAWSKIE, DAMAN, BĘBEN, NERW WZROKOWY, GMINA GÓRNICZA, KUFA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, MIEJSCE, NIEBOSKŁON, UZIOM, ŁYSINKA, BLOK KONTYNENTALNY, LOPOLIT, PATENT FLAGOWY, KĄT KURSOWY, SYMETRIA, BŁĘKITNE HEŁMY, MARZANA BARWIERSKA, NAWA, LEJ KONDENSACYJNY, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, ODLEWARKA, NACIĄG, WIDZOWNIA, SWOSZOWICE, KRYZA, TRZECIA CZĘŚĆ, OKADIA PRĘGOWANA, PÓŁGOLF, ROBAK, NERW OBWODOWY, PORTKI, KOKPIT, KOKPIT, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, ŁOJÓWKA, CZASZA, ZABYTEK RUCHOMY, ŁÓDŹ PILOTA, LUK, KĄT BRYŁOWY, WĘŻLICA, SIRO, NACISK, PLICHTA, TARCZA HAMULCOWA, KORSARZ, DZIÓB, MAJEUTYKA, STER, JOL, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, WACHTA, DUPKA, BARK, ZRAZÓWKA, GOLONKA, ANTROPOSFERA, MIĘDZYPOKŁADZIE, ?DZIAŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.594 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDNIA CZĘŚĆ STATKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDNIA CZĘŚĆ STATKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIÓB przednia część statku (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIÓB
przednia część statku (na 5 lit.).

Oprócz PRZEDNIA CZĘŚĆ STATKU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PRZEDNIA CZĘŚĆ STATKU. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast