JEDNA DZIESIĄTA, EFEKT DZIELENIA CZEGOŚ NA DZIESIĘĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIESIĄTA CZĘŚĆ to:

jedna dziesiąta, efekt dzielenia czegoś na dziesięć (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA DZIESIĄTA, EFEKT DZIELENIA CZEGOŚ NA DZIESIĘĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.154

MURZYSKO, OBLACJA, WŁAZ, BETELGEUSE, BAŚNIOWOŚĆ, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, OWCA KAMERUŃSKA, OZNAKA, OBRYWKA, SZCZENIACKOŚĆ, PĘCINA, FAZA, WYPALANKA, OMŁOT, EFEKT LENSE-THIRRINGA, RELACYJNOŚĆ, KRUPON, ASFALT, TUŁÓW, TĘTNICA KREZKOWA, TANDEM, WENET, WIERZCHNICA, ROZKŁAD, MODERATOR, DŁOŃ, ŚRODKOWOŚĆ, OBOWIĄZEK, PĘTLA JELITOWA, MOSTEK, ELEMENT, UKOŚNIKOWATE, WEKA, OGROM, KRATA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, CIEMNE CHMURY, AKUMULACJA, TWÓRCZOŚĆ, MYSZ LEŚNA, WOSKOWATOŚĆ, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, CIĄGNIK, AFIRMACJA, PAL, CHUDOŚĆ, DWUWARSTWOWOŚĆ, KOMENTARZ, KALORMEN, DASZEK, WODOROWĘGLAN SODOWY, KOMENTARZYK, DEGRADACJA, PRZYŁĄCZE, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, ROZDZIAŁKA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, PODREGION, DELTA, PAMPANGA, WYSŁANIE, UNOWOCZEŚNIENIE, GÓRKA, GNIAZDO, SŁOWO, MERAK, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, PODKOLANIE, UDZIAŁ, MONOPOL, PUCKA, GOTOWOŚĆ, HERBATA EKSPRESOWA, GRUPA, DZIELNICA, KIKUT, RAGLAN, KONIUSZEK, MARYNARKA, WROCŁAWSKOŚĆ, WILK BRĄZOWY, GUZDRALSTWO, ZMIANA, DROGA PŁCIOWA, EROS, KATOLICKOŚĆ, GŁÓWKA, POSMAK, ROŻEK, MELINA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, BOKS, NOTORYCZNOŚĆ, STRÓŻÓWKA, PODSADKA, WYMIAROWOŚĆ, GODZINA WYCHOWAWCZA, WILGOTNOŚĆ, KIEŁZNO, PENS, ROZCHWIEJ, TEKST, BŁYSKOTLIWOŚĆ, EFEKT SKALI, PASTWA, LINIA DEMARKACYJNA, PERYPATETYK, PŁOZ, ANAGLIF, PUDŁO, APOGEUM, ELEMENT, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, ODROBINA, DZIERŻAK, KARWIA, PIERDOLNIK, MULTANY, DURNOŚĆ, PUDEL, MYŚL, PLASTROM, OBUCH, RATA, PRYMA, PŁASZCZ, SZELF, ROZTOPY, FANATYK, BULWA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, PŁÓZ, TWIERDZENIE CEVY, ACHTERPIK, DOGADZANIE SOBIE, WĄSKOŚĆ, RYWALIZACJA, SPRZĘCIOR, KLAMRA, WACHTA, ŁAM, ŚREDNIACTWO, KOMENTARZYK, SKRZYDEŁKO, PROJEKCYJNOŚĆ, ŚLIZG, SŁOWA, DOGRYWKA, KOMORA NABOJOWA, ARCHITRAW, DOSTĘPNOŚĆ, SWOBODA, NORMATYWIZACJA, RAJA SIWA, LEGENDA, TĘTNICA KREZKOWA DOLNA, PONY AMERYKAŃSKI, PODBRÓDEK, ATRIUM, OWOC, GORSET, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, SZYNA, FRAGMENTARYZACJA, MŁOT, DECHA, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, MASOWOŚĆ, WARIACJA, JABŁKO NANERCZOWE, DOŻYWOCIE, STRETCH, NORMA, ZAMYKANIE USZU, MIRAH, INKORPORACJA, FLEGMA, SYSTEM, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, WYSPIARSKOŚĆ, WIRUSY SSRNA(+), OGNISKO, WILK TUNDROWY, BARK, NAPLECZNIK, ORCZYCA, DOKUMENT, NIEBIOSA, ZASŁONA, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, AKWATINTA, ŚLĄSK, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, PĘTLA NEFRONU, DZIEDZINA, BAWOLE OKO, RESTAURACJA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, PIÓRO, OGON, JELITO PROSTE, OGON, OKRYCIE, RYT, SZKLISTKA, KATHARSIS, KOZA SAANEŃSKA, KOPANINA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, SPECYFIKACJA, ODROŚL, KONKURENCJA, RYZALIT, PALIUSZ, PONĘTA, PIERŚ, SKŁADNIK, BOGACTWO, KANADYJSKI CUTTING HORSE, PLUS, TEMAT, HIADA, MAGICZNOŚĆ, WAPITI, LUSTRO FENICKIE, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, ROZGRZEWACZ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, KRIOSFERA, BARWY, DYSKWALIFIKACJA, STRATA, STEK, PAS MIEDNICOWY, WSTĘP, F, ARYTMOMETR, KŁOPOTLIWOŚĆ, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, KŁĄB PSZCZELI, CIAŁO SZARE, SKŁADOWA, DUPAL, GEOFIT, DYSPOZYTYWNOŚĆ, PŁAT, KAFTAN, KINESKOP, WYCINEK, DENNICA, GMINA GÓRNICZA, KLIN, LOGIKA ROZMYTA, RAFA, KOŁOWROTEK, PRZEŚMIEWKA, SZYPUŁKA, WYRAŹNOŚĆ, SŁOWO POSIŁKOWE, SILOS ZBOŻOWY, SZYPUŁKA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, BIEG, FREKWENCJA, AKTUALNOŚĆ, REM, PLASTER, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, RANA, ROZŁUPKA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, EFEKT, LIGAWA, UCHO WEWNĘTRZNE, GNIAZDO NASIENNE, WYKRAWACZ, ZBAWICIELKA, ŁOPATA, ŁYŻKA, NIEMCY ZACHODNIE, LEASING, SOPEL, KRĄŻENIE MAŁE, WELON, ROZMYSŁ, UCZCIWOŚĆ, BRÓDKA, TEŚCIK, OBSŁUGA, REFLEKTOR, FANATYZM, ROZETKA, REGESTR, MROK, FORMACJA DEFENSYWNA, VAELBE, OBEZNANIE, ?UBOGOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.154 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA DZIESIĄTA, EFEKT DZIELENIA CZEGOŚ NA DZIESIĘĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA DZIESIĄTA, EFEKT DZIELENIA CZEGOŚ NA DZIESIĘĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIESIĄTA CZĘŚĆ jedna dziesiąta, efekt dzielenia czegoś na dziesięć (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIESIĄTA CZĘŚĆ
jedna dziesiąta, efekt dzielenia czegoś na dziesięć (na 14 lit.).

Oprócz JEDNA DZIESIĄTA, EFEKT DZIELENIA CZEGOŚ NA DZIESIĘĆ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - JEDNA DZIESIĄTA, EFEKT DZIELENIA CZEGOŚ NA DZIESIĘĆ. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x