CZYNNOŚĆ PRZENIESIENIA DANYCH KOMPUTEROWYCH W INNE MIEJSCE W PAMIĘCI MASOWEJ, W CELU ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA; PROCES DZIELENIA DANYCH NA DANE AKTYWNE, NIEAKTYWNE I REFERENCYJNE, A NASTĘPNIE ZAPISYWANIA W ODPOWIEDNICH OBSZARACH ZAPISU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARCHIWIZACJA to:

czynność przeniesienia danych komputerowych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania; proces dzielenia danych na dane aktywne, nieaktywne i referencyjne, a następnie zapisywania w odpowiednich obszarach zapisu (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARCHIWIZACJA

ARCHIWIZACJA to:

zbieranie, porządkowanie, zabezpieczanie i przechowywanie wszelkich materiałów i dokumentów o wartości referencyjnej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚĆ PRZENIESIENIA DANYCH KOMPUTEROWYCH W INNE MIEJSCE W PAMIĘCI MASOWEJ, W CELU ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA; PROCES DZIELENIA DANYCH NA DANE AKTYWNE, NIEAKTYWNE I REFERENCYJNE, A NASTĘPNIE ZAPISYWANIA W ODPOWIEDNICH OBSZARACH ZAPISU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.022

PAPILOTKA, MAŹNICA, STATUS, SAMOZAPŁON, RUBRUM, REGRESJA, OWOCARKA, ORGANIZACJA, REKRUTACJA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, NAFTOWNICTWO, GOLEC, ŚPIEW, MMO, ROMALEOZAURY, DYFERENCJACJA, STRĘCZYCIEL, EROZJA, FLAKONIK, PRACA MAGISTERSKA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, LICHWA, BIEŻNIA, FIZYKA SŁOŃCA, OKNO AKTYWNE, PSZCZOŁA MIODNA, SMENTARZ, OSKARŻENIE, AUSTRALIA, KONSYLIUM, CENTRUM, CEWKA PUPINA, STREFA RYFTU, PRZEZIERNIK, KANOPA, WODOPÓJKI, GALARETKA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, ZBIORNICA, ODDZIAŁ RAJDOWY, KAZUISTYKA, ZARZEWIE, RUCH, KOCZOWNIK, POMOC, KREDYT KONTRAKTOWY, RUBRYKA, SEZON, ABLACJA, CŁO IMPORTOWE, KSENOFILIA, SASZETKA, OGRÓDEK, TRÓJLOJALIZM, KAKAOWIEC, ABORDAŻ, KRATKA, OPERAT EWIDENCYJNY, DESTYLACJA ROZKŁADOWA, BIOPOLIMER, ŻABA WŁOSKA, NIESTACJONARNOŚĆ, ALGOLOGIA, OBRĄCZKA, INSTRUMENT DŁUŻNY, FRONTOLIZA, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, WICEADMIRAŁ, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, GERRYMANDERING, CHEMIZACJA, UROCYSTOGRAFIA, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, AFERA ROZPORKOWA, ALFABET CYRYLICKI, FLORYSTA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, PASZPORTYZACJA, BOBROWISKO, DIORAMA, WOLUMIN, TEATR ULICZNY, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, HORODYSZCZE, TERMOSTAT, KONFERENCYJKA, KOMPOZYCJA, SUMA KONTROLNA, KINO SAMOCHODOWE, POPULACJA, MOWA, ŻYRAFA BARINGO, PUNKT, OCHRONKA, ZAKRĘT, FLASH, ZGRUBIENIE, FERMENTACJA ANAEROBOWA, PRZEKIEROWANIE, UCZEŃ, DEPTAK, AGREGACJA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, SOBÓR, GRAFIKA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, KOSMOGONIA, UPRAWA, CHEMIA NIEORGANICZNA, KOZA BEZOAROWA, INTEGRACJA POZIOMA, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, TEST, NACZYNIE, TORFOWIEC OSTROLISTNY, POLITYKA PRYWATYZACYJNA, TAŚMA, STACCATO, WIDZENIE CENTRALNE, WIKTORIA, PAMIĘĆ LOGICZNA, ARMIA CZERWONA, SZPIEGOSTWO, KIROW, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, CLINTON, BIOINDYKATOR, OBRÓBKA, PRAWIDŁO, CHARAKTERYSTYKA, POTWARZ, MAŹNICA, URZĄDZENIE WEJŚCIA, PARKIET, ADRES POCZTOWY, PIERWSZY PLAN, RÓG, BOZON Z, OSZCZERSTWO, ANONIMAT, EKSPOZYCJA, ZADANIE, POSTERUNEK, OWOCARKA, CYBORIUM, GRZBIET KSIĄŻKI, DĄŻENIE, INSTALATOR, LUKA, PLEBISCYT, CINERARIUM, TEMPERATURA ROSY, OSOBA PRAWNA, KIPA, PYTANIE RETORYCZNE, KLAUZULA DUALNA, UZBROJENIE, METROPOLIZACJA, SZPACHLÓWKA, DEDUPLIKACJA, KONCERT ŻYCZEŃ, IMITACJA, OCZYSZCZANIE, BIOTA WSCHODNIA, ZATOKA, WARSZTAT, MODLITWA, WPŁATA, ANTROPOCENTRYZM, KANAŁ, LUZIK, WOLNY RYNEK, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, WARTOWNIK, STOP-KLATKA, WŁÓCZĘGA, TURYSTYKA SEKSUALNA, ABRAZJA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, SZTUCZKA, OPIEKA PALIATYWNA, MANIPULATOR, PERLICA CZUBATA, SIÓDMA CZĘŚĆ, ŚCIĘCIE, KOPIEC, MAPA EWIDENCYJNA, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, PROGRAMOWANIE LINIOWE, KANAŁ KRĘGOWY, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, BUFOR, GĄSIOREK, POWTÓRKA, ŁZAWNICA, INTERMEZZO, UKŁAD GRAFICZNY, ŚMIETNISKO, KASYNO, BRZESZCZOTEK CZARNY, MAMMOLOGIA, KLUCZ OBCY, PUENTA PŁASKA, CZYNNOŚĆ CHWYTNA, MECHANIKA, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, ZARZĄDZENIE PROJEKTEM, SAMOUZDRAWIANIE, NASIENNIK, KARYKATURALNOŚĆ, ANALITYKA BIZNESOWA, KREDYT, NOTACJA CHORAŁOWA, KOZIOROŻEC NUBIJSKI, AKROBACJA LOTNICZA, FUNDUSZ PREWENCYJNY, KORDYLINA KRZEWIASTA, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, METATEZA, PODBIEG, PRZEPOWIEDNIA, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, BUDKA SUFLERA, POLARYZACJA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, PRL, PUZDRO, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, KOREKTORNIA, KOZERA, DZIAŁANIE, MOKRA ROBOTA, EFEKT SNOBIZMU, KAWAŁ, WIĄZADŁO, IMAGO, ŹREBAK, SAD, OBÓZ PRACY, USKOK, OBERLUFT, PROSTAK, LUSTRACJA, SAPPORO, WAPIEŃ MUSZLOWY, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, KATHARSIS, SCHRONISKO, PLIK KONFIGURACYJNY, MOC, BATAGUROWATE, SZACHY AKTYWNE, SYSTEM BANKOWY, PODZIEMIE, KURATOR OŚWIATY, POKRYWA, ANATOMIA WARSTWOWA, ŁONO ABRAHAMA, OPIEKA TERMINALNA, PUNKT, TEKODONTY, GRAFIKA, WTYCZKA, DZIEWANNA, RYTMIKA MODALNA, GLIF, TUPECIK, RZEŹ, ZMORA, JODŁA JEDNOBARWNA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, CZYNNOŚĆ ŻYCIOWA, SUTKA, ASTROTURFING, ODDYCHANIE TLENOWE, KAWALERIA POWIETRZNA, PORTAL WERTYKALNY, STANOWISKO, IMIGRANT, TEATR, PASKUDA, POZYCJA, PORÓD FIZJOLOGICZNY, PRACA INTERWENCYJNA, SPORT SIŁOWY, SZYPUŁKA, PERON, SPRAWNOŚĆ, ROBOT PRZEMYSŁOWY, APARAT POJĘCIOWY, FILTR WIENERA, TERMINAL PROMOWY, MIANOWANIEC, IZBA ROZRACHUNKOWA, BONN, AKADEMIA, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, ?BOCZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚĆ PRZENIESIENIA DANYCH KOMPUTEROWYCH W INNE MIEJSCE W PAMIĘCI MASOWEJ, W CELU ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA; PROCES DZIELENIA DANYCH NA DANE AKTYWNE, NIEAKTYWNE I REFERENCYJNE, A NASTĘPNIE ZAPISYWANIA W ODPOWIEDNICH OBSZARACH ZAPISU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚĆ PRZENIESIENIA DANYCH KOMPUTEROWYCH W INNE MIEJSCE W PAMIĘCI MASOWEJ, W CELU ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA; PROCES DZIELENIA DANYCH NA DANE AKTYWNE, NIEAKTYWNE I REFERENCYJNE, A NASTĘPNIE ZAPISYWANIA W ODPOWIEDNICH OBSZARACH ZAPISU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARCHIWIZACJA czynność przeniesienia danych komputerowych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania; proces dzielenia danych na dane aktywne, nieaktywne i referencyjne, a następnie zapisywania w odpowiednich obszarach zapisu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARCHIWIZACJA
czynność przeniesienia danych komputerowych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania; proces dzielenia danych na dane aktywne, nieaktywne i referencyjne, a następnie zapisywania w odpowiednich obszarach zapisu (na 12 lit.).

Oprócz CZYNNOŚĆ PRZENIESIENIA DANYCH KOMPUTEROWYCH W INNE MIEJSCE W PAMIĘCI MASOWEJ, W CELU ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA; PROCES DZIELENIA DANYCH NA DANE AKTYWNE, NIEAKTYWNE I REFERENCYJNE, A NASTĘPNIE ZAPISYWANIA W ODPOWIEDNICH OBSZARACH ZAPISU sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - CZYNNOŚĆ PRZENIESIENIA DANYCH KOMPUTEROWYCH W INNE MIEJSCE W PAMIĘCI MASOWEJ, W CELU ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA; PROCES DZIELENIA DANYCH NA DANE AKTYWNE, NIEAKTYWNE I REFERENCYJNE, A NASTĘPNIE ZAPISYWANIA W ODPOWIEDNICH OBSZARACH ZAPISU. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x