PISMO ALFABETYCZNE SŁUŻĄCE DO ZAPISU JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH I WIĘKSZOŚCI POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALFABET CYRYLICKI to:

pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich i większości południowosłowiańskich (na 16 lit.)CYRYLICA to:

pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich i większości południowosłowiańskich (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PISMO ALFABETYCZNE SŁUŻĄCE DO ZAPISU JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH I WIĘKSZOŚCI POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.141

PISMO, METODY LAPUNOWA, LICZARKA, FILETA, KORNWALIJSKI, LUKSEMBURSKI, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, POZEW, SYSTEM DZIESIĄTKOWY, DEWANAGARI, KOLEJKA GÓRSKA, TUNEL CHŁODNICZY, POMPA, KUSTODIA, CEBUAŃSKI, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, KARTA DZIURKOWANA, GRYZMOŁY, PORUCZNIK, LOGOWANIE, POJAZD GĄSIENICOWY, PUCHAR, STAROGERMAŃSKI, ALFABET SEMAFOROWY, KONSOLETA, STOPER, SAMOJED, NAGARI, BALIA, MIKSER, WAŁ, PAROWNICA, MANSZETA, MONITOR BRAJLOWSKI, JĘZYK ETIOSEMICKI, JĘZYK ŁACIŃSKI, DZIADEK DO ORZECHÓW, SARAN, JĘZYK OSKIJSKO-UMBRYJSKI, BAJEREK, KARELSKI, KOCANKA PIASKOWA, NOTACJA CHORAŁOWA, AFRYKAŃSKI, OKAP, SSAK, IKROWIEC, CZEPINY, PISMO DEMOTYCZNE, OKSYTAŃSKI, JĘZYK UGROFIŃSKI, JAWAJSKI, JĘZYKI LAPOŃSKIE, STARKA, UPOMNIENIE, CZERPAK, SKOPEK, TURNIKIET, SZCZUR POLINEZYJSKI, OBROTNICA, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, NOTACJA LOGICZNA, BENGALSKI, TELEGRAF HUGHESA, KUDŁY, ZWIERZĘ, KOMÓRKA, KASETA, KASETA VIDEO, FRANCUSKI, MAGAZYN, REAKCJA POŁÓWKOWA, MATERIAŁ SIEWNY, INUKITUT, MASAJSKI, MONGOLSKI, POMPA PRÓŻNIOWA, SKOROPIS, SUBLIMATOR, JĘZYK NESYCKI, CZUJNIK CHEMICZNY, JĘZYK KAUKASKI, STARONORDYCKI, SZCZYPCE, STRUMIEŃ LODOWY, POLSKI, TRANSPORTER, MORAWSKI, WESOŁE MIASTECZKO, FALAKA, FOCUS, JĘZYK PORTUGALSKI, PŁYTA DVD, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, MOŁDAWSKI, NASTAWNICA, AUTOPILOT, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, ELLE, STOPER, SERBSKOCHORWACKI, WÓZ STRAŻACKI, BRYTFANKA, BAZGROŁY, KAPITULARZ, OGNISKO, RZESZOTO, GREKA, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, PORT, WIDEOKAMERA, CHWYTACZ, PISMO OGAMICZNE, SEKUNDA, JĘZYK FALISKI, JĘZYK CHIŃSKO-TYBETAŃSKI, ARMATA, GRZEBIEŃ, ŁACIŃSKI, TEST WYSIŁKOWY, TURECKI, KOLEKTOR SŁONECZNY, GŁAGOLICA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, KLUCZ, ŻARŁACZ JEDWABISTY, PODATEK MAJĄTKOWY, JĘZYK ŁEMKOWSKI, JĘZYK AMHARSKI, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, KOD DWUWARTOŚCIOWY, GAELICKI, WOLE, KULUARY, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, GÓRKA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, JĘZYK CHORWACKI, GNIAZDO WTYKOWE, AMHARSKI, SZKLANKA, LICZNIK GEIGERA, PATELNIA, DVD, NOWOROCZNIK, JĘZYK DAHALIK, SERBO-CHORWACKI, WIELKI MISTRZ, SKLEPIENIE NIECKOWE, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, SZKOPSKI, MANDŻURSKI, GNIAZDKO TELEFONICZNE, IRAŃSKI, PISMO MUZYCZNE, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, REKINKOWATE, OBJAWIENIE, JĘZYK GRENLANDZKI, C, WIDEOKASETA, JĘZYK INDIAŃSKI, GRAFIKA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, DRZEWIAŃSKI, TRATWA RATUNKOWA, PRÓBA, SZCZOTECZKA, POCHYLNIA, KORNICKI, ŁAŃCUCH MIERNICZY, PROTOBUŁGARSKI, BAZGRANINA, KAGANIEC, LITEWSKI, SEMITA, ODBIORNIK RADIOWY, ABCHASKI, RZYMSKI, HYBRYDA, ANGIELSKI, PISMO SYLABICZNE, ŁZAWNICA, GAZETKA SZKOLNA, OSKARŻENIE, ALFABET, PISMO URZĘDOWE, BERBERYJSKI, SŁOWEŃSKI, AKT OSKARŻENIA, JĘZYK KIRGISKI, WIELENOWATE, PISMO HIEROGLIFICZNE, GERMAŃSKI, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, PŁYWIK, DEPILATOR, JĘZYKI AFROAZJATYCKIE, BUMAGA, SKARYFIKATOR, PRZESŁONA MIGAWKOWA, DOŻYWOCIE, WIERZBÓWKA, SKANER, JĘZYK BIAŁORUSKI, ALFABET GRECKI, TINA, FARERSKI, UKŁAD DZIESIĘTNY, JĘZYK KOREAŃSKI, JĘZYK ARGOBBA, JĘZYK PERMSKI, TABLOID, TYBETAŃSKI, SPIROMETR, JĘZYK SATEM, DRAWIDYJSKI, URZĄDZENIE WEJŚCIA, KRAJALNICA, JESION WYNIOSŁY, PISTOFON, PISMO OKÓLNE, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, ALFABET MUZYCZNY, SYSTEM RZYMSKI, IMADEŁKO, S, IRLANDZKI, AFRIKAANS, PRZECINACZKA, WU, ALFABET MORSE'A, METAPLAN, RYJÓWKA MALUTKA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, DALMIERZ LASEROWY, KASETA, SKRZYNKA KONTAKTOWA, MORDWIN, KUCHENKA MIKROFALOWA, SYSTEM, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, PISMO, SŁOWIANOZNAWSTWO, LEKYT, PISOWNIA, GÓRALSKI, SŁAWIAŃSKI, KIEŁKOWNIK, ANEKS, BÓBR AMERYKAŃSKI, RUSIŃSKI, HETYCKI, JĘZYK ITALSKI, XHOSA, TARYFA CELNA, ŚWISZCZ, JĘZYK LUKSEMBURSKI, WĘGIERSKI, BACÓWKA, NEAPOLITAŃSKI, POKRYWA SKRZYDŁOWA, PISMO TECHNICZNE, D, KOD DWÓJKOWY, KARTA WIRTUALNA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ROSYJSKI, RODZINA JĘZYKOWA, SPIS, OGRÓDEK JORDANOWSKI, PŁAWA, TRAŁ, UŻĄDLENIE, HEBRAJSKI, JĘZYK ŚREDNIOPERSKI, WIBRATOR, TABULATURA, DROID, OOLITYT, SYRENY, GRUSZA, BROŃ, KLIMAKONWEKTOR, PLUSKWA MILENIJNA, NEGATOSKOP, NAPĘD HYDRAULICZNY, WARNIK, PIĘTAK, JĘZYK TURKMEŃSKI, MP3, APARAT SŁUCHOWY, TRAP, KASOWNIK, KAZACHSKI, WILAMOWSKI, ?CHRONOGRAFIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.141 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PISMO ALFABETYCZNE SŁUŻĄCE DO ZAPISU JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH I WIĘKSZOŚCI POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PISMO ALFABETYCZNE SŁUŻĄCE DO ZAPISU JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH I WIĘKSZOŚCI POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALFABET CYRYLICKI pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich i większości południowosłowiańskich (na 16 lit.)
CYRYLICA pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich i większości południowosłowiańskich (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALFABET CYRYLICKI
pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich i większości południowosłowiańskich (na 16 lit.).
CYRYLICA
pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich i większości południowosłowiańskich (na 8 lit.).

Oprócz PISMO ALFABETYCZNE SŁUŻĄCE DO ZAPISU JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH I WIĘKSZOŚCI POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - PISMO ALFABETYCZNE SŁUŻĄCE DO ZAPISU JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH I WIĘKSZOŚCI POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x