ZŁĄCZE SŁUŻĄCE DO PRZYŁĄCZANIA SPRZĘTU ODBIERAJĄCEGO SYGNAŁ AUDIO I WIDEO (NP. TELEWIZORA, RADIOODBIORNIKA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GNIAZDO ANTENOWE to:

złącze służące do przyłączania sprzętu odbierającego sygnał audio i wideo (np. telewizora, radioodbiornika) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZŁĄCZE SŁUŻĄCE DO PRZYŁĄCZANIA SPRZĘTU ODBIERAJĄCEGO SYGNAŁ AUDIO I WIDEO (NP. TELEWIZORA, RADIOODBIORNIKA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 733

WIDEO, BIDET, PATELNIA, LOKALIZATOR, WAHADŁOWIEC, PIRAMIDA TELEPATYCZNA, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, KONDYCJONER, WYBIERAK, GRACA, ARMATKA ŚNIEŻNA, SERNIK, SOLNICZKA, SYGNAŁ, HANGAR, TRZCINIAK, OKNO DIALOGOWE, GNIAZDKO, SKLEPIENIE NIECKOWE, KORYTO, PRANK, POCHYLNIA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, RZESZOTO, GNIAZDO OGNIOWE, RANIUSZEK, TOMOGRAF, SZCZYPCE, MYJKA, WIBRATOR, PARASZA, JAJOWAR, GÓRKA, KASETA, PRZEWÓD KOMINOWY, UPUST, PILNIK, MUZYKALIA, CAPSTRZYK, ŁZAWNICA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, PAROWNICA, KLUCZ WIERTNICZY, OKIENKO, REMIZ, KASA FISKALNA, WŁĄCZNIK, PLOTER TNĄCY, PLOTTER, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, BENCHMARK, ZESTAW KINA DOMOWEGO, KLAPS, TELEGRAF HUGHESA, WCIĄGARKA, SKARYFIKATOR, BIDON, CZERPAK, CEWKA RUHMKORFFA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ALARM, PRZEMIENNIK, DOKUMENTACJA BUDOWY, GNIAZDO, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, ODBIORNIK RADIOWY, ALARM LOTNICZY, OBWODNICA POZAMIEJSKA, WIDEO, OGNISKO, PALNIK PLAZMOWY, ŁAŃCUCH MIERNICZY, GNIAZDO, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, GNIAZDO ABONENCKIE, KOMPUTER CYFROWY, SYGNAŁ ANALOGOWY, URZĄDZENIE RTV, NAPĘD HYDRAULICZNY, STREAMING, SZCZĘKONÓŻA, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, INSTRUMENT, SKARYFIKATOR, PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY, PION, SZYDEŁKO, KONTAKT, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, MP3, GNIAZDO, GAMEPLAY, STEROWANIE OPTYMALNE, KOSTKA, PRÓBNIK, WIDEOKAMERA, AKCELERATOR ELEKTRONÓW, ADAPTER, WAHADŁOWIEC, PŁAWA, WOLE, APARAT RADIOWY, RADŁO, BUTYRKI, GRĘPLA, WYCIĄGACZ, LUTÓWKA, BROŃ ABC, WYCIĄG KUCHENNY, METODY LAPUNOWA, RÓW MELIORACYJNY, KLON, DŹWIG, ZRASZARKA, PADDLE, MINIMUM SOCJALNE, WYPYCHACZ, PODIUM, TARCZA NIPKOWA, KIOSK MULTIMEDIALNY, AKSJOMAT, NAKŁADKA, TAMPER, KINESKOP, NARZYNKA, SERWER WIDEO, ODTWARZACZ EMPETRÓJEK, SYGNAŁ, WYBIERACZ, ZGNIATACZ KCIUKÓW, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, KINO DOMOWE, KOTNIK, KOKSOWNIK, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, MIKROKOMÓRKA, GNIAZDO, KNAGA, MŁOT, SYGNAŁ, NUROGĘŚ, ROZPRYSKIWACZ, SZYBKOWAR, MAMIN, SPAW, WIERTARKA, KIEŁKOWNIK, GRZEBYK, STACJA, GRUNDIG, ZŁĄCZE PROSTUJĄCE, FRYTKOWNICA, MIKSER, MONITOR, JASKÓŁCZE ZŁĄCZE, TRANSPORTOWIEC, HAK ABORDAŻOWY, BRYTFANKA, NEURON RUCHOWY, WZMACNIACZ OPTYCZNY, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, KOPACZKA, KWIATEK, GNIAZDO, SYGNAŁ ZIELONY, DZBANEK NA KWIATY, POJAZD KOŁOWY, BROŃ MASOWEGO RAŻENIA, ABAKA, CYRYLICA, DEKANTER, KANAŁ, OŚWIETLACZ, SIODŁO JUCZNE, STYL, WYMIENNIK CIEPŁA, GWIZDEK, ARMATA, INFORMACJA, CHŁODNICA, STYGMATOR, REMIZA, ANALIZATOR WIDMA, PRÓBA, WYMAGANIA SPRZĘTOWE, PRZYRZĄD MIERNICZY, MONITOR BRAJLOWSKI, CZUJNIK CHEMICZNY, PRZEPLOTNIA, WYKROJNIK INTROLIGATORSKI, LICZBA, TOPIK, BUTELKA, STARTER, LEKYT, ECHO, KRAJALNICA, MŁYNEK, SZYNA, SZKANDELA, TRANSPORTOWIEC, KAMERA WIDEO, FALAKA, STRĄGA, DŹWIGARKA, STANICA WODNA, MIKSER, KOMORA POGŁOSOWA, AMBONA, BRYTFANNA, ŁAGIEW, WOLNOWAR, MOKSA, KASOWNIK, STRUNOWCE NIŻSZE, WKRĘTARKA, BALIA, GRACKA, WIDEO, ŚWIATŁO AWARYJNE, KOSA, CEPY, WYPALARKA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, SZKIEŁKO ZEGAROWE, KOŁO GARNCARSKIE, HELIOGRAF, SYNTETYZER, SKRZYDŁO, EUDIOMETR, WZIERNIK, GNIAZDO, ANTENA POKOJOWA, SKOPEK, TARYFA CELNA, KAFAR, PIEKARNIA, SYGNAŁ DYSKRETNY, GNIAZDO, CRACK, WARNIK, KRAJAK, KAZALNICA, KUBEK, MOST POWIETRZNY, EKSPRES, WANIENKA, ODBÓJ, DAEWOO, KUCHENKA MIKROFALOWA, SUBLIMATOR, PASTOFORIA, GNIAZDKO, POBUDKA, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, HAMULEC, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, MAGAZYN, DMUCHAWA, ODSADKA, CZERPAK, URZĄDZENIE WEJŚCIA, GNIAZDO ANTENOWE, SYSTEM INFORMATYCZNY, DZIADEK DO ORZECHÓW, BIELIZNA STOŁOWA, TUNER, PRZESUWNIK, ARMATKA WODNA, WANNA, WYŚWIETLACZ, OKULARY 3D, KLESZCZE, WZMACNIAK, ANTENA, KLIPS, EKRAN WIZYJNY, PUCHAR, ODPOWEDŹ IMPULSOWA, NASTAWNICA, KONSOLETA, RĘKAW CUKIERNICZY, PATELNIA, TEK, SYSTEM, MONITORING PRZYRODNICZY, KOMPRESJA IMPULSÓW, RÓW IRYGACYJNY, APARAT ABSORPCYJNY, ZŁĄCZE, ZEGAR SZACHOWY, GŁUCHY TELEFON, PRZYRZĄD POMIAROWY, KRATER, ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, APARAT SŁUCHOWY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ?KUSTODIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 733 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZŁĄCZE SŁUŻĄCE DO PRZYŁĄCZANIA SPRZĘTU ODBIERAJĄCEGO SYGNAŁ AUDIO I WIDEO (NP. TELEWIZORA, RADIOODBIORNIKA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZŁĄCZE SŁUŻĄCE DO PRZYŁĄCZANIA SPRZĘTU ODBIERAJĄCEGO SYGNAŁ AUDIO I WIDEO (NP. TELEWIZORA, RADIOODBIORNIKA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GNIAZDO ANTENOWE złącze służące do przyłączania sprzętu odbierającego sygnał audio i wideo (np. telewizora, radioodbiornika) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GNIAZDO ANTENOWE
złącze służące do przyłączania sprzętu odbierającego sygnał audio i wideo (np. telewizora, radioodbiornika) (na 15 lit.).

Oprócz ZŁĄCZE SŁUŻĄCE DO PRZYŁĄCZANIA SPRZĘTU ODBIERAJĄCEGO SYGNAŁ AUDIO I WIDEO (NP. TELEWIZORA, RADIOODBIORNIKA) sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ZŁĄCZE SŁUŻĄCE DO PRZYŁĄCZANIA SPRZĘTU ODBIERAJĄCEGO SYGNAŁ AUDIO I WIDEO (NP. TELEWIZORA, RADIOODBIORNIKA). Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x