BŁYSZCZĄCE, METALICZNE, SREBRNE, ZŁOTE LUB KOLOROWE DROBINKI, SŁUŻĄCE DO OZDOBY (TAKŻE O JEDNEJ TAKIEJ DROBINCE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROKAT to:

błyszczące, metaliczne, srebrne, złote lub kolorowe drobinki, służące do ozdoby (także o jednej takiej drobince) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BROKAT

BROKAT to:

gruba ekskluzywna tkanina z wypukłym, wzorzystym wzorem, przetykana złotą lub srebrną nicią, jedwabna lub z dużą zawartością jedwabiu (na 6 lit.)BROKAT to:

gruba, ciężka tkanina jedwabna lub półjedwabna o wypukłych wzorach, często przetykana złotą lub srebrną nitką, używana na strojne suknie zasłony itp (na 6 lit.)BROKAT to:

jedwab przetykany złotem (na 6 lit.)BROKAT to:

tkanina na obicia (na 6 lit.)BROKAT to:

gruba, ciężka tkanina jedwabna (na 6 lit.)BROKAT to:

błyszczące płatki w lakierze do włosów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BŁYSZCZĄCE, METALICZNE, SREBRNE, ZŁOTE LUB KOLOROWE DROBINKI, SŁUŻĄCE DO OZDOBY (TAKŻE O JEDNEJ TAKIEJ DROBINCE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.880

WAPNIAKI, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, WIEŚ, LAGUNA, CZWORONÓG, OPCJA WALUTOWA, PAWANA, POCZEKALNIA, GRENADYNA, PODWÓJNOŚĆ, NEKROMANTA, BRYCZKA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, CYNK, WIADRO, PIEPRZYK, DROBINA, TEREN, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, RATYSZCZE, MĘTNIAK, CYGARETKI, ROŻEK, MAKAGIGA, JEZIORO RELIKTOWE, DZIURKA, KONCENTRAT, KANTON, HRABINI, TEKST JAWNY, PANEL STEROWNICZY, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, KREOL, DIPLOPIA, ZJAWISKO, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, BIURKO, RUBLÓWKA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, KAJMAKAM, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, FAZA, KARTOTEKA, BRAMKA, TYNK, KWASZONKA, RODZAJ, KIŚĆ, PŁYWAK, INSTRUMENT, BROŃ, CHÓR, TERMINAL, ANKIETA PERSONALNA, ZEBROID, MROZIWO, CUGOWIEC, JEZIORO KOSMICZNE, MOTOR, POZYCJA TESTOWA, ZŁOTOŚĆ, LASOWIACZKA, WARTOŚĆ NOMINALNA, TRAWERS, RELACJA DWUCZŁONOWA, CZYŚCIOSZKA, KAMIEŃ SŁONECZNY, CHLAJNA, SZÓSTAK, SUBSTYTUCJA, PRĄD INDUKCYJNY, KONWENT, POMIAR, WILK, FEERIA, POWTÓRZENIE, PLECHA, SSAK, AKADEMIK, USTNIK, SEANS, TEATR, IMMUNOLOGIA, KUCIE, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, MODUŁ SERWISOWY, ARGENTYŃSKOŚĆ, WYPOWIEDZENIE, MIRAŻ, DIAGONAL, ŚWISTAK CZERWONY, WYSEPKA, BENTO, SKRZYNKA KONTAKTOWA, PEDOFILSTWO, PRZYSTAŃ MORSKA, BOMBA ATOMOWA, FUGA, ŁYŻKA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, BRZEMIĘ, CANZONA, GEN LETALNY, MODULACJA, ŁYKACZ, LETARG, PODCASTING, POTENTAT, CIĄGACZ, PŁAWINA, AKSAMIT, KUWETA, POLE, ANIMACJA, ZĄB, CHERUBIN, FILTR POWIETRZA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, MOSTEK, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, DZIESIĄTAK, PARA, PULPIT, SOPEL, OKUPACJA, MÓL BOROWICZAK, WYBRANKA, BRZYDAL, ORBITA, RURA OGNIOWA, NOSZE, OSTOJA, AOJDA, WELON, STREFA HEMIPELAGICZNA, LATARNIA, KOSARZ, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, KANONIERKA, GLAZURA, RAPT, CZASTUSZKA, KURS, PŁÓTNO, OSTATNIE NAMASZCZENIE, ZASADA, STATUS, HYDROFON, ANTENA SATELITARNA, KAJUTA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, KAPITAŁ REZERWOWY, LAMA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, WĄTEK, ADORACJA, ANTYMONARCHISTA, SET, ŚRUBA POCIĄGOWA, ZŁORZECZENIE, ASNYKOWIEC, EMOTIKON, WYSOKOŚĆ, MODA, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWA, EMPIRYZM GENETYCZNY, ACETAL, PESTO, WINIAN, WYPRAWA, WZIERNIK, KONSERWA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, BROKER UBEZPIECZENIOWY, AHA, BULWA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, BAGIENNIK OBŁY, TEŚCIK, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, SZWEDZKI, PRZYCHÓWEK, NUDZIARZ, PRZYRZĄD POMIAROWY, CZERPNIA POWIETRZA, BEZWODNIK, EMENTALER, PAPILOTKA, SZAROWIPTERYKS, JĘZYK SZTUCZNY, WZROK, ŻYDEK, SKALISKO, CIOTCZYSKO, PENETRATOR, BEZSENS, DYL, OFICER, ZNACHOR, WYBITNOŚĆ, RZESZOTO, GRANICA, HLAK, GAŁĘZATKA, OGIEŃ, NOGA, PAŃSZCZYŹNIAK, MORESKA, PIANISTYKA, BEKON, BROŃ BIOLOGICZNA, AMBASADOR, DYSPENSA, LIDER, PŁATECZEK, KOLEKTOR SŁONECZNY, SKUPISKO, PAS DROGI GRANICZNEJ, TERMOS, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ANTONOMAZJA, STAWKA, TORFOWIEC NASTROSZONY, BUTELKA, ALT, KESON, FORYŚ, KARTA TYTUŁOWA, KSIĘSTWO, RÓŻANKA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, IZOMER, EUTEKTYK, KLAWIATURA, HUNTER, WIZJER, VIOLA BASTARDA, PASTA CURRY, OBERWANIE CHMURY, KOMISANT, APARTAMENT, KAMIEŃ, EMIGRACJA, SCRIPTORIUM, WANIENKA, PIK, EKOLOGISTYKA, CUDOTWÓR, KONSULTANT, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NABÓJ ĆWICZEBNY, KANALIZACJA KABLOWA, ESKONTO, EMBARGO, OKTANT, SAMOGONKA, BALET, DEPESZA, LOFIX, KREPA, GNIAZDO WTYKOWE, ANGOL, KĄT, MASZT, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, DONICZKA, ZBROJENIE SIĘ, DNO KWIATOWE, NEANDERTALCZYK, KRUSZYNA, VLADIMIR MEČIAR, PANI, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, GUMA, CYBORGIZACJA, SCENOPISARSTWO, BAGIETKA, DWUWIERSZ, FILM NOIR, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, ŻYŁKA, RĘKAW, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, POLARYZACJA JONOWA, CHORÓBKA, DZIUPLA, TUTA, KOLEŚ, TOŃ WODNA, DIAGNOSTYKA, BALDACH, PARTIA, KAMARYLA, PIKIETA, SAMOOKALECZENIE, UKŁAD ELEKTRONICZNY, POWAGA, GRUPA ARYLOWA, ?WAFEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.880 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BŁYSZCZĄCE, METALICZNE, SREBRNE, ZŁOTE LUB KOLOROWE DROBINKI, SŁUŻĄCE DO OZDOBY (TAKŻE O JEDNEJ TAKIEJ DROBINCE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BŁYSZCZĄCE, METALICZNE, SREBRNE, ZŁOTE LUB KOLOROWE DROBINKI, SŁUŻĄCE DO OZDOBY (TAKŻE O JEDNEJ TAKIEJ DROBINCE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROKAT błyszczące, metaliczne, srebrne, złote lub kolorowe drobinki, służące do ozdoby (także o jednej takiej drobince) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROKAT
błyszczące, metaliczne, srebrne, złote lub kolorowe drobinki, służące do ozdoby (także o jednej takiej drobince) (na 6 lit.).

Oprócz BŁYSZCZĄCE, METALICZNE, SREBRNE, ZŁOTE LUB KOLOROWE DROBINKI, SŁUŻĄCE DO OZDOBY (TAKŻE O JEDNEJ TAKIEJ DROBINCE) sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - BŁYSZCZĄCE, METALICZNE, SREBRNE, ZŁOTE LUB KOLOROWE DROBINKI, SŁUŻĄCE DO OZDOBY (TAKŻE O JEDNEJ TAKIEJ DROBINCE). Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast