PODZIAŁ FIGURY GEOMETRYCZNEJ NA SYMPLEKSY (TRÓJKĄTY LUB CZWOROŚCIANY) W TAKI SPOSÓB, ŻE CZĘŚĆ WSPÓLNA DOWOLNYCH DWU RÓŻNYCH SYMPLEKSÓW JEST ICH WSPÓLNĄ ŚCIANĄ, WSPÓLNYM WIERZCHOŁKIEM, WSPÓLNYM BOKIEM LUB WSPÓLNYM TRÓJKĄTEM ALBO ZBIOREM PUSTYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRIANGULACJA to:

podział figury geometrycznej na sympleksy (trójkąty lub czworościany) w taki sposób, że część wspólna dowolnych dwu różnych sympleksów jest ich wspólną ścianą, wspólnym wierzchołkiem, wspólnym bokiem lub wspólnym trójkątem albo zbiorem pustym (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODZIAŁ FIGURY GEOMETRYCZNEJ NA SYMPLEKSY (TRÓJKĄTY LUB CZWOROŚCIANY) W TAKI SPOSÓB, ŻE CZĘŚĆ WSPÓLNA DOWOLNYCH DWU RÓŻNYCH SYMPLEKSÓW JEST ICH WSPÓLNĄ ŚCIANĄ, WSPÓLNYM WIERZCHOŁKIEM, WSPÓLNYM BOKIEM LUB WSPÓLNYM TRÓJKĄTEM ALBO ZBIOREM PUSTYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.817

FAKT, KOLEŻANKA PO FACHU, LASONOGI, WYDATEK RZECZOWY, CZASZA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, DODATEK MOTYWACYJNY, IMPEDYMENTA, SMOLUCH, RÓG, SILNIK DOLNOZAWOROWY, SUBEMITENT, ZACHOWAWCZOŚĆ, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, MIESZEK, KOREFERENCJA, BRAT KRWI, NIETZSCHEANISTA, KANAŁ BURZOWY, MORALNOŚĆ, KUFA, STYMULACJA ODWIERTU, KAROWNIK, SCENKA, WYDRA, KOD GENETYCZNY, ZIARENKOWIEC, ALBUM, BUREK, ODLEWARKA, OCZAROWIEC, FOTOGRAM, DZIEWKA, LOTNIK, PLEWKA, BYLICA PONTYJSKA, SCHETYNÓWKA, CEBULA, KĘPKA, ORGIA, PERYKARP, TEMBR, ROSZCZENIE ZWROTNE, KWATERA GŁÓWNA, MIARA, KOMPANIA WARTOWNICZA, AZYL DYPLOMATYCZNY, FICZER, ODTWÓRCA, MUR OPOROWY, SOSNOWE, BYCZEK, DAN, SPÓŁKA, FILM SCIENCE-FICTION, ZAJĄKNIĘCIE, INFLACJA UKRYTA, KULFONIK, HAMULEC LUZOWANY, REALIZM, STOŻEK DZIOBOWY, WEJŚCIE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, GARKUCHNIA, PIÓRO, ŚCIANA, WSPÓŁKATEDRA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, BURGER, SZPILECZKA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, WYDERKA, PROEPIDEMICZKA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, PIÓRO, NARY, FOTOSFERA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, SYMFONIK, ZADRA, NIECIĄGŁOŚĆ, POMPA POŻARNICZA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, FILECIK, DOBROWOLNOŚĆ, NERCZYŁUSK, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, ŻEBERKA, STRATYFIKACJA, ROMBOEDR, SEPTET, PŁÓZ, NORMATYWIZM, SPECJACJA RADIACYJNA, PRINSEPIA CHIŃSKA, ATRYBUCJA, SPOWINOWACONY, PIANISTYKA, JĘZYK MANX, AUSZPIK, IZOTERMIA, PROFESKA, POSEŁ, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, OBURĘCZNOŚĆ, TCHÓRZ, FRAMUGA, BOGATY, CMOKIER, WILCZA PASZCZA, KORPUS, CIĘŻKOŚĆ, STAROINDYJSKI, INGRESJA MORSKA, ŚCISŁOŚĆ, IMPRESARIAT, UŁAMEK WŁAŚCIWY, GIMBAZA, ILUMINACJA, REWALIDACJA, WIENIEC, SPIRYTUS, ZDZIADZIENIE, SKRZYDLATE SŁOWO, MIRAŻ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, KURANT, ODSTĘPSTWO, GŻEL, TABLETKA, PEŁNIA, PODPORA, PRYMAT, TWINNING, RUSEK, SKAŁA METAMORFICZNA, POJEMNOŚĆ POLOWA, PRZEKAZ, ANODA, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, PRZEWIJAK, JAŚMINOWIEC WONNY, KORPUS, KLASOWOŚĆ, PAJĄK, STARA DUPA, PODSTOPIEŃ, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, BOCZEK, PRZYSIEK, JADŁOSPIS, ZAMEK, NAKIEROWANIE SIĘ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, SADOWISKO, KONTEKST, GOSPODARKA KOMUNALNA, KULT SOLARNY, KREDYT STUDENCKI, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, NAKO, ARTEFAKT, OSKARŻENIE, PROFIL KAUZALNY, PISEMKO, ALLOFONIA, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, NORDYCKOŚĆ, WPŁATA, SZPULA, NADSCENIE, EGZYSTENCJALISTA, KRIOSFERA, OGRANICZONOŚĆ, PRZEGLĄDACZ, ŚWIADOMOŚĆ, HERBATA, DOŁEK, ŚRUBSZTAK, MASKULINIZM, ANTYFONA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, ZABIEG KOSMETYCZNY, ŻÓŁW MALOWANY, CEROFERARIUSZ, NEK, ORĘŻ, NIEPRZYSTOSOWANIE, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, PROROK, DZIECINKA, WĘZEŁ, WZGLĘDY, OWAL KARTEZJUSZA, KULTURA MATERIALNA, POPRĘG, SET, SKRZYDŁO, DZIECINNOŚĆ, CZASZA, UDERZENIE, UŁAMEK PROSTY, RYCZAŁT, APORT, GRAMATYKA FORMALNA, BOMBA TERMOJĄDROWA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, LENIUSZEK, GÓRNICA, NAĆ, PANTOFLE, EMBRION, KOŁO MŁYŃSKIE, KRUŻGANEK, AKSAMITKA WZNIESIONA, ŻAGIEW, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, LODÓWKA, LIRNIK, HISTORYZM, RESTRYKCJA, CHOLEWKA, LUNETA, PULARES, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, DWUPIENNOŚĆ, NIEEFEKTYWNOŚĆ, OKRES INTERGLACJALNY, TAMBUR, AKT, ŁAPINA, JINFENGOPTERYKS, TYRAŃSTWO, PODGARDLE, CELOWOŚĆ, KACZKA DOMOWA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, UCIECZKA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, REPETYTYWNOŚĆ, FAKTURA, KOT, INTELEKTUALISTA, NOWICJUSZKA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, ARMILLA, TRANZYSTOR, ZAWISAK, PRZYPAŁ, JANÓW, NIECZYNNOŚĆ, LEKKOZBROJNY, PIRAMIDA, MANIAK, NIEOCZEKIWANOŚĆ, DWÓJKA, POZOSTAŁOŚĆ, FRONT ATMOSFERYCZNY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, SANDBOX, TRIAL, SIEDZISKO, ŁANIA, HAITAŃSKI, OCZY SZEROKO OTWARTE, EPISTOŁA, SZAGRYN, AMULET, SERIA WYŚCIGOWA, KRATER, AKALKULIA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, CZARODZIEJSTWO, POCHODNA FORMALNA, RUCHLIWOŚĆ, KORONKARZ, NAGANNOŚĆ, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, PORZĄDEK, BALSAM KANADYJSKI, PRZÓD, ROZDANIE, BEZAN MASZT, SKUTER, KIT, NIETOLERANCJA, ZŁAD, KARCIANE DOMINO, KOLAMINA, SAPROTROF, ROGATKOKSZTAŁTNE, OSTRY KURS, UMOWA ZLECENIE, OBIEKT WESTCHNIEŃ, CERIWASTATYNA, PREFERENCJA, INWOLUCJA, ?STELA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.817 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODZIAŁ FIGURY GEOMETRYCZNEJ NA SYMPLEKSY (TRÓJKĄTY LUB CZWOROŚCIANY) W TAKI SPOSÓB, ŻE CZĘŚĆ WSPÓLNA DOWOLNYCH DWU RÓŻNYCH SYMPLEKSÓW JEST ICH WSPÓLNĄ ŚCIANĄ, WSPÓLNYM WIERZCHOŁKIEM, WSPÓLNYM BOKIEM LUB WSPÓLNYM TRÓJKĄTEM ALBO ZBIOREM PUSTYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODZIAŁ FIGURY GEOMETRYCZNEJ NA SYMPLEKSY (TRÓJKĄTY LUB CZWOROŚCIANY) W TAKI SPOSÓB, ŻE CZĘŚĆ WSPÓLNA DOWOLNYCH DWU RÓŻNYCH SYMPLEKSÓW JEST ICH WSPÓLNĄ ŚCIANĄ, WSPÓLNYM WIERZCHOŁKIEM, WSPÓLNYM BOKIEM LUB WSPÓLNYM TRÓJKĄTEM ALBO ZBIOREM PUSTYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRIANGULACJA podział figury geometrycznej na sympleksy (trójkąty lub czworościany) w taki sposób, że część wspólna dowolnych dwu różnych sympleksów jest ich wspólną ścianą, wspólnym wierzchołkiem, wspólnym bokiem lub wspólnym trójkątem albo zbiorem pustym (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRIANGULACJA
podział figury geometrycznej na sympleksy (trójkąty lub czworościany) w taki sposób, że część wspólna dowolnych dwu różnych sympleksów jest ich wspólną ścianą, wspólnym wierzchołkiem, wspólnym bokiem lub wspólnym trójkątem albo zbiorem pustym (na 12 lit.).

Oprócz PODZIAŁ FIGURY GEOMETRYCZNEJ NA SYMPLEKSY (TRÓJKĄTY LUB CZWOROŚCIANY) W TAKI SPOSÓB, ŻE CZĘŚĆ WSPÓLNA DOWOLNYCH DWU RÓŻNYCH SYMPLEKSÓW JEST ICH WSPÓLNĄ ŚCIANĄ, WSPÓLNYM WIERZCHOŁKIEM, WSPÓLNYM BOKIEM LUB WSPÓLNYM TRÓJKĄTEM ALBO ZBIOREM PUSTYM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PODZIAŁ FIGURY GEOMETRYCZNEJ NA SYMPLEKSY (TRÓJKĄTY LUB CZWOROŚCIANY) W TAKI SPOSÓB, ŻE CZĘŚĆ WSPÓLNA DOWOLNYCH DWU RÓŻNYCH SYMPLEKSÓW JEST ICH WSPÓLNĄ ŚCIANĄ, WSPÓLNYM WIERZCHOŁKIEM, WSPÓLNYM BOKIEM LUB WSPÓLNYM TRÓJKĄTEM ALBO ZBIOREM PUSTYM. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x