PROBLEM, W KTÓRYM MOŻLIWE (LUB BRANE POD UWAGĘ) SĄ DWA ROZWIĄZANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALTERNATYWA to:

problem, w którym możliwe (lub brane pod uwagę) są dwa rozwiązania (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ALTERNATYWA

ALTERNATYWA to:

w logice matematycznej: działanie dwuargumentowe określone w dowolnym zbiorze zdań bądź w zbiorze funkcji zdaniowych, które zdaniom (funkcjom zdaniowym) p i q przypisuje zdanie (funkcję zdaniową) prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy prawdziwe jest przynajmniej jedno ze zdań (funkcji) p i q; także: dwuargumentowy spójnik zdaniowy postaci p v q oraz zdanie logiczne postaci p v q, w których p i q są zdaniami (na 11 lit.)ALTERNATYWA to:

rozwiązanie alternatywne, inne, zwykle drugie (jedno z dwóch) (na 11 lit.)ALTERNATYWA to:

ruch estetyczny skupiony wokół niektórych subkultur, alternatywny, odrębny od głównego nurtu w muzyce, stylu itp (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROBLEM, W KTÓRYM MOŻLIWE (LUB BRANE POD UWAGĘ) SĄ DWA ROZWIĄZANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.588

KUŹNICA, FALA ODBITA, NORMANDZKI, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, PRZEŚWIETLENIE, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, SUBSTRAT, KUBRAK, KRAKOWIAK, ARABESKA, ANTRYKOT, MAPA NUMERYCZNA, POTENCJAŁ ZETA, INFUZJA, ŻONISKO, CZYSTKA ETNICZNA, BIOLOGICZNY OJCIEC, KATECHEZA, DNI OTWARTE, OPIEKUN, SZPILECZKA, OWADOŻERNOŚĆ, EPIZOOTIA, ZŁOTODESZCZ, MAKROPOLECENIE, CZWÓRKA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, SIEDEMDZIESIĄTKA, DANA, GÓRALSKI, PODŁOGA, ŁUPEK DACHOWY, IRRADIACJA, PATOGENNOŚĆ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, HORDA, HOBBYSTA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, KRATER PASOŻYTNICZY, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, CEMENTACJA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, UDERZENIE, KRATER, CZYNNIK BIOTYCZNY, PODKOWA, ESKADRA, PUŁAP, NALEPKA, PIEŚŃ, ANILANA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, PANIKA BANKOWA, SZKŁA, POCHODNIK, LATANIE, KATAFOREZA, KONFESJA, SMREKUN, BEZCIELESNOŚĆ, BURGER, KLAWISZ, INTERKALACJA, MONOPARTYJNOŚĆ, UKŁAD HETEROGENICZNY, WYCIEK, TEORIA PERTURBACJI, ŚCIÓŁKOWANIE, BRZĘKACZ, KRYTYCZNOŚĆ, INTERPRETACJA, KLĘK PROSTY, LEKTURKA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, POLEW, SPOKOJNOŚĆ, ANTAGONISTKA, SULFOTLENEK, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, LEGENDA, JEZIORO KOSMICZNE, BATALIA, UKAZ, ZMAGANIA, GAZ DOSKONAŁY, EKOSFERA, BARWICZKA, SENES, EMOTIKON, ALLEGROWICZKA, ŁAMANY DACH POLSKI, SAJGONKA, METABAZA, PÓŁTYGODNIK, DEGRADACJA SPOŁECZNA, GAJA, WESTA, BRODAWKA STÓP, REJESTR, ADAPTOR, DYSK KOMPAKTOWY, PAWILON, DYKTAT, PROTEZA, DUROPLAST, KOSMITA, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, ŻUŻEL, MELASA, REFERENDUM GMINNE, WIESZAK, ODPADY STAŁE, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, INTELIGENCJA WERBALNA, ZIARNECZKO, OSTENTACYJNOŚĆ, KISZONKA, WILCZA PASZCZA, LEKTOR, PORNOGRAFIA, RAJDER, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, EMBLEMAT, MIEJSCE, NERWICA SPOŁECZNA, ESENCJA, TKANKA STAŁA, ROPUCHA BLOMBERGA, CHRYZOFITY, SPUSZCZANIE, SPUST, KWASEK, PODSKÓRNIA, OSKARŻENIE PRYWATNE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ROŻEK, GENE, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, ZWIĄZEK ZGODY, DEFORMACJA, PORZĄDEK PUBLICZNY, SYMPOZJON, FERMATA, KAFEL, JACK, ŁASZT, KOSZER, BERET, PANEL ADMINISTRACYJNY, NUŻENIEC, SPEAKER, ŚLIWA WĘGIERKA, POCISK ARTYLERYJSKI, NIEMOŻEBNOŚĆ, SZTYFT, PROSTOPADŁA, BOMBA LOTNICZA, WIELORASOWOŚĆ, BOMBARDON, KRAWAT, METAL CIĘŻKI, ANIMACJA KOMPUTEROWA, SILNIK GÓRNOZAWOROWY, SERPENTYNA, REKLAMANT, KACZKA, BEZAN, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, KOD GENETYCZNY, KREOLSKI HAITAŃSKI, DOWÓD RZECZOWY, WSZYSTKOŻERCA, DZIEWIĄTKA, AWERROIZM, SPULCHNIACZ, KARMEL, SALA, TOKSYNA SINICOWA, AMPUŁKA, MUSZLOWCE, POJEDYNKA, WARIACJA, KASETOFON, WYGŁAD TEKTONICZNY, ŁAPOWNICTWO, MUESLI, RUTENIZACJA, ZASILANIE SIECIOWE, TECHNIKA ANALOGOWA, FAUL, OLEJ, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, ŁAMANA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, ŚNIOT, PRZYDAWKA, SYSTEM, PARKA, BALANGOWICZ, ANNA, PROSTA, BIZON, WAGNER, PRZEMIANA POKOLEŃ, TŁUMIENIE, LUFA, LOGIKA ALGORYTMICZNA, KAPRYS, GIGANT, SZKOŁA, PĘDRAK, MOCZ, BŁONICA NOSA, BALERON, MARENGO, TRIANGULACJA, AGROWŁÓKNINA, PAŹDZIERZ, FISHARMONIA, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, SPOKÓJ, BURŁAK, SZLACHTUZ, MÓRG, PRZEZIERNIK, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, KARABELA, SKWARKI, FORLANA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, MORFOLOGIA, JASTRZĘBIE OKO, PAWĘŻ, GRUPA WAROWNA, KRZYŻ MALTAŃSKI, SPADOCHRONIARZ, RASA, SKLEP, KREOLKA, TRAGICZNOŚĆ, KRZYŻ PAPIESKI, STROLLER, FLAKI, CERKIEW, TRZYMAK, BODARZ, OBIONE, PRZEPROST, PREIMPLANTACJA, DRZEWO IGLASTE, PROMIENIOWANIE, GRAFFITI, ŚRODKI PIENIĘŻNE, ZAPALENIE, KAŁMUK, BEKHEND, DŹWIGNIA FINANSOWA, SZYPUŁA, WIRTUALIZACJA, LOKACJA, AMPUŁKA, RYBA UKWIAŁOWA, SAKSAUŁ, KUMOTERSTWO, MŁYN, TEMBR, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, WZÓR PRZEMYSŁOWY, INDEKSACJA, CZOŁÓWKA, SYMETRIA FIGURY, SPUSZCZENIE, PÓŁWEŁNA, POJAZD SILNIKOWY, PRÓBA, OBOZOWISKO, MIKSER, GRAFIKA, STOPIEŃ NAUKOWY, ZAPOTRZEBOWANIE, MERZYK GROBLOWY, KURACJA WSTRZĄSOWA, AKACJA, RZUTKA, KARRUKA, BAMBUS, FRONT STACJONARNY, CHIŃSKI, PUSTAK STROPOWY, ALKILACJA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PORT, MASŁO, SADNIK, FOSA, CIĄG GŁÓWNY, PRĄD BŁĄDZĄCY, ?DYSZKANCIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.588 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROBLEM, W KTÓRYM MOŻLIWE (LUB BRANE POD UWAGĘ) SĄ DWA ROZWIĄZANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROBLEM, W KTÓRYM MOŻLIWE (LUB BRANE POD UWAGĘ) SĄ DWA ROZWIĄZANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALTERNATYWA problem, w którym możliwe (lub brane pod uwagę) są dwa rozwiązania (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALTERNATYWA
problem, w którym możliwe (lub brane pod uwagę) są dwa rozwiązania (na 11 lit.).

Oprócz PROBLEM, W KTÓRYM MOŻLIWE (LUB BRANE POD UWAGĘ) SĄ DWA ROZWIĄZANIA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PROBLEM, W KTÓRYM MOŻLIWE (LUB BRANE POD UWAGĘ) SĄ DWA ROZWIĄZANIA. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x