PROBLEM, W KTÓRYM MOŻLIWE (LUB BRANE POD UWAGĘ) SĄ DWA ROZWIĄZANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALTERNATYWA to:

problem, w którym możliwe (lub brane pod uwagę) są dwa rozwiązania (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ALTERNATYWA

ALTERNATYWA to:

w logice matematycznej: działanie dwuargumentowe określone w dowolnym zbiorze zdań bądź w zbiorze funkcji zdaniowych, które zdaniom (funkcjom zdaniowym) p i q przypisuje zdanie (funkcję zdaniową) prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy prawdziwe jest przynajmniej jedno ze zdań (funkcji) p i q; także: dwuargumentowy spójnik zdaniowy postaci p v q oraz zdanie logiczne postaci p v q, w których p i q są zdaniami (na 11 lit.)ALTERNATYWA to:

rozwiązanie alternatywne, inne, zwykle drugie (jedno z dwóch) (na 11 lit.)ALTERNATYWA to:

ruch estetyczny skupiony wokół niektórych subkultur, alternatywny, odrębny od głównego nurtu w muzyce, stylu itp (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROBLEM, W KTÓRYM MOŻLIWE (LUB BRANE POD UWAGĘ) SĄ DWA ROZWIĄZANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.588

ROMULAŃSKI, SALWA BURTOWA, DŹWIGARKA, PARZYSTOŚĆ, TRYSEKCJA, LECZENIE CHIRURGICZNE, FORMACJA SKALNA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, KOMBINATORYKA, KRAJARKA, TŁUMACZ, WIDMO ROTACYJNE, TRANSURAN, BETON JAMISTY, KUCHNIA, RUCH OPÓŹNIONY, SER, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ALTERNATYWA, KASA, INTERCEPCJA, TWARDA SZTUKA, KOMPLANACJA, KOSODRZEWINA, SPRZĄCZKA, DŹWIG, KWAS LINOLENOWY, CZAPRAK, WĘZEŁ, ADVOCATUS DIABOLI, PREMIERA, FAŁD, ANUSZKIEWICZ, KUNA, RACJONAŁ, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, DOMICYL, PIERDOLNIK, KASETON, NIEŚMIAŁOŚĆ, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, BUŃCZUK, SOŁTYSOSTWO, NASZ CZŁOWIEK, KIR, OKULARY, MELIORACJA WODNA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, MAJĘTNOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, PRODUCENT, TROP, SIEROTA, NORMATYWIZM, RAFA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, WIEDZA O KULTURZE, SYPIALKA, BAND, SKOWYT, PARA UPORZĄDKOWANA, KIEROWCA TESTOWY, BURZA PIASKOWA, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, HIPOREFLEKSJA, PĘDRAK, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, TENIS STOŁOWY, SZCZECINIEC, ANGIELSKI, KLAPAK, OFICJALNOŚĆ, SEROKONWERSJA, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, FIAKIER, KÓŁKORODEK, FLACHA, FISHARMONIA, OCZYSZCZALNIK, OFICER, BROMOLEJ, SZRANKI, MOSTOWNICA, FIGOWIEC POSPOLITY, WAGON, STRZELISTOŚĆ, TRÓJKROK, RESTART, PAPROTNICA GÓRSKA, FERETRON, RESPIRATOR, POKÓJ ŚNIADANIOWY, KAMICA, ZAKRZTUSZENIE, KLERK, DYSPROPORCJA, FILM KOSTIUMOWY, BIEGUN MAGNETYCZNY, PROCES BUDOWLANY, ROLNIK INDYWIDUALNY, SET, EGZORCYZM, NIECZUŁOŚĆ, BIEG DYSTANSOWY, TRYMER, POSUW, CUGANT, PROCH, DANIEL DUBICKI, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, KATAPULTOWANIE, GRECKOŚĆ, WYRAZY, PROPAGACJA, DWA OGNIE, DYSZEL, BOCZNIAK, ASOCJATYWNOŚĆ, PRE-PAID, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, PAS, CZUB, SUMERYJCZYK, MADAPOLAM, TUKA, ELEMENT, ANILANA, KWASZARNIA, KROPLA, POMOST, RELACJA DWUCZŁONOWA, LICZEBNIK, TŁUK PIĘŚCIOWY, GÓRNIK DOŁOWY, INA, AKOMODACJA, MIJANY, HYDROFIT, BOWLS, PTERION, KAZALNICA, GRA, EMPIRYZM GENETYCZNY, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, RADIOKABINA, FAJCZARNIA, WYCHÓD, MORELÓWKA, KERATOPLASTYKA, MIARKOWNIK SPALANIA, ITALIAŃSKI, WEŁNIAK, ŻYDOWSKOŚĆ, URZĄDZENIE RADIOWE, PIANKA, WAGON TAROWY, SZCZODRZENIEC, ENOL, STRZAŁ, GRANAT, WYSYPKA, KOMITET, TEŚCIK, ANTENA TUBOWA, PRZEDSZKOLE, ORZECHÓWKA, PACHCIARZ, ZATYŁ, RENÓWKA, SULFON, RELACJA PEŁNA, OGRÓD ZOOLOGICZNY, DANIE ARBUZA, OCIEKACZ, DYFUZJA CHEMICZNA, KAND, WIATROWNICA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, POLE, WIZYTA DOMOWA, AKCELERATOR KOŁOWY, KRATKA KSIĘCIA WALII, MARSREJA, WYDZIAŁ, MŁYN WODNY, MASCARPONE, KONDYCJA FINANSOWA, LEJ, NARYS POLIGONALNY, MAZUREK, BÓR MIESZANY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, RÓŻDŻKARZ, NANSUK, SEJSMIKA, KOMANDYTARIUM, PRZECIWNIK, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, CHLEB, WIEK POBOROWY, SATYRYCZNOŚĆ, GRONO, ŚWIĄTYNIA, SUPERKOMBINACJA, TURANISTA, WPUST, RASOWOŚĆ, AUTOMAT TELEFONICZNY, CHŁODNIK, UMOWA O PRACĘ, ZAPAŚĆ, GŁOWA, PIERWSZY, PORZĄDEK LINIOWY, WOLE, INWALIDA WOJSKOWY, KREDKA, PRZECIWSTAWIENIE, RYJÓWKA ETRUSKA, EGZAMIN POPRAWKOWY, ANITA, HERBATKA, MIKROKOMÓRKA, GEHENNA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, ZARZEWIE, GEORGE, BODZIEC, POLEPA, STOCZNIA, LOGIKA, TIUL, JUMPER, STOLIK, ZIELENICE WŁAŚCIWE, SIEKANKA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, STOS ATOMOWY, DRAPACZ, PERON WYSPOWY, MIASTO POWIATOWE, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, OTĘPIENIE, GREKA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, ŁYSIENIE, DWÓJKA, CIĄGACZ, KANTAR, HLAK, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, WEDUTA, ŁOPATA, POTNIK, KSIĘGA METRYKALNA, ELITARYSTA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, PERSYFLAŻ, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, ŁUK ŚCIĘGNISTY, WYCHOWANIE FIZYCZNE, EMIRAT, GŁUSZEC, SILNIK WIDLASTY, INWENTARZ ŻYWY, MASWERK, SIECZKARNIA BIJAKOWA, BAR, SELSYN, PŁAWA, SEQUEL, FRAKCJA, EMANUEL, MAŁPA, KONFEDERACJA KANADY, BULANŻERIA, KORTYNA, ANTENA, PAŃSZCZYZNA, RAKSOLOTY, SPECJAŁ, STREFA RELAKSACYJNA, KOŁNIERZ, PŁOZA, PISMO SYLABICZNE, EDYKUŁ, IMPOST, ŁUSKA, CHARAKTER, INSTYTUCJA PRAWNA, CESARSTWO, KLIMAT MONSUNOWY, LOWRY, UPOKORZENIE, DORMITORIUM, ?KONTUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.588 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROBLEM, W KTÓRYM MOŻLIWE (LUB BRANE POD UWAGĘ) SĄ DWA ROZWIĄZANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROBLEM, W KTÓRYM MOŻLIWE (LUB BRANE POD UWAGĘ) SĄ DWA ROZWIĄZANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALTERNATYWA problem, w którym możliwe (lub brane pod uwagę) są dwa rozwiązania (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALTERNATYWA
problem, w którym możliwe (lub brane pod uwagę) są dwa rozwiązania (na 11 lit.).

Oprócz PROBLEM, W KTÓRYM MOŻLIWE (LUB BRANE POD UWAGĘ) SĄ DWA ROZWIĄZANIA sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - PROBLEM, W KTÓRYM MOŻLIWE (LUB BRANE POD UWAGĘ) SĄ DWA ROZWIĄZANIA. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast