Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ LUB PROMIENIOWANIA PODANA, POBRANA LUB WCHŁONIĘTA DO ORGANIZMU OKREŚLONĄ DROGĄ, WARUNKUJĄCA BRAK LUB WYSTĄPIENIE OKREŚLONYCH EFEKTÓW BIOLOGICZNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DAWKA to:

ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.)DOZA to:

ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DAWKA

DAWKA to:

ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.)DAWKA to:

przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ LUB PROMIENIOWANIA PODANA, POBRANA LUB WCHŁONIĘTA DO ORGANIZMU OKREŚLONĄ DROGĄ, WARUNKUJĄCA BRAK LUB WYSTĄPIENIE OKREŚLONYCH EFEKTÓW BIOLOGICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.094

DOBRO, ORLĘ, TEATR, PESTO, KRZYŻAKOWATE, ADRES FIZYCZNY, JĘZYK POMOCNICZY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ATRYBUCJA, STĘŻENIE MOLOWE, BIEGUN MAGNETYCZNY, SPIRYTUS, ARSENIAN(III), KONKATEDRA, KLAG, OKALECZENIE, SMOLUCH, MATERIAŁ SKALNY, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, PIEKŁO, ŹRENICA, DWUNASTKA, LAMPAS, MAKAK, USTNIK, STYLO, KOŹLAK, POMOC, KUBEK, PAJĄCZEK, FORMA, SZACHT, PRZEMIANA POKOLEŃ, ETERIA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, PACJENCJA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, NOSICIEL, TEST ATOMOWY, PLACÓWKA NAUKOWA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, KUNDMAN, KORZYŚĆ, ZŁOTÓWKA, PASEK, KASETON, WULKAN CZYNNY, MIESZALNIK, PRÓBKA, KORONA DROGI, CHORWACKOŚĆ, STAN, PYRHELIOMETR, TYGRYSIE OKO, POŚWIST, MAGNOLIA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, DZIEDZICZENIE, TECZKA PERSONALNA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ABIOGENEZA, SYNDETIKON, STANOWISKO, CZĘŚĆ ZDANIA, KORDON SANITARNY, PÓŁMROK, SZTUKA, EFEKT SNOBIZMU, PRYMARIUSZ, SALAMI, OPOZYCJA, PRZYCZÓŁEK, REGION STREFOWY, KONSERWATYWNOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ, FLOTA, BROŃ MIOTAJĄCA, MLECZNICA, AJENCJA, PIECZARKOWA, ŁĄCZYNA, TANIEC, KAFEL, MIASTO STAROŻYTNE, ZNAK INTERPUNKCYJNY, STUDNIA ABISYŃSKA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, WAMS, NASIONNICE, FLAUTA, URODZAJ, CZWOROLIST, DYSKRECJONALNOŚĆ, SEROKONWERSJA, SILNIK PNEUMATYCZNY, ARENA, LEK CYTOSTATYCZNY, EKRAN AKUSTYCZNY, NIEWYPAŁ, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ERUPCJA, TYMPANON, WARCHOŁ, KLASZTOR, CAMEMBERT, OBUSTRONNOŚĆ, EKOGROSZEK, UŻĄDLENIE, MIKROOTWÓR, APORT, KOSMETYK KOLOROWY, DYSOCJACJA TERMICZNA, KRĘGOWIEC, LAK, TRYSKAWKA, WYZIEW, DYSPROPORCJA, BÓB KOŃSKI, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PRAWO GÓRNICZE, NIEZISZCZALNOŚĆ, ZWINNOŚĆ, DROGA GRUNTOWA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, OWOC SZUPINKOWY, MAKINTOSZ, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, WYLICZANKA, ZĘBORÓG, PASTYŁA, CZARKA, OPCJA BARIEROWA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, EMAKI, OBLĘŻENIEC, STERYLNOŚĆ, INTERORECEPTOR, POMAZANIEC, MEGAFON, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, KAMIONKA, PODKAST, POPLECZNICTWO, GALERIA, SIŁA, AGROGAZ, ANTENA SATELITARNA, DEASEMBLER, ROGAINING, MIĘKISZ SPICHRZOWY, DOM HANDLOWY, RESTART, OMAM, DZIRYT, ANALIZA LOGICZNA, KIJ BEJSBOLOWY, DACH HEŁMOWY, GLORIETA, KORA, ODSIEW, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, KLER, KLEJONKA, WIEŻA KONTROLNA, RYZYKO OPERACYJNE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PREMIERA, PRZEPADEK, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, PAWILON, PORĘCZ, DROMOS, ALGORYTM SYMETRYCZNY, DZIAŁANIE, ODŁAMKOWY, KASTA, SZPILKA, WIR PYŁOWY, CUDOTWÓR, CYTADELA, SAMOISTNOŚĆ, ANALIZA WARIANCJI, PŁYTA STOLARSKA, PIESIO, POŻYCZKA, DWÓJKA, ŻUBR WĘGIERSKI, PIERWIASTEK, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, DYFERENCJACJA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, MCHY WŁAŚCIWE, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, FASOLA, PERILLA ZWYCZAJNA, PRZENOSICIEL, KAŁAMARZ, ŁĄCZNIK, CIĄG GEOMETRYCZNY, CISZA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, STANOWISKO PRACY, FRACHT, STERYLIZATOR, MANGANIAN, EKRAN, LIMNIGRAF, ANONEK, KLAMOTY, TARTINKA, BANDANKA, NIEŻYCIOWOŚĆ, CZYNNOŚĆ POZORNA, OPASANIE, SZYFON, KAMICA MOCZOWA, ZAPOTRZEBOWANIE, KREACJA, ŚCISKACZ, NOMINAŁ, MASZYNA PROSTA, WYSYPKA, DZIEWICTWO, GALARETA, FAZA, BULWA, KULT ŚWIĄTYNNY, ZAZDROŚĆ, ZBIOROWISKO, POKŁAD, KURS, MOSTEK, GAPA, KASZTEL, ROZPAD, TRANSKRYPCJA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, OWADZIARKI, RING, PŁUŻEK, BISIOR, ALMANACH, MELON, ŚRODEK KARNY, WZGLĄD, SZYK, BYLINA, INOKULACJA, OŚWIECICIEL, STRZELEC WYBOROWY, TRAUMATYCZNOŚĆ, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, BIONIKA, PIĘTA ACHILLESOWA, DYSTONIA TORSYJNA, CYGARNICA, MAKRAMA, KARTEL, ILOŚĆ REFERENCYJNA, WYCIĄG, MAŁŻONEK, ŚCIANA, MIŚ, ZROŚLAK, NÓŻ, RZECZ PRZYSZŁA, ANASTOMOZA, WIELKI PORZĄDEK, LENIWIEC, PREFIKS, DRUGI, ELUWIUM, PRZYBLIŻENIE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, TRANSPORTER, PANIER, RURA ODPŁYWOWA, HEMOSTAZA, ARMARIA, WYZWOLICIEL, KAMUFLAŻ, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, ZŁA PRASA, KOPUŁA, ŁAPA, GOŹDZIENIEC, ANTENA YAGI, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, MAGIEL, PRZEDZIAŁ, PASZTETOWA, TABULA RASA, WIECHA, PEŁNOMOCNICTWO, LURA, LAGUNA, ZAGRYWKA, GICZ, MISJA DYPLOMATYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.094 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ LUB PROMIENIOWANIA PODANA, POBRANA LUB WCHŁONIĘTA DO ORGANIZMU OKREŚLONĄ DROGĄ, WARUNKUJĄCA BRAK LUB WYSTĄPIENIE OKREŚLONYCH EFEKTÓW BIOLOGICZNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dawka, ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.)
doza, ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DAWKA
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.).
DOZA
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x