ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ LUB PROMIENIOWANIA PODANA, POBRANA LUB WCHŁONIĘTA DO ORGANIZMU OKREŚLONĄ DROGĄ, WARUNKUJĄCA BRAK LUB WYSTĄPIENIE OKREŚLONYCH EFEKTÓW BIOLOGICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DAWKA to:

ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.)DOZA to:

ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DAWKA

DAWKA to:

ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.)DAWKA to:

przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ LUB PROMIENIOWANIA PODANA, POBRANA LUB WCHŁONIĘTA DO ORGANIZMU OKREŚLONĄ DROGĄ, WARUNKUJĄCA BRAK LUB WYSTĄPIENIE OKREŚLONYCH EFEKTÓW BIOLOGICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.752

SPECJAŁ, LAS, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, KREDYT PAŃSTWOWY, KRWAWNIK, PALISADA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, EPOKA LITERACKA, MUSZTARDA DIJON, GREK, LOCO, APOLOGETYK, WYKŁAD, PIWNICA, WINIETA, MANEŻ, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, ALBAŃSKOŚĆ, WĘŻÓWKA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, MASER, BUZIA, POLONISTYKA, PROMIEŃ, CYSTERNA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, ZATOR, OLEJ, ZSZYWARKA, FUNT-SIŁA, KSIĘGA METRYKALNA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, CUGOWIEC, DUCHOTA, KOMBINACJA, SKUPIENIE, STAN WOLNY, GRYS, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LICENCJA POETYCKA, BLINDAŻ, NAKŁADKA, ORBIWIRUS, FRACHTOWIEC, UBARWIANIE, ZBROJA KRYTA, KAFEL, POLARNA CZAPA LODOWA, PORADLNE, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, RAWKA BŁAZEN, PROGRAM, EPIGRAF, KOREAŃSKI, ARKUSZ POETYCKI, SZAŁAS, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, EMISJA, KURATELA, NIEPUNKTUALNOŚĆ, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, ROTOR, WERBENA, BIOKOMPONENT, PROWANSALSKI, NOSOWOŚĆ, PODGATUNEK, ZBAWICIELKA, UKAZ, DRELICH, POLER, GAL, MLECZNICA, KRA LODOWCOWA, MIKROMIERZ, PODCASTING, DIETA ASPIRYNOWA, LINA, JAMA, APARAT RENTGENOWSKI, ZJAWISKO KERRA, MNICH, CIEPLICA, RUCH, ZAGRYWKA, OSTROWIANKA, CHARAKTER, REPETYTYWNOŚĆ, FREON, MIKROOTOCZENIE, GUMNO, JĘZYK, ZAGARNIĘCIE MIENIA, MONETA OBIEGOWA, WAGA, STONOGA MUROWA, OKO OPATRZNOŚCI, BIOLOGIA, PRZERÓB, TYP, ROZSTRZYGNIĘCIE, SZACHY KORESPONDENCYJNE, WADA DREWNA, FILM KATASTROFICZNY, RACZYNA, MADISON, ŁAMACZ BLOKADY, AKTYWNOŚĆ, SZWEDZKI, STAŁOŚĆ, KORONA DROGI, ZABUDOWANIE, DEPRYWACJA POLITYCZNA, RELISH, REGENT, TRUBADUR, TILAKA, WPADKA, GRZECHOTKA, LAMPA ŁUKOWA, ORGANIZM, SUMA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, DAWCA NARZĄDÓW, SYLWETA, SET, POLIFONIA, STRATEGIA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, SYFON, LATARNIA UMARŁYCH, KORYTARZ, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, MONOLOG WEWNĘTRZNY, PUNKT ODNIESIENIA, ŻORŻETA, GRUSZKA, BABA-CHŁOP, KORTYNA, BOCIANIE GNIAZDO, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, OŚCIEŻE, PŁOMYCZEK, PATENA, JĘZYK POMOCNICZY, PRZYKASÓWKA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, HEAD HUNTER, SORBET, LENIWIEC, PONCZ, DATOWNIK, ŻARTOWNIŚ, KOMIK, KAPSLA, KASZTELANIA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, DŁAWIK, WIELOŚĆ, KALWARIA, MEANDER, IN MEDIAS RES, ŚWIATŁOCIEŃ, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, BER, NEANDERTALCZYK, MAŁOŚĆ, ŁAPOWNICTWO BIERNE, KUTIKULA, DOSTĘP WARUNKOWY, STATEK TRANSPORTOWY, RADIOTELESKOP, PREZENT, PROTETYKA, MAŁY PALEC, DECHA, KOSTKA, ŻYWOTOPIS, PLUTON, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, SUSZ, WKŁADKA, SPRAWUNEK, BEZRUCH, SREBRZENIE, DIAFANOSKOPIA, OBERWANIE CHMURY, PROMIEŃ, TRZECI, PODATEK PIGOU, PODSTAWA, ALERGIA, BEZPANCERZOWCE, PUNKT WĘZŁOWY, KOŁPAK, BIEŻNIK, AKWEN, SADŹ, WIZERUNEK, BATALIA, TERYNA, SKRÓT, TAŚMA FILMOWA, POGŁÓWNE, ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA, FUTURE, DEMONSTRACJA, AKT, NIEZNAJOMOŚĆ, APTAMER, MIKROOTWÓR, BLASZKA, SONAR, DZIAŁ WÓD, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, ARANŻACJA, SKARANIE BOSKIE, BŁĄD LEKARSKI, TRZYMAK, PRZEMIANA POKOLEŃ, AZALIA, ANGIELSKOŚĆ, PŁYTA STOLARSKA, KONTRAMARKA, BEZLITOSNOŚĆ, UMOWA CYWILNOPRAWNA, PAUPER, SŁOWIAŃSKOŚĆ, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, ZEFIR, CHLOASMA, UDERZENIE, BEKON, ROZSZCZEPIENIE, FAKT, CIAŁO, ALMANACH, GLORIETA, BAGATELA, ROSYJSKOŚĆ, KATAR, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, JEŻ MORSKI, ANASTYLOZA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, BĘBEN, GRAF PODSTAWOWY, MIMEOGRAF, ZROZUMIAŁOŚĆ, KRATER, PLATYKLADUS, STARZENIE MORALNE, NIEUPRZEJMOŚĆ, MINERAŁ, WIŚNIÓWKA, AGREGAT, SERWER WIDEO, ZASIĘG DYSJUNKTYWNY, TAFELKA, KABAT, DOZNANIE, KAJZER, POJAZD KONNY, OŚWIECICIEL, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, DOBRO INWESTYCYJNE, WYROSTEK FILTRACYJNY, TRYCYKL, WALC, SYNOD, IDEACJA, WITAMINKA, MAŚLANKA, BLOK LINOWY, PRODUKT UBOCZNY, DOSTATEK, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, KOLIDAR, GICZ, ZŁOTOGŁÓW, ROZKŁAD, KAMICA, MLEKO, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, ELIPSA, NEON, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, ZAWORA, MONODIA, APRETURA, AKCJONARIUSZ, CHRUST, MYŚL, ROZGRZEWACZ, KUSKUS, KLASA, ?KOŁPAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.752 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ LUB PROMIENIOWANIA PODANA, POBRANA LUB WCHŁONIĘTA DO ORGANIZMU OKREŚLONĄ DROGĄ, WARUNKUJĄCA BRAK LUB WYSTĄPIENIE OKREŚLONYCH EFEKTÓW BIOLOGICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ LUB PROMIENIOWANIA PODANA, POBRANA LUB WCHŁONIĘTA DO ORGANIZMU OKREŚLONĄ DROGĄ, WARUNKUJĄCA BRAK LUB WYSTĄPIENIE OKREŚLONYCH EFEKTÓW BIOLOGICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DAWKA ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.)
DOZA ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DAWKA
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.).
DOZA
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 4 lit.).

Oprócz ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ LUB PROMIENIOWANIA PODANA, POBRANA LUB WCHŁONIĘTA DO ORGANIZMU OKREŚLONĄ DROGĄ, WARUNKUJĄCA BRAK LUB WYSTĄPIENIE OKREŚLONYCH EFEKTÓW BIOLOGICZNYCH sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ LUB PROMIENIOWANIA PODANA, POBRANA LUB WCHŁONIĘTA DO ORGANIZMU OKREŚLONĄ DROGĄ, WARUNKUJĄCA BRAK LUB WYSTĄPIENIE OKREŚLONYCH EFEKTÓW BIOLOGICZNYCH. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x