Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ LUB PROMIENIOWANIA PODANA, POBRANA LUB WCHŁONIĘTA DO ORGANIZMU OKREŚLONĄ DROGĄ, WARUNKUJĄCA BRAK LUB WYSTĄPIENIE OKREŚLONYCH EFEKTÓW BIOLOGICZNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DAWKA to:

ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.)DOZA to:

ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DAWKA

DAWKA to:

ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.)DAWKA to:

przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ LUB PROMIENIOWANIA PODANA, POBRANA LUB WCHŁONIĘTA DO ORGANIZMU OKREŚLONĄ DROGĄ, WARUNKUJĄCA BRAK LUB WYSTĄPIENIE OKREŚLONYCH EFEKTÓW BIOLOGICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.094

KRYKIET, DROGA GRUNTOWA, MAKAGIGI, OKRES PÓŁTRWANIA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, ZRĘBICA, TELEWIZJA HD, IMMUNOLOGIA, DUM-DUM, DZIEŁO SZTUKI, ZNACZENIE, TECHNICZNOŚĆ, MAGAZYN, TEMPERATURA ROSY, GRZYBNIA, ANSAMBL, AKROCYJANOZA, WASABI, TACA, ANTYKADENCJA, PRZEZNACZENIE, KRATA ROZDZIELNA, SPARRINGPARTNER, EWALUACJA, SMAK, JERSEY, OKAP, RUCHY DIKTYOGENICZNE, GOLEC, BOCZNIAK, PRZYCZÓŁEK, ANEMIA APLASTYCZNA, PANNICA, PRAWDA, SIEDMIOMILOWE BUTY, CZASOWNIK WIELOKROTNY, OBLĘŻENIE, CISOWCE, ODPÓR, AGRESJA INSTRUMENTALNA, SPRZĘT MECHANICZNY, POLIGAMIA, TETRAMER, LOGGIA, PROMIENIOWANIE GAMMA, STONOGA MUROWA, NIEBIOSY, MEMBRANOFON, KNAGA, URYNA, STATUS, GODET, SIEDLISKO, STOSUNEK, POSTĘP BIOLOGICZNY, CZEKOLADA, ŁUK, ŁUPEK ILASTY, BAZA PŁYWAJĄCA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, DENDRYT, SANDALIN, DŻINSY, SZARLOTKA, GRZYB ATOMOWY, GRUPA ARYLOWA, ZRZUT, ASYMILACJA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, GREJ, POCHLEBSTWO, REKWIZYT MUZYCZNY, TRAMWAJ, ŚREDNIA WINSOROWSKA, DŹWIGACZ DACHOWY, PROSTOPADŁA, WYMÓG, KORZENIE, PLUJKA, SYGNALIZATOR, DOK, ASSAPAN, ZRANIENIE, LENIWKA, KAMICA, STUDNIA, SZPONTON, STECZKA, KOLOR LUKOWY, DAWKA, CZYSTKA, SORPCJA, LICZBA BRINELLA, PROFESOR, SILNIK NAPĘDOWY, OSOBA PRAWNA, MIKSER, SIEDEMNASTY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, DRGANIE AKUSTYCZNE, DRĄGAL, ŚMIERĆ KLINICZNA, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, DZIEWUSZKA, NOWENNA, PŁAWA SONAROWA, GŁUPTAS, ZAPONA, AWERSJA DO RYZYKA, PRACE KONSERWACYJNE, PLACÓWKA NAUKOWA, SIEKANIEC, MIŚ, ROSZPONKA, WYPALANKA, DRENAŻ, PLUDRY, FIŻON, EDYKUŁA, PAWANA, DZIEŃ OTWARTY, DRZEWO IGLASTE, WAWRZYN, ROZŁÓG, PIEC DYMARSKI, LADA, KOŃCÓWKA, ATRAPA, WĄTEK, RZEMIOSŁO, SKAFANDER, NIEWIERNOŚĆ, DZIAŁKA, LATARNIA, KOLUMNADA, POTENCJAŁ, WYDATKI, POMURNIK, WYLEW, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, WINO ZIOŁOWE, PAPRYKA, SEKS ANALNY, CZARNA MAGIA, MEDIANTA, STACJA, DZIÓB, WOSZCZYNA, GLIF, BIEDACZKA, PAPRYKARZ, DYSZA WYLOTOWA, EKSPOZYCJA, IRRADIACJA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, NIEMIECKI, AALEN, NAPÓJ WINOPODOBNY, PARKAN, FUNDAMENT, SZANKIER MIĘKKI, LENIUCH, WYROSTEK BARKOWY, SIECIÓWKA, HEJT, BIURO TECHNICZNE, POMROKA, INSTRUMENT KLAWISZOWY, PODGATUNEK, POMAZANIEC, ZAKURZENIE, OKRES INTERGLACJALNY, KOLAUDACJA, PODMIOT LOGICZNY, DAWKA DOPUSZCZALNA, DROŻDŻE, ŚWIATŁO CZERWONE, TĘSKNOTA, PROWINCJA, KORKI, ANGINA MONOCYTOWA, CHOROBA PLUMMERA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, FILODENDRON, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PALIWO KOPALNE, NIEPUNKTUALNOŚĆ, ODPRYSK, SKRZYNIEC, SUPPORT, RYTM, ZGĘSTEK, ESTER, SZLACHCIURA, PODRYG, NIECKA WYPADOWA, NIEDYSPONOWANIE, OBRONA STREFOWA, STARA WIARA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, SEJSMIKA, RYTON, JEDWAB NATURALNY, TYMIANEK, CHWALCA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, WRĄB, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, MANIPULATOR KULKOWY, KONCERT ŻYCZEŃ, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, PIEKŁO, SPŁUKIWANIE, ŻYTO, DRAMATURGIA, ŚWIĘCENIA, SKUNKS, FILM ODWRACALNY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, ŚWIADECTWO, CZASZA, IMPLIKACJA LOGICZNA, BULWA PĘDOWA, WYRÓB TYTONIOWY, BEZPIECZNE ZAPASY, SEK, JUDASZOWE SREBRNIKI, KAMYCZEK USZNY, KARTACZ, KURATORSTWO, REPERTUAR, SUTANELA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, KACZUGA INDYJSKA, DEKADA, OCZKO, MONOPOL FISKALNY, MUFKA, OŚWIETLENIOWIEC, OMYK, SKORUPA, KALANDER, FURGONETKA PANCERNA, REPETYTYWNOŚĆ, PLUTON, ŻURAW, BEZWŁAD, CYWIL, SUROWOŚĆ, KONIEC ŚWIATA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, BARSZCZ, GIRLANDA, KAPELMISTRZ, SMREKUN, GÓRALSKI, LODOWICA, POMADKA, WOLNY, KROPLA W MORZU, DOZA, ZNAK LICZBY, DAKTYLOGRAFIA, KASTANIETY, STARA DUPA, TRACKLISTA, LONT WOLNOTLĄCY, ANALFABETYZM, LAMPA LUTOWNICZA, AZYL, ŁACINNIK, BON OŚWIATOWY, PATOGEN, BOOT, OZOREK, ODPOWIEDŹ, ŚWIECKOŚĆ, WATA, GWIAZDA NOWA, METAL KOLOROWY, PEŁNIA, KOLOSTOMIA, SZCZOTKA, XSARA, ZERO, DRĄŻEK SKRĘTNY, MANIOK, KOROZJA BIOLOGICZNA, KOLEJKA GÓRSKA, WIDOWISKO, GUMA, SER PLEŚNIOWY, CZĄSTKA DZIWNA, DUŃSKI, WĄTROBOWIEC, PARAWANING, PUZZLE, HELLEŃSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.094 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ LUB PROMIENIOWANIA PODANA, POBRANA LUB WCHŁONIĘTA DO ORGANIZMU OKREŚLONĄ DROGĄ, WARUNKUJĄCA BRAK LUB WYSTĄPIENIE OKREŚLONYCH EFEKTÓW BIOLOGICZNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dawka, ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.)
doza, ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DAWKA
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.).
DOZA
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x