BRAK BIEGŁOŚCI, WPRAWY, WIEDZY W JAKIEJŚ DZIEDZINIE (BARDZO CZĘSTO W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMPUTERA), A PRZY TYM ZACHOWYWANIE SIĘ NIEDOJRZALE, NIEPOWAŻNIE, DZIWNIE; POŁĄCZENIE NIEKOMPETENCJI Z NIEDOJRZAŁOŚCIĄ I NIEŚWIADOMOŚCIĄ WŁASNYCH BRAKÓW ORAZ Z BRAKIEM AKCEPTACJI PRZEZ OTOCZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAMERSTWO to:

brak biegłości, wprawy, wiedzy w jakiejś dziedzinie (bardzo często w zakresie obsługi komputera), a przy tym zachowywanie się niedojrzale, niepoważnie, dziwnie; połączenie niekompetencji z niedojrzałością i nieświadomością własnych braków oraz z brakiem akceptacji przez otoczenie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAK BIEGŁOŚCI, WPRAWY, WIEDZY W JAKIEJŚ DZIEDZINIE (BARDZO CZĘSTO W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMPUTERA), A PRZY TYM ZACHOWYWANIE SIĘ NIEDOJRZALE, NIEPOWAŻNIE, DZIWNIE; POŁĄCZENIE NIEKOMPETENCJI Z NIEDOJRZAŁOŚCIĄ I NIEŚWIADOMOŚCIĄ WŁASNYCH BRAKÓW ORAZ Z BRAKIEM AKCEPTACJI PRZEZ OTOCZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.902

SZABAŚNIK, SMART, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, BELLOTTO, EDDINGTON, CLIO, POTOP, BUTERSZNIT, PIKANIE, STYLIKÓWKI, DZIEWIARKA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, ZOOCHORIA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, WĘZEŁ KOLEJOWY, TOPOLOGIA ILORAZOWA, TRÓJDŹWIĘK, DRĘTWOTA, ZASIĘG, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, KUBECZEK, TERMIK, LIGUSTR, SAMOTRZASK, GAŁKA OCZNA, SLALOM, JAZDA, GOGLE, HYBRYDYCZNOŚĆ, PODIUM, TREND HORYZONTALNY, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, WŁAMANIE, PREPERS, FROTKA, OBSERWATOR, POSTERUNEK, METR NA SEKUNDĘ, KOTYLION, PZPR, DOMINATOR, PAULOWNIA, MALAKOZOOLOGIA, ALBUM, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, ŁUPEK MARGLISTY, ZEA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, KONSERWATOR ZABYTKÓW, CHOROBA TANGIERSKA, PUZDRO, SPRZĘT, CUDOTWÓRCZYNI, WSTYD, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, OSOBA PRAWNA, JĄKANIE, ZDZIADZIENIE, MANGABA RUDOCZELNA, SĄŻNISTOŚĆ, GOTHIC METAL, KACZKA DOMOWA, PROTOGNATOZAUR, HORYZONT, MRÓWKA SMĘTNICA, NADKOBIETA, KASTYLIJSKI, HOWARDYT, HAIN, CZARNI JEŹDŹCY, KRYSZTAŁ MIESZANY, SOJA, FACH, BLADA TWARZ, OBIPIĘTA, NEKTAR, WIDŁOZĄB LEŚNY, STRĄGA, MRAŹNICA, CYKL MENSTRUACYJNY, ŁUK, PAPROTNICA SUDECKA, RZEPIK, SZCZUDŁO, KARTEL, PLEZJOZAURY, MADRASA, MOGISYGMATYZM, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, STADIONIK, FARTUCH, KĄPIEL LECZNICZA, WYWIJAS, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, HIPERPOWIERZCHNIA, KRIOKOMORA, NANOFILTRACJA, KLINKIER CEMENTOWY, IRAŃSKI, PODREGION, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, NEWARK, ZODIAK, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, ÓSEMKA, FOTOKSIĄŻKA, DYSKURSYWNOŚĆ, MOPEK, PIERÓG KARELSKI, RĘKA, KLIMAT KONTYNENTALNY, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, KREDYT SKUPOWY, GLOBIGERYNA, MOZART, DEWELOPER, KOZA, SEKWOJA OLBRZYMIA, GŁUPTAK BIAŁY, ZNISZCZENIE, SZWARCCHARAKTER, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, KOŃ ARDEŃSKI, KAJMAN OKULAROWY, DUR POWROTNY, DYPTYK KONSULARNY, TOWARZYSZKA BRONI, DÉSINTÉRESSEMENT, DIEREZA, TREN, MIOTEŁKA, PRAWOZNAWCA, KOMEDIANT, RAMIENICA SZCZECINOWATA, JĘZYK ŁACIŃSKI, CICHY WSPÓLNIK, LUGER, SZLAUF, MINISTERSTWO, KRAS, ORGANOMISTRZOSTWO, TAYLOR, STARY, NOMINALIZM, PACZKA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, PODEJŹRZON MARUNOWY, PODNIEBIENIE TWARDE, SUCHORYT, STYL FORMULARNY, SYGNAŁ, PISUAR, POKARM, UDŹWIG, CZYNNIK ONKOGENNY, SCENA, KORONIARZ KOŃCATY, BAJEW, SZPITALNICTWO, GADATLIWOŚĆ, BALSA, TIC TAC, BUTLA, WARZONKA, PARASZKA, NARCIARZ DOWOLNY, PODŚWIADOMOŚĆ, EDREDON OKAZAŁY, KLUSECZKI, USZYSKO, PRZEJĘCIE, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, JASTRZĘBIE OKO, ZAUROPSYDY, PRZEBITKA, ŁUSKA, BACHUS, SĄD POLUBOWNY, PAKULARKA, JOGA, EUROWIZJA, GALIARDA, BLASZKA SITOWA, KRUP, SZENILA, RAMA KOMUNIKACYJNA, IMIR, ZAMIANA, KRACH, KUCHENKA MIKROFALOWA, WYSPA PŁYWOWA, UTLENIANIE, CERKIEW BOJKOWSKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, FREE JAZZ, PRAWO MOJŻESZOWE, STRZĘPIEL, PODZIAŁ, CUKIER MLEKOWY, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, PŁUCZKA, OSTINATO, GŁÓD, STRÓJ KĄPIELOWY, PAZUR, CANTUS FIRMUS, NIEPOHAMOWANIE, GNÓJ, PAKA, BERGENIA, NUMER TAKTYCZNY, STOPNIOWALNOŚĆ, OKRES, WIATRAK, PEŁZAK, STRAŻ POŻARNA, POSŁUSZNIK, ATRIUM, ANTROPOLOGIA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, WYROK, BADANIE PRZESIEWOWE, ROZTERKA, MAŁA OJCZYZNA, GRZEBIEŃ, WYANDOT, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, TOREBKA, BALANTIDIOZA, BROSZA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, OSTRA REAKCJA NA STRES, MYCA, DENTYSTA, KOKSU, WOTUM NIEUFNOŚCI, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, GRANULA, KĄPIEL SŁONECZNA, MA, FERMENTACJA MASŁOWA, WIRUSY SSRNA-RT, BEZBRZEŻE, BRUDNIAK, STRYJOSTWO, CHLEBOWIEC, RUCH WAHADŁOWY, CHYTROŚĆ, SAN, NAWROTOWOŚĆ, GARDEROBA, FEININGER, CIURKADEŁKO, GEOLOGIA PODSTAWOWA, KATA, RANITYDYNA, FIGURA, SUTERYNA, ANGIELSKI, PROGRAM, BARWIARKA ZWROTNA, FUNDUSZ ZASOBOWY, ALLEGRETTO, WIRUSY DSDNA-RT, DOLINA LODOWCOWA, EKSPRES DZBANKOWY, HIPOCENTAUR, INFOBOX, SZKOŁA RODZENIA, PACAN, BIBLIA, PRAWO MENDLA, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, TANIEC BRZUCHA, HRABICZ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, IMMUNOCHEMIA, STORCZYKARNIA, CHOROBA CSILLAGA, PERLICA CZUBATA, ELEKTRONIKA, PREKONIZACJA, NAŚLADOWCZOŚĆ, OWCA MERYNOSOWA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, CZWÓRCZAK, DRYL, MRÓWNIK, PÓŁNOCNY WSCHÓD, GZIK, NOUMENON, SZACHY SZYBKIE, SYNONIM TAKSONOMICZNY, KANDYDEMIA, UCZENNICA, SEMITKA, MUZYKANT, ?OSŁONICE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.902 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRAK BIEGŁOŚCI, WPRAWY, WIEDZY W JAKIEJŚ DZIEDZINIE (BARDZO CZĘSTO W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMPUTERA), A PRZY TYM ZACHOWYWANIE SIĘ NIEDOJRZALE, NIEPOWAŻNIE, DZIWNIE; POŁĄCZENIE NIEKOMPETENCJI Z NIEDOJRZAŁOŚCIĄ I NIEŚWIADOMOŚCIĄ WŁASNYCH BRAKÓW ORAZ Z BRAKIEM AKCEPTACJI PRZEZ OTOCZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRAK BIEGŁOŚCI, WPRAWY, WIEDZY W JAKIEJŚ DZIEDZINIE (BARDZO CZĘSTO W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMPUTERA), A PRZY TYM ZACHOWYWANIE SIĘ NIEDOJRZALE, NIEPOWAŻNIE, DZIWNIE; POŁĄCZENIE NIEKOMPETENCJI Z NIEDOJRZAŁOŚCIĄ I NIEŚWIADOMOŚCIĄ WŁASNYCH BRAKÓW ORAZ Z BRAKIEM AKCEPTACJI PRZEZ OTOCZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAMERSTWO brak biegłości, wprawy, wiedzy w jakiejś dziedzinie (bardzo często w zakresie obsługi komputera), a przy tym zachowywanie się niedojrzale, niepoważnie, dziwnie; połączenie niekompetencji z niedojrzałością i nieświadomością własnych braków oraz z brakiem akceptacji przez otoczenie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAMERSTWO
brak biegłości, wprawy, wiedzy w jakiejś dziedzinie (bardzo często w zakresie obsługi komputera), a przy tym zachowywanie się niedojrzale, niepoważnie, dziwnie; połączenie niekompetencji z niedojrzałością i nieświadomością własnych braków oraz z brakiem akceptacji przez otoczenie (na 9 lit.).

Oprócz BRAK BIEGŁOŚCI, WPRAWY, WIEDZY W JAKIEJŚ DZIEDZINIE (BARDZO CZĘSTO W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMPUTERA), A PRZY TYM ZACHOWYWANIE SIĘ NIEDOJRZALE, NIEPOWAŻNIE, DZIWNIE; POŁĄCZENIE NIEKOMPETENCJI Z NIEDOJRZAŁOŚCIĄ I NIEŚWIADOMOŚCIĄ WŁASNYCH BRAKÓW ORAZ Z BRAKIEM AKCEPTACJI PRZEZ OTOCZENIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - BRAK BIEGŁOŚCI, WPRAWY, WIEDZY W JAKIEJŚ DZIEDZINIE (BARDZO CZĘSTO W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMPUTERA), A PRZY TYM ZACHOWYWANIE SIĘ NIEDOJRZALE, NIEPOWAŻNIE, DZIWNIE; POŁĄCZENIE NIEKOMPETENCJI Z NIEDOJRZAŁOŚCIĄ I NIEŚWIADOMOŚCIĄ WŁASNYCH BRAKÓW ORAZ Z BRAKIEM AKCEPTACJI PRZEZ OTOCZENIE. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x