KOSZATNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSZATNICZKA POSPOLITA to:

koszatnica, koszatniczka zwyczajna, koszatniczka, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSZATNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.027

ARBUZ, KIEŁŻ ZDROJOWY, STARA MALUTKA, FLASZKA, EKRANOPLAN, MIODOPOIK CZERWONOBREWY, NIEUŁOMEK, HISTERYK, OGÓREK, BERSON, SATYRYCZNOŚĆ, KRĘPNIK RDZAWOSKRZYDŁY, JĘZYK KAUKASKI, ŚWIĘTOKRADZTWO, FUNKCJA TOTALNA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, KARLUDOWIKA, POMORSKI, SKRYTOBÓJSTWO, RODZAJNIK, LEW GÓRSKI, BIAŁOŚLIWIE, GBUROWATOŚĆ, ŻAREŁKO, GATUNEK ZAGROŻONY, RAK, SIŁA, UKŁAD INERCJALNY, KROKODYL MORELETA, TARCZOWIEC OLBRZYMI, KUMAK, RETRAKCJA, WYGIBAS, KOMORA CIŚNIENIOWA, INSTRUMENT OBROTU POZAGIEŁDOWEGO, CHOMIK GRUZIŃSKI, PRACOWNIK LEŚNY, WRÓBEL MAZUREK, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, PASKÓWKI, PÓŁPUSTYNIA, CHELAT, MUŁOWCOWATE, GUANABARA, ZMOWA, NIEDBAŁOŚĆ, BUJWID, ANTYCYKLON, TRAGANEK PIASKOWY, CZAPLA ZIELONOSKRZYDŁA, ZMYWACZ, KOLOSTOMIA, JĘZYK ALBAŃSKI, SKNERSTWO, POPRZECZKA, AUTOMOBILISTA, SCYNK RYJĄCY, ŚLUZEK KRZACZKOWATY, POŚWIERKA PŁOWA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, RZADKOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, KANIUK DŁUGOSTERNY, ZŁOTA KSIĘGA, CYLINDEREK, ODSKOK, WOLTAŻ, PRZYBUDOWA, WĘŻÓWKA AMERYKAŃSKA, PRZEPOCZWARZENIE, CHRYZMO, OBOWIĄZEK SZKOLNY, NAWŁOĆ, SYNGIEL, ROPUCHA CZERWONA, DŁUGOSZPON KORALOWY, POŚWIST, URONAUTES, KOPERCZAKI, PRZESADNOŚĆ, WOAL, MASKA, HUMANISTYKA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, KNIEĆ, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, KOŃ ARABSKI, KAUKAZ, PERSONA, MAKARON, PŁASKOMERZYK ŚREDNI, DĘBIK KROPKOWANY, SANZINIA MADAGASKARSKA, MAGNI, EKRAN FLUORESCENCYJNY, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, KRZTUSIEC, KONTRAKT MENEDŻERSKI, WIELKOŚĆ, CHONDRYT, DZIURAWY WOREK, CHŁOPIEC, WACHA, CRO-MAGNON, SARDYNY, TRZMIEL RUDOSZARY, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, SYNINGIA, GEODEZJA OGÓLNA, MŁOTOWATE, ROZGWIAZDA GIGANTYCZNA, DIALER, POJAWIENIE SIĘ, TRYNITARIANIZM, WĘDRÓWKA DUSZ, CĘGOSTEREK OBROŻNY, GRUNT, SEN ZIMOWY, AGENT, BIAŁA MAGIA, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, TASIEMIEC UZBROJONY, ZUPA Z GWOŹDZIA, NUDYSTA, POKAZOWOŚĆ, IRGA DAMMERA, ZAPUSTY, KASZALOT, HOBBISTA, SOCJOBIOLOGIA, ARAUKARIOWATE, ŁAŻENIE, NOSACZ, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, MEDYCYNA LOTNICZA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, FASOLKA MUNG, CZARKA, ALKAZAR, CIEKŁOŚĆ, OSESEK, MYSZOŁÓW, KAWA ZBOŻOWA, WYRAJ, GAZPACHO, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, KASZMIR, WARSTWA JASNA, CYKL KONIUNKTURALNY, ANALIZA LITERACKA, DŁUGOSZOWE, ŚWIERK DWUBARWNY, SALWINIA, SARKOFAG, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, KARŁÓWKA BRĄZOWOLICA, ANTYCIAŁO, MĄDROŚĆ, EKSPERTKA, ROZEDMA PŁUC, DOBRO PRYWATNE, MINERALOGIA, WSPÓŁUCZENNICA, GATUNEK ZBIOROWY, WADA, DWASALA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, FANATYZM, AFEKTYWNOŚĆ, PEREŁKA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, ŁYŻECZKOWANIE, KOMOSA, WIKTYMIZACJA, AMAZONECZKA OGNISTOGŁOWA, MAŁYSZOMANIA, SANTOK, WDÓWKA, RADIOBIOLOG, ANCUD, PRZESZUKANIE, SULĘCZYNO, CIAŁO ACETONOWE, DOKUMENTALISTYKA, KOPROFIL, FLUWIOGLACJAŁ, PODATEK MAJĄTKOWY, WASALSTWO, KOSZYKARSTWO, TRASZKA TURECKA, STAROANGIELSKI, KRZYŻAK ROGATY, IBIS ŻÓŁTOSZYI, ESSEŃCZYCY, ANAKONDA ZIELONA, MONETKA, SĄD REJESTROWY, PODKARMIACZKA, KRYZYS, PUDEŁKO, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, KONSENSUALNOŚĆ, KOZIBRÓD, OGLĄD, JEDNOKOMÓRKOWIEC, SKRADANKA, ILOCZYN WEKTOROWY, GRUSZKA BOKSERSKA, STRUMIENIÓWKA, KREOLKA, RETROGRADACJA, SKALA MOLOWA, FRAKCJA, DAR, PROTOBUŁGAR, WYPALANKA, GWAREK, DZIĘCIOLIK KROPKOWANY, PĘD ROŚLINNY, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, BRODEK MUROWY, GENERAŁ BRYGADY, SZARPANKA, ZŁOTOUCH ZMIENNY, GARNEK, GUZMANIA JĘZYCZKOWATA, PRZEŁAWICENIE, WDROŻENIOWIEC, RADIOMECHANIK, ORGANOLOGIA, DRYL, CYTYDYNA, MILTON ERICKSON, SŁUP, BOMBA ATOMOWA, ANTROPOZOONOZA, MABUJA PIĘCIOPRĘGA, DYSTRYKT PRZEMYSŁOWY, NURZEC CZARNOSKRZYDŁY, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KOCIOŁ, GERMANISTYKA, ŚLEPOWRON RDZAWY, TRUSIA, ROJNIK, STYGOFIL, PELIKAN DZIOBOROGI, PROCENT SKŁADANY, REJOWIEC, ROZCIEŃCZALNIK, LIBERALIZM GOSPODARCZY, HOKEJÓWKA KRÓTKOPRĘGA, ŁABĘDŹ NIEMY, USTAWODAWCA ZWYKŁY, SKALENOEDR, DUJKER CZARNOCZELNY, BUŁAWNIK, KUC AUSTRALIJSKI, BŁONA PODSTAWNA, PUNKT WYPADOWY, SŁOWO MASZYNOWE, PASKOWNIK ZIELONY, REALISTYCZNOŚĆ, ARNOTA, TRANSWESTYTA, JAPOK, SIANO, POZIOMY TRANSFER GENÓW, KRZEWIK, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, KORMORAN BIAŁOSZYI, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, RUBEL TRANSFEROWY, PRZERABIACZ, TOROS, WIDŁAK, GŁAGOLICA, PLUTOKRACJA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, KOPROSTANOL, JESIOTR KASPIJSKI, MENEDŻER, DZISIEJSZOŚĆ, STORCZYK, PIASEK MOCZOWY, AKSAMITEK, CZYNNIK ENDOGENICZNY, KROTON, WIMPERGA, ŚWIERK SERBSKI, KRÓTKODZIOBEK, ROZLUŹNIENIE, DOGMAT, BEZBRZEŻ, METAMORFIZACJA, ?PRAWIDŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.027 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSZATNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOSZATNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSZATNICZKA POSPOLITA koszatnica, koszatniczka zwyczajna, koszatniczka, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSZATNICZKA POSPOLITA
koszatnica, koszatniczka zwyczajna, koszatniczka, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe (na 21 lit.).

Oprócz KOSZATNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KOSZATNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x