OBROTOWA CZĘŚĆ RÓŻNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRA JEST PŁASKA I OKRĄGŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TALERZ to:

obrotowa część różnych urządzeń, która jest płaska i okrągła (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TALERZ

TALERZ to:

zwykle okrągłe, względnie płytkie naczynie służące do podawania potraw (na 6 lit.)TALERZ to:

instrument muzyczny, idiofon, który wchodzi w skład sekcji perkusyjnej w orkiestrze lub zestawu perkusyjnego; zwykle cienki, metalowy, okrągły dysk, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie (na 6 lit.)TALERZ to:

zawartość talerza, tyle, ile mieści się na/w talerzu (na 6 lit.)TALERZ to:

rodzaj tarczowatego ostrza (na 6 lit.)TALERZ to:

antena satelitarna (na 6 lit.)TALERZ to:

w terminologii myśliwskiej: jasna plama na zadzie zwierząt płowych (na 6 lit.)TALERZ to:

naczynie stołowe wgłębione w środku służące do spożywania potraw (na 6 lit.)TALERZ to:

na zupę - głęboki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBROTOWA CZĘŚĆ RÓŻNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRA JEST PŁASKA I OKRĄGŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.446

ROZWIERACZ, JAŁOWCÓWKA, CHALKOGRAFIA, BLUZA, PLACEK PO WĘGIERSKU, FASOLA SZPARAGOWA, MISIEK, KARMIENIE, SINOLOGIA, ARYJKA, DIU, PORZĄDEK CIĄGŁY, CHORIJAMB, PANEWKA, BIOSYNTEZA BIAŁKA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, PLUTOKRACJA, CZEKOLADA GORZKA, IRLANDIA, MAPA SZTABOWA, STREFA POŻAROWA, PCHEŁKI, OLEJEK KAMFOROWY, JAŚ WĘDROWNICZEK, ROSŁOŚĆ, SOCZEWKA, BUMER, GEN SKACZĄCY, ZBIÓR, KOŃCZYNA GÓRNA, PŁASKOZIEMCA, GRAF SPÓJNY, CHRONOMETR OKRĘTOWY, ENTUZJASTA, KORONA CIERNIOWA, WOLNY SŁUCHACZ, RZEPKA, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, AKOLITA, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, DÓJKA, SYSTEMOWOŚĆ, RELACJA ZWROTNA, CHIŃSKOŚĆ, WALEC HIPERBOLICZNY, KANCLERZ FEDERALNY, BUREK, PRAKTYCZNOŚĆ, FEBRA, ZAPOLE, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, KREWETKA PŁYWAJĄCA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, CYTRONELLA, HENNA, TEREN ZAMKNIĘTY, EKSPRES PRZELEWOWY, CHWOŚCIK BURAKA, PRZEDPIERSIE, PSALMOGRAF, LANDARA, GEM, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, SAMOWŁADCA, WYRÓB, ZBIÓR ROZMYTY, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, DAMA DO TOWARZYSTWA, LITERATURA WAGONOWA, KLUSKI ŚLĄSKIE, FORT, TORFOWISKO NISKIE, SOŚNIAK, IMAGE, ZADASZENIE, PESZT, SPRAWICIELKA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, KOŃ KLADRUBSKI, KOMBINACJA, WINNOŚĆ, ODBÓJ, LICZBA UROJONA, NADRZĘDNIK, CIEKAWOŚĆ, OSÓW, MEGAKARIOCYT, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, POZYTRON, SPEKULANT, MIŚ, MIASTOWOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, DERKA, KWATERA, TEOZOF, OJCZYZNA, WSPOMAGACZ, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, TEORIA FISHERA, SPRZĘG, PIERŚ, ZAGĘSZCZACZ, STRUPIEŃ, DYSKRECJA, REKLAMÓWKA, CIĄŻA PRZENOSZONA, OSZAST, PLAKODONTY, PRYMITYWIZM, LAJKONIK, OPONKA, ROZWAŻNOŚĆ, ŻART, LEJBIK, GROCH CUKROWY, DREWNO LETNIE, BOR, ŻYWY POMNIK, SPEKTROMETRIA MAS, GOSPODARZ, FTYZJOLOGIA, HIPISKA, WRĘGA, TORTOWNICA, PARABOLA SZEŚCIENNA, CZŁOWIEK CZYNU, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, KIEŁZNO, WENTYLACJA, WSIOK, KACERSTWO, SUPERKLIENT, ANARCH, USZYSKO, NISKOROSŁOŚĆ, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, POUFNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, LEGALIZM, MĄDRA GŁOWA, JONOFOREZA, NIEBOSKŁON, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, HEGEMON, ZNAK KOREKTORSKI, KMIOT, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, WYRAFINOWANOŚĆ, PASZTETÓWA, SKRZYDŁO, PRĘDKOŚĆ, ZASADA TOŻSAMOŚCI, MIEJSCOWA, CHUDOŚĆ, ODPRAWA WARUNKOWA, WGŁOBIENIE, NIEZASKARŻALNOŚĆ, GŁOS, PRZECIWNICZKA, ANALFABETKA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, CZYSTY ROZUM, ŚCIANA, KOMANDYTARIUM, BÓR WRZOSOWY, PRYZMA, ŚMIERDZIEL, WIHAJSTER, SPORT KWALIFIKOWANY, FAJANS, SPRZEDAWCZYK, KOŚĆ KLINOWA, POSZUR, ORGIAZM, GAZA, MAGIA ADDYTYWNA, POPRZEWRACANIE, PIERWIASTEK, PASEK, SPRAY, STREFA HEADA, POWRÓT, SNOBISTYCZNOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, GROŹBA KARALNA, EKLEKTYCZNOŚĆ, GORĄCZKA, PŁAWCA, ZAPRASKA, BALET, NIEKOMERCYJNOŚĆ, CZŁON PĘDOWY, CHROPAWOŚĆ, METYZACJA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, BIEG BEZPOŚREDNI, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, POZDROWIENIE, FORMA, PŁAT CZOŁOWY, PRZEKŁADOWCA, CZORT, GRYZONIE, WIERZYCIEL, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, KARŁOWATOŚĆ, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, PIERDU-PIERDU, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, CIĄG DOKŁADNY, EKSCYTARZ, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, URZĄD SKARBOWY, LINIA ŚNIEGU, SYGNAŁ DYSKRETNY, GRZECH, WIEK MŁODZIEŃCZY, CIAŁO DOSKONALE SZARE, TEREN DWUJĘZYCZNY, RUBASZNOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, KONFORMISTA, PROSTA, KONSOLA STEROWNICZA, DZIURA, KREDYT HIPOTECZNY, SPÓŁKA PUBLICZNA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, NAGRZBIETNIK, SAMORZĄDCA, BĄK, POCZUCIE WINY, MYŚL, METALOPROTEINA, SIŁY POWIETRZNE, WIĄZADEŁKO, ŚWIADEK JEHOWY, MARZANA BARWIERSKA, NUREK, HURYSKA, OSTRIA, SLEGA, ETERIA, AKCJA NIEMA, SUPERPOZYTYW, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, PRETEKSTA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, SKRZYŻOWANIE, GĘSTOŚĆ PLANCKA, CHRAPA, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, SZACHY AKTYWNE, ZŁAD, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, ŁYSIENIE POSPOLITE, KORONA, KOKPIT, SUKA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, MARUDA, SZAROWIPTERYKS, PODZAMCZE, AGREGATOR TREŚCI, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, KONDYCJONER, PRZYROSTEK, STALÓWKA, UROCZYSKO, POSTĘPOWANIE KARNE, SCENA OBROTOWA, UMIEJSCOWIENIE, WODA PODSKÓRNA, GRUZIŃSKI, EKRAN, ANONIMOWOŚĆ, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, PĘTLA, CZIP, LOT, ZATOCZKA, GE'EZ, NIECHLUJNOŚĆ, SZAROTA NORWESKA, SOHO, CZEPEK, SIŁA, BEZINWAZYJNOŚĆ, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, PRZĄDKA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, MATRYCA STRUKTURALNA, GYNYCEUM, PODNÓŻEK, ?NIEMOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.446 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBROTOWA CZĘŚĆ RÓŻNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRA JEST PŁASKA I OKRĄGŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBROTOWA CZĘŚĆ RÓŻNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRA JEST PŁASKA I OKRĄGŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TALERZ obrotowa część różnych urządzeń, która jest płaska i okrągła (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TALERZ
obrotowa część różnych urządzeń, która jest płaska i okrągła (na 6 lit.).

Oprócz OBROTOWA CZĘŚĆ RÓŻNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRA JEST PŁASKA I OKRĄGŁA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - OBROTOWA CZĘŚĆ RÓŻNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRA JEST PŁASKA I OKRĄGŁA. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x