UZUPEŁNIAJĄCA CZĘŚĆ RZĘDU KOŃSKIEGO, WSPOMAGAJĄCA WSIADANIE NA KONIA (ZAWSZE Z JEGO LEWEJ STRONY) ORAZ UTRZYMYWANIE SIĘ W SIODLE W CZASIE JAZDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZEMIĘ to:

uzupełniająca część rzędu końskiego, wspomagająca wsiadanie na konia (zawsze z jego lewej strony) oraz utrzymywanie się w siodle w czasie jazdy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZEMIĘ

STRZEMIĘ to:

każdy przedmiot (element, narzędzie) z metalu wygiętego w kształcie lirety U, pełniący rozmiate funkcje (na 8 lit.)STRZEMIĘ to:

część rzędu końskiego: metalowy kabłąk ułatwiający dosiadanie konia przez jeźdźca (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UZUPEŁNIAJĄCA CZĘŚĆ RZĘDU KOŃSKIEGO, WSPOMAGAJĄCA WSIADANIE NA KONIA (ZAWSZE Z JEGO LEWEJ STRONY) ORAZ UTRZYMYWANIE SIĘ W SIODLE W CZASIE JAZDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.634

PRAWORĘKI, GICZ, STATYKA, DANIEL DUBICKI, PRZYBLIŻENIE, ANUSZKIEWICZ, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, ART DECO, CYRANKA, ANGEOLOGIA, ŁYDKA, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, MCV, FRAGMENTACJA PLECHY, SOSNA ZWYCZAJNA, MELISA, CYSTERNA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, NEPALSKI, JĘZYCZNIK MALUTKI, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, PRAWOZNAWCA, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, OFLAG, PŁOŻYMERZYK KOŃCZYSTY, KOŁNIERZ, STUŁA, DŻOKEJKA, PRZEMYTNIK, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, PRZENIKLIWOŚĆ, NELSON, NEPALI, SHOUNENAI, ŚPIWÓR MUMIA, MORZE, MIODNIKI, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, EPOKA KAMIENIA, PROFESJA, GOSPODARKA MIESZANA, ETAT, NEOTENIA, BYDLEŃ, ŁOKIEĆ TENISISTY, TRANSSEKSUALISTKA, KORONA, CIEŚŃ NADGARSTKA, SPADAJĄCA GWIAZDA, ŚWIERK SITKAJSKI, CZELADNIK, BANK, PAROKSYZM, PILARKA RAMOWA, OBURĘCZNOŚĆ, ŁOŻYSKO TOCZNE, METEOR, JĘZYK ŻYWY, MUZYCZNOŚĆ, PRZEPIÓRKA, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, STERADIAN, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, KULTURA FIZYCZNA, ZAWAŁ, KIEŁŻ JEZIORNY, IN MEDIAS RES, MINUTA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, KLAUZURA, ŚNIOT, BRYGADA, DIADEMA, KOMPLEKS, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, GŁUPTAK, OLEJ ARACHIDOWY, NERW ODWODZĄCY, ISTNOŚĆ, SKOWRONEK, RDZENIARZ, WERBENOWATE, JĘZYK AFRYKANERSKI, RACHUNEK BIEŻĄCY, FILOLOGIA GERMAŃSKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PROMIEŃ ALFA, DRONTY, DEPTAK, CZEPNOŚĆ, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, WYCIĄG, WIERZCHNICA, KOPUŁKA, RYBOTERAPIA, ŁAM, GNOMOLOG, OPIEKUŃCZOŚĆ, FOTOGRAFISTA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, STRASZYKOWCE, FUNDAMENT, WĄTROBIANKA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, MOLE, PŁATKONÓG, MEJLOWANIE, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, SONDA, PIKIEL, TARCZA NUMEROWA, PRZEMYSŁ LEKKI, DERBY, PRZYTOMNOŚĆ, ZWIĄZEK KOLARSKI, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ŁUPEK, LŚNIAK SZMARAGDEK, RANA, KRENAL, CENA SKUPU, CHEMOTROPIZM UJEMNY, OTRZEWNA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, POEMAT HEROIKOMICZNY, BAŃKA, GRAFOLOGIA, NAKRYCIE GŁOWY, CHROMOSOM SZCZOTECZKOWY, MIECZNIK, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, INTERESOWNOŚĆ, EMMERSON, DZIÓB, LIMAKOLOGIA, FILOLOGIA ANGIELSKA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, CYGANOLOGIA, KURTYNA ZERO, KONDENSATOR DOSTROJCZY, PIEZOELEKTRYK, WIZJER, PREFORMACJA, KOLENIOWATE, PŁOMIEŃ, PIKNIK, ODWAL, DESZYFRAŻ, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, HANDLARKA, ZMROCZNIK, KOSTKOWIEC, JAŁOWIEC, SZKOŁA, KUBEŁ, BIAŁKO, MADAGASKARNIK, LIBERALIZM SOCJALNY, FLESZ, KRYSZTAŁ MIESZANY, STRUKTURALISTA, EKOLOGIA, SERDECZNIK POSPOLITY, ROK OBROTOWY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, SKORPION CZARNY, POCISK PRZECIWPANCERNY, MAGENTA, PALATOGRAFIA, STOŻEK ŚCIĘTY, KONFESJA, ZUCH, SKAŁA PLUTONICZNA, DOŚWIADCZENIE, WZGÓRZE, ALTER REAL, ALLEGRETTO, SUPERNOWE, BRACHAUCHENIUS, KECZUA, PRZEPITA, USKOK, MISTRZOSTWO, IBISODZIOBY, BUŁAN, WYZIEWY, TRZCINIAK, ODEZWA, WIELKI MISTRZ, BARBARZYŃSKOŚĆ, ZAŚLUBINY, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, GŁUCHOTA WRODZONA, WIATRAK, FIKNIĘCIE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, MIELINA, SURDYNA, ROSTBEF, SAMOREALIZACJA, GAWRON, ŻEGLOWNOŚĆ, CZAOHUZAUR, SKROMNOŚĆ, POLEMIZATOR, PTAK PRZELOTNY, PROFESOREK, WYŚCIG, SZERMIERZ, BILOKACJA, NAJEŻKA, KUNDMAN, SPOTKANIE OPŁATKOWE, ZEBRA GRANTA, AMORFIZM, CIAŁO PRZYCZYNOWE, OSZOŁOM, BRZYDULA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, BABA JAGA, KOTEWKA, WYRĘBISKO, WSKAZÓWKA, PEŁZAK ODMIENIEC, HABER, OSCYLACJA LODOWCA, PĘCZEK, KOSTIUM, TURBINKA KOWALSKIEGO, CYKL INWESTYCYJNY, SOCJOBIOLOG, SOLNISKO, CZARNY CHARAKTER, GACEK WIELKOUCH, CĘGOSTEREK CHILIJSKI, JĘZYK ELFÓW, ENTEROBAKTERIA, ORBITOWANIE, LASONÓG WIELKI, MUZYKA KONKRETNA, LEJ DEPRESYJNY, KORZONEK, KWARTA, ABNEGATKA, EKSPEKTORACJA, ŚWISTUNKA, GRANICA, ABSTRAKCJONISTA, DRAPIEŻCA, PORTUGALSKI, CUDOTWÓRCZYNI, ŁAWKA REZERWOWYCH, WESTERN, RUCH OPORU, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, NIECHLUJNOŚĆ, JĘZYKI MUNDAJSKIE, CIĘŻAR DOWODU, PRÓBA REPREZENTATYWNA, TAŚMA MONATAŻOWA, ENERGETYKA JĄDROWA, CHALDEJSKI, TOPIELEC, DRAPACZ, PŁUCZKA, KOMÓRKA MATECZNA, WIELKORUŚ, OOLIT, NAPÓJ, JEDZENIE, PRĄD FARADYCZNY, DZBANECZEK, WAŻNOŚĆ, ALAMOZAUR, ALDROWANDA, MAKOLĄGWA, RZEP, PRZODOMÓZGOWIE, LOGIKA, PĘTÓWKA, ALPINARIUM, ROŻEK, ANTAŁEK, KAPLICA LORETAŃSKA, PAŹ ŻEGLARZ, PŁANIETA, ŚWIR, BLASZKOWIEC, MISIO, ODBÓJ, WIELOCUKIER, SZORY, TRIO, NANOŚNIK, TECHNOZAUR, ?ZAPADLISKO TEKTONICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.634 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UZUPEŁNIAJĄCA CZĘŚĆ RZĘDU KOŃSKIEGO, WSPOMAGAJĄCA WSIADANIE NA KONIA (ZAWSZE Z JEGO LEWEJ STRONY) ORAZ UTRZYMYWANIE SIĘ W SIODLE W CZASIE JAZDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UZUPEŁNIAJĄCA CZĘŚĆ RZĘDU KOŃSKIEGO, WSPOMAGAJĄCA WSIADANIE NA KONIA (ZAWSZE Z JEGO LEWEJ STRONY) ORAZ UTRZYMYWANIE SIĘ W SIODLE W CZASIE JAZDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZEMIĘ uzupełniająca część rzędu końskiego, wspomagająca wsiadanie na konia (zawsze z jego lewej strony) oraz utrzymywanie się w siodle w czasie jazdy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZEMIĘ
uzupełniająca część rzędu końskiego, wspomagająca wsiadanie na konia (zawsze z jego lewej strony) oraz utrzymywanie się w siodle w czasie jazdy (na 8 lit.).

Oprócz UZUPEŁNIAJĄCA CZĘŚĆ RZĘDU KOŃSKIEGO, WSPOMAGAJĄCA WSIADANIE NA KONIA (ZAWSZE Z JEGO LEWEJ STRONY) ORAZ UTRZYMYWANIE SIĘ W SIODLE W CZASIE JAZDY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - UZUPEŁNIAJĄCA CZĘŚĆ RZĘDU KOŃSKIEGO, WSPOMAGAJĄCA WSIADANIE NA KONIA (ZAWSZE Z JEGO LEWEJ STRONY) ORAZ UTRZYMYWANIE SIĘ W SIODLE W CZASIE JAZDY. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast