TURBINA OSIOWA O KILKU WIRNIKACH OBRACAJĄCYCH SIĘ NA PRZEMIAN W PRZECIWNYCH KIERUNKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TURBINA PRZECIWBIEŻNA to:

turbina osiowa o kilku wirnikach obracających się na przemian w przeciwnych kierunkach (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TURBINA OSIOWA O KILKU WIRNIKACH OBRACAJĄCYCH SIĘ NA PRZEMIAN W PRZECIWNYCH KIERUNKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.616

ZRZĄDZENIE LOSU, MUZA, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, NIEDOROZWÓJ, BARONIĄTKO, WZW E, KRÓTKI RÓG, DEFERENT, WSPÓŁDECYZJA, BERA, DROGÓWKA, ŚPIWÓR MUMIA, ŻÓŁW PROMIENISTY, JĘZYK FRYZYJSKI, SNUTKA GOLIŃSKA, TURBINA PELTONA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, RÓŻOWE OKULARY, ADMINISTRACJA SKARBOWA, ICHTIOBIOLOGIA, JODEŁKA, TWIERDZENIE ZERMELO, NISZA NIWALNA, GALWANOSTEGIA, KOTYLION, POSTAĆ BIBLIJNA, KURANT, POWTÓRZENIE, CYTADELA, ODSKOK, WERTIKAL, NUR BIAŁODZIOBY, PRZYPŁYW, AUTOSANIE, GLORIETKA, ANATOMIA ROZWOJOWA, MIJANKA, APEKS, OBRAZ, ROZKŁAD MACIERZY, SINGIEL, RÓŻOWA LANDRYNKA, PACZKA, ANARCHISTA, AMH, TRÓJSKOK, FLORYSTA, MISTRZ, NASKALNIK, ENERGETYKA ODNAWIALNA, IMPERIUM KHMERSKIE, SETKA, MIEDNICA, KOLEGIUM, WRZENIE, TEMAT FLEKSYJNY, HETEROSFERA, CHOROBA WODUNKOWA, DANIE, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, NAGAR, LODOWIEC, ORDYNACJA, OSTATKI, ELIMINACJE, NARÓD, KOROWÓDKI, KUPEREK, KAWA ROZPUSZCZALNA, BETON ŻUŻLOWY, NAKIEROWANIE SIĘ, POLIMER, KRÓLIK, HERMENEUTYKA, BIKRON, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, CHŁYST, SŁOWACYSTYKA, TROGLODYTA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, BĄBEL SPEKULACYJNY, CYFRONIK, ŚLICZNOŚĆ, DROGI ODDECHOWE, GLOSA, LICEUM, SZTYWNIAK, OKRES PRZEDRZYMSKI, RÓŻNOPAZURKOWCE, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, UPRAWIACZ, TACZANKA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, KOCIOŁ, WYRAJ, KARTRIDŻ, NIERUCHAWOŚĆ, MUSICAL, NET, ALBEE, RDZENIARZ, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, SERNICA, SERYJNY MORDERCA, PYTANIE, KONGREGACJA, LINIA GEODEZYJNA, ŚMIESZKA, IMMUNOGENETYKA, APELACJA, KAMIEŃ, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, FEININGER, KAPLICA PRZYCMENTARNA, GLEJCHENIOWATE, NIESTAŁOŚĆ, GRZYB PLEŚNIOWY, BEZBRONNOŚĆ, ADŻAPSANDALI, STUDENT, BLISKOŚĆ, BARCZATKA GŁOGOWICA, GAWĘDA SZLACHECKA, PIEKARNIA, MUZYKA KLASYCZNA, OBORA DWORSKA, NIEDOROZWÓJ, WARUGA, HAJS, HAWAJSKI, MIEDZIORYTNIK, ZEW, MIĘKKIE SERCE, ZWORKA, MYKOLOGIA, ERGOTERAPIA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, SNICKERS, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, PLASTYKA, KASZUBSKI, START, ANTROPOLOGIA, PRUSACZKA, BROMELIA, KOMEDIANTKA, ZAKON SZPITALNY, OCZKO W GŁOWIE, SYSTEM WBUDOWANY, JELEŃ, GENETYKA MOLEKULARNA, IMPLANTACJA, NASTAWNOŚĆ, KICHA, NACJA, POŁYKACZ, GENETYKA KLINICZNA, IDIOMATYZM, ARABIZOWANIE SIĘ, ZBIORÓWKA, ZGIEŁK, PERSONALNIK, ŁAWA RZĄDOWA, DUKLA WIERTNICZA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, PORNOGRAFIA TWARDA, BOOT, BRONTOZAUR, OSAD, BAR, PHISHING, NAUKA, JĘZYK ŻYWY, KLUSKA KŁADZIONA, LITAURY, DZWONEK RĘCZNY, ELASMOZAURY, BON VIVANT, OSIOŁ DOMOWY, NADNOSIE, PREPER, CHWYT PONIŻEJ PASA, MRUKOKSZTAŁTNE, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, KRĘG SZCZYTOWY, KÓŁKO, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, KRAJKA, MANIPUŁ, LAWENDA, PARTIA WŁOSKA, LOJALIZM, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, GALARETKA, BUJANIE, BĘBEN TAKTOWY, SZKŁO LABORATORYJNE, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, SARI, ZOOFAGIA, FOTOKSIĄŻKA, TAKSON, ROCKOWIEC, STYRON, WITEKS CZCZONY, CHAŁTUROWIEC, RZEMIEŚLNICZEK, TROFOBLAST, OŚ OPTYCZNA, WKŁAD, BICIE CZOŁEM, PLAMIEC AGREŚCIAK, SYMULTANKA, CAMORRA, KENOZOIK, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, BORSUK, MORZE CZARNE, TABLICA CAYLEYA, BEZCZUCIE, OTĘPIAŁOŚĆ, KĄT PEŁNY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, TRAF, CELT, TOREBKA BOWMANA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, DRĄGOWINA, GENETYKA POPULACYJNA, ANGLEZOWANIE, JĄKANIE, KOPERTA, WAWRZYN, FRONT, SAMOISTNOŚĆ, CZARNY, PLUSY, PRZEŻYCIE, NAPUSZONOŚĆ, TEATR MUZYCZNY, SZPIK, ZASIĘG, RUCH WAHADŁOWY, WZGÓREK ŁONOWY, POCZTA PRZYCHODZĄCA, ŻMIJA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, IBISOWATE, SPIĘCIE, BECZUŁKA, KARTON, AUTOSZCZEPIONKA, CHŁOPIEC DO BICIA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, GAJNIK LŚNIĄCY, PACHISI, AKCJA, ZWAPNIENIE, TEORIA HOMOTOPII, NEPALI, TOLERANCJA WYMIARU, STĘP, CHOROBA THOMSENA, ŚWIATŁO CZERWONE, WIATRAK, PLATFORMA SERWEROWA, PROTEKCJONIZM, EUTENIKA, FAGOT, MIGLANC, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, PASIECZNIK, DOTHRACKI, OKRĘŻNOŚĆ, LORA, PRZECIWCIAŁO, ACEFALIA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, BALANTIDIOZA, CHRZĄSTKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, PIŻMAK, PUSZCZYK, OSŁONICE, OCTOWNIA, ETOLOGIA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, CERATOFILID, GLUKOZOAMINOGLIKAN, BARBARYZM, KOKILKA, DOLAR FIDŻI, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, RZEP, STARORAKI, ?BETON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.616 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TURBINA OSIOWA O KILKU WIRNIKACH OBRACAJĄCYCH SIĘ NA PRZEMIAN W PRZECIWNYCH KIERUNKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TURBINA OSIOWA O KILKU WIRNIKACH OBRACAJĄCYCH SIĘ NA PRZEMIAN W PRZECIWNYCH KIERUNKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TURBINA PRZECIWBIEŻNA turbina osiowa o kilku wirnikach obracających się na przemian w przeciwnych kierunkach (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TURBINA PRZECIWBIEŻNA
turbina osiowa o kilku wirnikach obracających się na przemian w przeciwnych kierunkach (na 20 lit.).

Oprócz TURBINA OSIOWA O KILKU WIRNIKACH OBRACAJĄCYCH SIĘ NA PRZEMIAN W PRZECIWNYCH KIERUNKACH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TURBINA OSIOWA O KILKU WIRNIKACH OBRACAJĄCYCH SIĘ NA PRZEMIAN W PRZECIWNYCH KIERUNKACH. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast