OBSZAR WNĘTRZA GWIAZDY, W KTÓRYM TRANSPORT ENERGII ODBYWA SIĘ NA DRODZE KONWEKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STREFA KONWEKTYWNA to:

obszar wnętrza gwiazdy, w którym transport energii odbywa się na drodze konwekcji (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR WNĘTRZA GWIAZDY, W KTÓRYM TRANSPORT ENERGII ODBYWA SIĘ NA DRODZE KONWEKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.541

PORĘCZ, BASEN SEDYMENTACYJNY, STAROINDYJSKI, NACIEK, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, HYDRAULIKA SIŁOWA, GRUBIANIN, ASOCJACJA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, ZANOKCICOWATE, EKTOMIKORYZA, SZCZUR, DOBROTLIWOŚĆ, KONFERENCJA, PRECYPITAT, POLIMER WINYLOWY, TOREBKA, KRATKA, MÓRG, GEKON PASKOWANY, ANONIMAT, PRZYPŁYW, FONETYKA AKUSTYCZNA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, GLOBIGERYNA, SPORT ZIMOWY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, RYGIEL, FASETA, DOGADZANIE SOBIE, ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, OPTYK, REPLIKACJA DNA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, TELEKONFERENCJA, ZAPASY, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, NALEPA, PILATES, BIBUŁKARKA, POKŁAD PANCERNY, ZAŁAM, NIEŚPIESZNOŚĆ, CIĄGUTEK, WZROST GOSPODARCZY, CZOŁÓWKA, OPŁATA PROLONGACYJNA, CHIRURGIA OGÓLNA, TARAS WIDOKOWY, PŁATKI, LEJ, PRAWOMOCNOŚĆ, RZEZAK, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, GENTIL, WIĘZIENIE, REMINISCENCJA, ZAPRZĘG, GRZYBEK JAPOŃSKI, SZCZOTECZKA, ISTOTA SZARA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, WYGIBAS, HEMOROID, NIEUCHWYTNOŚĆ, INTROJEKCJA, WIEŻA STRAŻNICZA, RUCHOMY PIASEK, STRAŻ, GRAF DOSKONAŁY, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, TEST, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, BUDDA, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, FRANCA, TAŚMA MONATAŻOWA, WŁOCHACZ, LIST GRATULACYJNY, KOLEKTOR SŁONECZNY, FESTON, ŁUPEK DACHOWY, KLUCZ UNIWERSALNY, PRZEWRÓCENIE SIĘ, KESON, MASŁO CZOSNKOWE, RĘCZNOŚĆ, MEANDER, NIEZAWODNOŚĆ, OBIEG PIENIĄDZA, TAUTOCHRONA, HUŚTAWKA, BETON, ASTRONAWIGACJA, GRYMAŚNICA, PAJĘCZYNA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, ABORTERKA, SOFCIK, KREDYT RATALNY, DINUKLEOTYD, KONIEC, BLUSZCZ, PLEBEJUSZ, ENERGOCHŁONNOŚĆ, ZWARCIE, TEBY, KRAJ ALPEJSKI, NARCYZ, STARA MALEŃKA, PŁOMIEŃ, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, STRĄGA, SLEGA, PETREL, WORKOWCE, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, MOSTEK SCHERINGA, WĘDRÓWKA, PIĘTA, MIASTO UMARŁYCH, PRZEDMURZE, KANTOR, MLECZARZ, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, GRA RÓŻNICZKOWA, PUSZKA, BIOGAZOWNIA, OBOZOWISKO, MIGLANC, OŚCIEŻNICA, LAMPA KARBIDOWA, RAMKA, MASZYNOWNIA, PALEOBOTANIKA, BURSZTYNIARZ, TYFUS PLAMISTY, FALKON, MASSACHUSETTS, MIĘSOŻERSTWO, CORDOBA, POZYCJA, ODLEWACZ, OBŁO, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, ROTANG, KOŃ TROJAŃSKI, TARANTELLA, MORFOFONEMIKA, STARÓWKA, INSZA INSZOŚĆ, POMÓR, PROSZEK DOVERA, TAMAULIPAS, MUZYKA KLASYCZNA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ELEMENT TOCZNY, ARCHEOLOGIA, TWARDE LĄDOWANIE, BOA KRÓTKOOGONOWY, MOKRY SEN, FRUWANIE, WĄCHACZ, NIEWYRAŹNOŚĆ, PRZYLEPA, ZAWIKŁANIE, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, DIETA KOPENHASKA, PŁOZA, KRZYŻYK, PIĘTKA, PRZECINACZ, ARKA, MIMETYZM, PODSTAWKA, KSYLOFON, PODKATALOG, RACHUNKI, KULT ŚWIĄTYNNY, PRIORYTET, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, FIZYKA, MUSICAL, ORBITA, OPTYKA KWANTOWA, LUCERNA, RODZINA NUKLEARNA, ATLAS, PIJAŃSTWO, FORTALICJA, LIGAWA, KAMIEŃ, ZBÓJNIKOWATE, MĘŻCZYZNA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, EKOLOGIA OPISOWA, FREAK, SYSTEM ARGENTYŃSKI, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, ZAKŁADKA, RAWKA BŁAZEN, ZASIĄG, NIEŚWIADOMOŚĆ, NAWIS INFLACYJNY, KORPUS, PODKŁAD KOLEJOWY, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, STREFA, FRAZA, IZBA, NADSTEROWNOŚĆ, ABSYDA, KANCONETTA, OWCA MERYNOSOWA, GASTRONOM, CYKL OWULACYJNY, KRYSZTAŁ MIESZANY, CHRZEST PRAGNIENIA, MIAZMAT, TYRANOTYTAN, SÓWKA, HIGIENA ZWIERZĄT, MORGAN, PRZEPRÓCHA, SKAŁKA, CHRONOGRAF, HAITAŃSKI, ZAKON MENDYKANCKI, SYLWESTER, CZUMAK, CYNOBER, FERROMAGNETYCZNOŚĆ, ZEZ ZBIEŻNY, ODPŁATA, SMOKING, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ALTERNAT, WRODZONY BRAK NOSA, RYCERZ ROZBÓJNIK, ZBOŻE, STRAŻ OGNIOWA, SUTKA, FOXTROT, APOASTRON, POPŁUCZYNA, POBRZMIENIE, KOLCZATKA, WYGLĄD, MYJNIA, HALF-PIPE, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, PKB PER CAPITA, TARANTELA, NIEDOCUKRZENIE KRWI, ZARAŻONA, ZIELONE PŁUCA, ODBYTNICA, KONTRPOCHÓD, PAPU, FIZYKA SŁOŃCA, WARUGA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, PERIODYK, ETER KOSMICZNY, WYRÓB CUKIERNICZY, KOMPLEKS ARENOWY, PRZEŻYCIE, RONDO, MŁAKA, BENEFICJUM, VOLLEY, ZRZECZENIE SIĘ, SŁOMIANY ZAPAŁ, LEWORĘKI, TŁOCZEK, JEDYNY, PROZODIA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, SKROMNISIA, SPRZĄGLE, GENERACJA ROZPROSZONA, KADZIELNICZKA, ŻUŻLAK, PIERWSZY PLAN, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, GOSPODARKA WODNA, MODULARNOŚĆ, DELHI, JON KARBONIOWY, ZSTĘPNICA, ŁĘKOTKA, PŁYN SUROWICZY, ZALEW, WAPIENNICTWO, COCKNEY, ?PROMIEŃ ALFA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.541 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR WNĘTRZA GWIAZDY, W KTÓRYM TRANSPORT ENERGII ODBYWA SIĘ NA DRODZE KONWEKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR WNĘTRZA GWIAZDY, W KTÓRYM TRANSPORT ENERGII ODBYWA SIĘ NA DRODZE KONWEKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STREFA KONWEKTYWNA obszar wnętrza gwiazdy, w którym transport energii odbywa się na drodze konwekcji (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STREFA KONWEKTYWNA
obszar wnętrza gwiazdy, w którym transport energii odbywa się na drodze konwekcji (na 17 lit.).

Oprócz OBSZAR WNĘTRZA GWIAZDY, W KTÓRYM TRANSPORT ENERGII ODBYWA SIĘ NA DRODZE KONWEKCJI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OBSZAR WNĘTRZA GWIAZDY, W KTÓRYM TRANSPORT ENERGII ODBYWA SIĘ NA DRODZE KONWEKCJI. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x