AKT, W KTÓRYM KTOŚ ZOSTAJE UZNANY CZYIMŚ KREWNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADOPCJA to:

akt, w którym ktoś zostaje uznany czyimś krewnym (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ADOPCJA

ADOPCJA to:

objęcie opieką kogoś lub czegoś (zwierzęcia), uznanie siebie za odpowiedzialnego za kogoś lub coś (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKT, W KTÓRYM KTOŚ ZOSTAJE UZNANY CZYIMŚ KREWNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.654

CIOS, BACKGROUND, DROGI, HIPERESTEZJA, KONJUPKCJA, LAMUS, INFORMATORIUM, BEZPŁODNOŚĆ, KRONIKA TOWARZYSKA, WRÓG, HANIEBNOŚĆ, WETERYNARIA, REGION WĘZŁOWY, KOMENDA, MIKROFON LASEROWY, PRZYSPOSOBIENIE, CENTRUM, WIĄZANIE WIELOKROTNE, RYNEK FORMALNY, ARENA, KALUMNIATOR, LEGITKA, ORKUS, ZARZEWIE, PULPET, UBYTEK, MIKROSKOP OPTYCZNY, PUŚLISKO, DOM, SKARŻYCIEL, WERTEKS, ZDERZAK, PRZEŁOŻONY, PROSTOLINIJNOŚĆ, DATEK, RYNEK SPOT, TERMOMETR CIECZOWY, ŁOŻYSKO KULKOWE, ZABORCZOŚĆ, KNOCKDOWN KARATE, KOŚCIANY DZIADEK, DONOSICIEL, WIESZCZBIARNIA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, WNIEBOWSTĄPIENIE, MECHANIZM KORBOWO-WAHACZOWY, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ, SPRYCIULA, RYNEK KONSUMENTA, KRENAL, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, TELEMARK, KANCELARIA NOTARIALNA, ZMIERZANIE, KWASICA, PODŁOTA, ANTYEGALITARYZM, ZUCH, PORZĄDEK, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, FILOLOGIA GERMAŃSKA, MASOWOŚĆ, INTERMEZZO, GERMAŃSKI, CURRICULUM VITAE, SINGLETON, OWOCOSTAN PESTKOWCOWY, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, MOTYLEK, RUCH PRZYŚPIESZONY, BOJOWIEC, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, DYSTANS, CIAPOWATOŚĆ, ECHOMETR, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, PERYSELENIUM, CZAS OCHRONNY, BRZYDKIE KACZĄTKO, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, AKT NORMATYWNY, ZBIEG, TYSIĄC, GŁOŚNIK JONOWY, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, OPĘTANIEC, UJŚCIE, TALK SHOW, WYNALAZCA, MAŁOWODZIE, KOMPLEKS ARENOWY, OBLICZE, POWAGA, SPOKÓJ, PROTOBUŁGARSKI, ZDRÓJ, BAZA TRANSPORTOWA, KRWIOPIJCA, CZUJNIK INDUKCYJNY, KADASTER, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, PĘDRAK, GRZECH, WOJNA DOMOWA, KWASZARNIA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, CZOPUCH, MATECZNIK, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, NUMER, AFGAŃSKI, PAŃSTWO ROŚLINNE, TŁO, ROZWAGA, DZIUPLA, KTOŚ TRZECI, SYSTEM JĘZYKOWY, DEBIUT PÓŁOTWARTY, GARMAŻERIA, SILNIK KWADRATOWY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, AKUMULATOR, KLATKOWIEC, POINT AND CLICK, FAZA, WIELKORUSKI, RUSKI, RADAR DOPPLEROWSKI, NITROZOBAKTERIA, KLAUN, KARBONYLEK, WPIERDZIEL, CUDZES, REUMATYZM, CISZA WYBORCZA, DZIEŃ, PADOK, POMPADOUR, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, POŻYCZKOMAT, TYRALIERA, PRZEWÓD JEZDNY, PRÓBA, WAPIENNIK, POKRZYWKA, BIAŁA NĘDZA, STRĄGA, SEMANTYKA FORMALNA, ROZSĄDNOŚĆ, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, KOŁO RYCERSKIE, APOLLO, PROFESKA, REAKTOR JĄDROWY, PUNKTOWIEC, KRASNOLUDZKI, CHORDOFON, ASYSTA, GŁĘBIA OSTROŚCI, MAORI, PRE-PAID, SKOCZNIA NARCIARSKA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, ZATRACENIE, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, AKT, TEREN, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, WSPÓŁLAUREAT, RELIGIA, KRÓLIKARNIA, MONIT, BÓR MIESZANY, WYCHOWANIE FIZYCZNE, GRACZ, MONARCHIA, POMIESZANY, SPOWINOWACONY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ZIELONOŚĆ, WĘDROWIEC, STANOWOŚĆ, HAFT KRZYŻYKOWY, GAMBIT MASONA, OKNO, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, SANIE, KŁĄB, KOD ALFANUMERYCZNY, DWUTLENEK WĘGLA, USTAWNOŚĆ, WZNIOS KAPILARNY, ORZECZNIK, SYNTEZATOR, SILNIK OBCOWZBUDNY, KRÓL, DYKTATOR, PANTALEON, STOLICA, CEMENTOWE BUTY, ELEMENT GRZEJNY, KUM, PRZELĘKNIENIE, BŁĄD, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, EPOS HOMERYCKI, CZARNE KINO, LANIE, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, NAPRAWIACZ, MONTAŻOWNIA, ZŁĄCZENIE, DESPOTYZM, KALKA CERAMICZNA, KOLKA JELITOWA, AREN, NAPĘD JONOWY, START, ŁÓDŹ LATAJĄCA, METRYKA, OPŁATA PROLONGACYJNA, JAGODOWISKO, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, SESJA, UTRACJUSZ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, COCKTAIL, POŁOWICA, TYGIEL, KOMUNIA, PRZEPAŁ, MIETLORZ, SIEKACZ, WILK PSZCZELI, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, TRUST, AGLOMERACJA, IDIOTYZM, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, OSOBA PODEJRZANA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, POLIANDRIA, EWANGELIZATOR, NIELOTNOŚĆ, POCZEKALNIA, KAPISZONOWIEC, ESTRADA, BRAT, KURDYJSKI, PERAHIA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, MASELNICZKA, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, SZAMOTANINA, SIŁOWNIA JĄDROWA, POPĘDLIWOŚĆ, ROKPOL, GAMBIT GOŃCA, SZAFOT, PRAWORĘKI, KONAJĄCY, CZTERNASTOLECIE, PTAK ŁOWNY, RUCH KRZYWOLINIOWY, DINOZAUR, PLEMNIA, GRUPA RYZYKA, ŻAŁOBA, SKALA RANKINE'A, KANTOR, EKSMĄŻ, WYBIEG, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, ORZECHOWIEC, OPTY, DURNOŚĆ, KOOPERATYWA, CZTEROETYLOOŁÓW, MONARCHIA DESPOTYCZNA, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, GETTO TRANZYTOWE, AKT NOTARIALNY, KARNET, PRYMAT, AGAMIA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ROZCIĘCIE, PIERWSZOROCZNY, TABLICA, KRZEMIAN WSTĘGOWY, KAMERALNOŚĆ, FOREMKA, SEJM, ULICA, YAOI, ?FILTR ELEKTROSTATYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.654 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKT, W KTÓRYM KTOŚ ZOSTAJE UZNANY CZYIMŚ KREWNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKT, W KTÓRYM KTOŚ ZOSTAJE UZNANY CZYIMŚ KREWNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADOPCJA akt, w którym ktoś zostaje uznany czyimś krewnym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADOPCJA
akt, w którym ktoś zostaje uznany czyimś krewnym (na 7 lit.).

Oprócz AKT, W KTÓRYM KTOŚ ZOSTAJE UZNANY CZYIMŚ KREWNYM sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - AKT, W KTÓRYM KTOŚ ZOSTAJE UZNANY CZYIMŚ KREWNYM. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x