OBSZAR WOKÓŁ JAKIEGOŚ CIAŁA NIEBIESKIEGO, W KTÓRYM WARUNKI DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKOSFERA to:

obszar wokół jakiegoś ciała niebieskiego, w którym warunki dopuszczają możliwość istnienia życia (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKOSFERA

EKOSFERA to:

strefa wokół gwiazdy, o kształcie zbliżonym do warstwy sferycznej, w której obrębie na wszystkich znajdujących się planetach mogą panować warunki fizyczne i chemiczne umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój organizmów żywych, z których za najistotniejszy uważane jest istnienie ciekłej wody (na 8 lit.)EKOSFERA to:

obszar wokół gwiazdy, w którym warunki umożliwiają rozwój życia opartego na białku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR WOKÓŁ JAKIEGOŚ CIAŁA NIEBIESKIEGO, W KTÓRYM WARUNKI DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.340

MICKIEWICZOLOG, OGRÓDEK JORDANOWSKI, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, RYNEK KONSUMENTA, REJESTRACJA, ATRYBUCJA, PROFIL TOPOGRAFICZNY, TELEOLOGIZM, STREFA WOLNOCŁOWA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, RYNEK FINANSOWY, ŁUSKA, PROMIEŃ, PODSEKTOR, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, MIASTOWOŚĆ, APOGEUM, SKĄPOSZCZETY, NOZDRZAKI, LIST GRATULACYJNY, POGORELIĆ, RÓŻA SKALNA, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, MIĘSO, NOSOROŻEC, HEIMAT, FIZA, SPRĘŻYSTOŚĆ, CIĄG ARYTMETYCZNY, DNI, ZABAWA, PRZEWROTKA, IZOLATKA, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, SZKOŁA, KONSERWA, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, OBYWATEL, SZYBOWISKO, OKRĄG OPISANY, EKSPRES PRZELEWOWY, WYŻYNA, KŁĄB PSZCZELI, MIŁOŚĆ, ZACHOWEK, PAY-AS-YOU-GO, KRĄG KULTUROWY, WOLNOŚĆ, KORDON SANITARNY, OBCHÓD, OLSZANICA, BAT MICWA, KLAWISZ, WIEK BIOLOGICZNY, ANALIZA FRAZOWA, TAŚMA PRODUKCYJNA, ETOS, MARTWY PUNKT, PIRAMIDA, STONKA, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, RAGLAN, CAPELLE, WOJNA DOMOWA, OSTRY KURS, SZTUKA, FALA ODBITA, KŁĄB, PIEC PŁOMIENNY, KOLONIA, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, SENTENCJA, SÓWKI, HRABSTWO, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, FAKTORYZACJA, WĄSKOŚĆ, CZYTELNOŚĆ, ZNAMIĘ SUTTONA, CZAS OCHRONNY, SZTYLPA, WIEK CHŁOPIĘCY, DRZWI, WAPIENNIK, TEATR MUZYCZNY, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, KOLONIA, ALFABET MIGANY, EWAKUACJA, MISIEK, JARZYNIAK, GERMAŃSKI, SEMINARIUM, HELIKOPRION, REPLIKACJA DNA, CIASTO, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, SILNIK INDUKCYJNY, LIGOWIEC, MROŹNIA, ANGLISTYKA, KRYZYS, BUFOR, TABLICA, UCHO IGIELNE, WĄSKOPYSKOWATE, MAORYSKI, DOJŚCIE, PUŚLISKO, POCIĄG EKSPRESOWY, STRONA, MURGER, WÓZ KEMPINGOWY, WORECZEK, MATEMA, BIEDA AŻ PISZCZY, GLORIA, REGION NODALNY, RATOWNIK MEDYCZNY, KIESZEŃ, KOMUNA LUDOWA, OBRAZ, MODEL POINCARÉGO, LUIZJANA, PUNKT, ĆMA, SAUNA, STANDARDZIK, BAŁAGULSZCZYZNA, SCYNKI WODNE, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, UKŁAD SŁONECZNY, FEERIA, OGNIWO WESTONA, KARNACJA, MANTELLOWATE, SUMIK KORALOWY, ATRYBUCJA STABILNA, STRAŻ, BROWARNIA, PĘK, POLE DRUMLINOWE, AUSTEN, SMAK, ŻYWIENIE, STANDARDZIK, INEDITA, DRAMAT GANGSTERSKI, PROSTA, KONTAKT, ROŚLINY NASIENNE, BLICH, SOCJOEKONOMIKA, EBNAR, KOMUNIZM, PORTFEL ELEKTRONICZNY, DOWÓD APAGOGICZNY, STAW KULISTY WOLNY, KORYTARZ LOTNICZY, ŻYWY TRUP, ROŻEN, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, GEN PODZIELONY, WENATIKOZUCH, ŻÓŁTY ALARM, CYKL METONA, PRACA, EUROWIZJA, GUYS, ATASZAT, PRAWO HOOKE’A, CYKL PRECESYJNY, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, HEDONIZM ETYCZNY, OSOCZE KRWI, BIOGENEZA, GNIAZDO, SIŁA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, MASA BEZWŁADNA, GRUPA GALOIS, PŁETWA STEROWA, EMITER, NIESKWAPLIWOŚĆ, SZWABSKI, PANEL ADMINISTRACYJNY, FASETA, SZABAŚNIK, GHUL, ROCZEK, HORYZONT MYŚLOWY, STACJA POMP, TIMER, KWASICA, BASEN, ŻĄDZA SUKCESU, HAMULEC CIĘGNOWY, JOGACZARA, FILOLOGIA SERBSKA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, OPIEKA TERMINALNA, OPONKA, AKTYWNOŚĆ, REFERENDUM GMINNE, MONARCHIA PARLAMENTARNA, BACHMAT, CEROWNIA, PALUSZEK, REWIZJA, ROCZNICA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, BÓR MIESZANY, RUCH PRZYŚPIESZONY, POROŚLE, ŚMIERĆ, DZIEŃ, GLORIA, PELENG, OLEANDER, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, OSTADE, HOMOZYGOTA RECESYWNA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, WIEŻOWIEC, POKÓJ, ZIEMIA, WELON, REKRYSTALIZACJA, REJON, RUMUN, POCZEKALNIA, REPOWNIA, OBRÓT WSTECZNY, PARTIA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, NEWSROOM, CHRONOMETR, CHEMIA, FOTOLABORATORIUM, OBWÓD, ODLEGŁOŚĆ BIEGUNOWA, PERLIS, MEZOATOM, WIOSENKA, MASIELNICZKA, WIEK DOJRZAŁY, MECHANIZM KORBOWO-WAHACZOWY, UMBRIA, BUKACIARNIA, HYDROZOL, EKSTREMOFIL, MEZOZAURY, OŁÓW, NAJEM OKAZJONALNY, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, PRZEBARWIENIE, KOMPLEKS ARENOWY, ZEŚWIECCZENIE, LITERATURA, PRECESJA, BINDOWNICA, REZONANS STOCHASTYCZNY, PIĘŚCIARSTWO, IMPULS, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, KATEGORIA SPOŁECZNA, PASSIVUM, PUPA, ISTNIENIE, RESYNTEZA, SOLÓWKA, KRYL ANTARKTYCZNY, BYSTRZYCA, SARKOLEST, WGŁOBIENIE, REKIN CHOCHLIK, GRANIASTOSŁUP PROSTY, WIEDZA O KULTURZE, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, MANIPUR, ODWŁOK, RYNEK FORMALNY, SPOIWO BUDOWLANE, CECHOWNIA, FREATOFIL, PRAWDOPODOBIEŃSTWO, LITEWSZCZYZNA, CIOS, ADRES INTERNETOWY, NOŚIĆ, KOKILKA, HYGROPSAMMON, ?TINGEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.340 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR WOKÓŁ JAKIEGOŚ CIAŁA NIEBIESKIEGO, W KTÓRYM WARUNKI DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR WOKÓŁ JAKIEGOŚ CIAŁA NIEBIESKIEGO, W KTÓRYM WARUNKI DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKOSFERA obszar wokół jakiegoś ciała niebieskiego, w którym warunki dopuszczają możliwość istnienia życia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKOSFERA
obszar wokół jakiegoś ciała niebieskiego, w którym warunki dopuszczają możliwość istnienia życia (na 8 lit.).

Oprócz OBSZAR WOKÓŁ JAKIEGOŚ CIAŁA NIEBIESKIEGO, W KTÓRYM WARUNKI DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA ŻYCIA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - OBSZAR WOKÓŁ JAKIEGOŚ CIAŁA NIEBIESKIEGO, W KTÓRYM WARUNKI DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA ŻYCIA. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x