KOMÓRKA W PRZEDNIEJ CZĘŚCI JAMY CIAŁA NICIENI WZDŁUŻ BOCZNYCH WAŁKÓW WYDALNICZYCH, ZATRZYMUJĄCA NIEROZPUSZCZALNE PRODUKTY PRZEMIANY MATERII, KTÓRE DOSTAŁY SIĘ DO ORGANIZMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMÓRKA FAGOCYTARNA to:

komórka w przedniej części jamy ciała nicieni wzdłuż bocznych wałków wydalniczych, zatrzymująca nierozpuszczalne produkty przemiany materii, które dostały się do organizmu (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMÓRKA W PRZEDNIEJ CZĘŚCI JAMY CIAŁA NICIENI WZDŁUŻ BOCZNYCH WAŁKÓW WYDALNICZYCH, ZATRZYMUJĄCA NIEROZPUSZCZALNE PRODUKTY PRZEMIANY MATERII, KTÓRE DOSTAŁY SIĘ DO ORGANIZMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.346

CZKAWKA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, STEROWANIE KRZEPKIE, PARGAMIN, KOTWICA RYBACKA, KARALNOŚĆ, STORMBERGIA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, ŁUSKA, KORZEŃ, OSOBOWOŚĆ, WYCINEK, SAKI SZARA, OWCA ROMANOWSKA, LODOWIEC DOLINNY, BOHEMISTYKA, METALOGIKA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, OSAD CZYNNY, KOMUNIKACJA, ODRUCH KOLANOWY, SPADAJĄCA GWIAZDA, URNA WYBORCZA, SKLEPIENIE NIECKOWE, MORSZCZYNA, DZWONY, ZŁOM, KOFFLER, NAŚLADOWNICTWO, DYMORFIZM PŁCIOWY, PACZKA, NOTOHIPSYLOFODON, MIARKA, NASOSZNIK TRZĘŚ, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, KOLEC, POKER ROZBIERANY, CYKL PŁCIOWY, JEŻYNA, MONOCHROMATYZM, TELEMARK, KIESA, LANSJER, CIEMNA ENERGIA, DEKANTER, TECHNIKA CYFROWA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, CIĄG, PAJAC, JEŻOWIEC JADALNY, CZYNNIK ONKOGENNY, PLUTON, POŁOZ ZIELONY, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, FONDUE MIĘSNE, IOWA, WIELKI WYBUCH, ZMIERACZEK PLAŻOWY, BASEN MODELOWY, AMFITEATR, ALABAMA, IDIOGRAFIZM, BAZA ZAOPATRZENIOWA, JEDNOKLASÓWKA, KIEŁBACHA WYBORCZA, ZAKRYSTIA, RECEPTA PUNKTOWA, GALERIA HANDLOWA, OSIEMDZIESIĄTKA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, SZPACHLARZ, ANTYCYPACJA, ŻERDNIK, DEZINTEGRACJA SKAŁ, BASEN, POROŚL, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ODKURZACZ CENTRALNY, DOLEGLIWOŚĆ, WCINKA, HIPOTERAPEUTA, TEŚCIK, KLIMAT KONTYNENTALNY, SONAR, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, ZARYCIE NOSEM, KOŃ APPALOOSA, RZEŹNIK, DŻOLER, LODOWIEC ALPEJSKI, KOD BINARNY, SKRZYDŁO, ARAB, MIESZANKA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, LATINO, TERENOZNAWCA, ARPEDŻIO, ARA, LISZAJ RUMIENIOWATY, RUCH PROSTOLINIOWY, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, ŹRÓDŁO, HIPERESTEZJA, TERMOS, UWAŻNOŚĆ, GATUNEK AGAMICZNY, FIKNIĘCIE KOZŁA, PANNICA, KARACENA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, RYNKOWOŚĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, BIOMASA, ROZBRATEL, NIESPRAWNOŚĆ, PADOK, BLESBOK, KATECHEZA, DEZAKTYWACJA, JASKÓŁKA, SZESNASTKA, OUTSIDER, FTYZJOLOGIA, WITAMINKA, NIECHCIUCH, PIĘKNODUCH, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, TURANIEC, FATALIZM, SKARANIE BOSKIE, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, FORMALISTA, ELASTYCZNOŚĆ, KOŃ LUZYTAŃSKI, FIKCJA LITERACKA, PODANIE, OKAZJONALIZM, WZNIESIENIE, HALOGENOWODÓR, ROŚLINA NASIENNA, DYSKRECJA, HARMONIA, BOSTON, NIEREGULARNOŚĆ, GRUSZKA ZIEMNA, KUSICIEL, PRĄD ZWARCIOWY, SPRINTER, BARIONYKS, GRIPPIA, UŁAMEK ZWYKŁY, DOPING, MAJĄTEK RUCHOMY, PUŁAPKA INFLACYJNA, AKOMODACJA, CHWILÓWKA, MODUŁ MIESZKALNY, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, JEDZENIE, KOREK PAROWY, WINKRYSTYNA, LAMPA ELEKTRONOWA, JĘZYK KENTUM, PODKOWIEC MAŁY, NASKÓREK, RZEP, NADKRWISTOŚĆ, SZTUKA MINOJSKA, ZAKRES ZNACZENIOWY, CZUWANIE MODLITEWNE, GŁOWOTUŁÓW, WIELKI STEP, FAST FOOD, NOCEK DUŻY, IMIENNICTWO, SYSTEMIK, ELDAR, SŁUŻALCZOŚĆ, REPRESJA, BEZŁAD FRIEDREICHA, DŁUGOSZPAR, CZANKA, AMFIUMA DWUPALCZASTA, TEKSTOWOŚĆ, SYLWETKA, SYNONIMIKA, FORMACJA, KABOTAŻ, KORONIARZ KOŃCATY, PAŁASZ, KOMUNIKACJA, PLOMBA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, OSŁONKA NABYTA, PARASZKA, DRUŻYNA SPORTOWA, PASZA, KWAS TŁUSZCZOWY, CUDOTWÓRCZYNI, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, MEKSYK, ŻEGLAREK, SOJA, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, BIBLISTYKA, BĄBELEK, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, KOLEJ LINOWA, CHOROBA VERNEUILA, KWAS, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, SZCZOTKA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, SALAMANDRA SREBRZYSTA, CHOPIN, STOPKA, JAZDA, SKALENOEDR, SAMOCHWALCA, DOJŚCIE, SUTEK, BOLERO, SŁAWIANKA, DZIESIĘCINA, MISIO, SOLFUGI, NUŻENIEC BYDLĘCY, KOSTUR, ZGODA, DACH MANSARDOWY, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, WIZA POBYTOWA, KSENOLIT, PRZEBITKA, WĘZEŁ KOLEJOWY, ANOMALIA UHLA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, ZWIĘZŁOŚĆ, FARMA, DŻEMIK, TROLEJBUS, FILOLOGIA GERMAŃSKA, AUDIOMETRIA, FOSFORESCENCJA MORZA, PIJAŃSTWO, ARIZONA, BANIAK, BIAŁKO PERYFERYJNE, HISTORYZM MASKI, PIORUN KULISTY, NAROŻNIK, MIŚ, KRAJANKA, DONICA, ROBEREK, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, ANTYGWAŁTY, ZROBIENIE MIEJSCA, REALIZM, NIETOPERZE OWADOŻERNE, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, MUNSZTUK, ZWINIĘCIE ŻAGLI, ŚWIETLICA, TEBY, AKCJA, STATEK KOSMICZNY, SZATAN, WLEWKA, EKRANOPLAN, MASZYNOWNIA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, SIŁACZ, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, KATOLIK, KATA, ODDA, HASTINGS, NORSIK, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, KROTOCHWILA, OMNIBUS, SZAKAL, JĘZOR, USPOKOJENIE, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, SERUM, ŻABA, MCCHETA, BIEG PŁASKI, ZAWARTOŚĆ, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, ORBITA, MOORE, ŁĘG OLSZOWY, SĘKACZ, ANTYPODY, ?WYŁOŻENIE SIĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.346 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMÓRKA W PRZEDNIEJ CZĘŚCI JAMY CIAŁA NICIENI WZDŁUŻ BOCZNYCH WAŁKÓW WYDALNICZYCH, ZATRZYMUJĄCA NIEROZPUSZCZALNE PRODUKTY PRZEMIANY MATERII, KTÓRE DOSTAŁY SIĘ DO ORGANIZMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMÓRKA W PRZEDNIEJ CZĘŚCI JAMY CIAŁA NICIENI WZDŁUŻ BOCZNYCH WAŁKÓW WYDALNICZYCH, ZATRZYMUJĄCA NIEROZPUSZCZALNE PRODUKTY PRZEMIANY MATERII, KTÓRE DOSTAŁY SIĘ DO ORGANIZMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMÓRKA FAGOCYTARNA komórka w przedniej części jamy ciała nicieni wzdłuż bocznych wałków wydalniczych, zatrzymująca nierozpuszczalne produkty przemiany materii, które dostały się do organizmu (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMÓRKA FAGOCYTARNA
komórka w przedniej części jamy ciała nicieni wzdłuż bocznych wałków wydalniczych, zatrzymująca nierozpuszczalne produkty przemiany materii, które dostały się do organizmu (na 18 lit.).

Oprócz KOMÓRKA W PRZEDNIEJ CZĘŚCI JAMY CIAŁA NICIENI WZDŁUŻ BOCZNYCH WAŁKÓW WYDALNICZYCH, ZATRZYMUJĄCA NIEROZPUSZCZALNE PRODUKTY PRZEMIANY MATERII, KTÓRE DOSTAŁY SIĘ DO ORGANIZMU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - KOMÓRKA W PRZEDNIEJ CZĘŚCI JAMY CIAŁA NICIENI WZDŁUŻ BOCZNYCH WAŁKÓW WYDALNICZYCH, ZATRZYMUJĄCA NIEROZPUSZCZALNE PRODUKTY PRZEMIANY MATERII, KTÓRE DOSTAŁY SIĘ DO ORGANIZMU. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x