ZBIÓR JEDNOSTEK, ZESTAW TYPÓW DAJĄCYCH SIĘ WYODRĘBNIĆ ZE WZGLĘDU NA JAKIEŚ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, NP. GALERIA POSTACI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALERIA to:

zbiór jednostek, zestaw typów dających się wyodrębnić ze względu na jakieś cechy charakterystyczne, np. galeria postaci (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GALERIA

GALERIA to:

balkon na widowni teatralnej, który jest położony najwyżej (na 7 lit.)GALERIA to:

duże centrum handlowe z osobnymi oficynami dla wielu różnych sklepów (na 7 lit.)GALERIA to:

zgromadzona w jednym miejscu kolekcja wytworów artystycznych, dzieł sztuki; wystawa, stanowiąca samodzielną instytucję albo część większego muzeum (na 7 lit.)GALERIA to:

miejsce, gdzie wyroby artystyczne różnego rodzaju są prezentowane i sprzedawane (na 7 lit.)GALERIA to:

publiczność, która w teatrze siedzi na balkonie, tzw. galerii (na 7 lit.)GALERIA to:

podłużny balkon wewnątrz lub na zewnątrz budynku (na 7 lit.)GALERIA to:

ozdobne architektoniczne przejście pomiędzy budynkami lub częściami budynku (na 7 lit.)GALERIA to:

wydłużone, reprezentacyjne pomieszczenie, zwłaszcza w pałacach z XVII i XVIII wieku, które łączy dwie części budowli i często mieści kolekcję dzieł sztuki (na 7 lit.)GALERIA to:

w XVII i XVIIIw. pałacach podłużna sala reprezentacyjna (na 7 lit.)GALERIA to:

podłużne pomieszczenie w formie empory, loggii lub przejścia łączącego dwa budynki (na 7 lit.)GALERIA to:

kryte pasaże handlowe łączące dwie ulice (na 7 lit.)GALERIA to:

malarz francuski (1435-1484) reprezentant szkoły awiniońskiej (na 7 lit.)GALERIA to:

kryty pasaż handlowy łączący dwie ulice (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR JEDNOSTEK, ZESTAW TYPÓW DAJĄCYCH SIĘ WYODRĘBNIĆ ZE WZGLĘDU NA JAKIEŚ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, NP. GALERIA POSTACI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.319

MUR, NOWOWIERCA, UWAGA, PALISADA, WIBRACJA, LAMPA NAFTOWA, BACCIARELLI, NARZECZONA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, WOREK TRZEWIOWY, MISIO, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, DŁAWIDUDA, MIGRACJA PLANETARNA, PAKIET KLIMATYCZNY, UDAWACZ, ROZDRABNIACZ, CUKRÓWKA, KLISZA RASTOWA, LOCJA, GRUPA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, LENIN, GALICJA, ABOLICJONISTKA, WANNA, HISPANO, OKTET, YORKSHIRE PUDDING, GALARETKA, WAGA SZALOWA, GRYZEK, FIGÓWKA, BALOWICZ, TOŃ, TRIMER, JĄDRO SOCZEWKOWATE, IMMUNOGLOBINA E, MASZT, PROGRESJA, NIEDOTYKALSKI, WĘŻOWNIK, NONI, CIAŁO AMORFICZNE, EMAKI, PRZEŁĄCZNICA, DUPLIKACJA, ZUPA ŚMIECIOWA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, PEDOSFERA, TEMPERATURA UPAŁU, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, PUNKT PODSŁONECZNY, OLEJOWIEC, DROŻNOŚĆ, REGESTRATOR, ZALEWKA, LICZEBNIK ZBIOROWY, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, SEMITKA, DIALEKT, ARTYSTA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, OPTYKA GEOMETRYCZNA, PAJĘCZYNA, DZIEŃ REKTORSKI, AGORA, PRZYSTAŃ MORSKA, PANNUS, MOTYWIK, PUENTA PŁASKA, OBCHÓD, PRZEKŁADNIA CIERNA, HOLENDER, TONIKA, AKROTERION, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, AKTUALIZOWANIE SIĘ, JELITO CZCZE, PRZYPADEK, TEFILIN, SSAK ŻYWORODNY, IZOPRENOID, POWRÓT, TRÓJKĄT, GRUPA KRWI, WYWÓZ, ARESZT, HUTNICTWO, WIELOPIĘTROWIEC, ZWARCIE, ZBIORÓWKA, BLOK, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KRYSTALOGRAFIA, REGRESJA MORZA, GONGORYSTA, DIALEKTYKA, PARTNER, CZERWONA NOC, NIMFA, PORÓD KLESZCZOWY, INTERNACJONAŁ, KONTUR, POSŁUSZNIK, SNOBISTYCZNOŚĆ, STANDARDZIK, POROŚLE, MARSZAND, POPULACJA STATYSTYCZNA, POŚREDNIK, MASZYNOWNIA, SZAL, OBWAŁ, CYKL EKONOMICZNY, CZUWAK, BACHMISTRZ, BIOGAZOWNIA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, PRZESŁUCHANIE, CZEKAN, SZERMIERZ, KNAJPA, PRACA WYJŚCIA, WIEŻA, SAROS, WYSTRZAŁ, PEBA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, SYROP, WODOCIĄGOWNIA, TELESKOP, MIESZKALNOŚĆ, TRENT, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, HANIEBNOŚĆ, KENAR, MIAZMAT, FILOLOGIA CHORWACKA, UPADŁOŚĆ, PIÓROLOTEK, DOROBEK, MAORYSKI, BALANSJER, JĘZYK ANGIELSKI, IMMUNOLOGIA, DWUMIAN NEWTONA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, NIEPRZYJACIEL, SINGEL, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, CANZONA, ZADYCHRA POSPOLITA, DROBNICA, OGRZEWNIK, OSOBISTOŚĆ, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, ODMIANA HERBOWA, KOTERIA, LAUR, POSTĘPOWANIE, FALKA, GEN PLEJOTROPOWY, GAJNIK LŚNIĄCY, FILOGENETYKA, LATAWIEC, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, CHOROBA REUMATYCZNA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, KATEGORIA OPEN, SZOK POPORODOWY, PLATFORMA SPRZĘTOWA, KUC KASPIJSKI, FTYZJATRA, KANGUR, NOZDRZE TYLNE, MERYSTEM, ALGRAFIA, POZIOM MORZA, KRAŃCOWOŚĆ, OSŁONICE, STAW OSADOWY, WŁÓKNO, DRUH, SAMOZATRATA, ALUMINOGRAFIA, KOŻUCH, PRYMKA, ROPUCHY NOSATE, KWATERUNEK, OCZKO W GŁOWIE, PŁYNNOŚĆ, WUEF, TARCZKA, SURREALIZM, AMBASADOR, ŚLĄSKOŚĆ, KACERSTWO, ŻWAWOŚĆ, STAROANGIELSKI, RUSZT, FOWIZM, LODRANIT, GÓRY KOPUŁOWE, RÓWNOWAGA OGÓLNA, POŁAWIACZ, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, MASORA, TARTAK, SAUNAMISTRZ, PRAWO BUDOWLANE, BEZPIEŃKA, VOLLEY, AKOMODACJA, TURANIEC, PISMO WĘZEŁKOWE, KORSYKAŃSKI, GAZETA, NIEMIECKOŚĆ, PRZYRODOZNAWCA, PORODÓWKA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, OGNIWO ZASADOWE, KOPARKA KROCZĄCA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, WAMPIREK, GIEŁDA SAMOCHODOWA, DNA MOCZANOWA, LOKACJA, OSAD, PĘCINA, UPOMNIENIE, FUTURE, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, TEATR, WIDMO MACIERZY, KIELICH, SER, MEDYCYNA NUKLEARNA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, JAKUBKA, ZASADA D'ALEMBERTA, ZAPALENIE, PUNKT ROSY, ADRES KORESPONDENCYJNY, STUŁBIOPŁAW, PIANKA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, ZATOKA, APEL, SINICA, PLASTYKA, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, ZBIÓR, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, KOALA, LUKI, ALIGATOROWATE, WIMPERGA, RZEMIEŚLNICZEK, TERRINA, PSYCHOLOGIA, BUTELKA, KWADRATURA, KARA, JEDLICA, BUTA, BALKONIK, ŚRODEK POBUDZAJĄCY, CELULOZOWNIA, ZMIERZCH CYWILNY, SZLAFROK, BASEN, SKAŁA PLUTONICZNA, MICHAŁEK, WATA CELULOZOWA, SZCZEP, TRÓJKĄT EULEROWSKI, MOŻLIWOŚĆ, CZARNY LUD, IRRADIACJA, WSCHÓD, RYNEK DETALICZNY, AZTREONAM, STRZELNICA, KANAPKA, ELEKTOR, SUWEREN, WYSPA PŁYWOWA, INSTANCJA, SPIRALA ARCHIMEDESA, JADŁOSPIS, PERYPATETYK, DEZERTERKA, HELIKOPRION, BARWICA DREWNA, ZWIERZĘ, MAJOWY PRACOWNIK, WAMPIR, ?IRISH DRAUGHT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.319 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR JEDNOSTEK, ZESTAW TYPÓW DAJĄCYCH SIĘ WYODRĘBNIĆ ZE WZGLĘDU NA JAKIEŚ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, NP. GALERIA POSTACI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR JEDNOSTEK, ZESTAW TYPÓW DAJĄCYCH SIĘ WYODRĘBNIĆ ZE WZGLĘDU NA JAKIEŚ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, NP. GALERIA POSTACI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALERIA zbiór jednostek, zestaw typów dających się wyodrębnić ze względu na jakieś cechy charakterystyczne, np. galeria postaci (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALERIA
zbiór jednostek, zestaw typów dających się wyodrębnić ze względu na jakieś cechy charakterystyczne, np. galeria postaci (na 7 lit.).

Oprócz ZBIÓR JEDNOSTEK, ZESTAW TYPÓW DAJĄCYCH SIĘ WYODRĘBNIĆ ZE WZGLĘDU NA JAKIEŚ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, NP. GALERIA POSTACI sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - ZBIÓR JEDNOSTEK, ZESTAW TYPÓW DAJĄCYCH SIĘ WYODRĘBNIĆ ZE WZGLĘDU NA JAKIEŚ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, NP. GALERIA POSTACI. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x