BRODAWKA ZLOKALIZOWANA NA PODESZWOWEJ CZĘŚCI STÓP, MAJĄCA SZORSTKĄ POWIERZCHNIĘ I KOLOR SKÓRY, MOGĄCA OSIĄGAĆ 1-2 CM WIELKOŚCI; BRODAWKA STÓP MOŻE BYĆ DWOJAKIEGO RODZAJU: ROZSIANA, GŁĘBOKA (MYRMECIA) LUB BARDZIEJ POWIERZCHOWNA, WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRODAWKAMI ZLEWAJĄCA SIĘ W SKUPISKA TWORZĄCE TZW. BRODAWKI MOZAIKOWE (ANG. MOSAIC WARTS) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRODAWKA STÓP to:

brodawka zlokalizowana na podeszwowej części stóp, mająca szorstką powierzchnię i kolor skóry, mogąca osiągać 1-2 cm wielkości; brodawka stóp może być dwojakiego rodzaju: rozsiana, głęboka (myrmecia) lub bardziej powierzchowna, wraz z pozostałymi brodawkami zlewająca się w skupiska tworzące tzw. brodawki mozaikowe (ang. mosaic warts) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRODAWKA ZLOKALIZOWANA NA PODESZWOWEJ CZĘŚCI STÓP, MAJĄCA SZORSTKĄ POWIERZCHNIĘ I KOLOR SKÓRY, MOGĄCA OSIĄGAĆ 1-2 CM WIELKOŚCI; BRODAWKA STÓP MOŻE BYĆ DWOJAKIEGO RODZAJU: ROZSIANA, GŁĘBOKA (MYRMECIA) LUB BARDZIEJ POWIERZCHOWNA, WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRODAWKAMI ZLEWAJĄCA SIĘ W SKUPISKA TWORZĄCE TZW. BRODAWKI MOZAIKOWE (ANG. MOSAIC WARTS)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.172

CZYNNIK CHŁODNICZY, SCENARIUSZ, CEBULANKA, ISCHIAS, LAPONIA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KRAINA MITOLOGICZNA, MATECZNIK, ROŚLINA DONICZKOWA, STYRAKS, RZUT PROSTOKĄTNY, TYTOŃ, WORECZEK, DRZWI HARMONIJKOWE, MARKIZA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, MOORE, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, ADAPTACJA SPOŁECZNA, JĘZYK POMOCNICZY, ODZYSK, ROWER POZIOMY, KRÓLIK FLORYDZKI, POLONISTYKA, AKCENCIK, GOL, MANZILA, ODDANIE, EKSTRUZJA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, TRZYNASTY, HEREZJA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, RACHUNEK CAŁKOWY, DZIEGCIARZ, TOYOOKA, AMINOKWAS BIOGENNY, ZAPALENIEC, BAT, DYSK LOKALNY, POŁUDNIK STRUVEGO, CHWILÓWKA, PASER, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, RZEKOTKA KRÓLEWSKA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, KORONA, PUNKT ASEKURACYJNY, ZLEW, SAMOGŁOSKA, MIĘSOŻERSTWO, PŁOMYCZEK, MAK, SITCOM, ZNAK LEGITYMACYJNY, LENIUCHOWANIE, RYLEC, TŁUSZCZAK, GONIEC, PORWAK LODOWCOWY, STOPIEŃ HARCERSKI, LISTA PROSKRYPCYJNA, CZYN, TROMPA, NACISK, WIRUS POLIO, CRACKER, SPOJRZENIE, RYBY DRAPIEŻNE, DUPLIKACJA, PIEZOELEKTRYK, BLESKOTKOWATE, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, CELNOŚĆ, MONTOWNIA, MAZUREK, BURSZTYNNIK, KOPUŁA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, PAPIER, WYGŁOS ABSOLUTNY, EPIGRAF, WYZWISKO, ENAMINA, MUSZLA, RODZINA KATYŃSKA, POCHMIEL, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, SANDBOX, AMBASADOR, ZGRZEBŁO, KLUBOWICZKA, PŁATONÓG WĘŻOWATY, LEGENDA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, OBRZEŻE, MAGICZNA GÓRKA, AHISTORYCYZM, PLAMA, TREN, WYCHODZTWO, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, KASTA, PODUSZKA, SPŁYW, ELOPSOPODOBNE, SZAPOKLAK, NATURYZM, KUGLARZ, REPUBLIKA FEDERALNA, MOTYWIK, NAWÓZ ORGANICZNY, WAMPIR, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, FERETRON, SŁODKOŚĆ, OPARZENIE, SONG, ZASADA, DEDUPLIKACJA, WĘZEŁ GORDYJSKI, ŹREBIĘ, ODBIJANIE, KURKA ŻÓŁTA, SEPARACJA, NIEPOKALANEK MNISI, CYNAMONKA, CHICLAYO, GŁUPEK, PANEKLA, LĄDZIENIE, WALCOWNIA ZIMNA, OVERCLOCKING, TALIB, MALAKOZOOLOGIA, WOREK, ŁUSKA, UCHTA, EDYKUŁA, NIEOBLICZALNOŚĆ, ORSZADA, GĘSTE, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, ŁATEK, KOSZÓWKOWATE, ROBOT PRZEMYSŁOWY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, BESTIA, PACJENCJA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, CIERPLIWOŚĆ, KRATER BOCZNY, WENEZUELA, REKLAMÓWKA, CYPRYŚNIK, JOGURCIK, PRZEDMORZE, CYKL KONIUNKTURALNY, PATENT ŻEGLARSKI, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, WIR, KOWARI, WARSTWA KULISTA, WYŻERACZ, LANGOSZ, LENIWCE DWUPALCZASTE, GINEKOLOGIA, LIŚĆ ZŁOŻONY, KAJAK, LODÓWKA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, AGREGATY PIENIĘŻNE, MEGAPOLIS, SZPIC, ZADANIE TRANSPORTOWE, PISMO GRECKIE, LOSOWANIE PROSTE, SYGNAŁ, WOJSKO FEDERALNE, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, BIEG PŁASKI, SŁUŻKA, RYBA, CUGANT, BAZA NOCLEGOWA, KANEFORA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, BAWEŁNA, KOSZAROWOŚĆ, MASER, MINA, WEDUTA, ZAMYKANIE USZU, KLASA ZEROWA, PABNA, KOPERTA, SZKARŁUPNIE, MACIEJKA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, TURBINA GAZOWA, KASETON, KOLOS, ZEŚWIECCZENIE, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, REAKTOR JĄDROWY, KSIĄŻKA ADRESOWA, ROZDZIAŁEK, WIDEOMANIAK, WARTOŚĆ OPAŁOWA, MEDYCYNA LOTNICZA, SPECJAŁ, POWSTANIE, SKOMPROMITOWANY, TERMOMETR RNA, NOSACZ, ZATRUCIE, KROMKA, KOSZATNICZKA GÓRSKA, POSIADACZ ZALEŻNY, EPIDEMIOLOG, FULAR, LIDER, ADWENTYSTA, TAMBURMAJOR, STREETBALL, ALLEL DOMINUJĄCY, ŁOPATA, ŁOŻYSKO, OKUPACJA, MIŁOŚĆ, AKCJA, WNĘTER, EFEKT MNOŻNIKOWY, MOSTEK KAPITAŃSKI, BOMBA GŁĘBINOWA, LIRA KORBOWA, STOJAK, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, DYFERENCJA, BEZCZUCIE, HERBATA, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, SIAD TURECKI, FAKTOLOGIA, PUNKT TYPOGRAFICZNY, CYBORIUM, WINKRYSTYNA, ADRES, EKSPLOZJA, LILIPUTKA, LINGWISTYKA STOSOWANA, TARANTELLA, DICYNODONTY, EROS, DOBRO FINALNE, ASEKURANTKA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, TABLICA, LICHWA, PŁOMYK, LATARNIA UMARŁYCH, KCIUK NARCIARZA, GENERACJA, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH SCHILLER, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, SIODZI, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, EMOTKA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, TYSIĘCZNA, KASTANIETY, RONDO, ALIANT ZACHODNI, LAWINA PIROKLASTYCZNA, KOPARKA POPRZECZNA, UDRĘCZENIE, WĘGAR, MACHNIĘCIE RĘKĄ, PODUSZKOWIEC, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, NIEŚMIAŁOŚĆ, DZIANET, SARAŃSK, KARAFECZKA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, OBRONA, KOPIOWANIE, BIEDACZKA, STRAJK GŁODOWY, BROSZA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KARTEL, NAWIGACJA SATELITARNA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, LODOWNIA, GWINT, KOSTIUMERNIA, DRZEWO KAUCZUKOWE, ?ANALIZA WYMIAROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.172 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRODAWKA ZLOKALIZOWANA NA PODESZWOWEJ CZĘŚCI STÓP, MAJĄCA SZORSTKĄ POWIERZCHNIĘ I KOLOR SKÓRY, MOGĄCA OSIĄGAĆ 1-2 CM WIELKOŚCI; BRODAWKA STÓP MOŻE BYĆ DWOJAKIEGO RODZAJU: ROZSIANA, GŁĘBOKA (MYRMECIA) LUB BARDZIEJ POWIERZCHOWNA, WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRODAWKAMI ZLEWAJĄCA SIĘ W SKUPISKA TWORZĄCE TZW. BRODAWKI MOZAIKOWE (ANG. MOSAIC WARTS) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRODAWKA ZLOKALIZOWANA NA PODESZWOWEJ CZĘŚCI STÓP, MAJĄCA SZORSTKĄ POWIERZCHNIĘ I KOLOR SKÓRY, MOGĄCA OSIĄGAĆ 1-2 CM WIELKOŚCI; BRODAWKA STÓP MOŻE BYĆ DWOJAKIEGO RODZAJU: ROZSIANA, GŁĘBOKA (MYRMECIA) LUB BARDZIEJ POWIERZCHOWNA, WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRODAWKAMI ZLEWAJĄCA SIĘ W SKUPISKA TWORZĄCE TZW. BRODAWKI MOZAIKOWE (ANG. MOSAIC WARTS)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRODAWKA STÓP brodawka zlokalizowana na podeszwowej części stóp, mająca szorstką powierzchnię i kolor skóry, mogąca osiągać 1-2 cm wielkości; brodawka stóp może być dwojakiego rodzaju: rozsiana, głęboka (myrmecia) lub bardziej powierzchowna, wraz z pozostałymi brodawkami zlewająca się w skupiska tworzące tzw. brodawki mozaikowe (ang. mosaic warts) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRODAWKA STÓP
brodawka zlokalizowana na podeszwowej części stóp, mająca szorstką powierzchnię i kolor skóry, mogąca osiągać 1-2 cm wielkości; brodawka stóp może być dwojakiego rodzaju: rozsiana, głęboka (myrmecia) lub bardziej powierzchowna, wraz z pozostałymi brodawkami zlewająca się w skupiska tworzące tzw. brodawki mozaikowe (ang. mosaic warts) (na 12 lit.).

Oprócz BRODAWKA ZLOKALIZOWANA NA PODESZWOWEJ CZĘŚCI STÓP, MAJĄCA SZORSTKĄ POWIERZCHNIĘ I KOLOR SKÓRY, MOGĄCA OSIĄGAĆ 1-2 CM WIELKOŚCI; BRODAWKA STÓP MOŻE BYĆ DWOJAKIEGO RODZAJU: ROZSIANA, GŁĘBOKA (MYRMECIA) LUB BARDZIEJ POWIERZCHOWNA, WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRODAWKAMI ZLEWAJĄCA SIĘ W SKUPISKA TWORZĄCE TZW. BRODAWKI MOZAIKOWE (ANG. MOSAIC WARTS) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - BRODAWKA ZLOKALIZOWANA NA PODESZWOWEJ CZĘŚCI STÓP, MAJĄCA SZORSTKĄ POWIERZCHNIĘ I KOLOR SKÓRY, MOGĄCA OSIĄGAĆ 1-2 CM WIELKOŚCI; BRODAWKA STÓP MOŻE BYĆ DWOJAKIEGO RODZAJU: ROZSIANA, GŁĘBOKA (MYRMECIA) LUB BARDZIEJ POWIERZCHOWNA, WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRODAWKAMI ZLEWAJĄCA SIĘ W SKUPISKA TWORZĄCE TZW. BRODAWKI MOZAIKOWE (ANG. MOSAIC WARTS). Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x