PODSTAWOWA JEDNOSTKA DŁUGOŚCI STOSOWANA W SYSTEMACH MIARY WIELKOŚCI CZCIONEK I INNYCH ELEMENTACH TYPOGRAFICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT to:

podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych (na 5 lit.)PUNKT TYPOGRAFICZNY to:

podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUNKT

PUNKT to:

w geometrii: najmniejszy, bezwymiarowy obiekt geometryczny (na 5 lit.)PUNKT to:

określone miejsce, bardzo mała część powierzchni (na 5 lit.)PUNKT to:

podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych (na 5 lit.)PUNKT to:

jednostka rozrachunkowa używana w różnych dziedzinach życia do porównywania wyników, osiągnięć (na 5 lit.)PUNKT to:

wyodrębniona, spójna tematycznie część tekstu mówionego lub pisanego (na 5 lit.)PUNKT to:

problem, kwestia, przedmiot rozważań (na 5 lit.)PUNKT to:

mała plamka, kropka (na 5 lit.)PUNKT to:

zaplanowana część jakiegoś wydarzenia (na 5 lit.)PUNKT to:

moment, zazwyczaj: kres, ostateczna granica czegoś, co trwało (na 5 lit.)PUNKT to:

miejsce, w którym odbywa się jakaś działalność ludzka (na 5 lit.)PUNKT to:

stanowisko, miejsce zajmowane przez wojsko lub jego część w określonym celu (na 5 lit.)PUNKT to:

miejsce w materialnej przestrzeni lub na powierzchni pozbawione wymiaru (na 5 lit.)PUNKT to:

kropka, plamka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWA JEDNOSTKA DŁUGOŚCI STOSOWANA W SYSTEMACH MIARY WIELKOŚCI CZCIONEK I INNYCH ELEMENTACH TYPOGRAFICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.509

ODDZIAŁ WYDZIELONY, OTORYNOLARYNGOLOGIA, LOKSAPINA, ODMIERZANIE, SKORUPIAKI WYŻSZE, ZEŚWIECCZENIE, WPŁYWOWOŚĆ, FALA CENTYMETROWA, SPRZĘG, MIESZANIEC, ZIEMIA, METODA D'HONDTA, TOUCHE, ZBROJENIE, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, PASOŻYTKA, GENERAŁ-GUBERNATORSTWO, FUNGICYD, SOKÓŁ LEŚNY, MORTADELA, ARSZYN, PROSIONEK SZORSTKI, WODA PITNA, MIMETYZM, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, DEDUKCJA NATURALNA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, KOMITAT, GATUNEK CELOWY, TRUSIĄTKO, DZIÓB, ZADANIE TRANSPORTOWE, POLAR, EFEKCIARSTWO, WIARDUNEK, BIEGUN NIEBIESKI, ŁUPINA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, TERBINAFINA, MONOETANOLOAMINA, ŻNIWA, ROZPÓRKA, SZKLANKA, POTENCJAŁ RYNKOWY, IRYGATOR, LIBERALIZM GOSPODARCZY, NOM, GROTESKA, YB, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, JAD KIEŁBASIANY, ZECER, JUTRZYNA, STAJE, METR, SYMULATOR LOTU, TOR, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, AMPLIFIKACJA, SUBKOMPAKT, INDUKCJA MAGNETYCZNA, PETAFLOPS, SIĄG, JĘZYCZNIK, UNCJA TROJAŃSKA, GROSZ, PARYTET, SKOCZNIA MAMUCIA, KUTIA, CIĄG ZBIORÓW, PŁOZA, KOLORY NARODOWE, BIOT, PLOMBA, TRACZ BRAZYLIJSKI, KOŁO POŁUDNIKOWE, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, SZPAROSKRZELEC LANCETOWATY, PUNKT, MEKHAUZJA, SP. Z O.O, MANIERY, BÓG, PERKOZ ROGATY, MIKROSKOP WARSZTATOWY, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, DEKAMETR, JEDNOSTKA INFORMACJI, PALCAT, SŁOWO KLUCZOWE, STERADIAN, HOMAR, WĘZEŁ, WIERZCHOŁEK, KANONIERKA TORPEDOWA, KRASKA, MILA NA GALON, PINIOLA, PION, TYGIELEK, OSOBA ZAGRANICZNA, DZIAŁ OSOBOWY, PAJĄKI, PEARS, PŁYTA TEKTONICZNA, INKWIZYCYJNOŚĆ, JEDNOSTKA OSADNICZA, ANALIZA REGRESJI, ROZKRUSZEK KORZENIOWY, KREODONTY, PUNKT ODNIESIENIA, PARSEK, CENTYWAT, ALT, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, SZACHRAJ, MAGNETON, WŚCIBSTWO, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, GODZINA, OKRĘT WOJENNY, PTASZNIK TYGRYSI, PUNKT RÓWNONOCNY, AGENT, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, KOLENDRA, DIT, BŁYSZCZYK, WORKOLOT, WĘZEŁ, ŁAN FRANKOŃSKI, POCHODNA, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, SEN, HB, JOL, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, ŁAŃCUCH, CHLOROHEKSYDYNA, PYŁ METEOROWY, CYRKUŁ, CZEK PODRÓŻNY, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, KUNINGAMIA, ZASADA D'ALEMBERTA, ORZESZEK PINIOWY, DODATEK SZKOLENIOWY, HUF, PIKIEL, J.A, GABARI, DESTRUKCYJNOŚĆ, PELUGA, BLESKOTKA, KOMÓRKA, GRUPA, LEGALIZACJA PONOWNA, TRIK, WYRAZ ZŁOŻONY, POZIOM, SARI, KOMÓRECZKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, PUNKT ZLEWNY, DOKRĘTKA, CENTYMETR, TERAWAT, OGNISKO, EGZOSFERA, PIĘTRO, NIBYJAGODA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, AR, KRWAWNIK, MILA MORSKA, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, KOPIA, ŚWIATŁA MIJANIA, ARTYKUŁ HASŁOWY, KRZECZEK NAZIEMNIK, SZNUR, DYSTRAKCJA, PRZĘSŁO, PONCE, KAFETERIA OTWARTA, ULTRAFILTRACJA, TRYTKA, WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI, PODUSZKA, MOPEK, CENTYMETR, OZ, GRAN, SABIN, LOK AGNESI, PASKUDNIK, STER, KORUND SYNTETYCZNY, MIĘSOŻERCA, PARAFIA, EUROKORPUS, KILOPOND, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PUNKT OKOSTNOWY, KOSZ, OSTAN, EKSABIT, LOŻA MASOŃSKA, ORGAN RENTOWY, MISIO, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, MACH, METROLOGIA HISTORYCZNA, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, ZŁOTY DEWIZOWY, ZASZCZEPICIEL, ODMA OPŁUCNOWA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, OKRĘT SZPITALNY, DYKTATOR, RZEMIENIEC, GAUS, KATEDRA, WILDAMORA, BARREL, KORPUS, POTENCJAŁ, PIERWSZOŚĆ, PIĘTA ACHILLESA, SHAMISEN, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, DIALOGICZNOŚĆ, PIRAT, PAPA, GAZÓWKA, JĄDRO, MIKSER, KWINTAL, WALNE ZEBRANIE, AMPER, RAK SZWEDZKI, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, STRUNNIK, MISTRZ, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, KONFEKCJONER, EGRETA, FLIZA, KANTOŃSKI, BELWEDER, POŁÓW, OBIEG SYNODYCZNY, SZUM, FORMUŁA WILCOXA, BIURO TECHNICZNE, MISIEK, FILTR, KANTOR, PIĘTA ACHILLESOWA, BIURO KONSTRUKCYJNE, ŁYŻKA STOŁOWA, MUHAFAZA, MOLWA, DROP, STOPIEŃ, KRÓLOWANIE, ZANZA, OŚLICZKA WODNA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, ZAŁOŻENIE, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ŻABNICA, GIGAFARAD, PODATEK, H, JARSTWO, TUŁÓW, TORFOWIEC OBŁY, ORE, ZETTABIT, WÓZ STRAŻACKI, FRIGORIA, PINGWIN PERUWIAŃSKI, NIECZUŁOŚĆ, MILIFARAD, RADAR, PUNKT TRANSFEROWY, ŁAN FLAMANDZKI, DYMNICOWATE, KOMITAT, NUMER, SZUNOZAUR, RADIAN, ZAĆMA POWIKŁANA, MINIMUM PROGRAMOWE, AEROFIT, BUDOWLANIEC, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, ?DECYMETR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.509 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWA JEDNOSTKA DŁUGOŚCI STOSOWANA W SYSTEMACH MIARY WIELKOŚCI CZCIONEK I INNYCH ELEMENTACH TYPOGRAFICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWA JEDNOSTKA DŁUGOŚCI STOSOWANA W SYSTEMACH MIARY WIELKOŚCI CZCIONEK I INNYCH ELEMENTACH TYPOGRAFICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUNKT podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych (na 5 lit.)
PUNKT TYPOGRAFICZNY podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT
podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych (na 5 lit.).
PUNKT TYPOGRAFICZNY
podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych (na 18 lit.).

Oprócz PODSTAWOWA JEDNOSTKA DŁUGOŚCI STOSOWANA W SYSTEMACH MIARY WIELKOŚCI CZCIONEK I INNYCH ELEMENTACH TYPOGRAFICZNYCH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PODSTAWOWA JEDNOSTKA DŁUGOŚCI STOSOWANA W SYSTEMACH MIARY WIELKOŚCI CZCIONEK I INNYCH ELEMENTACH TYPOGRAFICZNYCH. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x