SYNTETYCZNY ANTYSEPTYK, POCHODNA BIGUANIDU, STOSOWANA W POSTACI GLUKONIANU LUB OCTANU DZIAŁA SILNIE NA BAKTERIE GRAM-DODATNIE, NATOMIAST SŁABIEJ NA GRAM-UJEMNE; JEST UŻYWANA GŁÓWNIE JAKO ŚRODEK ODKAŻAJĄCY SKÓRĘ, BŁONY ŚLUZOWE, RANY ORAZ NARZĘDZIA CHIRURGICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHLOROHEKSYDYNA to:

syntetyczny antyseptyk, pochodna biguanidu, stosowana w postaci glukonianu lub octanu działa silnie na bakterie Gram-dodatnie, natomiast słabiej na Gram-ujemne; jest używana głównie jako środek odkażający skórę, błony śluzowe, rany oraz narzędzia chirurgiczne (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYNTETYCZNY ANTYSEPTYK, POCHODNA BIGUANIDU, STOSOWANA W POSTACI GLUKONIANU LUB OCTANU DZIAŁA SILNIE NA BAKTERIE GRAM-DODATNIE, NATOMIAST SŁABIEJ NA GRAM-UJEMNE; JEST UŻYWANA GŁÓWNIE JAKO ŚRODEK ODKAŻAJĄCY SKÓRĘ, BŁONY ŚLUZOWE, RANY ORAZ NARZĘDZIA CHIRURGICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.561

DIEFENBACHIA, POPRAWNOŚĆ, GARMAŻERNIA, BAWOLEC, ZARADNOŚĆ, KOŁNIERZ, WIERTARKA, TEKSTOWOŚĆ, ROTOR, JON, AUTOMAT, SYSTEM POWIERNICZY, LAPAROSKOPIA, NIEDOKŁADNOŚĆ, KOCZOWNIK, TEKA, KASETA, FATAMORGANA, MUZYKA, STATUS SPOŁECZNY, AKT MOWY, PINGWIN DŁUGOCZUBY, MAŁPKA, POJEMNOŚĆ POLOWA, DRAM, IPERYT AZOTOWY, KAMIEŃ NAGROBNY, AU, GRAF PODSTAWOWY, OLIWA Z OLIWEK, EGZOSZKIELET, TĘTNICA OCZNA, FILOZOFIA PRZYRODY, ŻURAWIK, AMORAITA, DYSONANS, AFISZOWANIE SIĘ, BRZOZÓWKA, DUŻY EKRAN, RZECZYWISTOŚĆ, ZNACZENIE, BELKOWANIE, KRĄGŁOGŁÓWKA USZASTA, PIEROGI, CANNON, BIAŁORUSKI, BARWNOŚĆ, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, LEPNICA, RUCHANKA, PLACEK, GZIK, OPATRZNOŚĆ, OPERETKA, ŚRODOWISKO, ŚWIATŁA DROGOWE, TANK, RYBAŁT, GRA NA ZWŁOKĘ, MADŻONG, WYTWÓRCA, KACZKA SROKATA, SOK, WOLT, STAROŚWIECKOŚĆ, AZERBEJDŻAŃSKI, CHROMATYKA, CHOJAK, GESTALT, AKTOR, SPARTANIN, CYPRZYN, JEŹDŹCZYNI, PIÓROPUSZNIK, KASZANKA, KOMUNIA, KRYNICZANKA, LARWICYD, SAMORODNOŚĆ, KOMEDIA GRECKA, SÓL, PIRACTWO, ŁĘK, SAMOAKTUALIZACJA, MATERIALIZM, TĘPOZĄB BIAŁAWY, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, INWESTYCJA, GALASÓWKA, SZCZAW, MANNA Z NIEBA, MENEDŻER, SYNTEZA MOWY, CIOTA, GRUSZKA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, DOGMAT, UKRZYWDZONY, PODATEK, ATRYBUCJA, SĄD, ODTLENIACZ, PRZEZNACZENIE, GAZELA MONGOLSKA, POLE DRUMLINOWE, FRYZ, STEWA, KIERAT, SPEKULACJA, WOJSKO SPECJALNE, MARKETING SKOJARZENIOWY, RZODKIEWNIK, SUMAK, FRYKCJA, MITOLOGIZM, ŚWIDOŚLIWKA, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, DATARIA, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, HALA, KNEL, REWIR, MIESIĄC, BODZIEC, PROSZEK DO PIECZENIA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, FALISTOŚĆ, KILOKALORIA, OGRANICZNIK, NASZ CZŁOWIEK, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, PRANIE MÓZGU, HUMORESKA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, CZYNELE, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, KSANTOFIL, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, SZKOCKOŚĆ, POKŁAD, JEDNOSTKA METRYCZNA, MULAT, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, SCYT, CUDZOZIEMSKOŚĆ, NEKROPOLA, SZCZECIN, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, WISZER, WIŚNIA, TUTOR, HIALINA, VALYRIA, LUDOBÓJSTWO, SKALA LIDYJSKA, MNIEJSZE ZŁO, OSTRY DYŻUR, KONGLOMERACJA, SCHADOW, PŁYN INFUZYJNY, METEORYT KAMIENNY, ELAND, BISZKOPT, KONWENT, SILIKON, KIELISZNIAK, SYGNAŁ DYSKRETNY, TRIAL ROWEROWY, PAPRYKARZ, GRUPA RYZYKA, BIEDOTA, KAPUSTA KWASZONA, LICENCJA POETYCKA, PASEK, PODPORA, KONSUMENT, KAPUSTA GŁĄBIASTA, NAMIESTNICZKA, REGRESJA LOGISTYCZNA, URCEUS, AZYDOTYMIDYNA, NADZÓR BANKOWY, WSZECHMOGĄCY, BAZYLIKA MNIEJSZA, MISIEK, GEST, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, ALBUMIK, PODSADKA, WSTĘŻNICE, AWIZO, KRANÓWKA, ARTYLERIA FORTECZNA, STACJA, EFEKT DOPPLERA, ŚMIESZKA, SEPTET, SAMOWOLA, KUC MERENS, WSZECHMOCNY, BOROWIEC OLBRZYMI, KORZENIONÓŻKI, MIESZANKA, MASER GAZOWY, UNIWERSYTET, WOŁYNIANIN, SYMETRALNA, TABULA RASA, BIAŁY MAZUR, WOLUMEN OBROTU, GRAMATYKA, SZAL, ETYKIETA, PALISANDER, STRZEMIĘ, PIERWSZY PLAN, TROJACZEK, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, TEREN, TWIERDZENIE WILSONA, NORKI, MEDALION, DWUNASTOKROTNOŚĆ, STEROWANIE HYDRAULICZNE, TENDENCJA ROZWOJOWA, GLOBUS, OŚ ODCIĘTYCH, MADRAS, GIROSKOP, WĘŻÓWKA PALMIASTA, MARIO BROS, JUJUBA, TEMPERATURA ZAPŁONU, ANALIZA PORTFELOWA, WYROCZNIA, PAJACYK, TEST ATOMOWY, ASYNCHRONIZM, KOZA, PAWĘŻ, PAGON, OSOBA PRAWNA, RAID, RAK RZECZNY, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, PENTOBARBITAL, BASKINKA, DŁOŃ, PUNIJCZYK, BRYGANTYNA, GUMNO, GÓRKA, PODŁUŻNOŚĆ, CONCEPT ART, BYŁA, ZBIÓRKA, LIGA OBRONY KRAJU, PIROGRAFIA, WSPÓŁŻYCIE, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, LOT NURKOWY, KWARC MLECZNY, EKSPRESOWOŚĆ, ZALESIANIE, SOLIDARNOŚĆ, DEIKSA, WSCHÓD, WYDERKA, TWIERDZENIE CEVY, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, BAKTERIE METANOGENNE, TOINA, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, FATALIZM, LOGOFET, PARTIA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, ARMEŃSKI, ANALIZA LOGICZNA, MANKIETY, OSTRA AMUNICJA, DŻEREŃ, SKORUPIAKI, PROPINACJA, MAZUREK, TRANSFORMATORNIA, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, KONWERTOR, ŻÓŁW NOROWY, KWAS MOCZOWY, ELEKTROLIT, ZWOLNIENIE, AZOTYN IZOAMYLU, PODBIERACZ POKOSÓW, MARATON, NIEUPRZEJMOŚĆ, ROZROST, ?MIRT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.561 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYNTETYCZNY ANTYSEPTYK, POCHODNA BIGUANIDU, STOSOWANA W POSTACI GLUKONIANU LUB OCTANU DZIAŁA SILNIE NA BAKTERIE GRAM-DODATNIE, NATOMIAST SŁABIEJ NA GRAM-UJEMNE; JEST UŻYWANA GŁÓWNIE JAKO ŚRODEK ODKAŻAJĄCY SKÓRĘ, BŁONY ŚLUZOWE, RANY ORAZ NARZĘDZIA CHIRURGICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYNTETYCZNY ANTYSEPTYK, POCHODNA BIGUANIDU, STOSOWANA W POSTACI GLUKONIANU LUB OCTANU DZIAŁA SILNIE NA BAKTERIE GRAM-DODATNIE, NATOMIAST SŁABIEJ NA GRAM-UJEMNE; JEST UŻYWANA GŁÓWNIE JAKO ŚRODEK ODKAŻAJĄCY SKÓRĘ, BŁONY ŚLUZOWE, RANY ORAZ NARZĘDZIA CHIRURGICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHLOROHEKSYDYNA syntetyczny antyseptyk, pochodna biguanidu, stosowana w postaci glukonianu lub octanu działa silnie na bakterie Gram-dodatnie, natomiast słabiej na Gram-ujemne; jest używana głównie jako środek odkażający skórę, błony śluzowe, rany oraz narzędzia chirurgiczne (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHLOROHEKSYDYNA
syntetyczny antyseptyk, pochodna biguanidu, stosowana w postaci glukonianu lub octanu działa silnie na bakterie Gram-dodatnie, natomiast słabiej na Gram-ujemne; jest używana głównie jako środek odkażający skórę, błony śluzowe, rany oraz narzędzia chirurgiczne (na 15 lit.).

Oprócz SYNTETYCZNY ANTYSEPTYK, POCHODNA BIGUANIDU, STOSOWANA W POSTACI GLUKONIANU LUB OCTANU DZIAŁA SILNIE NA BAKTERIE GRAM-DODATNIE, NATOMIAST SŁABIEJ NA GRAM-UJEMNE; JEST UŻYWANA GŁÓWNIE JAKO ŚRODEK ODKAŻAJĄCY SKÓRĘ, BŁONY ŚLUZOWE, RANY ORAZ NARZĘDZIA CHIRURGICZNE sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - SYNTETYCZNY ANTYSEPTYK, POCHODNA BIGUANIDU, STOSOWANA W POSTACI GLUKONIANU LUB OCTANU DZIAŁA SILNIE NA BAKTERIE GRAM-DODATNIE, NATOMIAST SŁABIEJ NA GRAM-UJEMNE; JEST UŻYWANA GŁÓWNIE JAKO ŚRODEK ODKAŻAJĄCY SKÓRĘ, BŁONY ŚLUZOWE, RANY ORAZ NARZĘDZIA CHIRURGICZNE. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x