PRZEWRÓCENIE LUB USZKODZENIE JAKIEJŚ PRZESZKODY ZA POMOCĄ UDERZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIĘCIE to:

przewrócenie lub uszkodzenie jakiejś przeszkody za pomocą uderzenia (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚCIĘCIE

ŚCIĘCIE to:

rodzaj uderzenia piłką, które polega na skierowaniu jej ukośnie w dół (na 7 lit.)ŚCIĘCIE to:

kara śmieci polegająca na obcięciu skazańcowi głowy (na 7 lit.)ŚCIĘCIE to:

kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol (na 7 lit.)ŚCIĘCIE to:

obcięcie włosów, skrócenie ich znacznie (na 7 lit.)ŚCIĘCIE to:

wystawienie na egzaminie niedostatecznych not, oblanie kogoś (na 7 lit.)ŚCIĘCIE to:

usunięcie wierzchniej warstwy materiału z obrabianego przedmiotu przy użyciu narzędzi skrawających (na 7 lit.)ŚCIĘCIE to:

oddzielenie czegoś od jego części, która stanowi podstawę, przy użyciu ostrego narzędzia (na 7 lit.)ŚCIĘCIE to:

specjalne odbicie piłki w taki sposób, by szybko i stromo spadła na pole rywala (na 7 lit.)ŚCIĘCIE to:

spowodowanie zamarznięcia, krzepnięcia jakiejś cieczy (na 7 lit.)ŚCIĘCIE to:

zwada z kimś, gwałtowna, choć niezbyt poważna kłótnia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEWRÓCENIE LUB USZKODZENIE JAKIEJŚ PRZESZKODY ZA POMOCĄ UDERZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.197

TYSIĄC, BOTTOMLESS, OPERATOR BITOWY, DOPŁATA EKSPORTOWA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, SUBRETKA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, MIKROMIERZ, STARTUP, AZOTAN, WYRÓB MEDYCZNY, MELASA, S.Y, KANTON, WAGA ELEKTRONICZNA, OSŁONA, PÓŁGOLF, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, MOLEKUŁA, ESTOŃSKOŚĆ, LAS, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, HOT DOG, PLENNOŚĆ, UCIECZKA, LEBERWURSZT, ATONIA, PRODUKT TRADYCYJNY, DWURURKA, DZIEWCZYNA, BULWARÓWKA, KWATERA GŁÓWNA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ASEKURANT, TROP, RAPTULARZ, DEFICYT, UKŁAD OPTYCZNY, RURA OGNIOWA, KOSZARKA, POLEWKA, DYSOCJACJA TERMICZNA, LOKAL SOCJALNY, FLUORESCENCJA, TULEJA, POMPA WYPOROWA, ZBROJNIK, CYFRA, NIEOCZYWISTOŚĆ, NIEWAŻNOŚĆ, PĘK, TENDENCJA ROZWOJOWA, SOS SOJOWY, TRZYKROTNOŚĆ, ŚWIDOŚLIWKA, LAMPA KSENONOWA, STRZAŁKA, SZTUKA PASYJNA, HARMONIZACJA, WAŻNIK, ODCISK PALCA, KULCZYBA, PRZESZUKANIE, SAMOOKALECZENIE, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, LAMPA WYŁADOWCZA, AKROBACJA LOTNICZA, HANKA, PASTA CURRY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, WIECZNE PIÓRO, PRZYKRYWKA, KAMIENIARZ, WYROSTEK BARKOWY, TERMOTRANSFER, GAD, MELIORACJA WODNA, STYL, BROKER, OSEŁEDEC, FIŃSKI, PAWĘŻ, KASETOFON, ŁOBODA, WIEŻA STRAŻNICZA, LOKATOR, HULAJDUSZA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, DIAGRAM FAZOWY, KOŁO STEROWE, ZAKOPCENIE, PIERSIÓWKA, ROŚLINA PASTEWNA, KRZYŻ MALTAŃSKI, FALKA, SĄD, OKRĘT-BAZA, BIZNESIK, UJŚCIE, TWIERDZENIE MENELAOSA, KROTNOŚĆ, ŻYŁKA, MOTYLEK, POSIADŁOŚĆ, DUPEK ŻOŁĘDNY, CHOROBA ALPERSA, EKSTRUZJA, ZATOKA, OCZKO, INIEKCJA, WOKALIZA, DOKUMENT LOKACYJNY, OBJAW ZASŁONOWY, KOD DWÓJKOWY, CHAŁUPNICTWO, TYMOTKA, PILOT, ARSENIAN(III), TARCIE, CZAS TERAŹNIEJSZY, SZPATUŁKA, SPŁUKIWANIE, ZATOR, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, KOGNITYWIZM, PICUŚ, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, MAGIERKA, SZKOŁA, PAPIER WELINOWY, SZYNOBUS, ZWIĄZEK, WYLOT, DZIURA, POCHODNIK, MODEL, FETYSZYZM, LIMFOBLAST, INEZ, WRZECIONO, AŁYCZA, GRUBOŚĆ, OCZY, ZAKON MNISI, TERAPIA REINKARNACYJNA, KAKAO, PRZYSTOSOWANIE, STERYLIZATOR, RZECZOWNIK, MEMBRANA, PAS, RETENCJA, KIMOGRAFIA, KRAKOWIACZEK, WERTEBROPLASTYKA, ANTYFAN, DEKORTYKACJA, MIEDZIONIKIEL, GWIAZDKA, ALIENACJA, WITAMINA, SEN, NĘCISKO, INTELEKTUALIZM, DOMENA MAGNETYCZNA, BACIK, PIERÓG, CUDEŃKO, MAZUREK, MARCHWIANE RĘCE, MANDOLA, WIRKI, KARŁOWATOŚĆ, SUKCESJA, WRAK, GŁOSICIEL, HEGEMON, DELEGACJA, FOTOJONIZACJA, CECHA, BZYGI, SZYKANA, HYDROFOR, ANTAGONIZM, POSTERUNEK, KONFEDERACJA, TUTOR, STOPA NARZUTU, MONARCHIA DESPOTYCZNA, TUNIKA, SAJETA, CZARNY PUNKT, MIASTO UMARŁYCH, WARZYWO, DELOKALIZACJA, EXLIBRIS, BITLES, LEN, KRÓLIK FLORYDZKI, ŚCIĘCIE, WĄTPLIWOŚĆ, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, PARAWANING, KREDYT KASOWY, PENTAPTYK, ABLACJA LODOWCOWA, TRIANGULACJA, ALARM LOTNICZY, SKAŁA ILASTA, HEDONIZM ETYCZNY, APARAT POJĘCIOWY, LICZARKA, REFEKTARZ, MAKROŚWIAT, KAWALKADA, ARCHIWOLTA, POJAZD ZABYTKOWY, SANDWICZ, FUTRO, GRZEBIEŃ, GIROSKOP, WYRAZ, GRZBIET, MASA KAJMAKOWA, OSIEMDZIESIĄTKA, SZAL, ZAŁOM, GRA KOMPUTEROWA, WYTWÓR, ZGNIŁKI, MOWA WIĄZANA, KREWETKA ATLANTYCKA, TAPETA, ŻYŁKA, ŻACHWA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, WĘGLÓWKA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, GLORIETA, ZAIMEK, HERB, DWURÓG, FREGATA ŻAGLOWA, BEJCA, MASTYKS, DEFLEKTOR, CELOZJA, WYŚCIGÓWKA, GALWANOTERAPIA, PRZESŁANIE, TRASZKA GÓRSKA, ATOL, ŚWIĘTO, GAZ SYNTEZOWY, KLIKER, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, PALCÓWKA, KROPKOWANIE, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, CHEKKER, ODWIERT, TELESKOP, METODA DELFICKA, KASTRAT, MENZURKA, OPENER, PRZEMYT, MUCHA SUCHA, SATYNA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, PAUTSCH, FLAGSZTOK, WZÓR, GARMAŻERNIA, PĘCHERZYK, BIAŁKO PERYFERYJNE, STREFA RYFTU, CHWYTNIK, BERET, ZASIŁEK PORODOWY, OKUPACJA, NIELUDZKOŚĆ, TŁUSZCZ, GUARANA, WĘGLIK SPIEKANY, DYFERENCJA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, ABONAMENT, KROPKA, SONG, ŁĄCZYNA, CHOROBA ZARAŹLIWA, DYWIZ, PODZIEMIE, BUŁAT, BUT, SILNOŚĆ, BEZIDEOWOŚĆ, TRANSPORTER, ?KACZAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.197 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEWRÓCENIE LUB USZKODZENIE JAKIEJŚ PRZESZKODY ZA POMOCĄ UDERZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEWRÓCENIE LUB USZKODZENIE JAKIEJŚ PRZESZKODY ZA POMOCĄ UDERZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIĘCIE przewrócenie lub uszkodzenie jakiejś przeszkody za pomocą uderzenia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIĘCIE
przewrócenie lub uszkodzenie jakiejś przeszkody za pomocą uderzenia (na 7 lit.).

Oprócz PRZEWRÓCENIE LUB USZKODZENIE JAKIEJŚ PRZESZKODY ZA POMOCĄ UDERZENIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRZEWRÓCENIE LUB USZKODZENIE JAKIEJŚ PRZESZKODY ZA POMOCĄ UDERZENIA. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x