WIECZNIE ZIELONE, MAŁE DRZEWO LUB KRZEW STREFY SUBTROPIKALNEJ UPRAWIANY DLA SOCZYSTYCH, KWASKOWATYCH OWOCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FEJHOA to:

wiecznie zielone, małe drzewo lub krzew strefy subtropikalnej uprawiany dla soczystych, kwaskowatych owoców (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIECZNIE ZIELONE, MAŁE DRZEWO LUB KRZEW STREFY SUBTROPIKALNEJ UPRAWIANY DLA SOCZYSTYCH, KWASKOWATYCH OWOCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.935

ZAPINKA, OLEJ LNIANY, MASŁO, BECZKA Z PROCHEM, PUKLERZ, PRZEKAZIOR, KOMBATANTKA, TONACJA, RUSKI, ARABIKA, NAWIETRZAK, MISO, WIECZÓR POETYCKI, DRATWA, PIWNICA, SYMFONIK, DYWESTYCJA, MIKOZA, BIOKOMINEK, WDZIĘK, SAMOOKALECZENIE, TYK, MONARCHIA DESPOTYCZNA, SZUFLA, RESTYTUCJA GATUNKU, KONDOTIER, TWARDZIAK, MUS, PRYSIUDY, POLSKI-SLOWNIK.PL, FILM DROGI, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, SKOPEK, KOLEJKA LINOWA, PĄCZEK, CZASOWNIK WIELOKROTNY, KOALICYJKA, ECCHI, SREBERKO, PARAWANING, TEMPO, PUNKT DYMIENIA, WAPNO, SZPRYCA, ALIAS INTERNETOWY, EDYKUŁA, DUROPLAST, KRAŃCÓWKA, UCZESTNIK, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, DZIURAWKA, PRZEPROST, BAKTERIE METANOGENNE, SEKCJA RYTMICZNA, KUBRYK, OBSADA, FRANCISZKANKI, KNAGA, DYSOCJACJA TERMICZNA, DEMOBILIZACJA, FASOLA, MACIERZ DOŁĄCZONA, MIERZEJA, DUCHOWY OJCIEC, SALON, TRAWA PASTEWNA, CHINE, MOC, GĘSTE, MOC ZNAMIONOWA, KUBEŁ, KROPLA, PLAMICA, RODZINA ZASTĘPCZA, SUBSTANCJA DODATKOWA, BALSAM, SMOCZEK, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, FALANGA, PELENG, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, TRANSFORMATORNIA, PASTA CURRY, PIÓRKO, CENZURA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, JEDENASTY, TRÓJNÓG, KONTUR, WSPINALNIA, TAG, WYSEPKA, PĘCHERZYK, ANEMOSTAT, SIUR, LODOWIEC ALPEJSKI, GRANAT, KANEFORA, DRENAŻ, PUSZKA, MUCHOMOR BULWIASTY, SUROWICA, PIELGRZYM, NIEMOŻNOŚĆ, OLA, TYSIĘCZNIK, ASIA, FIORD, FANPEJDŻ, FLASZKA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, WOLANT, DZIECINA, KOPALINA LECZNICZA, NUROGĘŚ, PATENA, LALA, ODTRUTKA, MEDALION, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, LARGO, CZYR, ANALIZA WARIANCYJNA, SEŁEDEC, BIEG DYSTANSOWY, IVAN, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, TEMBR, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, GAD, HUMORESKA, BATERIA WODOCIĄGOWA, GENERACJA, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, ARABESKA, VADEMECUM, SZTUKATERIA, ŚLIZGAWKA, SEPTET, OBSADA, POKRZYWDZONA, POLEWKA, SEMITA, ROY, OKUCIE, KOZA, ROZMODLENIE, KWAŚNICA, OLIWKI, SZKRAB, KOMPETYCJA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, KNOT, UMOWA KOMPENSACYJNA, REFREN, PODTYP, KRYTERIUM WALDA, PODKŁAD, SZMARAGD NILU, NALEŚNIK GUNDEL, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, OSTRA AMUNICJA, ROZDZIAŁKA, JAZ, WARTOŚĆ DODANA, KAJMAN, ZIARNO, PRZEBUDOWA, CHINOWIEC, OPOZYCJA, DELOKALIZACJA, WĄGR, CZUBEK, GRIECZANINOW, GYNYCEUM, SPÓŁKA, ROWER POZIOMY, WILCZUR, TEORIA INFORMACJI, ROZGRZEWACZ, ZNAK INTERPUNKCYJNY, PUSZYSTOŚĆ, RURKA INTUBACYJNA, FRAZEOLOGIZM, DYPTYK, TWIERDZA, TRÓJSTRONNOŚĆ, CYKL PALIWOWY, RUBELIT, CIĘCIE POZIOMICOWE, WERYFIKACJA, GATUNEK ZAWLECZONY, DROGA MAGISTRALNA, MORDENT, FRYCOWE, KONKURENCJA, SPRZĘCIOR, MEMBRANA, ENKAUSTYKA, KREOL, PORTRET, SMUTNI PANOWIE, KARTA, SMOLUCH, MARAKUJA, SCYT, MACZANKA, TWARDE LĄDOWANIE, FICROJA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, AHA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, IZA, KRYSZTAŁEK, WAGON TAROWY, GRZANKI, KOKPIT, MANDOLA, AKOMPANIAMENT, LIŚCIARKA, OBRAZ OPTYCZNY, GNÓJ, OBÓZ, PATRON, HALOGENEK ALKILOWY, ŁYCHA, CAŁKA PIERWSZA, LEBERWURSZT, DESKA, PLACEK, KOGUT, DROGI, BURZA DZIEJOWA, MECENAS, ŚMIECH, PRĄD INDUKCYJNY, DWÓJNIAK, IGLICA, MALEŃSTWO, TRAUMATYCZNOŚĆ, MARSKOŚĆ, DRABIK DRZEWKOWATY, DUET, ULICA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, ECHOLOKACJA, HOMOGENIZACJA, DRYBLING, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, FRONT STACJONARNY, ALKOWA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, ZAGRYWKA, GRYMAŚNICA, PÓŁKULA, PANEKLA, ZMARSZCZKA, REWALIDACJA, BURAK STOŁOWY, BUTWA, REGRESJA, ZMYWACZ, ASESOR, INWEKTYWA, SUCHOKLATES, MLEKO W PROSZKU, NERW, PODWIĘŹ, KOMPOT, ZAMEK, PINI, MOBING, STALAG, KONOTACJA, KAPITALISTKA, BYLICA, ARKUSZ AUTORSKI, PAWANA, PRZEWÓD, KAWALERIA, DRZEWCE, GAŁĘZIAK, ZAPOJA, KABAT, LABORATORIUM, CIAŁO, TRON, GIROSKOP, UCHODŹSTWO, SPRZĘT MECHANICZNY, PROPAGANDÓWKA, PRZEKRÓJ, BULDENEŻ, DWÓR, DANA, KRĘGOWIEC, MENU, AUGUR, ?BIAŁA NOC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.935 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIECZNIE ZIELONE, MAŁE DRZEWO LUB KRZEW STREFY SUBTROPIKALNEJ UPRAWIANY DLA SOCZYSTYCH, KWASKOWATYCH OWOCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIECZNIE ZIELONE, MAŁE DRZEWO LUB KRZEW STREFY SUBTROPIKALNEJ UPRAWIANY DLA SOCZYSTYCH, KWASKOWATYCH OWOCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FEJHOA wiecznie zielone, małe drzewo lub krzew strefy subtropikalnej uprawiany dla soczystych, kwaskowatych owoców (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FEJHOA
wiecznie zielone, małe drzewo lub krzew strefy subtropikalnej uprawiany dla soczystych, kwaskowatych owoców (na 6 lit.).

Oprócz WIECZNIE ZIELONE, MAŁE DRZEWO LUB KRZEW STREFY SUBTROPIKALNEJ UPRAWIANY DLA SOCZYSTYCH, KWASKOWATYCH OWOCÓW sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - WIECZNIE ZIELONE, MAŁE DRZEWO LUB KRZEW STREFY SUBTROPIKALNEJ UPRAWIANY DLA SOCZYSTYCH, KWASKOWATYCH OWOCÓW. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast