PIPER - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY PIEPRZOWATYCH; ROŚLINA ZIELNA LUB PNĄCZE, KTÓREJ NIEKTÓRE GATUNKI UPRAWIANE SĄ DLA OWOCÓW (PESTKOWCÓW), KTÓRE SĄ CENIONĄ PRZYPRAWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIEPRZ to:

Piper - rodzaj roślin z rodziny pieprzowatych; roślina zielna lub pnącze, której niektóre gatunki uprawiane są dla owoców (pestkowców), które są cenioną przyprawą (na 6 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIEPRZ

PIEPRZ to:

bardzo znana od najdawniejszych czasów przyprawa; całe lub mielone owoce (pestkowce) pieprzu czarnego (na 6 lit.)



PIEPRZ to:

inaczej pikanteria; coś, co ożywia, ubarwia np. wypowiedź, często zawiera element erotyczny (na 6 lit.)



PIEPRZ to:

rodzaj ostrej przyprawy, najczęściej otrzymywanej z owoców rośliny o tej samej nazwie, czasem jednakże będący mieszanką innych pikantnych przypraw (poza pieprzem głównie papryk) (na 6 lit.)



PIEPRZ to:

azjatyckie pnącze z którego owoców otrzymuje się pieprz przyprawowy (na 6 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIPER - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY PIEPRZOWATYCH; ROŚLINA ZIELNA LUB PNĄCZE, KTÓREJ NIEKTÓRE GATUNKI UPRAWIANE SĄ DLA OWOCÓW (PESTKOWCÓW), KTÓRE SĄ CENIONĄ PRZYPRAWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.299

WAJGELIA, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, BYSTRZYK GEORGETTA, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, HORYZONT CZĄSTEK, CROSS, DOMEK, AZALIA, WOMBAT TASMAŃSKI, BEZSENS, ZAMEK, ZMIERZCH CYWILNY, SROKACZ KAPTUROWY, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, BAŁKAŃSKOŚĆ, LASÓWKA GRANATOWA, KLINGOŃSKI, POLIANDRIA, ZAGRANICZNOŚĆ, KRWIOPIJCA, PIEC DYMARSKI, SZYDLARZ, CZAPLA ZIELONAWA, TŁUSZCZ, ALABASTRON, DZWONEK, IRBIS, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, SKRZYP, PUSTKOWIK, TORREJA, MUMIA, KARABIN PLAZMOWY, RÓJKA, LKM, TARNIÓWKA, ŚMIERDZIUCH, TATARKA, ELEMENT ODWRACALNY, NIEPOKOJENIE SIĘ, RELIKWIARZ, KOSMITA, WOJSKO FEDERALNE, MARTWY SEZON, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, ZŁOM, NIEWOLNIK, RIDBOK SZARY, SKRZYNKA, PŁETWAL, DZIEWCZYNIĄTKO, ŻAGIEW, WASZYNGTONIA, PIEWIK, KONTUSZ, NACZYNIOWE, SROKACZ SZARY, PREZENTACJA, BLOK, AILANT, FUTER, WIECZOREK POETYCKI, IGRASZKA SŁOWNA, SKRZYDŁOSZPON ROGATY, WRÓBEL KASZTANOWATY, KALATEA JADALNA, WĘZEŁ, PRAWO WEWNĘTRZNE, ROBOTA, ŻUBR, LOBELIA, SZKŁA, JUNKO, WYDŁUŻALNIK, KSIĘGA HODOWLANA, MARSZ, MAŚLANKA, METROPOLIA, KRZAKÓWKA KRZYKLIWA, DRAMAT SĄDOWY, SKRZYDEŁKO, KAPTURNICA, GŁUPTAK CZARNOSKRZYDŁY, BORDER, KASZA JĘCZMIENNA, ARALAZHDARCHO, WIDŁOGONKA SIWICA, GDERACTWO, CZERNICA, POJĘCIE LOGICZNE, NIEOCZYWISTOŚĆ, TYTOŃ, PRZĘDZIORKI, PODWOIK, KLIPER, PUDER, RYJÓWKA ŚREDNIA, PIKAP, ŁUPEK HUMUSOWY, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, PARZĘCHLIN SZEŚCIORZĘDOWY, PARCH, GASTONIA, AMERYKAŃSKOŚĆ, ENDERBIT, NAMURNIK GÓRSKI, HARMONIKA, RETROGRADACJA, BYDŁO, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ZIELE, PINGWIN, DROMOS, KOMORA, CHRZĄSZCZ BIEGACZOWATY, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, HIW, PAS BARKOWY, WIESZAK, OCZAROWIEC, TYMPANON, LEMING GÓRSKI, KRWAWNIK SZCZECINKOLISTNY, DELFIN ZWYCZAJNY DŁUGOPYSKI, STRĄCZYNA, FRAZA NOMINALNA, OURANOZAUR, STWORZENIE NIEBOŻE, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, ROŚLINA POŻYTKOWA, ARISTOZUCH, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZASKRONIEC RYBOŻER, DZIWKARZ, NOWINKARSTWO, SATANIZM, OBOCZEK, TEATR CIENI, NALEGANIE, CIOTECZNY DZIADEK, THAULOW, OPOŃCZYK KRĘTOZARODNIOWY, PETREL RELIKTOWY, PRĄTNIK ŹRÓDLISKOWY, ŻYŁKA, BIEDA, WIDŁOZĄB FALISTY, KLECANKA, URONAUTES, BLANK, KSIĘGA PARAFIALNA, SCYNK NIEBIESKOOGONOWY, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, RUTA, PUNKT WITALNY, MANGO, BAREŻ, BRODŹCZYK POLINEZYJSKI, KASZTANEK, PAKU CZARNOPŁETWY, BROŻEK, PEJSZANZAUR, PASKOWNIK BIAŁOSTERNY, KOLBOWIEC OLSZOWY, BARCZATKA KATAKS, PUKLERZ, AGATA, KASZA JĘCZMIENNA, ŚWIĄTYNIA, DWORNOŚĆ, FANEROFIT, FEROMON, OGNISKO, CEARADAKTYL, DZWONKOWATE, KROKODYL AMERYKAŃSKI, PAWPAWZAUR, DRZEWO KAUCZUKOWE, WIENIEC, DOLINA U-KSZTAŁTNA, SZAFIREK ZŁOTOSTERNY, KWASZONKA, SPUSZCZEL, PRZEWRÓT, RZEKOTKA PTASIA, CHOMIK CAMPBELLA, TRANZYSTOR, HETEROTROFIA, KOTEWKOWATE, KLINOCHWOSTKA BAŻANCIA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, WORKOWIEC, ODPYLACZ CYKLONOWY, ODPRZĘG, SOSNA TROPIKALNA, WAMPIR, SZCZERKLINA OWŁOSIONA, GRZEBIĄCE, OŚMIOKROTNOŚĆ, GALICYJSKI, CZARNY MAKAK CZUBATY, PETREL WĘDROWNY, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, ZBIORKOM, BUŁAWKA, NEKTAROJAD MALUTKI, BARIERA TECHNICZNA, JELONEK JAWAJSKI, OWSIANKA, HYBRYDALNOŚĆ, WASABI, WOŁEK RYŻOWY, GĘBAL USZATY, WANGA CZARNOLICA, CHOMIK EVERSMANNA, ZALĄŻEK, TURAKO, TRON, WĄTEK, PUCHAREK, JEDWABNICA PLAMISTA, KRIS, ADWENTYSTA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, DZIESIĄTKA, CHORÓBKA, CEBULARZ, TARCZOŁUSK MOCNY, PRZEPLOTKA, HANGAR, OBSTAWA KAMIENNA, NAWIETRZNIK, GUNIAK, GAJNIK LŚNIĄCY, GEKON SZCZEKAJĄCY, ZESPÓŁ TURCOTA, SYSTEM KRAKOWSKI, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, DRZEWIAK SZARY, LEISZMANIOZA SKÓRNA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, TARCZOWIEC OLBRZYMI, ANALIZA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, FILEMON CIEMNY, WENUS, DYNAMO, MIEJSCE NOCLEGOWE, GLOBUS, ROTACZNICA, KONGREGACJA, TUJOWIEC SZEROKOLISTNY, KRZAKÓWKI, PRZEPOWIEDNIA, DELFIN CHIŃSKI, APRETURA, ZAGRANIE, PTASIE MLECZKO, SKOCZEK GRZEBYKOPALCY, GRA W KARTY, ZABORCA, EUFONIA, RYNEK NIEFORMALNY, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, DELFIN BIAŁONOSY, ELEKTROCHIRURGIA, SROKATNIK, BILBIL CZARNOGŁOWY, DANIEL, APOLOGETYK, ODCIEK, ZIARNECZKO, BILBIL NIEBIESKOOKI, ZAĆMA PĘCZNIEJĄCA, BRUDNIAK, GEORGE, ŻULIK, MISIEK, NAKŁAD INWESTYCYJNY, RAJZBRET, SZANTA, TOKARKA REWOLWEROWA, DZIEWIĄTKA, ROGATKOWATE, BUDA, LATANIE, PODRZUT, BELKA, IGLOO, ZĄB, ZAPAŁKA SZTORMOWA, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, FLAGOWIEC, SAMOPAŁ, EWOLUCJA, GRUSZKA, ?EUCELOFYZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.299 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIPER - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY PIEPRZOWATYCH; ROŚLINA ZIELNA LUB PNĄCZE, KTÓREJ NIEKTÓRE GATUNKI UPRAWIANE SĄ DLA OWOCÓW (PESTKOWCÓW), KTÓRE SĄ CENIONĄ PRZYPRAWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIPER - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY PIEPRZOWATYCH; ROŚLINA ZIELNA LUB PNĄCZE, KTÓREJ NIEKTÓRE GATUNKI UPRAWIANE SĄ DLA OWOCÓW (PESTKOWCÓW), KTÓRE SĄ CENIONĄ PRZYPRAWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIEPRZ Piper - rodzaj roślin z rodziny pieprzowatych; roślina zielna lub pnącze, której niektóre gatunki uprawiane są dla owoców (pestkowców), które są cenioną przyprawą (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIEPRZ
Piper - rodzaj roślin z rodziny pieprzowatych; roślina zielna lub pnącze, której niektóre gatunki uprawiane są dla owoców (pestkowców), które są cenioną przyprawą (na 6 lit.).

Oprócz PIPER - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY PIEPRZOWATYCH; ROŚLINA ZIELNA LUB PNĄCZE, KTÓREJ NIEKTÓRE GATUNKI UPRAWIANE SĄ DLA OWOCÓW (PESTKOWCÓW), KTÓRE SĄ CENIONĄ PRZYPRAWĄ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PIPER - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY PIEPRZOWATYCH; ROŚLINA ZIELNA LUB PNĄCZE, KTÓREJ NIEKTÓRE GATUNKI UPRAWIANE SĄ DLA OWOCÓW (PESTKOWCÓW), KTÓRE SĄ CENIONĄ PRZYPRAWĄ. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast