WYSŁANNICZKA PAŃSTWA LUB INSTYTUCJI, KTÓRY MA OBSERWOWAĆ, BADAĆ COŚ, RAPORTOWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSERWATORKA to:

wysłanniczka państwa lub instytucji, który ma obserwować, badać coś, raportować (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBSERWATORKA

OBSERWATORKA to:

kobieta, która obserwuje, ogląda coś, przygląda się czemuś (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSŁANNICZKA PAŃSTWA LUB INSTYTUCJI, KTÓRY MA OBSERWOWAĆ, BADAĆ COŚ, RAPORTOWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.398

PRAWICZEK, ANILANA, SKUTER, KURZEJ, KREOLKA, ALGORYTM ITERACYJNY, PALNIK, PORT, WSPÓŁĆWICZĄCY, PRZECIER, ZWIĄZEK SPORTOWY, WODNIAK, MAGISTERIUM, MONETKA, ZWIERZCHNICTWO, MAJĘTNOŚĆ, MORENA ABLACYJNA, ZNAK, KARZEŁEK, ZŁOTOROST, SER, MROZIWO, DERESZ, PLEWKA, NEUROTRANSMITER, NOWOROCZNIK, JĘZYK BERTA, ŻAL, FORLANA, CIEPLARKA, PRZYCHÓWEK, PYZY, MŁOTNIK, KRAINA GEOGRAFICZNA, FALANGA, LEJEK, CERKIEW, WIERSZ, ANOMALIA TERMICZNA, NIEBO W GĘBIE, RAWA, SALSA, KISZKA, PODOFICER ZAPRZĘGOWY, UŚMIECH LOSU, KROPKA, SZUM, TUBA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, LALKARZ, PIEROŻEK, WYDERKA, DEMOKRACJA LUDOWA, KWARTET, PIES, PARANOJA PRAWDZIWA, SPUSZCZENIE, MŁODZI, TAŚMA FILMOWA, KALIPSO, BŁĄD, NUNCJATURA, CZUBATOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, ZARADNOŚĆ, CHORĄŻY, ELANA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PODKŁADACZ, INTERPRETATOR, FUNKCJA, KOALOWATE, SIEDMIOMILOWE BUTY, PARTYJNY, OFICER, ARTEFAKT, DWUDZIESTY TRZECI, POLITYKA GOSPODARCZA, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, WEKTOR, PODATNY GRUNT, PREFEKT APOSTOLSKI, PRZESTRZEGACZ, WERANDA, SERW, CZĘŚĆ ZDANIA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, CZWÓRKA, ANTYKWA, WOJEWODA, KOSODRZEWINA, PIEC GRZEWCZY, IRENA, NEGATYWA, GRZYB, RUMUŃSKOŚĆ, WOKALIZA, ALFA-BLOKER, SĄD DORAŹNY, LAS, PODUSZKA, SERIA, KRYNOLINA, HUNGARYSTYKA, TOREBKA, OSTENTACJA, ARCYDZIELNOŚĆ, WĄTEK, SKÓRA, FLUIDYZACJA, SZARMANT, IGŁA, TARTYNKA, ABSYDA, KRAJ, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, MARA, PLUSKWIAK WODNY, LESŁAW, PLECIONKA, ZGNIŁOŚĆ, JALAPENO, OMEN, PATYK, ALARM BOJOWY, ALKOHOL, MINERAŁ, NABIERKA, FORMACJA DYSKURSYWNA, KOLONIZATOR, CZYNNIK EKOLOGICZNY, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ODGAŁĘZIACZ, ZABEZPIECZENIE, CZAS FIZYCZNY, TWIST, KAJMAKAM, PARADOKS, OSTRZAŁ, OPASKA, PIEC AKUMULACYJNY, KAWALER, PŁYTA STOLARSKA, ZBROJA ŁUSKOWA, DWUWIERSZ, ILOCZYN BLASCHKEGO, EGZAKCJA, CIĄG, KOKS ODLEWNICZY, NIENORMATYWNOŚĆ, DIWA, MARA, JUFERS, GAMA, IMPLEMENTACJA, ALFABET PUNKTOWY, GWIAZDKA, MURRINA, ŁOWCA, PICUŚ, ŁAGIEW, ABOLICJONISTKA, LURA, PYTAJNIK, BAK, BRIK, UWAGA, RECEPTA, FATALIZM, SAMOGRAJ, PRAWORZĄDNOŚĆ, KRATA ROZDZIELNA, DAMKA, KOSZT POŚREDNI, HEAD HUNTER, KRATKA WENTYLACYJNA, DROBNICA, CZECHOSŁOWACKI, BAŃKA, PLANETOIDA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, KOMORA GORĄCA, SPECJALNY, AMPUŁKA, PEJORATYW, INDYK, DUŃSKI, PRZEDMURZE, WENTYL, MONITORING, PUCH, MASZYNA PROSTA, KASETKA, DAWNOŚĆ, EMBOLIZACJA, POBUDKA, PODRZUT, TETRAMER, ODKAŻACZ, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, KOTWA, ZAKOCHANY, KUREK, POLEWKA, SYMBOLICZNOŚĆ, INTERWENCJA HUMANITARNA, SUPERKLIENT, SAMOURZECZYWISTNIENIE, MAGIERA, SPOŁECZNE, CEMENT, TURGOR, DZIECIACZEK, OBSZCZYMUR, URAZ, ZAŁOGA, KADRA, RÓG, TEREN ZAKRYTY, TEORIA GRUP, ONE-LINER, KĘPA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, CHAŁUPNICA, SZEW, ZEŚWIECCZENIE, RATING KREDYTOWY, WROŚNIAK, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, CIAŁKO MRÓWCZE, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, ANGIELSKOŚĆ, CZEREŚNIAK, ROBOTY PRZYMUSOWE, DYPLOMATKA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, WSPARCIE FINANSOWE, FUS, WARTOŚĆ, LUTNIA, SAŁATA LOLLO, DRESSING, OFICJALNOŚĆ, GRZYWNA, DZIESIĄTKA, GUFFA, PREMIA GÓRSKA, KAROTENOID, BROŃ OBUCHOWA, WIĄZADŁO, PANTOGRAF, ABISYNIA, PARKIETAŻ, DRENAŻ, PARA, KORDIAŁ, CHWYTNIK, SUCHORYT, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, ZAPARCIE, DZIWKARZ, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, SZCZOTKA, RELAKSACJA, NIEDOSTATECZNY, MGŁAWICA, DYSTANS, PODATEK POŚREDNI, POWIASTKA FILOZOFICZNA, CUDZOŚĆ, KAUKAZ, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, WYPOWIEDZENIE, SZPIEGÓWKA, PIECZĘĆ, STRES OKSYDACYJNY, PODSZYWACZ, KOŃ, POLIS, MISZCZU, PRZECHOWANIE, ŻABA LEOPARDOWA, SZCZEPONOGI, KUCHENKA, WIEK, PODSADKA, RUBEL, UPIĘCIE, BAKARAT, NAKRĘTKA, MOMENT, POŚWIĘCENIE, ŁĄCZNOŚĆ, ROZGAŁĘŹNIK, HELIOLATRIA, ?RYM NIEPEŁNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.398 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSŁANNICZKA PAŃSTWA LUB INSTYTUCJI, KTÓRY MA OBSERWOWAĆ, BADAĆ COŚ, RAPORTOWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYSŁANNICZKA PAŃSTWA LUB INSTYTUCJI, KTÓRY MA OBSERWOWAĆ, BADAĆ COŚ, RAPORTOWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSERWATORKA wysłanniczka państwa lub instytucji, który ma obserwować, badać coś, raportować (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSERWATORKA
wysłanniczka państwa lub instytucji, który ma obserwować, badać coś, raportować (na 12 lit.).

Oprócz WYSŁANNICZKA PAŃSTWA LUB INSTYTUCJI, KTÓRY MA OBSERWOWAĆ, BADAĆ COŚ, RAPORTOWAĆ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WYSŁANNICZKA PAŃSTWA LUB INSTYTUCJI, KTÓRY MA OBSERWOWAĆ, BADAĆ COŚ, RAPORTOWAĆ. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast