OSOBA, KTÓRA OTRZYMAŁA BENEFICJUM I KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM OTRZYMANEGO URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BENEFICJANT to:

osoba, która otrzymała beneficjum i która czerpie zyski związane z posiadaniem otrzymanego urzędu, nadanego majątku albo ziemi; termin historyczny, używany w stosunku do dawnych urzędników lub posiadaczy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA OTRZYMAŁA BENEFICJUM I KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM OTRZYMANEGO URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.734

STOŻEK DEPRESYJNY, ŚCINACZ, UKŁAD FIZYCZNY, NAGANIACZ, DOWÓD ONTOLOGICZNY, WÓDKA, JASKINIA LAWOWA, DOSTATEK, DYSK PLACIDO, RAJ PODATKOWY, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, GRUBOŚĆ, UKRYCIE, OBJAWICIEL, BENTLEY, MORYNA, ALFABET PUNKTOWY, POWSTANIEC ŚLĄSKI, SŁODKA BUŁKA, FRONTON, RUCH EKOLOGICZNY, ANTAŁ, ABOLICJONISTKA, KILKAKROTNOŚĆ, SAMOTNA MATKA, GORSET ORTOPEDYCZNY, ŚWIADEK, HUCPA, PIERÓG KARELSKI, KOMPILACJA, INSERCJA, WIDZOWNIA, PACIORKOWIEC, AKSAMITKA, EPOLET, LAK, KARBAMINIAN, LATARNIA, SAMOGON, PLINTA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, GRZBIETORODY, KLONOWANIE, KIBITKA, CAP, GNIOT, NIEWOLNIK, BOBOWATE WŁAŚCIWE, KISZKA PASZTETOWA, SKŁAD, HUMANISTKA, MRÓWKA, PRZECIWNICZKA, KOŁO MŁYŃSKIE, OPOŃCZYKOWCE, TELEFON, SPOIWO MALARSKIE, SOBÓR, TUNEL, FISTUŁA, GRECKOŚĆ, RAWA, PASIBRZUCH, KINOMAN, KASZKIET, TRAŁ, KRESOWIANKA, JEDWAB NATURALNY, BŁYSK HELOWY, MANDORLA, AKATALEKSA, EKSPRESJA GENU, SINIEC, PŁETWA STEROWA, LITRÓWKA, BAZYLISZEK, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, TONACJA, CECOLIT, WIADRO, TEORIA GEOTEKTONICZNA, SZPONTON, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, WYGIĘCIE, PANNA, SZEW, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, TYNKTURA, ROMANTYZM, FANTOM, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, BRUDAS, RUCH PRZYSPIESZONY, WYRZUT SUMIENIA, NIEZMIENNIK, PIĘTNASTKA, TARABAN, BARANECZEK, PIÓROSZ PIERZASTY, UPGRADE, AEDICULA, ŚNIEG, CYGANKA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, GEODETA, WYWIAD LEKARSKI, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, PRYMITYW, CZART, KOMORA GORĄCA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, CHOINÓWKA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, PATRON, KALIBER, TRACKLISTA, KAWAŁ, SZPILKOWE, TINTA, MIANOWANIEC, KOMISARZ POLITYCZNY, NOBEL, WOLNY ZAWÓD, EPISJER, TERMIN PREKLUZYJNY, ARAMEIZM, TYFUS PLAMISTY, ŚCIANA WSPINACZKOWA, KRAJANKA, JĘZYK HINDUSTANI, BANDYTYZM, JEDNOSTKA METRYCZNA, KULT JEDNOSTKI, HALA PERONOWA, PRÓBA NUKLEARNA, WARSZTAT STRATEGICZNY, PÓŁSAMOGŁOSKA, BIAŁA KSIĘGA, KOLEMANIT, ODWAGA, TUNIKA, WIELKI PORZĄDEK, RYZYKO FINANSOWE, KADŹ, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, DEKSTRYNA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, ERYTROZUCH, RYTON, MINERAŁ, NORWESKI, NATURYSTKA, KSIĘŻUNIO, POETKA, DŁUGODZIÓB, LIBRA, SZKLARKA, MARSREJA, SALETRA, DIABELSKOŚĆ, POKOLENIE, RYTOWNIK, GRA KOMPUTEROWA, UNIA REALNA, CIAŁO, WEDUTA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, BIAŁA NOC, MAKATKA, NADSCENIE, CROSS, KOŃ DOMOWY, ALKIERZ, OLEJ JADALNY, CHEERLEADERKA, PRZENOŚNOŚĆ, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, SKARB, DWORUS, SYTUACJA PODBRAMKOWA, BEREK KUCANY, TROLLKONTO, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, SFERA NIEBIESKA, KANTOREK, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, OBRÓT PODATKOWY, MONITORING, BETON ŻUŻLOWY, RAWKA BŁAZEN, KONWERGENCJA, SPRAWNIK, KRÓLEWICZ, KRZEWICIEL, KONSERWA, JĘZYK CHORWACKI, DESIGNERKA, ALIENACJA, RAMKA, BIEG, DZIEŃ, KUCIE, KOBIERZEC, ROK, DYFTYK, DANIEL DUBICKI, DEKLARACJA, JĘZYK GRENLANDZKI, PORA, RETUSZ, FIGHTERKA, GALASÓWKA, KANAŁ BURZOWY, SZTUKA, CYTOWALNOŚĆ, ŻAGIEL REJOWY, ŁATA, RÓG, LUTNIA, MILCZĄCA ZGODA, BLEJTRAM, SEPTET, OBIEKT, KWASORYT, NIEŻYCIOWOŚĆ, TRANSPOZYCJA, ANTYDOGMATYZM, PUSZKARZ, TOTEM, SIMON, RADA, HISZPAŃSKIE BUTY, REGLAN, KOCIOŁ SUFOZYJNY, BUKWICA, DIUK, PLUTON, ANATOL, NIEWYDOLNOŚĆ, GŁOWNIA, WALEC STATYCZNY, URZĄD CENTRALNY, WOLEC, OŚCIEŻE, PILAW, FRUSTRACJA, PODWOIK, BĄK, ARMARIA, KOSZMAR, WIWAT, ELANA, KLUBOWIEC, BOCIANIE GNIAZDO, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, CHAŁUPNICZKA, GODZINA, DYSALTERACJA, BOZIA, ROSZPONKA, KAPLICA LORETAŃSKA, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, KREOLKA, GÓRNIK, LESZCZYNA, NIALA, SKÓRKA, LIPA, NAWA GŁÓWNA, ANGLEZ, ROLADA, ZAJĘCIE, DEPUTAT WĘGLOWY, TEMPERATURA ZAPALENIA, CHORĄŻY, KICK BOKSER, PREDYKCJA, TRZECI, LEPTOPLEURON, DYSHARMONIA, DREN, JAŚNIE OŚWIECONY, BUTYL, FLUID, KOLOR OCHRONNY, ROZKOPY, OŚWIADCZENIE, FOTEL OBROTOWY, KRUCHAWECZKA, IDENTYFIKACJA, MONOPOL NATURALNY, RYLEC, PRZYCZÓŁEK, CYTODIAGNOSTYKA, PIERWSZY OFICER, ŁADUNEK, BUMER, PUNKTUALNOŚĆ, KOREAŃSKI, ?REALNA GOSPODARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.734 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA OTRZYMAŁA BENEFICJUM I KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM OTRZYMANEGO URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA OTRZYMAŁA BENEFICJUM I KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM OTRZYMANEGO URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BENEFICJANT osoba, która otrzymała beneficjum i która czerpie zyski związane z posiadaniem otrzymanego urzędu, nadanego majątku albo ziemi; termin historyczny, używany w stosunku do dawnych urzędników lub posiadaczy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BENEFICJANT
osoba, która otrzymała beneficjum i która czerpie zyski związane z posiadaniem otrzymanego urzędu, nadanego majątku albo ziemi; termin historyczny, używany w stosunku do dawnych urzędników lub posiadaczy (na 11 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA OTRZYMAŁA BENEFICJUM I KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM OTRZYMANEGO URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OSOBA, KTÓRA OTRZYMAŁA BENEFICJUM I KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM OTRZYMANEGO URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x