WEDŁUG POLSKIEGO KODEKSU KARNEGO Z 1997 ROKU STAN NIETRZEŹWOŚCI ZACHODZI, GDY ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU WE KRWI PRZEKRACZA 0,5 PROMILA ALBO PROWADZI DO STĘŻENIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ, LUB ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU W 1 DM3 WYDYCHANEGO POWIETRZA PRZEKRACZA 0,25 MG ALBO PROWADZI DO STĘŻENIA PRZEKRACZAJĄCEGO TĘ WARTOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAN NIETRZEŹWOŚCI to:

według polskiego Kodeksu karnego z 1997 roku stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego wartość, lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WEDŁUG POLSKIEGO KODEKSU KARNEGO Z 1997 ROKU STAN NIETRZEŹWOŚCI ZACHODZI, GDY ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU WE KRWI PRZEKRACZA 0,5 PROMILA ALBO PROWADZI DO STĘŻENIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ, LUB ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU W 1 DM3 WYDYCHANEGO POWIETRZA PRZEKRACZA 0,25 MG ALBO PROWADZI DO STĘŻENIA PRZEKRACZAJĄCEGO TĘ WARTOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.412

POCHWIAK OKAZAŁY, ANTYPAST, DYNAMIZM, HEMOCYT, CYKL FIGURALNY, KOLUMNA, WYCHOWAWCZYNI, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, WERYSTA, PIERWSZA POMOC, KARTA WIZYTOWA, CHUNCHUZ, ZAĆMIENIE, WYSOKOŚĆ NORMALNA, KOREKTOR, BENEFICJANT, LEADER, DANIE KOSZA, BERCEUSE, LAGUNA, WELON, TAŚMA FILMOWA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, POWSINOGA, TENDENCJA, ROZCIEŃCZALNIK, ŁUPEK SERYCYTOWY, M, TENDER, ZATOPIONA DEPRESJA, UNDOROZAUR, CUKRZYCA, ŁUSZCZAK, REGUŁA ALLENA, GRZYB NADRZEWNY, LATARNIA MORSKA, PICOWNIK, ZNAK KOREKTORSKI, ALT, ADAPTACJA, ODCISK PALCA, TORII, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, ZOOCHORIA, DYLIŻANS, RICOTTA, POBRATYMSTWO, NUMEREK, PODSKOK, MATECZNIK, GRABINA, DROGA GRUNTOWA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, DENDRODOA, UCZESTNIK, EDYKUŁA, EKSKLAWA, GRANICA FUNKCJI, DECHA, HOT DOG, MOGISYGMATYZM, ENERGIA, ŁUK TĘCZOWY, ARTROZA, KAKAO, IZOMER, LICZBA UROJONA, BIAŁA GORĄCZKA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, ŻACHWA, KIERUNKOWSKAZ, SUKCESIK, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, CZARNUCH, ŁUPEK WĘGLOWY, PIEKŁO, BAGGALA, EGZORCYZM, ŁUPEK WĘGLISTY, MISTERIUM, ŁOBUZIAK, BENEFICJENT, WSKAZ, KORSARZ, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, KAZAMATA, SAGA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, DEPESZOWIEC, SZMAT, CIARKI, PODJAZD, MAZUR, SAMPEL, STARTER, DRUGIE DNO, ŁUPEK SAPROPELOWY, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, ŁADUNEK, BASEN, AKT, MAKAK, NASADA, MARCHWIANE RĘCE, PROTEGOWANY, TWÓR, SUBLIMATOR, KAMASZE, BYCZEK, ELEKTROCHIRURGIA, FIRMÓWKA, MILCZĄCA ZGODA, ALAN, FUNKCJA ZDANIOWA, NASYCENIE, HASŁO, CZERWIENIDŁO, ZASTAWKA AORTALNA, ŁAPA, GUERRERO, ŚCIANKA, IRREALIZM, UPUST KRWI, RUNDA, WYROCZNICA, STAN, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, DZIELNIK, KARYKATURALNOŚĆ, NIEBIOSA, PREDYKACJA, ŁUPIEŻ PSTRY, OBLIGACJA ZAMIENNA, KRYZA, ŁUPEK MARGLISTY, MARA, PLATFORMA PROCESOROWA, RAJOKSZTAŁTNE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CIĘŻKIE DZIAŁA, POJEMNICZEK, BURGER, KANAŁ, WŚCIEKŁY PIES, ROPA, WOLT, KWAS, ALIT, OPOŃCZA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, OLEANDER, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KOŃ KLADRUBSKI, ARMARIA, TUNBERGIA, DRENAŻ MÓZGÓW, KOD KRESKOWY, PRZYCHYLNOŚĆ, BRZOZÓWKA, GIRLANDA, ROŻEK, KAROTENOID, NATURYSTA, POKOLENIE, JAJA PRAWICZKÓW, TAKSATOR, SŁUP, TŁUK PIĘŚCIOWY, MASZYNA DO PISANIA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PLEWKA, SZWADRON ŚMIERCI, MANIERYZM, OSPA, IGOR, STOŻEK, MIKROSTRUKTURA, UMOWA WIĄZANA, TRZECI, INSTRUMENT, SIKAWKA, MYJKA, DYSFONIA, URZĄDZENIE RADIOWE, ŁUPEK ILASTY, ARKADA, PIJAK, METAFRAZA, ŚWIT ASTRONOMICZNY, JEHOLOPTER, TROP, AGREGAT, WIEŻA SZYBOWA, WĘZEŁ, KOMORA MINOWA, PULPIT, NAGŁOŚNIENIE, MIĘSOŻERCA, EDYCJA, KAMYCZEK USZNY, SYMFONIK, METABAZA, MATOŁ, AMERYKANIZM, BAT MICWA, LINIA KOLEJOWA, WYKŁAD, REDAKTOR NACZELNY, AHISTORYZM, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, DEGRADACJA SPOŁECZNA, STRUKTURA FUNKCYJNA, WIEŻA STRAŻNICZA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, KATATONIA, SOK, ZRAZIK, MŁAK, DERBY, CHWYTNIK, MAIŻ, SKRZYDŁO, KRATOWNICA, GĄSIOREK, ROŻEK, EMISJA, ZALEŻNOŚĆ, SZTUKATERIA, ORTOGRAFIA, NOSOROŻEC, FIRMÓWKA, KONTUR MELODYCZNY, MAJSTER, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, RYBAŁT, POGROM, PODGATUNEK, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, DZIEŁO OTWARTE, GŁOWICA KONWENCJONALNA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, BERŻERKA, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, PANIEŃSTWO, GOSPODARKA RABUNKOWA, MUSZTARDA, INTERPRETACJA, GOŚCIU, ROGER, NIEMOŻEBNOŚĆ, OSTROGI, TOPOR, GHOUL, ŁEBEK, STERADIAN, MNIEJSZE ZŁO, KOŃ DOŃSKI, ALASKA, NADSUBSKRYPCJA, WNIEBOWZIĘCIE, ŻUBR GÓRSKI, LODOWNIA, PREFERENCJA, BROKAT, WZORNIK, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, REKRUTACJA, DETENCJA, RAMA, PIEPRZÓWKA, LEMONIADA, LEKCJA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, INFUŁAT, ARGUMENT, PLANETKA, SCHAB, KORKOWIEC, DEFICYT HANDLOWY, SIEROTA ZUPEŁNY, TERYNA, SŁONIOWATE, OPASKA, EUROGRUPA, TENIS ZIEMNY, KARNATAKA, CZOŁÓWKA, ŁOPATA, TUNEL AERODYNAMICZNY, ANTECEDENCJA, INSTRUMENT MECHANICZNY, MALARSTWO IKONOWE, SŁUP, ZIMNE NÓŻKI, FILOKAKTUS, NOC POLARNA, SPÓR, GRUSZKA, PRÓBA GENERALNA, ?MONONUKLEOZA ZAKAŹNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.412 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WEDŁUG POLSKIEGO KODEKSU KARNEGO Z 1997 ROKU STAN NIETRZEŹWOŚCI ZACHODZI, GDY ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU WE KRWI PRZEKRACZA 0,5 PROMILA ALBO PROWADZI DO STĘŻENIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ, LUB ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU W 1 DM3 WYDYCHANEGO POWIETRZA PRZEKRACZA 0,25 MG ALBO PROWADZI DO STĘŻENIA PRZEKRACZAJĄCEGO TĘ WARTOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WEDŁUG POLSKIEGO KODEKSU KARNEGO Z 1997 ROKU STAN NIETRZEŹWOŚCI ZACHODZI, GDY ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU WE KRWI PRZEKRACZA 0,5 PROMILA ALBO PROWADZI DO STĘŻENIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ, LUB ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU W 1 DM3 WYDYCHANEGO POWIETRZA PRZEKRACZA 0,25 MG ALBO PROWADZI DO STĘŻENIA PRZEKRACZAJĄCEGO TĘ WARTOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAN NIETRZEŹWOŚCI według polskiego Kodeksu karnego z 1997 roku stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego wartość, lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAN NIETRZEŹWOŚCI
według polskiego Kodeksu karnego z 1997 roku stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego wartość, lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (na 17 lit.).

Oprócz WEDŁUG POLSKIEGO KODEKSU KARNEGO Z 1997 ROKU STAN NIETRZEŹWOŚCI ZACHODZI, GDY ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU WE KRWI PRZEKRACZA 0,5 PROMILA ALBO PROWADZI DO STĘŻENIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ, LUB ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU W 1 DM3 WYDYCHANEGO POWIETRZA PRZEKRACZA 0,25 MG ALBO PROWADZI DO STĘŻENIA PRZEKRACZAJĄCEGO TĘ WARTOŚĆ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - WEDŁUG POLSKIEGO KODEKSU KARNEGO Z 1997 ROKU STAN NIETRZEŹWOŚCI ZACHODZI, GDY ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU WE KRWI PRZEKRACZA 0,5 PROMILA ALBO PROWADZI DO STĘŻENIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ, LUB ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU W 1 DM3 WYDYCHANEGO POWIETRZA PRZEKRACZA 0,25 MG ALBO PROWADZI DO STĘŻENIA PRZEKRACZAJĄCEGO TĘ WARTOŚĆ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x