ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ODRÓŻNIA SIĘ SKŁADEM LUB SPOSOBEM PRZYGOTOWANIA; WPROWADZANY DO OBROTU Z PRZEZNACZENIEM DO ZASPOKAJANIA POTRZEB ŻYWIENIOWYCH OSÓB, KTÓRYCH PROCESY TRAWIENIA I METABOLIZMU SĄ ZACHWIANE LUB OSÓB, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA SPECJALNY STAN FIZJOLOGICZNY MOGĄ ODNIEŚĆ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI Z KONTROLOWANEGO SPOŻYCIA OKREŚLONYCH SUBSTANCJI ZAWARTYCH W ŻYWNOŚCI A TAKŻE ZDROWYCH NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI W WIEKU OD ROKU DO 3 LAT (DZ.U. 2010 NR 136 POZ. 914) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO to:

środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, odróżnia się składem lub sposobem przygotowania; wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb żywieniowych osób, których procesy trawienia i metabolizmu są zachwiane lub osób, które ze względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść szczególne korzyści z kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w żywności a także zdrowych niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat (Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914) (na 43 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ODRÓŻNIA SIĘ SKŁADEM LUB SPOSOBEM PRZYGOTOWANIA; WPROWADZANY DO OBROTU Z PRZEZNACZENIEM DO ZASPOKAJANIA POTRZEB ŻYWIENIOWYCH OSÓB, KTÓRYCH PROCESY TRAWIENIA I METABOLIZMU SĄ ZACHWIANE LUB OSÓB, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA SPECJALNY STAN FIZJOLOGICZNY MOGĄ ODNIEŚĆ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI Z KONTROLOWANEGO SPOŻYCIA OKREŚLONYCH SUBSTANCJI ZAWARTYCH W ŻYWNOŚCI A TAKŻE ZDROWYCH NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI W WIEKU OD ROKU DO 3 LAT (DZ.U. 2010 NR 136 POZ. 914)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.304

REWIZOR, LUCERNA, DERESZOWATA, ARPEGGIO, DEPORTACJA, SMALEC, HURYTA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, KOMITET OBYWATELSKI, NIEPOKÓJ RUCHOWY, WĘGIEL, PRZYSTOSOWANIE, DEKANAT, MUSLI, DIPLOPIA, POŻAR, CIAŁO SKOŃCZONE, NAZWA OPISOWA, ZESPÓŁ ZADANIOWY, PEPERONI, DINAR, BRACTWO CERKIEWNE, ZWIĄZEK SPORTOWY, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, KURWIARZ, KISIEL, OCHRONKA, POLIMORFIZM, NIEDOJRZAŁOŚĆ, POWIEŚĆ Z TEZĄ, PERLIS, GEOCHEMIA ORGANICZNA, POCISK ARTYLERYJSKI, FILOLOGIA SERBSKA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, UJŚCIE GARDŁOWE, SONOMETR, PRZYSTRÓJ, OWOC POZORNY, REALIZM NAIWNY, ECHOLOKACJA, WAPIENNIK, BEZKRYTYCZNOŚĆ, SIŁY, WCINKA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, PRZECHOWALNICTWO, TROPIK, KIERAT, SMOLUCH, RADIOTOKSYCZNOŚĆ, BRANSOLETA KRZYWICZA, PUKLERZ, WOLNY RODNIK, GAŁĘZIAK, ODSTĘPCA, ŁAŃCUCH, FORMA, WOKALIZA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, TANYSTROF, UDAR, DERMOKOSMETYK, FIRANKA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, BAGNO, KOMBINACJA, WYŁAM, PRYSKAWKA, KONGO-BRAZZAVILLE, GLAZURA, RÓJ, PIECZONA ALASKA, POTRZEBA, RZEKOTKA, PAL, FIRMA KRZAK, PREPARAT CHEMICZNY, ZGRAJA, PAUTSCH, GRUCZOLAKORAK, PRZEMYT MRÓWKOWY, CHRONOMETR, KRASNOLUDZKI, STWORZENIE NIEBOŻE, BROŃ ŚRUTOWA, SZÓSTY ZMYSŁ, LANDARA, KATZENJAMMER, SOŁA, FOLWARK, WIEK CHRYSTUSOWY, GŁOWA PAŃSTWA, HARUSPIK, BARCZATKA GŁOGOWICA, GARDEROBIANKA, NADMIERNA SENNOŚĆ, ŁUSKA, PARAFRAZA, MAJ, OPCJA BARIEROWA, TARCZA KRYSTALICZNA, BOOT, KOMISJA SKRUTACYJNA, TYKA, SZKLANY SUFIT, TRANSPOZYCJA, PÓŁKOLONIE, WAGON TAROWY, TARCZKA, PROPORZEC, JĘZYK MIGOWY, MELDUNEK, ZASTÓJ, SYROP, OGNIWO BUNSENA, WIEŻA, AKCJA, REFORMATOR, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, PARODIA, MISKA, KUPON, JĘZYKOZNAWCA, DEAN, RÓWNANIE RÓWNOWAŻNE, MENISK, ŁAPA, SNOWIDZ, FAVELA, PEJORATYW, LEKARSTWO, GAMA, SKAŁA, LORDOSTWO, BUDOWNICTWO, INFLACJA, HACKER, SYGNAŁ, WAŁ, ZŁOTOKAP, REKLAMIARZ, MECHANIKA, POLIKRYSZTAŁ, NASYCANIE, DYKTATURA, PANTOFAG, PIESZCZOSZEK, CYBORIUM, TRZMIELOJAD, KERATOPLASTYKA, KOLOKWIUM, WYRAŹNOŚĆ, NAZAREJCZYK, BRYTYJSKOŚĆ, CIASNOTA, FOSFORYT, ZAKURZENIE, OBIPIĘTA, BOGUMIŁ, ZŁUDNOŚĆ, NORMA OBSZAROWA, PACHT, PRÓBKA, KATALIZA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, JAMA, KARTUSZ, CHOMĄTO, TROP, NERECZNICA GÓRSKA, INWESTYCJA, WESTERN, STROIK, ANTRYKOT, TRAKTAT WERSALSKI, SZLARA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, MONTAŻOWNIA, BEFSZTYK, EMPORA, DYSKALKULIA, OBLAK, PALCÓWKA, HANDEL ZAMIENNY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, GLORIA, KOŃCZYNA, WODNIAK, KARBONATYT, KWINTET, CHASEREK, AUDYTORIUM, WICEHRABIA, LISTEK, DŻEMIK, HERBATNIK, DRAMAT MODERNISTYCZNY, CHUJOWIZNA, JĘZYK GALICYJSKI, LINIA ŚNIEGU, DŻINSY, ZIEMIA ODNIESIENIA, ZROST, DZIRYT, PRAWO KONSTYTUCYJNE, POWRÓT, ZIELEŃ IZOLACYJNA, FORTECA, PRZYPORA, BD, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, DWUSTRONNOŚĆ, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, SETKA, CHOROBA FONGA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, SŁOMA TARGANA, OGNIWO NALEWNE, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, WRONIE OKO, STAROWINA, TYTANOZAUROKSZTAŁTNE, CZWARTY ŚWIAT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SKLEPIENIE PALMOWE, ANTONI, KOSS, KULTYSTA, KALIBER, PRAWO PRACY, IRRADIACJA, ALGOLOGIA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, DOKUMENTARYZM, BRĄZOWNIK, ALKANNA, KOPROFAGI, MANDRYL, OCTOWNIA, TŁUK PIĘŚCIOWY, KOTEW, HAK, WILKOM, BAJKOPIS, HIPERDŹWIĘK, INŻYNIERIA SOCJALNA, PACHCIARZ, TURANIE, WAGON PULMANOWSKI, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, DANE TELEADRESOWE, MANEŻ, KLEJARZ, BAŻANT, FUZJA PIONOWA, KOPIA, ZŁODZIEJKA, AMPUŁKA, SYSTEM JĘZYKOWY, WIDZOWNIA, SŁUŻKA, TWIERDZENIE, KAKINADA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, CYMBOSPONDYL, TAKSON MONOTYPOWY, RERECORDING, REPRODUKCJA PROSTA, MARATON, WERMUT, CYKL PROTONOWY, LAK, TARCZKA, ZUBOŻANIE, GENERAŁBAS, IRRADIACJA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, CHAM, ABFARAD, WINNICA NABOTA, EMBRIOGENIA, KREWNIAK, GRZYWA FALI, LATAWIEC, STASZÓWKA, RASTER, MONITORING, UCZULENIE, IZM, NAGIEL, SUKIENNIK, OBROŻA, AGRESJA ELEKTRONICZNA, SZCZELINA DYLATACYJNA, IRREDENTYZM, KOMÓRKA, ?RANWERS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.304 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ODRÓŻNIA SIĘ SKŁADEM LUB SPOSOBEM PRZYGOTOWANIA; WPROWADZANY DO OBROTU Z PRZEZNACZENIEM DO ZASPOKAJANIA POTRZEB ŻYWIENIOWYCH OSÓB, KTÓRYCH PROCESY TRAWIENIA I METABOLIZMU SĄ ZACHWIANE LUB OSÓB, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA SPECJALNY STAN FIZJOLOGICZNY MOGĄ ODNIEŚĆ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI Z KONTROLOWANEGO SPOŻYCIA OKREŚLONYCH SUBSTANCJI ZAWARTYCH W ŻYWNOŚCI A TAKŻE ZDROWYCH NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI W WIEKU OD ROKU DO 3 LAT (DZ.U. 2010 NR 136 POZ. 914) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ODRÓŻNIA SIĘ SKŁADEM LUB SPOSOBEM PRZYGOTOWANIA; WPROWADZANY DO OBROTU Z PRZEZNACZENIEM DO ZASPOKAJANIA POTRZEB ŻYWIENIOWYCH OSÓB, KTÓRYCH PROCESY TRAWIENIA I METABOLIZMU SĄ ZACHWIANE LUB OSÓB, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA SPECJALNY STAN FIZJOLOGICZNY MOGĄ ODNIEŚĆ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI Z KONTROLOWANEGO SPOŻYCIA OKREŚLONYCH SUBSTANCJI ZAWARTYCH W ŻYWNOŚCI A TAKŻE ZDROWYCH NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI W WIEKU OD ROKU DO 3 LAT (DZ.U. 2010 NR 136 POZ. 914)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, odróżnia się składem lub sposobem przygotowania; wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb żywieniowych osób, których procesy trawienia i metabolizmu są zachwiane lub osób, które ze względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść szczególne korzyści z kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w żywności a także zdrowych niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat (Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914) (na 43 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO
środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, odróżnia się składem lub sposobem przygotowania; wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb żywieniowych osób, których procesy trawienia i metabolizmu są zachwiane lub osób, które ze względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść szczególne korzyści z kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w żywności a także zdrowych niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat (Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914) (na 43 lit.).

Oprócz ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ODRÓŻNIA SIĘ SKŁADEM LUB SPOSOBEM PRZYGOTOWANIA; WPROWADZANY DO OBROTU Z PRZEZNACZENIEM DO ZASPOKAJANIA POTRZEB ŻYWIENIOWYCH OSÓB, KTÓRYCH PROCESY TRAWIENIA I METABOLIZMU SĄ ZACHWIANE LUB OSÓB, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA SPECJALNY STAN FIZJOLOGICZNY MOGĄ ODNIEŚĆ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI Z KONTROLOWANEGO SPOŻYCIA OKREŚLONYCH SUBSTANCJI ZAWARTYCH W ŻYWNOŚCI A TAKŻE ZDROWYCH NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI W WIEKU OD ROKU DO 3 LAT (DZ.U. 2010 NR 136 POZ. 914) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ODRÓŻNIA SIĘ SKŁADEM LUB SPOSOBEM PRZYGOTOWANIA; WPROWADZANY DO OBROTU Z PRZEZNACZENIEM DO ZASPOKAJANIA POTRZEB ŻYWIENIOWYCH OSÓB, KTÓRYCH PROCESY TRAWIENIA I METABOLIZMU SĄ ZACHWIANE LUB OSÓB, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA SPECJALNY STAN FIZJOLOGICZNY MOGĄ ODNIEŚĆ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI Z KONTROLOWANEGO SPOŻYCIA OKREŚLONYCH SUBSTANCJI ZAWARTYCH W ŻYWNOŚCI A TAKŻE ZDROWYCH NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI W WIEKU OD ROKU DO 3 LAT (DZ.U. 2010 NR 136 POZ. 914). Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast