NATURALNY BARWNIK, KTÓRY BARWIŁ NA KOLORY W ZAKRESIE OD INTENSYWNIE CZERWONEGO DO FIOLETU, TAKŻE W GŁĘBOKICH ODCIENIACH ZBLIŻONYCH DO BARWY ŚLIWKI CZY DO KOLORU GRANATOWEGO; BARWNIK TEN BYŁ UZYSKIWANY Z ŻYJĄCYCH W MORZU ŚRÓDZIEMNYM MIĘCZAKÓW Z GATUNKÓW PURPURA HAEMASTOMA ORAZ MUREX TRUNCULUS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PURPURA to:

naturalny barwnik, który barwił na kolory w zakresie od intensywnie czerwonego do fioletu, także w głębokich odcieniach zbliżonych do barwy śliwki czy do koloru granatowego; barwnik ten był uzyskiwany z żyjących w Morzu Śródziemnym mięczaków z gatunków Purpura haemastoma oraz Murex trunculus (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PURPURA

PURPURA to:

purpurowa barwa, kolor o zakresie od intensywnie czerwonego do fioletu (na 7 lit.)PURPURA to:

purpurowa tkanina (dawniej rzadka i cenna, wyróżnik zamożnych, ludzi władzy, także w Kościele) (na 7 lit.)PURPURA to:

purpurowe ubranie, oznaczające jakąś godność (zwłaszcza kardynała) (na 7 lit.)PURPURA to:

przen. godność kardynalska (na 7 lit.)PURPURA to:

skłonność do krwawień w obrębie tkanek (na 7 lit.)PURPURA to:

'kardynalski' kolor (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NATURALNY BARWNIK, KTÓRY BARWIŁ NA KOLORY W ZAKRESIE OD INTENSYWNIE CZERWONEGO DO FIOLETU, TAKŻE W GŁĘBOKICH ODCIENIACH ZBLIŻONYCH DO BARWY ŚLIWKI CZY DO KOLORU GRANATOWEGO; BARWNIK TEN BYŁ UZYSKIWANY Z ŻYJĄCYCH W MORZU ŚRÓDZIEMNYM MIĘCZAKÓW Z GATUNKÓW PURPURA HAEMASTOMA ORAZ MUREX TRUNCULUS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.822

BORÓWKA, GAZELA, FENOMENOLOGIA, ZAJĄCE, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, DĄBROWIANIN, JEDNOLATEK, BIEG ALPEJSKI, STYL WIKTORIAŃSKI, PREPERS, SLITE, AUTSAJDER, KORONIARZ KOŃCATY, SZYBKOŚCIOWIEC, LIPOATROFIA POINSULINOWA, LINGWISTYKA STOSOWANA, MĄKA ZIEMNIACZANA, INTERIOR, URLOP TACIERZYŃSKI, CHUMS, ZAPIS, ŁĘK, KAPITAŁ, BULIONER, ŁAŃCUSZEK, POWÓD, PÓŁANALFABETA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, ZROŚLAK, MANIA PRZEŚLADOWCZA, PRAWO WEBERA-FECHNERA, ŻÓŁW SĘPI, SZASTAZAURY, TERMIT, ARTYSTOSTWO, AUTOREFERAT, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, ORZEŁ POŁUDNIOWY, SZKŁO WENECKIE, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, WIĄŚLOWATE, SZUPINKA, TUŁÓW, INŻYNIER, SZCZUR, ROGATNICA, WARUGA, WYSOKOŚĆ, BAK, LAS MONSUNOWY, IRLANDZKOŚĆ, KAFLARZ, STERNICZKA ZWYCZAJNA, WIERTNIK, KAMIKAZE, WARZYWO KAPUSTNE, FIRMÓWKA, OLDBOY, FONOLOGIA LEKSYKALNA, ŚREDNIA WAŻONA, CIĘŻKI BOMBOWIEC, PRZENOSICIEL, FITOREMEDIACJA, ANALIZA KORELACJI, WEŁNA KAMIENNA, ADMINISTRATYWISTA, KRZYŻÓWKA, NATURALNY SATELITA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, REP, PIEGOWATY, MIASTO UMARŁYCH, WYDŁUŻALNIK, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PŁYWIK, PAWIAN SENEGALSKI, SUCHY TYNK, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, KURDYJSKI, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, INDUSTRIALIZACJA, AUTAKOID, WEKTOR WAHADŁOWY, CHORWACKI, PRODUKT LECZNICZY, WYDATKI RZECZOWE, KAUCZUKOWIEC, KWADRAT, GEN MODYFIKATOR, SĘP, AL SECCO, GRACZ, PTASZEK, MOST ZWODZONY, RYBOTERAPIA, DON KICHOT, WIELKOMIEJSKOŚĆ, DOM, OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA, MILICJANT, BIKINIARZ, PRZEKAZICIEL, STARAJĄCY SIĘ, GENERALICJA, ŻÓŁW KASPIJSKI, ANANDA, HIPPIS, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, PIEPRZ KOLOROWY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, SKAFOGNATY, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWATA, LEBERWURST, PROMIONEK, TAPIR CZAPRAKOWY, STANOWCZOŚĆ, WZROK, KLAUZULA DUALNA, PSAMMON, JEDNOPOLÓWKA, WĘGIERKA, LATANIE PRECYZYJNE, ENERGETYKA WODNA, MASTYKS ASFALTOWY, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, CANON, DUSZA CZYŚĆCOWA, ŚLEPY NABÓJ, PROROK, TORBIEL GALARETOWATA, ZAGÓRZE, BOEUF STROGANOW, ARANŻER, EFEKT DOCHODOWY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, KREOLSKI HAITAŃSKI, OSIEDLENIEC, WSZYSTKOWIDZĄCA, HELMINTOLOGIA, ZGIEŁK, CEDET, STUPAJKA, ŁUSKWIAK ZMIENNY, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, PRZEGLĄDARKA, NAROWISTOŚĆ, POWIKŁANIE, DOBRODUSZNOŚĆ, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, MAKABRA, BIZNES, RYKSIARZ, KORMORAN BIAŁOLICY, ANAKONDA ZIELONA, KAMERLING, UKŁAD ADRENERGICZNY, BŁONA BĘBENKOWA, KOCZKODAN ZIELONY, DZIESIĘCINA SNOPOWA, AGNOZJA TWARZY, DRĘTWOKSZTAŁTNE, NADZÓR JUDYKACYJNY, TECHNIKA ŚWIETLNA, LEBERWURSZT, KONDENSATOR FLUIDÓW, NAUCZYCIEL MIANOWANY, CHEDDAR, PROTOBUŁGAR, NAPIĘCIE, ADAPTER, KENEL, MIODOJAD GÓRSKI, CIĄG POLIGONOWY, ABISYŃSKI KLASYCZNY, PANCERNIKI, OLEJ MIGDAŁOWY, SPEAKER, CZERPNIA POWIETRZA, NARÓW, OJCZYZNA, METODA TERMICZNA, POIMEK, SOLISTA, LODOWIEC ALPEJSKI, ŻAGIEW, GALIARDA, KOEGZYSTENCJA, NOCEK OSTROUSZNY, NIESTRAWNOŚĆ, TEMAZEPAM, BUTYRKI, TAŚMA FILMOWA, EKSPROPRIACJA, SKAKUNY, GŁOWA GORGONY, LANGUR NILGIRI, JASNOTOWATE, PASYNKOWATE, KRYZA, ŁOWCZY, JANUSZ, FILOLOGIA NIEMIECKA, MANDAT IMPERATYWNY, FUNKTOR INTENSJONALNY, GAJNIK LŚNIĄCY, AKCJA, NASYCENIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA, TŁUSZCZOWIEC, MORFOLOGIA, ZRZĘDLIWOŚĆ, SZEKSPIR, SKRUB, GALICYJSKI, FUNKCJONALNY ANALFABETA, ZOMO, CUDOWNY OWOC, MYDŁODRZEW, ZWÓJKOWATE, ZBROJA NIEMIECKA, ROPUCHA NADRZEWNA, ARIANIE, REKIN, KLAPA, WERSYFIKACJA, ŻURAWIOWE, OKRZOSEK, OSOBOWOŚĆ ANALNA, KREPA, ŚMIERĆ KLINICZNA, OPĘTANY, HUZAR, TRANSPOZYCJA, ŻYWOTNIK, KUC FELL, ŁAWA RZĄDOWA, RETENCJA, PTASZNIKOWATE, KURATOR, PRZEMIENNIK AMATORSKI, LOGOWANIE, WYZWOLICIEL, NEGACJONISTA, JAMRAJ ZŁOTY, PEIRESKIA, JĘZYK MIGOWY, JAZZ FUSION, CHAM, MODRZEW, ŚCISKACZ, BUDOWLANY, RODZINA PSZCZELA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, DRONT, GRZYB CHRONIONY, MOTYWIK, TECHNOKRATA, BIOCHEMIA, GRYZONIE, KASZANKA, POJAZD NIENORMATYWNY, REGIONALISTYKA, KORBA, TAJNIAK, HELISA, NIELLO, MŁYNOWY, SIWOWĄSY, SZKODNIK, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, BŁYSZCZE WŁOSKOWATE, RYCERZ-ROZBÓJNIK, ZATOKA, KONTYNUATOR, DELFIN BUTELKONOSY, KSIĘGA WÓJTOWSKA, TEST KOMETOWY, LICZBA ZŁOŻONA, TYMBARK, KOSTNOJĘZYKOWE, ANTOWIE, BÓBR WSCHODNI, KALKA, SALEP, WĘZEŁ, WEKSEL NIEZUPEŁNY, ZARZĄD, GAL, WSPÓŁDZIAŁACZ, PAL, SYGNAŁ RADIOWY, KARMAZYN, RUCH EKOLOGICZNY, NOSEMA, KOŁO POŁUDNIKOWE, SZPACHLARZ, ?OPTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.822 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NATURALNY BARWNIK, KTÓRY BARWIŁ NA KOLORY W ZAKRESIE OD INTENSYWNIE CZERWONEGO DO FIOLETU, TAKŻE W GŁĘBOKICH ODCIENIACH ZBLIŻONYCH DO BARWY ŚLIWKI CZY DO KOLORU GRANATOWEGO; BARWNIK TEN BYŁ UZYSKIWANY Z ŻYJĄCYCH W MORZU ŚRÓDZIEMNYM MIĘCZAKÓW Z GATUNKÓW PURPURA HAEMASTOMA ORAZ MUREX TRUNCULUS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NATURALNY BARWNIK, KTÓRY BARWIŁ NA KOLORY W ZAKRESIE OD INTENSYWNIE CZERWONEGO DO FIOLETU, TAKŻE W GŁĘBOKICH ODCIENIACH ZBLIŻONYCH DO BARWY ŚLIWKI CZY DO KOLORU GRANATOWEGO; BARWNIK TEN BYŁ UZYSKIWANY Z ŻYJĄCYCH W MORZU ŚRÓDZIEMNYM MIĘCZAKÓW Z GATUNKÓW PURPURA HAEMASTOMA ORAZ MUREX TRUNCULUS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PURPURA naturalny barwnik, który barwił na kolory w zakresie od intensywnie czerwonego do fioletu, także w głębokich odcieniach zbliżonych do barwy śliwki czy do koloru granatowego; barwnik ten był uzyskiwany z żyjących w Morzu Śródziemnym mięczaków z gatunków Purpura haemastoma oraz Murex trunculus (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PURPURA
naturalny barwnik, który barwił na kolory w zakresie od intensywnie czerwonego do fioletu, także w głębokich odcieniach zbliżonych do barwy śliwki czy do koloru granatowego; barwnik ten był uzyskiwany z żyjących w Morzu Śródziemnym mięczaków z gatunków Purpura haemastoma oraz Murex trunculus (na 7 lit.).

Oprócz NATURALNY BARWNIK, KTÓRY BARWIŁ NA KOLORY W ZAKRESIE OD INTENSYWNIE CZERWONEGO DO FIOLETU, TAKŻE W GŁĘBOKICH ODCIENIACH ZBLIŻONYCH DO BARWY ŚLIWKI CZY DO KOLORU GRANATOWEGO; BARWNIK TEN BYŁ UZYSKIWANY Z ŻYJĄCYCH W MORZU ŚRÓDZIEMNYM MIĘCZAKÓW Z GATUNKÓW PURPURA HAEMASTOMA ORAZ MUREX TRUNCULUS sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NATURALNY BARWNIK, KTÓRY BARWIŁ NA KOLORY W ZAKRESIE OD INTENSYWNIE CZERWONEGO DO FIOLETU, TAKŻE W GŁĘBOKICH ODCIENIACH ZBLIŻONYCH DO BARWY ŚLIWKI CZY DO KOLORU GRANATOWEGO; BARWNIK TEN BYŁ UZYSKIWANY Z ŻYJĄCYCH W MORZU ŚRÓDZIEMNYM MIĘCZAKÓW Z GATUNKÓW PURPURA HAEMASTOMA ORAZ MUREX TRUNCULUS. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x