ZJAWISKO PRZECHODZENIA GENÓW MIĘDZY ORGANIZMAMI RÓŻNYCH GATUNKÓW, NAJCZĘŚCIEJ POZOSTAJĄCYMI ZE SOBĄ W ŚCISŁEJ RELACJI EKOLOGICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW to:

zjawisko przechodzenia genów między organizmami różnych gatunków, najczęściej pozostającymi ze sobą w ścisłej relacji ekologicznej (na 25 lit.)LATERALNY TRANSFER GENÓW to:

zjawisko przechodzenia genów między organizmami różnych gatunków, najczęściej pozostającymi ze sobą w ścisłej relacji ekologicznej (na 22 lit.)POZIOMY TRANSFER GENÓW to:

zjawisko przechodzenia genów między organizmami różnych gatunków, najczęściej pozostającymi ze sobą w ścisłej relacji ekologicznej (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO PRZECHODZENIA GENÓW MIĘDZY ORGANIZMAMI RÓŻNYCH GATUNKÓW, NAJCZĘŚCIEJ POZOSTAJĄCYMI ZE SOBĄ W ŚCISŁEJ RELACJI EKOLOGICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.404

SZELĘŻNIK, PIECZYWO CHRUPKIE, PLASTEREK, TRIANGULACJA, SIKORY, LAWA TRZEWIOWA, EFEKT SZKLARNIOWY, MASKA, LOKATA TERMINOWA, KÓŁKO I KRZYŻYK, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, ADRIA, LAMPA WYŁADOWCZA, ELEGANTKA, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, ZGRAJA, PRZEDZIAŁ, CZEPNOŚĆ, RELACYJNOŚĆ, PASSE-PARTOUT, KROKODYL NILOWY, BOLEC, SIŁY POKOJOWE, PASTRAMI, POZYCJA RYGLOWA, ZBIORÓWKA, KOWARIANCJA, ZACHOWANIE, KĄT PIONOWY, MIĘDZYRZĘDZIE, SZAŁWIA, SZPILKA, WŚCIK DUPY, AURA, SPÓŁKA, KOMPETENCJA MIĘKKA, KLARK, WYRAŻENIE, HEKSAGRAM, NAKO, SALWINIOWCE, PUCH, ZYSK KSIĘGOWY, SKOCZNIA NORMALNA, JONIA, RODZICIELSKIE PIĘTNO GENOMOWE, PEDOGENEZA, USTAWA, BAPTYSTERIUM, KOLORY NARODOWE, WIĘŹNIARKA, GLORIA, KIESZEŃ PRZYZĘBNA, JEDENASTY, KRÓLIK DZIKI, PAPUGA, ZASIEK, ŁADOWNICZY, RÓŻANIEC, LAMA, SPIĘCIE, PASTYLKA, ULISTNIENIE, POSTAĆ, CHÓW WSOBNY, SZPARA, DZIEWIĘTNASTY, TRUFLA, KURURO, POSTÓJ LODOWCA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MIERNIKOWCOWATE, WYCIĄG, PRAWO CYWILNE, NARZĄD ŚWIETLNY, SMUGA KONDENSACYJNA, ZŁOTODESZCZ, TRAKTOREK, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, ADRENALINKA, BUSZÓWKOWATE, SOS, KSIĘŻYCOWY KWIAT, WSPINACZKA LODOWA, PLEWKA, DESER, MARKETING POLITYCZNY, SEMANTYKA KOGNITYWNA, KANCZYLOWATE, ŁONIAK, AGAR, LENNICTWO, REZONANS STOCHASTYCZNY, REINSTALACJA, PUNKT WYPADOWY, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, GRANDA, SEKWENCJA TATA, VINYL, KLIRING, CETOLOGIA, PARASZKA, MAROKIN, OPCJA, FREELANCERKA, PORÓWNYWARKA, SYLWA, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, TIARA, LEPTON, PITA, DEFICYT CYKLICZNY, ZWINNIK, MAMA, TARCZA SERCOWA, ZWARCIE, SYNANTROPIZM, FOSFATAZA ALKALICZNA, STACJA SANITARNA, KOSZATNICA, LOKATA PROGRESYWNA, TRYNITARYZM, KRYTERIUM STEROWANIA, LATERALNY TRANSFER GENÓW, POWINOWATY, DZIEWANNA, SINICA OBWODOWA, RAK KRAWIEC, GORĄCA LINIA, RZEKOTKOWATE, SZEREG NEPTUNOWY, TACKA, HIPNAGOGIA, KLUCZ, DONACJA, PRZĘŚLOWATE, SARKOIDOZA, MONOGAMISTA, EMINENCJA, KOZUBEK, BOŻY BOJOWNIK, FILTR ŚRODKOWOZAPOROWY, KUBECZEK SMAKOWY, SIEĆ TROFICZNA, ISKRA, MARTWY CIĄG, ŚWIATŁO DROGOWE, ZWIERZYNIEC, SKÓRA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, KRĘPACZKI, MEZOMORFIA, MOST, GEEZ, KUMOSTWO, TOPSEL, LUMINESCENCJA, PERMAKULTURA, ZGIEŁK, PÓŁNOCNY WSCHÓD, BROŃ RADIOLOGICZNA, PÓŁPLASTEREK, KONWERSJA GENÓW, MIANOWANIEC, PRZESTRZEŃ LINIOWA, POTOK, OSY WŁAŚCIWE, KRÓLIK, SKALA, SZNUR, GATUNEK KRYPTYCZNY, KETELEERIA, POPYT PROPORCJONALNY, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, OGNIWO GALWANICZNE, ROŻEK BASETOWY, POLIMORFIZM, PASZKWILANT, FLIZ, RYNEK NIEDOSKONAŁY, BARKA, KIJ, ILUZJA PIENIĄDZA, DŁUG HONOROWY, KMOTR, TOWAR, POTENCJAŁ DYFUZYJNY, FAJKA, AFRYKAŃSKI, OBIONE, PIEPRZNIK, JĘZYK OBCY, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, SLUMS, WERBENOWATE, INTERMEZZO, NOSEK, DZIESIĄTY, SYSTEM KOMPUTEROWY, BRZDĄC, CIAPATY, INTEGRACJONISTA, OLSZYNA, KONTRABANDA, POKAL, STOMIA, FERRIMAGNETYZM, SIŁA PŁYWOWA, SYMPOZJON, RATAFIA, BAJOŃSKA SUMA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, FILER, TANK, MROZIK, TORBIEL SKÓRZASTA, WOLIN, KORALNIKI, ZDARZENIE PRAWNE, SCEPTYCZNOŚĆ, MALAJSKI, AGENT ROZLICZENIOWY, PREFINANSOWANIE, MOSTEK TERMICZNY, NARODZINY, KULTURA WIELBARSKA, MONTAŻ HORYZONTALNY, NADDNIEPRZE, PASIAK, SLALOM GIGANT, GRAF NIESPÓJNY, KADZIDŁO, TARENCKA, ACENA BUCHANANA, KRETOSZCZURY, TAMBOREK, KOMÓRECZKA, TRANSPORTÓWKA, AUTOMAT, ANTYFERROMAGNETYZM, GROSZ PRZY DUSZY, SPECYFIKACJA, ROZSIEW, KAROLINKA, ROKIET, DEZADAPTACJA, WYROBNICA, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, TRANSPORTER, CIĄG, PRZEWÓD PRÓŻNIOWY, LISEK, POŁUDNICE, PAKIET, WIEŻA HEJNAŁOWA, BŁONA PŁAWNA, KIWI, MIMOZA, SIEĆ KOMPUTEROWA, ASTER, MASKA, DRUGI, LUŹNOŚĆ, ŚLUZA, SZANTA, HOLENDERKA, FILOGENIA, KRYSTALOCHEMIA, PODDAŃCZOŚĆ, DYSK AKRECYJNY, DWUDZIESTY DRUGI, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, PRZESMYK, DOK PŁYWAJĄCY, SHONEN-AI, ZORZA PORANNA, JELITODYSZNE, GĄSIENICZNIKOWATE, CYTRONELLA, MUŁY, BUŁGARIA KAMSKA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, MORFOTROPIA, ZEMSTA FARAONA, WYŁADOWANIE, MAPA GENETYCZNA, FARMA, SZATANISTKA, KUMAKOWATE, MENISK, ELEWACJA, HYDROLOKATOR, PODGARDLANKA, PARTYJKA, DOGŁOS, TECZKA, ZNAK MATEMATYCZNY, KĄSACZOWATE, KWIETNIK, ?PODKASTING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.404 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO PRZECHODZENIA GENÓW MIĘDZY ORGANIZMAMI RÓŻNYCH GATUNKÓW, NAJCZĘŚCIEJ POZOSTAJĄCYMI ZE SOBĄ W ŚCISŁEJ RELACJI EKOLOGICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO PRZECHODZENIA GENÓW MIĘDZY ORGANIZMAMI RÓŻNYCH GATUNKÓW, NAJCZĘŚCIEJ POZOSTAJĄCYMI ZE SOBĄ W ŚCISŁEJ RELACJI EKOLOGICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW zjawisko przechodzenia genów między organizmami różnych gatunków, najczęściej pozostającymi ze sobą w ścisłej relacji ekologicznej (na 25 lit.)
LATERALNY TRANSFER GENÓW zjawisko przechodzenia genów między organizmami różnych gatunków, najczęściej pozostającymi ze sobą w ścisłej relacji ekologicznej (na 22 lit.)
POZIOMY TRANSFER GENÓW zjawisko przechodzenia genów między organizmami różnych gatunków, najczęściej pozostającymi ze sobą w ścisłej relacji ekologicznej (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW
zjawisko przechodzenia genów między organizmami różnych gatunków, najczęściej pozostającymi ze sobą w ścisłej relacji ekologicznej (na 25 lit.).
LATERALNY TRANSFER GENÓW
zjawisko przechodzenia genów między organizmami różnych gatunków, najczęściej pozostającymi ze sobą w ścisłej relacji ekologicznej (na 22 lit.).
POZIOMY TRANSFER GENÓW
zjawisko przechodzenia genów między organizmami różnych gatunków, najczęściej pozostającymi ze sobą w ścisłej relacji ekologicznej (na 20 lit.).

Oprócz ZJAWISKO PRZECHODZENIA GENÓW MIĘDZY ORGANIZMAMI RÓŻNYCH GATUNKÓW, NAJCZĘŚCIEJ POZOSTAJĄCYMI ZE SOBĄ W ŚCISŁEJ RELACJI EKOLOGICZNEJ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZJAWISKO PRZECHODZENIA GENÓW MIĘDZY ORGANIZMAMI RÓŻNYCH GATUNKÓW, NAJCZĘŚCIEJ POZOSTAJĄCYMI ZE SOBĄ W ŚCISŁEJ RELACJI EKOLOGICZNEJ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast